6 липня о 18:00Вебінар: Самоемпатія: як вчителю зберегти ресурсність та натхнення під час навчального процесу

Календарно-тематичне планування з фізики для 8 класу (програма ЗПР, інд. форма, 2 год на тиждень)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з фізики для 8 класу. У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 7-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). «Фізика». Укладач: Сиротюк В.Д. 2015.). Індивідуальна або групова форма навчання. 2 години на тиждень.
Перегляд файлу

                                                                                                                                                      «Затверджую»

                                                                                                                                Директор школи ________________

 

 

 

Індивідуальний

календарно-тематичний навчальний план

учня 8 класу (програма: ЗПР)

 

 

 

                                                                                  Складено вчителем:

Перевірено: заступником директора з НВР

 

Ознайомлено:  _______________________

 

 

Календарний план обговорювався на засіданні

МО математично-природничого циклу (засідання №1 від)

 

н.р.

Фізика

Усього – 66 годин

2 години на тиждень

(У відповідності до програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 7-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку). «Фізика». Укладач: Сиротюк В.Д.  2015.)

№ уро

ку

Тема

Вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

К-сть

год

Дата

прове-

дення

Примітки

І семестр

Розділ І. Теплові явища

Частина I. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

1.

Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання

Учень/учениця  повинні знати:

поняття: внутрішня енергія, теплообмін,, робота як. Спосіб зміни внутрішньої енергії, теплопровідність, кон­векція, випромінювання, кількість теплоти, питома теплоємність речовини, питома теплота плавлення речовини, питома теплота пароутворення речовини, питома тепло­та згоряння палива, тепловий двигун; способи вимірювання температури, види теплообміну (теплопровідність, конвекція, випромінювання), одиниці температури, кількості теплоти;

формули: для розрахунку кількості теплоти при зміні температури тіла, згорянні палива, зміні агрегатних станів речовини; застосування вивчених теплових процесів на практиці: в теплових двигунах, технічних пристроях в приладах;

застосування методів профілактики та боротьби із забрудненням повітря. Учень/учениця  повинні вміти:

користуватися термометрами, калориметром; класифікувати види теплообміну; описати плавлення і кристалізацію твердих тіл, випаровування і конденсацію рідин, кипіння, перетворення енергії в теплових процесах, дію теплових машин, вплив теплотехніки на оточуюче середовище; спостерігати теплові процеси в природі і техніці;  розв’язувати якісні задачі з використанням знань про способи зміни внутрішньої енергії та різні способи теплообміну; розв’язувати розрахункові задачі з використанням формул для розрахунку кількості теплоти: при нагріванні або охолодженні тіла, плавленні або твердненні тіла, під час кипіння рідини або конденсації пари, під час повного згоряння палива;

знаходити за таблицями значення питомої теплоємності речовини, питомої теплоти плавлення та пароутворення, питомої теплоти згоряння палива;

Сенсомоторний розвиток

Учень/учениця:  

 • розрізняє види теплообміну;
 •  користується термометром, калориметром;
 • визначає кількість теплоти у різних процесах; - ознайомлюється з видами палива.

Пізнавальна діяльність

Учень/учениця:  

- користується  набутими попередньо знаннями для виконання завдань;

- орієнтується в межах теми;

- знає про способи вимірювання температури, види теплообміну (теплопровідність, конвекцію, випромінювання), одиниці температури, кількості теплоти;

- самостійно виконує обчислення та розв’язує задачі знайомої структури, використовуючи формули для розрахунку кількості теплоти при зміні температури тіла, згорянні палива, зміні агрегатних станів речовини; володіє елементами плануючого, операційного та кінцевого самоконтролю; - складає задачі за малюнками, таблицями.

Мовленнєвий розвиток

Учень/учениця:  

 • розкриває зміст фізичних термінів;
 • пояснює виконання завдання;
 • аналізує та систематизує дані в умові задачі;
 • виявляє елементи плануючого самоконтролю;
 •  пояснює  обраний спосіб дії для розв’язування задачі;
 • дає повну відповідь на запитання вчителя;
 • використовує засвоєний словник фізичних термінів у власному мовленні та повсякденному житті;

розповідає про застосування вивчених теплових процесів на практиці: в теплових двигунах, технічних пристроях в приладах; застосування методів профілактики та боротьби із забрудненням повітря

1

 

 

2.

Залежність розмірів фізичних тіл від температури

1

 

3.

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

1

 

4.

Теплопровідність

1

 

5.

Конвекція. Випромінювання

1

 

6.

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

 

7.

Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

1

 

8.

Розв’язування задач

1

 

9.

Тепловий баланс

1

 

10.

Розв’язування задач

1

 

11.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

1

 

12.

Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

1

 

 

Частина II. Зміна агрегатного стану речовини.

Теплові двигуни

13.

Аналіз контрольної роботи № 1. Агрегатні стани речовини. Кристалічні та аморфні тіла

Учень/учениця  повинні знати:

- поняття: внутрішня енергія, теплообмін,, робота як. Спосіб зміни внутрішньої енергії, теплопровідність, кон­векція, випромінювання, кількість теплоти, питома теплоємність речовини, питома теплота плавлення речовини, питома теплота пароутворення речовини, питома тепло­та згоряння палива, тепловий двигун; способи вимірювання температури, види теплообміну (теплопровідність, конвекція, випромінювання), одиниці температури, кількості теплоти;

формули: для розрахунку кількості теплоти при зміні температури тіла, згорянні палива, зміні агрегатних станів речовини; застосування вивчених теплових процесів на практиці: в теплових двигунах, технічних пристроях в приладах;

застосування методів профілактики та боротьби із забрудненням повітря. Учень/учениця  повинні вміти:

користуватися термометрами, калориметром; класифікувати види теплообміну; описати плавлення і кристалізацію твердих тіл, випаровування і конденсацію рідин, кипіння, перетворення енергії в теплових процесах, дію теплових машин, вплив теплотехніки на оточуюче середовище; спостерігати теплові процеси в природі і техніці;   розв’язувати якісні задачі з використанням знань про способи зміни внутрішньої енергії та різні способи теплообміну; розв’язувати розрахункові задачі з використанням формул для розрахунку кількості теплоти: при нагріванні або охолодженні тіла, плавленні або твердненні тіла, під час кипіння рідини або конденсації пари, під час повного згоряння палива; знаходити за таблицями значення питомої теплоємності речовини, питомої теплоти плавлення та пароутворення, питомої теплоти згоряння палива; дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час роботи з нагрівниками

Сенсомоторний розвиток

Учень/учениця:  

 • розрізняє види теплообміну;
 •  користується термометром, калориметром;
 • визначає кількість теплоти у різних процесах; - ознайомлюється з видами палива.

Пізнавальна діяльність

Учень/учениця:  

- користується  набутими попередньо знаннями для виконання завдань;

- орієнтується в межах теми;

- знає про способи вимірювання температури, види теплообміну (теплопровідність, конвекцію, випромінювання), одиниці температури, кількості теплоти;

- самостійно виконує обчислення та розв’язує задачі знайомої структури, використовуючи формули для розрахунку кількості теплоти при зміні температури тіла, згорянні палива, зміні агрегатних станів речовини;

- володіє елементами плануючого, операційного та кінцевого самоконтролю; - складає задачі за малюнками, таблицями.

Мовленнєвий розвиток

Учень/учениця:  

 • розкриває зміст фізичних термінів;
 • пояснює виконання завдання;
 • аналізує та систематизує дані в умові задачі;
 • виявляє елементи плануючого самоконтролю;
 •  пояснює  обраний спосіб дії для розв’язування задачі;
 • дає повну відповідь на запитання вчителя;
 • використовує засвоєний словник фізичних термінів у власному мовленні та повсякденному житті;

розповідає про застосування вивчених теплових процесів на практиці: в теплових двигунах, технічних пристроях в приладах; застосування методів профілактики та боротьби із забрудненням повітря

1

 

 

14.

Плавлення та кристалізація

1

 

15.

Питома теплота плавлення. Розв’язування задач

1

 

16.

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

 

17.

Випаровування та конденсація. Кипіння

1

 

18.

Питома теплота пароутворення. Розв’язування задач

1

 

19.

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

 

20.

Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

1

 

21-22.

Розв’язування задач

2

 

23.

Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

1

 

 

24.

Деякі види теплових двигунів

1

 

25.

Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів

1

 

26.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

1

 

27.

Контрольна робота № 2 з теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

1

 

28.

Екологічні проблеми використання теплових машин

1

 

29.

Закон збереження та зміни енергії в механічних і теплових процесах

1

 

30.

Підсумковий урок

1

 

II семестр

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА.  ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Частина I. Електричний заряд. Електричне поле.

Електричний струм

31.

Електричний заряд. Електрична взаємодія

Учень/учениця  повинні знати:

поняття: електричний заряд, електричне поле, електричний струм у металах, розчинах електролітів, напівпровідниках, газах,  напрям еле­ктричного струму, електричне коло, сила струму, електрич­на напруга, електричний опір, робота і потужність елект­ричного струму, коротке замикання; два роди електричних зарядів, одиницю електричного заряду, способи виявлення електричного поля; факт існування електричного поля і його властивості; приклади електризації тіл у природі, електростатичної взаємодії, впливу електричного поля на живі організми;теплову, магнітну, хімічну, світлову дії електричного струму, елементи електричного кола, джерела електричного струму, одиниці сили струму, напруги, електричного опору; параметри струму, безпечні для людського організму; приклади використання електричного струму в побуті, на виробництві, застосування електролізу в промисловості, термістора в техніці; поділ речовин на провідники, напівпровідники і діелектрики; визначення електричного струму, сили струму, напруги, опору провідника, роботи і потужності електричного струму; види з’єднання провідників; закони:  Кулона, Ома для ділянки кола, Джоуля-Ленца; формули: для розрахунку сили струму, напруги, електрич­ного опору, роботи і потужності електричного струму, кількості теплоти, що виділяється в провіднику зі стру­мом;практичне застосування понять і законів в електронагрівальних приладах.

Учень/учениця  повинні вміти:

класифікувати електричні заряди на позитивні і негативні;

- характеризувати електрон як носій елементарного електричного заряду, йон як структурний елемент речовини;

пояснювати механізм електризації тіл, дію електроскопа; спостерігати електростатичну взаємодію;

дотримуватися правил безпеки під час роботи з накопичувачами електричних зарядів;

характеризувати умови існування електричного струму, способи зміни сили струму і напруги в електричних колах;

- пояснити природу струму в металах, напівпровідниках, розчинах і розплавах електролітів і газах;

- спостерігати явища, викликані електричним струмом в різних середовищах; складати прості електричні кола і креслити їх схеми;  користуватися джере­лами струму, амперметром, вольтметром, реостатом, лічильником електроенергії, плавкими запобіжниками

вимірювати силу струму в електричному колі, напругу на кінцях провідника, електричний опір провідників, потужність споживачів струму, роботу електричного струму; розв'язувати  задачі, застосовуючи формули сили струму, напруги, опору провідника, закону Ома для ділянки кола, закону Джоуля-Ленца;знаходити значення фізичних величин у таблицях

Сенсомоторний розвиток

Учень/учениця:  

 • виконує досліди з електризації;
 • користується амперметром, вольтметром, омметром;
 • складає електричні кола;
 • виявляє дії електричного струму;
 • вміє користуватися електроприладами.

Пізнавальна діяльність

Учень/учениця:  

 • уважно слухає і розуміє навчальний матеріал;
 • утримує в пам’яті та діє за інструкцією під час розв’язування вправ і задач та під час виконання лабораторних робіт;
 • дотримується правил безпеки життєдіяльності під час роботи з електрообладнанням і електроприладами;
 • міркує під час розв’язування самостійних завдань, пояснює свої дії.

Мовленнєвий розвиток

Учень/учениця:  

 • запам’ятовує і відтворює поняття «заряд», «сила струму», «напруга», «електричний опір», «потужність електричного струму», «робота електричного струму»;
 • формулює залежності між фізичними величинами;
 •  відтворює визначення фізичних величин;
 • утримує в пам’яті одиниці заряду, сили струму, напруги, опору, потужності, роботи сили струму;
 • користується засвоєними фізичними поняттями у навчальній і власній діяльності;
 • відтворює новий матеріал та відповідає на запитання вчителя

 

1

 

 

32.

Електричне поле

1

 

33.

Механізм електризації. Електроскоп

1

 

34.

Закон Кулона

1

 

35.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

1

 

36.

Контрольна робота № 3 з теми «Електричний заряд. Електричне поле»

1

 

37.

Аналіз контрольної роботи № 3. Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму

1

 

38.

Джерела електричного струму

1

 

39.

Електричне коло та його елементи

1

 

40.

Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

1

 

 

41.

Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

1

 

42.

Електричний опір. Закон Ома.

1

 

43.

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

 

44.

Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

1

 

45.

Розв’язування задач

1

 

46.

Послідовне з’єднання провідників

1

 

47.

Паралельне з’єднання провідників

1

 

48.

Мішане з’єднання провідників

1

 

49.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

1

 

50.

Контрольна робота № 4 з теми «Електричний струм»

1

 

 

Частина ІІ. Робота і потужність електричного струму.

Електричний струм у різних середовищах

51.

Аналіз контрольної роботи № 4. Робота і потужність електричного струму

Учень/учениця  повинні знати:

поняття: електричний заряд, електричне поле, електричний струм у металах, розчинах електролітів, напівпровідниках, газах,  напрям еле­ктричного струму, електричне коло, сила струму, електрич­на напруга, електричний опір, робота і потужність елект­ричного струму, коротке замикання;

два роди електричних зарядів, одиницю електричного заряду, способи виявлення електричного поля; факт існування електричного поля і його властивості; приклади електризації тіл у природі, електростатичної взаємодії, впливу електричного поля на живі організми;

теплову, магнітну, хімічну, світлову дії електричного струму, елементи електричного кола, джерела електричного струму, одиниці сили струму, напруги, електричного опору; параметри струму, безпечні для людського організму;

приклади використання електричного струму в побуті, на виробництві, застосування електролізу в промисловості, термістора в техніці;

поділ речовин на провідники, напівпровідники і діелектрики;

визначення електричного струму, сили струму, напруги, опору провідника, роботи і потужності електричного струму;види з’єднання провідників;

закони:  Кулона, Ома для ділянки кола, Джоуля-Ленца;

формули: для розрахунку сили струму, напруги, електрич­ного опору, роботи і потужності електричного струму, кількості теплоти, що виділяється в провіднику зі стру­мом;

-  практичне застосування понять і законів в електронагрівальних приладах.

Учень/учениця  повинні вміти:

-  класифікувати електричні заряди на позитивні і негативні;

- характеризувати електрон як носій елементарного електричного заряду, йон як структурний елемент речовини;

- пояснювати механізм електризації тіл, дію електроскопа;спостерігати електростатичну взаємодію;

- дотримуватися правил безпеки під час роботи з накопичувачами електричних зарядів;

- характеризувати умови існування електричного струму, способи зміни сили струму і напруги в електричних колах;

- пояснити природу струму в металах, напівпровідниках, розчинах і розплавах електролітів і газах;

- спостерігати явища, викликані електричним струмом в різних середовищах;

- складати прості електричні кола і креслити їх схеми; 

розв'язувати  задачі,

- знаходити значення фізичних величин у таблицях

Сенсомоторний розвиток

Учень/учениця:  

 • виконує досліди з електризації;
 • користується амперметром, вольтметром, омметром;
 • складає електричні кола;
 • виявляє дії електричного струму;
 • вміє користуватися електроприладами.

Пізнавальна діяльність

Учень/учениця:  

 • уважно слухає і розуміє навчальний матеріал;
 • утримує в пам’яті та діє за інструкцією під час розв’язування вправ і задач та під час виконання лабораторних робіт;
 • дотримується правил безпеки життєдіяльності під час роботи з електрообладнанням і електроприладами;
 • міркує під час розв’язування самостійних завдань, пояснює свої дії.

Мовленнєвий розвиток

Учень/учениця:  

 • запам’ятовує і відтворює поняття «заряд», «сила струму», «напруга», «електричний опір», «потужність електричного струму», «робота електричного струму»;
 • формулює залежності між фізичними величинами;
 •  відтворює визначення фізичних величин;
 • утримує в пам’яті одиниці заряду, сили струму, напруги, опору, потужності, роботи сили струму;
 • користується засвоєними фізичними поняттями у навчальній і власній діяльності;
 • відтворює новий матеріал та відповідає на запитання вчителя

 

1

 

 

52.

Розв’язування задач

1

 

53.

Теплова дія струму. Закон Джоуля — Ленца. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

1

 

54.

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

 

55.

Електричний струм у металах

1

 

56.

Електричний струм у рідинах

1

 

57.

Застосування електролізу

1

 

58.

Електричний струм у газах

1

 

59.

Види самостійних газових розрядів

1

 

60.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

1

 

 

61.

Контрольна робота № 5 з теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

1

 

62.

Аналіз контрольної роботи № 4

1

 

63.

Енергія в житті людини. Теплоенергетика

1

 

64.

Способи збереження енергетичних ресурсів. Енергозберігаючі технології

1

 

65.

Використання енергії людиною та охорона природи

1

 

66.

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Планування
Інкл
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
Додано
5 квітня 2019
Переглядів
1566
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку