Календарно-тематичне планування з хімії для 11 класів

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з хімії для 11 класів з врахуванням коригувального навчання та з домашніми завданнями за підручником П. П. Попель, Л. С. Крикля. – Київ: Академія. – 2019

Перегляд файлу

ПЕРЕВІРЕНО

Заст. директора       

______________                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з хімії

для 11 класів

на І-II семестр 2020-2021 н.р.

 

 

            Учитель  ___________

 

 

К-сть годин:  2 год на тиждень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплановано за програмою для для закладів загальної середньої освіти ХІМІЯ 10-11 класи, рівень стандарту (наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено на засіданні МО вчителів вчителів біології , хімії та основ здоров’я

протокол №  ___   від  _____ р. 

 

 

 

 

 

 


11 клас, 70 год (2 год на тиждень)

№ п/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання1

Прим.

І семестр

Корекція і узагальнення знань за курс хімії 10 класу (3 год.)

1

 

Вступний інструктаж з БЖД.

Повторення найважливіших питань курсу хімії 10 класу.

Діагностичний контроль знань за курс 10 класу.

завдання в зошиті

 

2

 

Корекція і узагальнення знань за курс 10 класу з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки».

завдання в зошиті

 

3

 

Корекція і узагальнення знань за курс 10 класу з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі».

завдання в зошиті

 

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів (9 год.)

4

 

Повторення основних уявлень про будову атома.

§ 1; № 2, 5, 10 ст. 8-9

 

5

 

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

Демонстрації

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

§ 2; № 13-18 ст. 15

 

6

 

Складання електронних формул атомів елементів.

завдання в зошиті

 

7

 

Розв’язування задач.

завдання в зошиті

 

8

 

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів.

Демонстрації

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

§ 3; № 23-25 ст. 22

 

9

 

Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

§ 3; № 9, 30 ст. 23

 

10

 

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Демонстрації

1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

§ 4; № 33-35 ст. 28

 

11

 

Контрольна робота № 1 з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

підготувати навчальні проекти

 

12

 

Корекція знань.

Представлення навчальних проектів:

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

завдання в зошиті

т1

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини (9 год)

13

 

Йонний хімічний зв’язок.

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

§ 5; № 39, 42, 43 ст. 33

 

14

 

Ковалентний хімічний зв’язок. 

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

§ 6; № 47, 48 ст. 40

 

15

 

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

Демонстрації

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

§ 6; № 50, 52 ст. 41

 

16

 

Металічний хімічний зв’язок.

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

§ 7; № 56, 58 ст. 45

 

17

 

Водневий хімічний зв’язок.

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

§ 7; № 59, 61 ст. 45

 

18

 

Складання електронно-графічних схем утворення ковалентного, йонного та металічного зв'язків.

завдання в зошиті

 

19

 

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Демонстрації

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

§ 8; № 64, 65, 67 ст. 48; повторити § 5-8

 

20

 

Контрольна робота № 2 з теми «Хімічний зв’язок і будова речовини»

підготувати навчальні проекти

 

21

 

Корекція знань.

Представлення навчальних проектів:

4. Застосування рідких кристалів.

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

 

т2

Тема 3. Хімічні реакції (11 год)

22

 

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага.

§ 9, 10; № 78-80 ст. 59

 

23

 

Розрахункові задачі:

1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

§ 11; № 81-85 ст. 64

 

24

 

Принцип Ле Шательє.

§ 10; задачі в зошиті

 

25

 

Розв'язання вправ за застосуванням принципу Ле Шательє

завдання в зошиті

 

26

 

Розв’язування задач та складання рівнянь реакцій за схемами перетворень.

№ 86-88 ст. 65

 

27

 

Гідроліз солей.

Інструктаж з БЖД.

Лабораторні досліди:

1. Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

§ 12; № 92-95 ст. 72

 

28

 

Розв’язування задач та складання рівнянь реакцій за схемами перетворень.

завдання в зошиті

 

29

 

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

§ 13; № 98, 100 ст. 78; повторити § 9-13

 

30

 

Контроль знань.

завдання в зошиті

 

31

 

Узагальнення та корекція знань з теми «Хімічні реакції»

підготувати навчальні проекти

 

32

 

Представлення навчальних проектів:

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

завдання в зошиті

т3, С1

 

ІІ семестр

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості (32 год)

33

 

Повторний інструктаж з БЖД.

Неметали. Загальна характеристика неметалів.

Демонстрації:

7. Зразки металів і їхніх сплавів.

8. Зразки неметалів.

§ 14, 15, № 105, 106 ст. 83

 

34

 

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Демонстрації:

9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

§ 15, № 112, 113 ст. 90

 

35

 

Фізичні властивості. Явище адсорбції.

§ 16, № 118, 119 ст. 94

 

36

 

Розв’язування задач та складання рівнянь реакцій за схемами перетворень.

Розрахункові задачі:

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

§ 22, № 171-173 ст. 132

 

37

 

Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів.

§ 17, № 121, 126, 127 ст. 98

 

38

 

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.

§ 18, № 134-137 ст. 104

 

39

 

Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

§ 19, № 139, 140, 143, 144 ст. 111

 

40

 

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

§ 20, № 149, 152, 153 ст. 119

 

41

 

Кислоти. Кислотні дощі. Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

Представлення навчальних проектів:

11. Кислотні дощі.

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

§ 21, № 157, 158, 160, 161 ст. 127; повторити § 14-21

 

42

 

Контрольна робота № 3 з теми «Неорганічні речовини і їхні властивості. 1»

 

т4

43

 

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

Демонстрації:

7. Зразки металів і їхніх сплавів.

§ 23, № 180, 181 ст. 139

 

44

 

Алюміній: фізичні і хімічні властивості.

§ 24, № 185, 187, 191 ст. 147

 

45

 

Залізо: фізичні і хімічні властивості.

§ 25, № 195, 197, 201 ст. 156

 

46

 

Застосування металів та їхніх сплавів.

повторити § 24, 25, № 192 ст. 148; № 196, 202-204 ст. 157

 

47

 

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

§ 26, № 209-211 ст. 162

 

48

 

Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі.

§ 27, № 218, 219, 222, 223 ст. 170

 

49

 

Розв’язування задач та складання рівнянь реакцій за схемами перетворень.

№ 212 ст. 163; № 217, 220, 221 ст. 170; повторити § 23-27

 

50

 

Контрольна робота № 4 з теми «Неорганічні речовини і їхні властивості. 2»

 

Т5

51

 

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

§ 28, № 231 ст. 175

 

52

 

Сучасні силікатні матеріали.

Інструктаж з БЖД.

Лабораторні досліди:

7, 8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів.

§ 29, № 232, 234, 238 ст. 179

 

53

 

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

Представлення навчальних проектів:

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

§ 30, № 241, 245, 246 ст. 186

 

54

 

Розв’язування задач та складання рівнянь реакцій за схемами перетворень.

завдання в зошиті

 

55

 

Якісні реакції на деякі йони.

Демонстрації:

10. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+) (віртуально), Феруму(3+) (віртуально), Барію, амонію.

Інструктаж з БЖД. Лабораторні досліди:

3-6. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію.

7, 8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів.

§ 31, № 252-254 ст. 194

 

56

 

Інструктаж з БЖД.

Практичні роботи:

1. Дослідження якісного складу солей.

завдання в зошиті

 

57

 

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.

Інструктаж з БЖД.

Лабораторні досліди:

2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

§ 32, № 258-260 ст. 198

 

58

 

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

§ 33, № 265, 267, 268 ст. 204

 

59

 

Розв’язування задач та складання рівнянь реакцій за схемами перетворень.

завдання в зошиті

 

60

 

Інструктаж з БЖД.

Практичні роботи:

2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

№ 263, 268, 269 ст. 204

 

61

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Неорганічні речовини і їхні властивості».

повторити § 28-33

 

Тема 5. Хімія і прогрес людства (4 год)

62

 

Роль хімії у створенні нових матеріалів та у розвитку нових напрямів технології

Представлення навчальних проектів:

10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

§ 34, № 280-282 ст. 213

 

63-68

 

Роль хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблеми

Представлення навчальних проектів:

15. «Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

§ 35, № 287 ст. 218

 

69

 

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією

Представлення навчальних проектів:

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

§ 36

 

70

 

Підсумковий урок.

 

т6, C2

1 – Домашнє завдання за підручником: Хімія. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту) / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – Київ: Академія. – 2019.

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Планування
Додано
17 вересня 2020
Переглядів
4145
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку