Календарно-тематичне планування з фізики і астрономії, нова програма, 11 клас

Про матеріал

Фізика і астрономія, 11 клас, планування за новою програмою до підручника Фізика і астрономія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2019. — 308 с. : іл.

Перегляд файлу

Фізика і астрономія. Рівень стандарту.

11 клас

І семестр (4 год на тиждень)

Підручник: Фізика (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін.  — К. : УОВЦ «Оріон», 2019. — 308 с. : іл.

 

 

Корекція №

Тема уроку

Дата

Корекція дати

Розділ 1. Електродинаміка

Електричне поле

 

 1.  

 

Первинний інструктаж з БЖ

Електромагнітна взаємодія. Закон Кулона

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Електричне поле

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Провідники та діелектрики в електричному полі

 

 

 1.  

 

Робота по переміщенню заряду в електричному полі

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Потенціал електричного поля

 

 

 1.  

 

Електроємність. Конденсатори

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Узагальнення знань з теми «Електричне поле»

 

 

 1.  

 

Контрольна робота №1 з теми «Електричне поле»

 

 

 1.  

 

Захист навчальних проектів

 

 

 Електричний струм 

 1.  

 

Електричний струм. Закон Ома для однорідної ділянки кола

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖ. Лабораторна робота №1. Перевірка законів послідовного та паралельного з’єднання провідників

 

 

 1.  

 

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Робота і потужність електричного струму

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Електричний струм у металах

 

 

 1.  

 

Електричний струм у напівпровідниках

 

 

 1.  

 

Електричний струм у рідинах

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Електричний струм у газах. Електричний струм у вакуумі

 

 

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Електричний струм»

 

 

 1.  

 

Контрольна робота № 2 з теми «Електричний струм»

 

 

 1.  

 

Захист навчальних проектів

 

 

Електромагнітне поле

 

 1.  

 

Магнітна взаємодія. Закон Ампера

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Дія магнітного поля

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Електромагнітна індукція

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Самоіндукція

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Узагальнення знань з теми «Електромагнітне поле»

 

 

 1.  

 

Контрольна робота з теми «Електромагнітне поле»

 

 

 1.  

 

Захист навчальних проектів

 

 

Розділ 2. Коливання і хвилі

 

 

Коливання і хвилі

 

 

 1.  

 

Механічні коливання.

 

 

 1.  

 

Гармонічні коливання

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Перетворення енергії в гармонічних коливаннях

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Маятники

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖ. Лабораторна робота №2. Дослідження коливань нитяного маятника

 

 

 1.  

 

Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання

 

 

 1.  

 

Механічні хвилі

 

 

 1.  

 

Узагальнення знань з теми «Коливання і хвилі»

 

 

 1.  

 

Контрольна робота №4 з теми «Коливання і хвилі»

 

 

 1.  

 

Захист навчальних проектів

 

 

 1.  

 

Повторення вивченого

 

 

 1.  

 

Підсумковий урок за І семестр

 

 


11-А

ІІ семестр ( 4 год на тиждень)

Корекція №

Тема уроку

Дата

Корекція дати

Електромагнітні коливання та хвилі

 1.  

 

Первинний інструктаж з БЖ.

Вільні електромагнітні коливання

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Змінний струм

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Активні та реактивні навантаження в електричному полі змінного струму

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Трансформатор

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Електромагнітні хвилі

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Узагальнення знань з теми «Електромагнітні коливання та хвилі»

 

 

 1.  

 

Контрольна робота №4 з теми «Електромагнітні коливання та хвилі»

 

 

 1.  

 

Захист навчальних проектів

 

 

Оптика

 1.  

 

Світлові хвилі. Основні фотометричні величини

 

 

 1.  

 

Інтерференція світла

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Дифракція світла

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Дисперсія світла

 

 

 1.  

 

Поляризація світла

 

 

 1.  

 

Відбиття й заломлення світла

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Лінзи. Оптичні прилади та системи

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖ. Лабораторна робота № 3. Визначення довжини світлової хвилі

 

 

 1.  

 

Узагальнення знань з теми «Оптика»

 

 

 1.  

 

Контрольна робота № 5 з теми «Оптика»

 

 

 1.  

 

Захист навчальних проектів

 

 

Розділ 3. Квантова і ядерна фізика

 1.  

 

Гіпотеза квантів Планка. Фотони

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Фотоефект

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Квантові властивості атома

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Розв’язування задач

 

 

 1.  

 

Спектри. Спектральний аналіз

 

 

 1.      

 

Атомне ядро

 

 

 1.      

 

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

 

 

 1.      

 

Розв’язування задач

 

 

 1.      

 

Ядерні реакції

 

 

 1.      

 

Розв’язування задач

 

 

 1.      

 

Елементарні частинки

 

 

 1.      

 

Інструктаж з БЖ. Лабораторна робота № 4. Дослідження треків заряджених частинок за фото

 

 

 1.      

 

Узагальнення знань з теми «Квантова і ядерна фізика»

 

 

 1.      

 

Контрольна робота №6 з теми «Квантова і ядерна фізика»

 

 

 1.      

 

Захист навчальних проектів

 

 

Розділ 4. Астрономія

 1.      

 

Небесна сфера

 

 

 1.      

 

Розв’язування задач

 

 

 1.      

 

Видимі рухи світил на небесній сфері

 

 

 1.      

 

Розв’язування задач

 

 

 1.      

 

Методи та засоби фізичних й астрономічних й астрономічних досліджень

 

 

 1.      

 

Сонячна система

 

 

 1.      

 

Видимі рухи планет. Закони Кеплера

 

 

 1.      

 

Розв’язування задач

 

 

 1.      

 

Розв’язування задач

 

 

 1.      

 

Планети та їх супутники

 

 

 1.      

 

Малі тіла Сонячної системи

 

 

 1.      

 

Найближча зоря - Сонце

 

 

 1.      

 

Найближча зоря - Сонце . Розв’язування задач

 

 

 1.      

 

Розв’язування задач

 

 

 1.      

 

Зорі. Еволюція зір.

 

 

 1.      

 

Зорі. Еволюція зір.

 

 

 1.      

 

Галактики

 

 

 1.      

 

Елементи сучасної космології

 

 

 1.      

 

Дослідження космосу

 

 

 1.      

 

Узагальнення знань з теми «Астрономія»

 

 

 1.      

 

Контрольна робота № 7 з теми «Астрономія»

 

 

 1.      

 

Захист навчальних проектів

 

 

 1.      

 

Захист навчальних проектів

 

 

 1.      

 

Повторення вивченого

 

 

 1.      

 

Повторення вивченого

 

 

 1.      

 

Повторення вивченого

 

 

 1.      

 

Повторення вивченого

 

 

 1.      

 

Підсумковий урок за курс фізики

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Gumenyuk Yura
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, Планування
Додано
12 серпня 2019
Переглядів
1051
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку