2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Календарно-тематичне планування з географії у 9 класі на 2018-2019 н. р.

Про матеріал

Документ містить планування уроків географії у 9 класі відповідно до навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. 6-9 класи. 2017 рік (лист Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

Перегляд файлу

9 клас

Г Е О Г Р А Ф І Я

 «УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

 (52 год, 1,5 год на тиждень)

 

Література

  1. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. 6-9 класи. 2017 рік (лист Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
  2. Географія : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів / Й. Р. Гілецький, Р. Р. Сливка, Я. Д. Атаманюк, Р. Д. Чобан. - Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 208 с.

Кількість тематичних – 4

Кількість контрольних робіт – 2

Кількість практичних робіт - 8

 

№ з/п

Дата

уроку

 

Зміст теми

 

Примітка

ВСТУП

1

 

Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія  в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії

 

Розділ І. Національна економіка та світове господарство (9 год)

Тема 1. Національна економіка (4 год)

2

 

Національна економіка. Поняття «економічний розвиток» та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс людського розвитку (ІЛР).

 

3

 

Секторальна модель економіки країни.

Практична робота 1. Аналіз секторальної моделі економіки.

ПР1

4

 

Чинники розміщення виробництва. Форми просторової організації виробництва. Форми суспільної  організації виробництва.

 

Тема 2. Світове господарство

5

 

Світове господарство (світова економіка), світовий ринок.

Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці».

 

6

 

Типи економічних систем.

 

 

7

 

Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній. Практична робота 2. Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку.

 

ПР2

 

9

 

Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією «Центр – периферія». Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція. Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної економіки.

 

8

 

Міжнародні економічні організації

 

9

 

Урок підсумкового контролю знань

ТО1

Розділ ІІ. Первинний сектор господарства

Тема 1. Сільське господарство

10

 

Сільське господарство, його значення в сучасному світі.  Аграрні суспільства в сучасному світі. Аграрні відносини. Складники сільського господарства. Роль природних чинників (земельних та агрокліматичних ресурсів) у розвитку й розміщенні аграрного виробництва. Землезабезпеченість.

 

11

 

Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь в Україні. Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства.

 

12

 

Розвиток кормової бази тваринництва.  Структура та розміщення  тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України. Гірські та приміські сільськогосподарські райони. Сільське господарство у своєму регіоні.

 

13

 

Сільське господарство світу. Географія основних зернових і технічних культур та виробництва продукції тваринництва. Зональність світового сільського господарства. Найбільші країни-виробники та країни-експортери сільськогосподарської продукції.

 

14

 

 

 

Практична робота 3. Визначення основних технічних культур, що їх вирощують у помірному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей.

ПР3

Тема 2. Лісове господарство

15

 

Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні

 

Тема 3. Добувна промисловість

16

 

Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами. Видобування вугілля, нафти і природного газу. Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, природного газу. Практична робота 4. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу.

ПР4 Дослідження

Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів

17

 

Найбільші басейни України за видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу. Основні й перспективні  райони  видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні.

 

18

 

Видобування металічних руд. Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд. Країни з найбільшими обсягами видобутку залізних, марганцевих руд, руд кольорових, рідкісноземельних і благородних металів.

 

19

 

Розвиток і розміщення виробництв з видобутку залізних і марганцевих руд в Україні. Розробка родовищ руд кольорових металів в Україні. Видобування інших видів природної сировини: значення, особливості розміщення виробництв з видобутку кам’яної і калійної солей,  фосфоритів, каоліну в країнах світу. Підприємства видобувної промисловості свого регіону.

 

Розділ ІІІ. Вторинний сектор господарства

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

20

 

Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс.

 

21

 

Електроенергетика України. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП. Використання відновлюваних джерел енергії. Підприємства  електроенергетики свого регіону. Практична робота 5.1. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення.

ПР 5.1

 

 

22

 

Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії в світі. Відмінності в структурі виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в країнах світу. Практична робота 5.2. Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні,  країнах Європи та світу

ПР 5.2

23

 

Контрольна робота

КР1

Тема 2. Металургійне виробництво

 

 

24

 

     Значення металургійного виробництва в господарстві. Сучасні технології виробництва чавуну й сталі. Комбінування в чорній металургії. Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії. Кольорова металургія. Особливості технології виробництва та чинники розміщення підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану.

 

 

 

25

 

     Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри, місце України на світовому ринку чорних металів. Основні центри виробництва кольорових металів в Україні. Практична робота 6. Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні

 

ПР6

 

26

 

Металургійне виробництво світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі чорних металів. Сучасні тенденції розміщення виробництв чавуну, сталі, прокату. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових металів у світі.

 

27

 

Урок підсумкового контролю знань

ТО2

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу

 

28

 

Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції,  гумових і пластмасових виробів.

 

29

 

Хімічне виробництво в Україні. Основні центри виробництва хімічної продукції та чинники їх формування. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків.

 

30

 

Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств. Виробництво деревини й паперу в Україні. Найбільші в світі країни-виробники деревини та паперу

 

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

31

 

Роль машинобудування в сучасному світі. Різноманітність підприємств та чинники їхнього розміщення. Спеціалізація та кооперування в машинобудуванні.

 

32

 

Машинобудування в Україні. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції. Підприємства машинобудування свого регіону.

 

33

 

Практична робота 7. Позначення на контурній карті України центрів виробництва  транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення

 

34

 

Машинобудування світу. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування. Найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки.

 

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття (2 год)

35

 

Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію.

Дослідження

Малі і середні міста України – центри швейного виробництва

36

 

Чинники та центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття.

Народні промисли в Україні.

 

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв (2 год)

37

 

     Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в Україні. Виробництво харчових продуктів у своєму регіоні. Виробництво продуктів харчування в світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу.

Дослідження

1. Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини.

2. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах

38

 

Урок підсумкового контролю знань

ТО 3

Розділ ІV. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт

39

 

 

Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.

 

40

 

Транспорт України. Залізничний транспорт – основний вид транспорту України. Найважливіші автомагістралі України. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України. Повітряний транспорт. Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на території України.

Дослідження. Міські види транспорту свого обласного центру

41

 

Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу.  Міжнародні транспортні коридори.

 

Тема 2. Торгівля

42

 

     Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Світовий ринок товарів і послуг. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків. Світова організація торгівлі (СОТ), Регіональні зони вільної торгівлі  НАФТА, АСЕАН

 

43

 

Торгівля в Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.

 

Тема 3. Туризм

44

 

Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура.

Дослідження

Прояв глобальних проблем у своєму регіоні

45

 

Туризм в Україні. Особливості природних рекреаційних ресурсів. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні. Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО

 

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

46

 

Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої  діяльності. Джерела фінансування науки й освіти. Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона здоров’я. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі

 

Тема 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування

47

 

Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення фінансових установ в Україні. Аутсорсинг, його переваги. Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг). Країни-лідери на світовому ринку програмування та аутсорсингу

 

48

 

Контрольна робота

КР 2

Розділ V. Глобальні проблеми людства

49

 

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблема війни і миру. Проблема тероризму.

 

50

 

Екологічна проблема.  Сировинна й енергетична проблеми. Демографічна та продовольча проблеми.

 

51

 

Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються. Взаємозв’язок глобальних проблем. Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язуванні. Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ століття.

 

52

 

Урок підсумкового контролю знань

ТО4

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 9 клас, Планування
До підручника
Географія 9 клас (Гілецький Й. Р., Сливка Р. Р., Атаманюк Я.Д., Чобан Р. Д.)
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
1423
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку