Урок. Тема: "Чорна металургія України. Значення металургії в світовому господарстві. Світові центри розвитку чорної металургії."

Про матеріал

План- конспект уроку на тему: "Чорна металургія України. Значення металургії в світовому господарстві. Світові центри розвитку чорної металургії". Розробка уроку виконана за новою програмою для учнів 9 класів.

Перегляд файлу

 

Тема: Чорна металургія України. Значення металургії в світовому господарстві. Світові центри розвитку чорної металургії.

Мета: сформувати поняття "металургійний комплекс", визначити склад комплексу і значення у господарстві України;

розглянути особливості сировинної бази, виробничого процесу, типи        підприємств, види продукції, принципи і центри розміщення, міжгалузеві зв'язки чорної металургії, проблеми і перспективи розвитку;

розвивати пам'ять, мислення, вміння вільно висловлювати свої думки;

виховувати економічну та екологічну культуру;

продовжити формувати вміння працювати з контурними картами.

Обладнання: підручник, настінна карта «Господарство України», контурні карти, атласи.

Тип уроку: формування нових знань

Предметні географічні компетенції, що мають бути сформовані на уроці:

1.Знання:

факти: фактори розміщення підприємства; сировинна база; основні райони; виробничий цикл галузі, склад чорної металургії,проблеми та перспективи галузі.

Сформувати уявлення про галузь чорної  металургії  її  основні проблеми  та перспективи розвитку.

Географічна номенклатура: райони та центри чорної металургії в Україні: Придніпровський (Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя, Новомосковськ, Нікополь), Донецький (Краматорськ, Алчевськ, Харцизьк), Приазовський (Маріуполь).

Поняття: чорна металургія; комбінування, фактори розміщення, виробництво феросплавів.

Закономірності: так як підприємства розміщуються поблизу родовищ корисних копалин, тому необхідна наявність густої транспортної мережі.

2.Вміння й навички:

інтелектуальні:

наводить приклади: найбільших країн-виробників чавуну і сталі в світі;

характеризує: негативні наслідки впливу металургійного виробництва на довкілля;

пояснює: особливості  розміщення підприємств чорної  металургії;

аналізує: статистичні дані щодо обсягів виробництва металургійної продукції в Україні та світі;

оцінює: значення металургії для розвитку господарства України та її роль у зовнішній торгівлі держави.

навчальні: робота з географічними картами та контурними картами.

3.Географічне бачення світу: фактори розміщення підприємства; сировинна база; основні райони; виробничий цикл галузі, екологічні проблеми галузі.

4. Емоційно - ціннісне ставлення до довкілля: екологічні проблеми галузі.

Хід уроку

І.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

1.Організація уваги і роботи учнів.

Інструктаж щодо організації робочого місця  учня та оцінювання навчальної діяльності учнів на уроці.

2.Актуалізація опорних знань та вмінь учнів.

Бесіда

1.У яких  галузях господарства  використовують різні сплави металів?

2.Чому металургія відноситься до важкої промисловості?

3.Чому чорна металургія одна з ведучих галузей економіки України?

3.Мотивація навчальної діяльності учнів.

Розповідь

Ще 1,5 тис років тому, в Україні майже у кожному селі стояла кузня. Обов'язково на краю села, адже виплавлення металу – це справа пов'язана з вогнем. Коваль, знана на селі людина, був і лікарем,  і знахарем. Коли у селян восени закінчувалася робота, вони приходили до коваля і разом з ним діставалися боліт, де і шукали руду. Рудий мінерал...Може відсіля і назва. Заготовляли деревне вугілля і починалося на кузні дійство...Коваль міг викувати голку, прекрасні обладунки для воїна, знаряддя праці селянину... З чого ж зараз плавлять метал, де це відбувається? Про принципи розміщення підприємств чорної металургії, проблеми та перспективи її розвитку ми і дізнаємося сьогодні на уроці.

4.Повідомлення теми і завдання уроку.

Тема: Чорна металургія України. Значення металургії в світовому господарстві. Світові центри розвитку чорної металургії.

Завдання:

1.Охарактеризуємо галузь чорної металургії;

2.Визначимо значення металургії  в господарстві України та світу;

3.Обговоримо основні технологічні процеси чорної металургії;

4.Визначимо фактори розміщення галузі та основні райони та центри галузі України та світу;

5.Охарактеризуємо основні екологічні проблеми галузі, та визначимо проблеми та перспективи.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення 

1.Характеристика чорної  металургії.

Металургія є однією з найстаріших і базових галузей, в якій чітко виділяються чорна і кольорова.

Чорна металургія – галузь промисловості, що охоплює весь процес виробництва металів.

У чорній металургії переважає  комбінування (поєднання на одному підприємстві послідовної обробки сировини, її комплексної переробки та утилізації відходів).

Питання.

1.Давайте згадаємо, що таке комбінування?

Розповідь.

Основним вихідним матеріалом є чавун і сталь. Це сплави заліза з вуглецем з домішками марганцю, кремнію, фосфору, сірки. Сплав, що містить більше 2,14 % вуглецю називають чавуном, менше 2,14% - сталлю. Основна галузь застосування – машинобудування, зростає роль в будівництві.

Галузь залежить від інших галузей народного господарства – гірничодобувної (залізна руда, вогнетриви), паливної (коксівне вугілля, електрична енергія), кольорова металургія ( легуючі метали), хімічної.

2.Фактори розміщення. Сировинна база. Географія видобутку. Основні технологічні процеси.

Питання.

1.Як ви розумієте поняття «фактори виробництва»?

Розповідь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна сировинна база – видобуток залізної і марганцевої руди, яка ведеться відкритим і закритим способом.

Технологічні процеси чорної металургії. 1. Доменний спосіб ( включає 3 стадії): 1. Виробництво чавуну – в доменну піч завантажується агломерат (залізна руда, кокс (паливо), флюсовий вапняк , який вступає у реакцію з породою утворює шлак – утворюється переробний або ливарний чавун; 2. Переплавка чавуну в сталь  3 способи: мартенівський, киснево-конверторний, електродуговий; 3.Виробництво стального прокату. 2. Бездоменний спосіб.

3.Основні райони і центри України та світу.

В Україні виділяють 3 основні райони  чорної металургії:

1.Придніпровський (вздовж Дніпра) від Кременчука до Нікополя) – основа Криворізький, Кременчуцький, Білозерський райони залізної руди, Нікопольський марганцеворудний басейн. Сформувалось 5 металургійних вузлів: Дніпропетровський- м. Дніпро, Дніпродзержинськ, Новомосковськ); Запорізький (металургійний комбінат «Запоріжсталь»; Криворізький вузол комбінат «АрселорМіттал»; Нікопольський вузол -  база Придніпровський марганцеворудний басейн; Кременчуцький вузол ( Полтавський ГЗК).

2.Донецький район: 3 вузли: Донецько-Макіївський, Єнакіївський, Алчевсько-Алмазний.

3.Приазовський район: Маріуполь «Азовсталь».

Найважливіші центри чорної металургії світу зазвичай приурочені до родовищ сировини (залізняку) з розрахунку на привізне паливо (вугілля). Прикладом є Кривий Ріг в Україні або Дулут біля озера Верхнього в США. Інший поширений варіант розміщення металургійного виробництва - близькість до родовищ палива, куди доставляється сировина (Рур і Саар у Німеччині або Теміртау в Казахстані). Металургійні центри також виникають і на перетині зустрічних (річкових, морських, залізничних) товаре потоків сировини й палива (Череповець у Росії, Маріуполь в Україні або Чикаго в США).

Металургія може успішно розвиватися і на морських узбережжях або в гирлах великих річок з розрахунку на імпортні сировину і паливо. Саме на таких засадах виникла металургія Балтимора в США, Бремена і Гамбурга вНімеччині, підприємства чорної металургії Японії та ін. Нарешті, металургійні центри тяжіють і до великих центрів машинобудування, особливо металоємного.

Як відомо, одним з головних виробництв чорної металургії є виплавка сталі. Найбільше її виробляє нині Китай(понад 130 млн т), частка якого за підсумками першого півріччя 2009 р. становила 48 %. Він упевнено випереджає Японію і США (більш як 90 млн т), що належать до світової трійки лідерів.

4.Значення галузі для України і світу.

Завдяки сировинній базі металургійний комплекс України – один з найпотужніших у світі. У структурі зовнішньої  торгівлі – чорна металургія 1 місце (45% експорту України).

Особливість  - сильна залежність від коливань попиту і пропозиції на світових ринках.

За даними Metal Bulletin's Top Steelmakers of 2007, до провідних компаній світу за обсягами виробництва сталі належить ArcelorMittal (Люксембург), яка в 2007 р. виробила 116,40 млн т. За нею йдуть дві японські компанії - Nippon Steel (34,50 млн т) і JFE Steel (33,80 млн т). Замикають першу п'ятірку ще дві азійські компанії - південнокорейська Posco (32,78 млн т) і китайська Shanghai Baosteel (28,58 млн т).

5.Проблеми і перспективи галузі.

1.Застаріле устаткування і технологічне виробництво, відставання від світових стандартів.

2.Екологічні проблеми (забруднення навколишнього середовища) – при видобутку утворюються карєри, які знижують рівень підземних вод. У повітря потрапляють сполуки оксиди Сульфуру, Нітрогену і взаємодіючи з парами води утворюються «кислотні дощі».

Але в Україні  вдало розміщені сировинних ресурсів та підприємств галузі, що дає змогу розширити металургійну галузь в Україні.

ІІІ.  Узагальнення і систематизація знань і вмінь.

Виявлення зворотнього зв’язку

Нанесення на контурну карту основних центрів машинобудування.

Фронтальне опитування.

1.Які ви знаєте, фактори розміщення галузі?

2.Яка сировинна база галузі?

3.Які ви знаєте основні райони чорної металургії в Україні та світі?

4.Які екологічні проблеми галузі?

ІV. Домашнє завдання

1.Тема 6, ст. 116-121.

V.  Підбиття  підсумків  уроку

Оцінювання  навчальної діяльності  дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використана  література:

1.Садкіна В.І. Географія: підручник  для 9 класу загальноосв. навч. закладів / В.І. Садкіна, О.В. Гончаренко. – Харків: Оберіг, 2009 . – 228 с.

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Власюк Валентина
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Чала Світлана Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. VALENTINA Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Гирун Людмила Олександрівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
Показати ще 1 відгук
docx
До підручника
Географія 9 клас (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А. І.)
Додано
14 січня 2018
Переглядів
10777
Оцінка розробки
4.7 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку