2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарно-тематичне планування з географії в 6 класі

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з географії у 6 класі на ІІ семестр 2017-2018 н.р. Складено згідно вимог програми. Навчальна програма з географії для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу «Географія»,  6 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, з них 6 години – резервні)

Програма: Навчальна програма з географії  для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів,  затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

№ з/п

Дата

Тема уроку

Д/З

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Примітка

 

         Атмосфера

Екологічна безпека та сталий розвиток

Розмірковує про відповідальність  людської  діяльності за стан атмосфери.

Здоров’я і безпека

Усвідомлює вплив стану повітря на здоров’я людини.

Дотримується правил безпечної поведінки під час грози, граду, ожеледі, урагану та інших несприятливих природних явищ.

Громадянська відповідальність

Наводить приклади подолання спільними зусиллями громади (жителів вулиці, села, міста) наслідків стихійних атмосферних явищ  і  процесів

 

33

 

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни в тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску.

§33

спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: атмосферного тиску; визначає показники атмосферного тиску та зміни з висотою; добирає відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

користується барометром;

аналізує зміни атмосферного тиску протягом доби, сезону, року та їх розподіл на Землі за картою;

 

34

 

Практична робота 4. Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою.

 

розв’язує задачі на зміну температури повітря, атмосферного тиску з висотою

 

35

 

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення  сучасними приладами й візуально. Утворення бризу

§ 34.

спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: вітру; визначає швидкість  вітру;

добирає відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

 

36

 

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни.

§ 35

спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: вологості повітря;

добирає відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами; користується гігрометром;

 

37

 

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність

§35

наводить приклади хмар, різних за формою;

спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: хмар, хмарності;

добирає відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

 

38

 

Опади, що випадають  із хмар та з повітря, їхні види, вимірювання. Карта розподілу опадів.

§ 36

спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: опадів;

добирає відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

 

39

 

Погода, її елементи, мінливість.  Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

§ 37

.

оцінює вплив стану повітря на здоров’я людини;

робить висновки про значення прогнозу погоди для життя  і  діяльності людини визначає типи погоди, що переважають у своїй місцевості;

добирає відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

порівнює погоду різних типів у своїй місцевості в різні пори року та її вплив на здоров’я людей;

називає суттєві ознаки понять «погода», «синоптична карта», елементи погоди, світові центри спостереження за погодою;

наводить приклади прогнозів погоди;

пояснює  причини і наслідки зміни погоди

 

40

 

Практична робота5. Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз

 

будує графіки ходу температури, діаграми розподілу опадів за певний період, розу вітрів;

робить висновки про значення прогнозу погоди для життя  і  діяльності  людини

 

41

 

Клімат та основні кліматотвірні чинники.

§38

добирає відповідні джерела географічної інформації для ознайомлення з атмосферними процесами;

називає суттєві ознаки понять «клімат», наводить приклади  основних типів клімату

 

42

 

Карта кліматичних поясів.

§ 39

оцінює вплив стану повітря на здоров’я людини;

пояснює  причини і наслідки зміни погоди і клімату.

робить висновки про значення прогнозу погоди для життя  і  діяльн.людини

 

 

 

43

 

Зміни клімату. Вплив людини на атмосферу. Узагальнення знань з теми «Атмосфера»

§ 40

 

 

 

 

 

Гідросфера

Екологічна безпека та сталий розвиток

Усвідомлює важливість охорони вод  своєї  місцевості  і  на  планеті  загалом.

 

Здоров’я і безпека

Розуміє вплив якості води на життя і здоров’я людини.

Дотримується правил безпечної поведінки під час повеней, катастрофічних паводків, льодоставу й льодоходу, шторму, цунамі,перебування на березі водойми, руху по болотистій місцевості.

 

Громадянська відповідальність

Усвідомлює систему попереджень та алгоритм поведінки під час повеней, катастрофічних паводків, льодоходу, шторму, цунамі.

 

Підприємливість і фінансова грамотність

Дотримується  основних  правил ощадного  використання води в домашньому господарстві.

Наводить приклади підприємницької діяльності на основі використання мінеральних, термальних вод своєї місцевості, природних та штучних водойм для відпочинку та оздоровлення

 

44

 

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери .Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані. Практична робота 6. Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер (протягом вивчення теми)

§ 41

називає суттєві ознаки понять  «океан», «море», «затока», «протока», «острів»; наводить приклади морів, заток, проток, островів

визначає особливості розподілу води між Світовим океаном і водами суходолу за відповідною діаграмою

 

позначає на контурній карті назви: морів: Чорне, Середземне, Червоне, Балтійське, Баренцове;

проток: Гібралтарська, Магелланова, Дрейка, Берингова; заток: Біскайська, Бенгальська, Мексиканська, Гвінейська;

о-ів: Велика Британія, Гренландія, Мадагаскар, Нова Гвінея;

п-ів: Скандинавський, Кримський, Аравійський, Індостан, Сомалі, Лабрадор;

западини:Маріанська;

 

45

 

Властивості вод Світового океану.

§ 42

 

46

 

Рухи води в Світовому океані. Хвилі.

§43

називає суттєві ознаки понять  «океанічна течія»; пояснює причини і наслідки рухів води в Світовому океані; знає і розуміє негативні наслідки цунамі.

оцінює вплив людини на різні частини гідросфери

 

47

 

Рухи води в Світовому океані. Течії.

§ 44

 

48

 

 Багатства вод Світового океану.

§ 45

 

49

 

Океан та людина.   

§46

 

50

 

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейни й найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади

 

 

 

§ 47

називає суттєві ознаки понять «річка»

наводить приклади річок

пояснює особливості живлення і режиму вод суходолу;

знає і розуміє негативні наслідки паводків, повеней

розрізняє способи зображення вод суходолу на плані та карті;

позначає на контурній карті назви:

річок: Дніпро, Дунай, Янцзи, Ніл, Амазонка, Міссісіпі;

 

51

 

Робота річок.

§ 48

визначає залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу, особливості видів живлення та режиму вод суходолу від клімату;

 

52

 

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі.

§ 49

називає суттєві ознаки понять  «озеро»;

наводить приклади озер; штучних водойм;

пояснює особливості живлення і режиму вод суходолу;

визначає особливості видів живлення та режиму вод суходолу від клімату; розрізняє озера за походженням їхніх улоговин і стоком, штучні водойми;

позначає на контурній карті назви:

озер: Каспійське, Великі озера, Байкал, Вікторія.

 

53

 

Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали. 

§ 50

§51

називає суттєві ознаки понять  «болото»;

пояснює особливості живлення і режиму вод суходолу;

розрізняє способи зображення вод суходолу на плані та карті, типи боліт

 

54

 

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.  

§ 52

називає суттєві ознаки понять  «льодовик», «багаторічна мерзлота»

розрізняє способи зображення вод суходолу на плані та карті, покривні та гірські льодовики,

 

55

 

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води. Охорона вод Світового океану і суходолу.

§ 53

називає суттєві ознаки понять  «підземні води»;

розрізняє типи підземних вод;

оцінює використання мінеральних і термальних вод у господарській діяльності; оцінює роль води для життєдіяльності людини; робить висновки про вплив якості питної води на здоров’я людини

 

56

 

Контрольна робота 2

 

 

 

 

 

Біосфера і ґрунти

Екологічна безпека та сталий розвиток

Розуміє важливість збереження грунтів та різноманіття рослин і тварин.

Здоров’я і безпека

Оцінює загрози вживання отруйних грибів, рослин своєї місцевості, контактів із небезпечними тваринами.

Громадянська відповідальністьПрезентує приклади власного досвіду зі збереження тваринного та рослинного світу своєї місцевості.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наводить приклади фінансових надходжень до  сімейного  бюджету  від використання власної земельної ділянки, рослин і тварин

57

 

Біосфера

Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.

§ 54

називає  компоненти біосфери, суттєві ознаки понять «біосфера», «рослинність», «тваринний світ», види рослин і тварин, які поширені у своїй місцевості; пояснює особливості поширення живих організмів на земній кулі за допомогою карт

порівнює види рослин і тварин, що поширені на різних широтах земної кулі.

 

58

 

Ґрунти

Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану.

§ 55

називає суттєві ознаки понять «ґрунти»

пояснює особливості поширення ґрунтів на земній кулі за допомогою карт, вплив людини на компоненти біосфери.

порівнює види рослин і тварин, що поширені на різних широтах земної кулі.

оцінює значення ґрунтів, рослинності і тваринного світу для життєдіяльності людини;

пропонує власні заходи зі збереження тваринного та рослинного світу своєї місцевості

 

59

 

Природні комплекси

Природні комплекси (ландшафти) як наслідок взаємозв’язків компонентів природи.

§ 56

57

називає суттєві ознаки понять «природний комплекс», «географічна оболонка», компоненти природного комплексу;

наводить приклади природних комплексів та комплексів, змінених людиною, у своїй місцевості;

пояснює на конкретних прикладах наслідки взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери.

 

60

 

Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі, властивості, закономірності розвитку.

§ 58

називає суттєві ознаки понять  «природна зона»;

наводить приклади природних комплексів та комплексів, змінених людиною, у своїй місцевості

порівнює особливості основних природних зон Землі;

дотримується правил безпеки і поведінки під час екскурсії.

оцінює вплив людини на природні комплекси у своїй місцевості та  значення знань про природні комплекси для її життєдіяльності

 

61

 

 Природні зони Землі, їх особливості.

 

 

62

 

Практична робота

7 Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом).

 

 

РОЗДІЛ ІV. Планета людей

Громадянська відповідальність

Усвідомлює  важливість  толерантного ставлення до представників інших рас  і  народів  світу.

 

Екологічна безпека і сталий розвиток

Презентація міні-проектів з утилізації побутових відходів.

63

 

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота.  Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси. Дослідження Миколи Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

§ 59

60

називає кількість населення на Землі та в Україні, людські раси;

аналізує карти густоти населення та людських рас;

порівнює людські раси за зовнішніми ознаками, густоту населення в різних регіонах земної кулі.

усвідомлює толерантне ставлення до представників людських рас і народів світу;

 

64

 

Найбільші за площею і чисельністю населення держави світу. Практична робота 8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частин світу та їх столиць

§ 61

вміє читати політичну карту.

 показує на карті найбільші за площею та кількістю населення держави світу

вміє читати політичну карту.

показує на карті держави-сусіди України;

 

65

 

Держави-сусіди України на політичній карті світу

§61

 

66

 

Зміни компонентів географічної оболонки під впливом людської  діяльності. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона.

Дослідження

Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів

§ 62

характеризує види господарської діяльності та її наслідки у своєму населеному пункті;

усвідомлює толерантне ставлення до представників людських рас і народів світу;

оцінює вплив людини на природу, рівень забруднення навколишнього середовища в результаті різних видів господарської діяльності;

висловлює судження про  заходи щодо усунення негативних наслідків господарської діяльності у своєму населеному пункті;

 

розробляє за допомогою членів родини міні-проект з утилізації побутових відході

 

67

 

Узагальнення з розділу IV «Планета людей» та тем «Біосфера та ґрунти» і «Природні комплекси»

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
13 січня 2018
Переглядів
798
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку