Календарно-тематичне планування з ЛФК для 1 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з ЛФК для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку
Перегляд файлу

     

№ УРОКУ

         

                            ЗМІСТ МАТЕРІАЛУ

 

Кільк.

годин

 

ДАТА

 

 ГІМНАСТИЧНІ ВПРАВИ

 

 

1

Теоретичні відомості. Лікувальна фізкультура та її значення в житті дитини. Попередження  травматизму під час занять гімнастичними вправами. Значення дихання для життя людини. Правильне дихання та під час виконання гімнастичних вправ. Рухлива гра «Злови комара».

1

 

 

               Розвиток координаційних здібностей

 

 

2

Влізання на гімнастичну лаву та злізання з неї. Ходьба по гімнастичній лаві. Присідання та вставання (без підтримки). Упор присівши. Групування сидячи.

1

 

3

Групування лежачи на спині.

Котіння стопами малого м‘яча у заданому напрямку (у в.п.  сидячи). Захват і підкидання стопами предметів (наприклад, кеглі, м‘яча, кубика) у в.п. сидячи, ноги витягнуті на підлозі.

Рухлива гра

«Швидше передай»,

1

 

4

Передача предмета (наприклад, прапорця, іграшки) з руки в руку з обмеженням зорового сприйняття (з пов‘язкою спершу на одному оці, потім – на обох). Рухлива гра

«Заборонений рух»

1

 

 

                            Ритмопластичні вправи

 

 

5

Крок з підскоком; приставний крок (вперед, вбік, назад); нахили тулуба (праворуч, ліворуч, вперед і назад стоячи); повороти тулуба праворуч і ліворуч з нахилом у той же бік – під музично-ритмічний супровід (з використанням п‘єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом). Зміна темпу, ритму, закінчення рухів – відповідно музичному супроводу. Елементи української хореографії (з використанням мультимедійних засобів).Рухлива гра

«Намалюй сонечко»

1

 

6

Передача предмета (наприклад, іграшки) з однієї руки в іншу з обмеженням зорового контролю (з зав‘язаним оком, очима). Передача м‘яча: в шерензі, по колу, в колоні над головою. Котіння стопами м‘яча у визначеному напрямку (в в.п.  сидячи )Ходьба з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом на голові. Рухлива гра «Паперові перегони»

1

 

7.

Захват і підкидання стопами предметів (наприклад, кеглі, м‘яча, кубика) у в.п.  сидячи, ноги витягнуті на підлозі.

Рухлива гра «Паперові перегони»

1

 

8.

Вправи з обручем: повороти, котіння навколо себе; пролізання в обруч \ «коридор» з обручів; вставання в обруч на коліна, піднімання обруча вгору. Рухлива гра

1

 

 

Кистьова та пальчикова гімнастика

 

 

9.

Зчіпляння та розчіпляння вказівних пальців. Торкання великим пальцем почергово всіх інших (з надавлюванням).

Згинання та розгинання переплетених

пальців у зап‘ястку. Заплітання косичок, зав‘язування бантиків Рухлива гра «Злови комара»

1

 

10.

Відведення та приведення пальців однієї руки.

Сильне стискання в кулаки розведених пальців витягнутих вперед рук, затримка в цьому положенні на 2-3 секунди з наступним розслабленням і струшуванням. Рухлива гра

«Естафета на гімнастичній лаві»

1

 

 

Імітаційні вправи

 

 

11.

Імітація рухів коника, мавпи, пса, змії, комара.

Імітація рухів плавця способом брас. Імітація іграшки (ляльки, машинки тощо). Рухлива гра «Намалюй сонечко»,

1

 

 

Корекція психоемоційного стану та психофізичного напруження

 

 

 

Дихальні вправи

 

 

12.

Загальнорозвиваючі вправи. Послідовне посилення екскурсії грудної клітки чи діафрагми.

Рівномірне носове дихання в поєднанні з повільною ходьбою. Підготовче дихання.Динамічні дихальні вправи.

1

 

 

Вправи на розтягування

 

 

13.

Нахили тулуба (праворуч, ліворуч, вперед і назад)

Випад уперед, назад, в сторони . Повороти тулуба праворуч і ліворуч з нахилом у той же бік. Рухлива гра Розбуди котика»

1

 

 

Вправи на розслаблення

 

 

14.

Струси ніг одночасно та почергово в в.п. сидячи.

Струси ніг почергово у в.п. стоячи біля опори. Вільне падіння відведених або піднятих рук. Рухлива гра «Змійка»

1

 

 

Ритмопластичні вправи

 

 

15.

Крок з підскоком; приставний крок (вперед, вбік, назад);

нахили тулуба (праворуч, ліворуч, вперед і назад стоячи); повороти тулуба праворуч і ліворуч з нахилом у той же бік – під музично-ритмічний супровід (з використанням п‘єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом). Зміна темпу, ритму, закінчення рухів – відповідно музичному супроводу. Рухлива гра «За сигналом»

1

 

 

Кистьова та пальчикова гімнастика

 

 

16.

Зчіпляння та розчіпляння вказівних пальців. Торкання великим пальцем почергово всіх інших (з надавлюванням). Згинання та розгинання переплетених пальців у зап‘ястку. Заплітання косичок, зав‘язування бантиків .Рухлива гра «Швидше передавай»

1

 

17.

Відведення та приведення пальців однієї руки.

Сильне стискання в кулаки розведених пальців витягнутих вперед рук, затримка в цьому положенні на 2-3 секунди з наступним розслабленням і струшуванням. Рухлива гра «Заборонений рух»

1

 

 

Імітаційні вправи

 

 

18.

Імітація рухів коника, мавпи, пса, змії, комара. Імітація рухів коника, мавпи, пса, змії, комара. Імітація рухів плавця способом брас. Імітація іграшки (ляльки, машинки тощо). Рухлива гра «Паперові перегони»

1

 

 

Розвиток правильного локомоторного стереотипу та корекція основних видів локомоції дитини (ходьби, бігу)

 

 

 

Стройові вправи

 

 

19.

Шикування та перешикування. Шикування та перешикування з однієї шеренги у дві і навпаки. Приставний крок. Похідний крок. Рухлива гра «Мавпи» Рухлива гра «Розбуди котика»

1

 

 

Ритмопластичні вправи

 

 

20.

Крок з підскоком; приставний крок (вперед, вбік, назад);

нахили тулуба (праворуч, ліворуч, вперед і назад стоячи) Повороти тулуба праворуч і ліворуч з нахилом у той же бік – під музично-ритмічний супровід (з використанням п‘єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом) Рухлива гра «Паперові перегони»

1

 

21.

Елементи української хореографії (з використанням мультимедійних засобів). Рухлива гра « «За сигналом»

1

 

 

Вправи з використанням гімнастичних предметів і приладів

 

 

22.

Передача предмета (наприклад, іграшки) з однієї руки в іншу з обмеженням зорового контролю (з зав‘язаним оком, очима). Рухлива гра « Злови комара»

1

 

23.

Передача м‘яча: в шерензі, по колу, в колоні над головою.

Рухлива гра «  Естафета на гімнастичній лаві»

1

 

24.

Передача м‘яча: в шерензі, по колу, в колоні над головою. Котіння стопами м‘яча у визначеному напрямку (в в.п.  сидячи). Ходьба з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом на голові. Рухлива гра «Швидше передавай»

1

 

25.

Захват і підкидання стопами предметів (наприклад, кеглі, м‘яча, кубика) у в.п.  сидячи, ноги витягнуті на підлозі. Рухлива гра «Заборонений рух»

1

 

26.

Вправи з обручем: повороти, котіння навколо себе; пролізання в обруч \ «коридор» з обручів; вставання в обруч на коліна, піднімання обруча вгору. Рухлива гра «За сигналом»

1

 

 

Імітаційні вправи

 

 

27.

Імітація рухів коника, мавпи, пса, змії, комара . Рухлива гра « Намалюй сонечко»

1

 

28.

Імітація рухів плавця способом брас. Імітація іграшки (ляльки, машинки тощо). Рухлива гра « Мавпи»

1

 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНІ ВПРАВИ

 

 

29.

Ходьба: навшпиньки, на п‘ятах, на зовнішній стороні стопи, з високим підніманням стегна, з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом на голові; приставним кроком (вперед, назад, праворуч, ліворуч); кроком з підскоком; похідним кроком; зі зміною положення

рук; підлогою без зорового контролю (тримаючись за руку вчителя, Рухлива гра « Змійка»

1

 

30.

Ходьба гімнастичну палицю тощо); оминаючи перешкоди; по гімнастичній лаві; імітаційна та ритмічна ходьба Рухлива гра « Паперові перегони»

1

 

31.

Біг: зі зміною швидкості; з подоланням опору. Рухлива гра « Розбуди котика»

1

 

32.

Стрибки: чергуючи з ходьбою; на місці на одній нозі, з ноги на ногу; на двох ногах з переміщенням вперед, назад,

Рухлива гра «Мавпи»

1

 

33.

Стрибки праворуч, ліворуч; у висоту з місця до визначеного орієнтира (наприклад, з торканням підвішеної іграшки) Рухлива гра «Змійка»

1

 

35.

Стрибки з гімнастичної лави праворуч \ ліворуч з м‘яким приземленням. Лазіння: по гімнастичній лаві в упорі на колінах і рачки, захоплюючи руками краї лави (назад) Повзання: по гімнастичному мату (обмеженою площиною); рачки з прогнутою спиною; по гімнастичній лаві довільне. Рухлива гра « По стежці»

1

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізична культура, 1 клас, Планування
Інкл
Додано
29 травня 2020
Переглядів
1528
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку