26 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Календарно-тематичне планування з математики, 5 клас.

Про матеріал
Це календарно-тематичне планування для шкіл з російською мовою викладання.
Перегляд файлу

5 клас                   

 

( 4,5  год. в  тиждень:  1 семестр – 67 год.;     

                                       2 семестр -  85 год.;

                                                                                  всього:  152  год.)

*додаткові  теми   за  рахунок  резервного  часу.

 

Дата

Тема  уроку

План

Факт

План

Факт

 

 

 

 

*Тема 1. ПОВТОРЕННЯ  КУРСУ  4  КЛАСУ  (10 год)

1

 

03.09

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 4-й клас. Цифри і числа.

2

 

04.09

 

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. 

3

 

05.09

 

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове.

4

 

06.09

 

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на двоцифрові числа.      См. робота

5

 

07.09

 

Множення чисел, які містять нуль  в  середині запису.

Множення круглих чисел на одноцифрове.

6

 

10.09

 

Множення і ділення на круглі числа.

7

 

11.09

 

Дії з іменованими числами. Порівняння іменованих чисел.                                                                    См. робота

8

 

12.09

 

Розв´язування  сюжетних  задач 

9

 

13.09

 

Діагностична  контрольна  робота.

10

 

17.09

 

Аналіз  діагностичної  контрольної  роботи.

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання

 

 

 

 

Тема 2.  НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ.    

         ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ  (44 год.)

 

 

 

 

Тема 2.1            Натуральні  числа.  (12 год)

11

 

18.09

 

Натуральні числа. Число нуль.

12

 

19.09

 

Розв´язування  типових  вправ.                         

13

 

20.09

 

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

14

 

21.09

 

Розв´язування  типових  вправ.                           См. робота

15

 

24.09

 

Порівняння натуральних чисел.

16

 

25.09

 

Розв´язування  типових  вправ.

17

 

26.09

 

Розв´язування  прикладів  на  всі  дії.               См. робота              

18

 

27.09

 

Розв´язування  рівнянь на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій.

19

 

01.10

 

Розв´язування  текстових  задач.                       См. робота

20

 

02.10

 

Натуральні  числа.  Розв´язування  типових  вправ.                             

21

 

03.10

 

Контрольна  робота  № 1  за  темою  «Натуральні  числа»

22

 

04.10

 

Аналіз  контрольної  роботи  №1. Розв´язування  сюжетних  задач 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання

 

 

 

 

Тема 2.2.  Додавання  і  віднімання

                     натуральних  чисел (10 год.)

23

 

05.10

 

Додавання  натуральних чисел. Властивості додавання.

24

 

08.10

 

Додавання  натуральних чисел.   Розв´язування  прикладів  та  рівнянь.

25

 

09.10

 

Додавання  натуральних чисел.                     См.  робота.

26

 

10.10

 

Віднімання натуральних чисел.

27

 

11.10

 

Віднімання натуральних чисел. Розв´язування  прикладів  та  рівнянь.

28

 

16.10

 

Розв´язування  сюжетних  задач.

29

 

17.10

 

Віднімання натуральних чисел.                        См.  робота.

30

 

18.10

 

Додавання та віднімання натуральних чисел.

31

 

19.10

 

Контрольна  робота  № 2  за  темою  «Додавання і

 віднімання натуральних  чисел»

32

 

22.10

 

Аналіз  контрольної  роботи  №2. Розв´язування  сюжетних  задач 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання

 

 

 

 

Тема 2.3.  Множення  і  ділення

                             натуральних  чисел (12 год.)

33

 

23.10

 

Множення  натуральних чисел. Властивості   множення. 

34

 

24.10

 

Розподільний  закон  множення. Розв´язування  типових  вправ.                                                                  

35

 

25.10

 

Квадрат і куб натурального числа.                   См. робота.

36

 

05.11

 

Степінь  натурального  числа. Розв´язування  типових  вправ.

37

 

06.11

 

Ділення натуральних чисел.

38

 

07.11

 

Ділення з остачею. Розв´язування  типових  вправ.

39

 

08.11

 

Ділення натуральних чисел.                               См. робота.

40

 

09.11

 

Розв´язування  прикладів  та  рівнянь.

41

 

12.11

 

Множення  і  ділення  натуральних  чисел.      См. робота.

42

 

13.11

 

Множення  і  ділення  натуральних  чисел. Розв´язування   задач 

43

 

14.11

 

Контрольна  робота  № 3  за  темою  «Множення  і

  ділення  натуральних  чисел»

44

 

15.11

 

Аналіз  контрольної  роботи № 3.

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання

 

 

 

 

Тема 2.4.  Вирази. Рівняння  (10 год)

45

 

19.11

 

Числові вирази.

46

 

20.11

 

Обчислення значень числових  виразів.          

47

 

21.11

 

Буквені вирази та формули.                                                          

48

 

22.11

 

Обчислення  буквених виразів.                          См. робота

49

 

23.11

 

Обчислення значень числових і буквених виразів  за  формулами.

50

 

26.11

 

Рівняння.                                                              

51

 

27.11

 

Розв´язування  рівнянь.                                        См. робота

52

 

28.11

 

Вирази. Рівняння.  Розв´язування  типових  вправ.

53

 

29.11

 

Контрольна  робота  № 4  за  темою «Вирази. Рівняння»

54

 

03.12

 

Аналіз  контрольної  роботи № 4.

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання

 

 

 

 

Тема 2.5.  Геометричні  фігури.

                        Площі  та  об’єм  (12 год)

55

 

04.12

 

Відрізок, пряма, промінь.

56

 

05.12

 

Шкала. Координатний  промінь.                       См. робота.         

57

 

06.12

 

Кут та його градусна міра. Види кутів. Побудова  кутів за допомогою лінійки, косинця, транспортира.   

58

 

07.12

 

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами.                                                                См. робота.         

59

 

10.12

 

Прямокутник. Квадрат. Площа і периметр прямокутника і квадрата.                                             

60

 

11.12

 

Прямокутний паралелепіпед.  Куб. Об’єми  прямокутного паралелепіпеда  і  куба.                                       См. робота.

61

 

12.12

 

Піраміда. Розв´язування  задач.                                              

62

 

13.12

 

Контрольна  робота  №5  за  темою  «Геометричні  фігури. Площі  та  об’єм »

63

 

17.12

 

Аналіз  контрольної  роботи №5. Розв´язування  сюжетних  задач 

64

 

18.12

 

Практична  робота  з  виготовлення  многогранників.

65

 

19.12

 

Геометричні  фігури.  Розв´язування  задач

66

 

20.12

 

Розв´язування  сюжетних  задач.                      См. робота

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання

 

 

 

 

Тема 3. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ  (68 год)

Тема 3.1.       Звичайні дроби  (10 год.)

67

 

21.12

 

Що  таке  звичайний  дріб.

68

 

08.01

 

Правильні та неправильні дроби.

69

 

09.01

 

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Розв´язання  типових  вправ.

70

 

10.01

 

Звичайні дроби. Мішані числа.                          См. робота

71

 

14.01

 

Порівняння звичайних  дробів  з однаковими  знаменниками.

72

 

15.01

 

Перетворення  мішаного  числа  у  неправильний  дріб та  навпаки.                                                                 См. робота

73

 

16.01

 

Звичайні дроби. Розв´язування  типових  вправ.

                                                                                См. робота

74

 

17.01

 

Мішані числа. Розв´язування  типових  вправ.

75

 

21.01

17.01

Контрольна  робота  № 6  за  темою  «Звичайні дроби»

76

 

22.01

 

Аналіз  контрольної  роботи  № 6. Розв´язування  сюжетних  задач 

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання

 

 

 

 

 

Тема 3.2.   Додавання  і  віднімання  звичайних  дробів

         з однаковими знаменниками   (12 год.)

77

 

21.01

 

Додавання  дробів  з  однаковими  знаменниками.

78

 

22.01

 

Віднімання  дробів  з  однаковими  знаменниками.

79

 

23.01

 

Додавання  і  віднімання дробів  з  однаковими  знаменниками.

80

 

24.01

 

Додавання  і  віднімання дробів  з  однаковими  знаменниками.                                                     См.  робота

81

 

28.01

 

Доповнення  правильного  дробу  до  одиниці.

82

 

29.01

 

Віднімання  дробу  від  натурального  числа.  См. робота

83

 

30.01

 

Додавання  та  віднімання  мішаних  чисел.

84

 

31.01

 

Додавання  і  віднімання дробів  з  однаковими  знаменниками. Розв´язування  рівнянь.           См. робота

85

 

01.02

 

Додавання  і  віднімання дробів  з  однаковими  знаменниками. Розв´язування  текстових  задач.

86

 

04.02

 

Розв´язування  сюжетних  задач  за  темою.

87

 

05.02

 

Контрольна  робота  № 7  за  темою  «Додавання  і  віднімання  звичайних  дробів з однаковими знаменниками»

88

 

06.02

 

Аналіз  контрольної  роботи № 7. Розв´язування  сюжетних  задач 

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання

 

 

 

 

 

Тема 3.3.    Десяткові дроби (12 год.)

89

 

07.02

 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

90

 

11.02

 

Порівняння десяткових дробів.

91

 

12.02

 

Десятковий дріб.                                               

92

 

13.02

 

Округлення десяткових дробів.                        См. робота

93

 

14.02

 

Розв´язування  типових  вправ.                         См.  робота

94

 

15.02

 

Додавання  і  віднімання  десяткових дробів.      

95

 

18.02

 

Додавання  і  віднімання  десяткових дробів. Розв´язання  задач.

96

 

19.02

 

Додавання  і  віднімання  десяткових дробів. Розв´язання  рівнянь.                                 

97

 

20.02

 

Самостійна  робота.            

98

 

21.02

 

Розв'язує сюжетні задачі з реальними даними.

99

 

25.02

 

Десяткові дроби. Розв´язування  типових  вправ. 

100

 

26.02

 

Контрольна  робота  № 8  за  темою  «Десяткові дроби»

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання

 

 

 

 

 

Тема 3.4.    Множення і ділення десяткових дробів

(10 год.)

101

 

27.02

 

Аналіз  кр. № 8. Множення  десяткових дробів.

102

 

28.02

 

Множення  десяткових дробів. Розв´язування  типових  вправ 

103

 

01.03

 

Множення  десяткових дробів  на  разрядну  одиницю .

                                                                               См. робота

104

 

04.03

 

Ділення десяткових дробів  на  ціле  число. Розв´язування  типових  вправ.

105

 

05.03

 

Ділення десяткових дробів  на  десяткову  дріб. См.  роб.

106

 

06.03

 

Ділення десяткових дробів  на  разрядну  одиницю.

107

 

07.03

 

Множення і ділення десяткових дробів.         См.  робота           

108

 

11.03

 

Множення і ділення десяткових дробів. Розв´язування  типових  вправ.

109

 

12.03

 

Контрольна  робота  № 9  за  темою  «Множення  і  ділення  десяткових  дробів»

110

 

13.03

 

Аналіз  контрольної  роботи № 9.

Розв´язання  сюжетних  задач.

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання

 

 

 

 

Тема 3.5.    Відсотки.  Середнє арифметичне (12 год.)

111

 

14.03

 

Що  таке  відсоток.

112

 

15.03

 

Знаходження  відсотків  від  числа.

113

 

18.03

 

Знаходження  числа  за  його  відсотками.

114

 

19.03

 

Знаходження  числа  за  його  відсотками. Розв´язання  задач.

115

 

20.03

 

Знаходження  числа  за  його  відсотками.        См.  робота

116

 

21.03

 

Розв´язання  задач  на  відсотки.

117

 

25.03

 

Середнє арифметичне.

118

 

26.03

 

Середнє арифметичне. Розв´язування  типових  вправ.

119

 

03.04

 

Середнє  значення  величин.                              См.  робота

120

 

04.04

 

Розв´язування  сюжетних  задач.

121

 

05.04

 

Контрольна  робота  № 10  за  темою  «Відсотки.  Середнє  арифметичне»

122

 

08.04

 

Аналіз  контрольної  роботи № 10. Творча  робота  за темою.

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання

 

 

 

 

*Тема 3.6. Розв᾿язування  сюжетних  задач  (12 год.)

123

 

09.04

 

Розв'язування  задач  з  реальними  даними щодо використання природних ресурсів рідного краю.

124

 

10.04

 

Розв'язування  задач  з  реальними  даними щодо безпеки руху.

125

 

11.04

 

Розв'язування  задач  з  реальними  даними щодо знаходження периметрів та площ земельних ділянок.

126

 

15.04

 

Знаходження периметрів та площ земельних ділянок  за  наданою  схемою.

127

 

16.04

 

Розв'язування  задач  з  реальними  даними щодо знаходження периметрів та площ підлоги  кімнат.

128

 

17.04

 

Розв'язування  задач  з  реальними  даними щодо об'єму об'єктів, що мають форму прямокутного паралелепіпеда.

129

 

18.04

 

Розв'язування  задач  з  реальними  даними щодо розрахунку сімейного бюджету.

130

 

19.04

 

Розв'язування  задач  з  реальними  даними щодо розрахунків, пов'язаних із календарем.

131

 

23.04

 

Розв'язування  задач  з  реальними  даними щодо розрахунків, пов'язаних із годинником.

132

 

24.04

 

Розв'язування  задач  з  реальними  даними щодо розрахунків, пов'язаних із календарем.

133

 

25.04

 

Побудови відрізків даної довжини і кутів із заданою градусною мірою.

134

 

30.04

 

Контрольна  робота  № 11  за  темою «Розв´язування  сюжетних  задач»

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання

 

 

 

 

 

*Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ(12 год.)

135

 

 

 

Аналіз  контрольної  роботи № 11. Повторення. Лічба, вимірювання  і  числа.

136

 

 

 

Арифметичні дії з  натуральними  числами.    См.  робота

137

 

 

 

Степінь  натурального  числа  з  натуральним показником.                                   

138

 

 

 

Звичайні дроби. Дії  першого  ступення  зі  звичайними  дробами  з однаковими  знаменниками.                             

139

 

 

 

Арифметичні дії з десятковими дробами.       См.  робота

140

 

 

 

Відсотки.  Середнє арифметичне.

141

 

 

 

Контрольна  робота  № 12  за  темою: «Повторення і  систематизація  навчального  матеріалу»

142

 

 

 

Аналіз  контрольної  роботи № 12.

143

 

 

 

Розв´язування  задач  з  «Кенгуру».

144

 

 

 

Розв´язування  цікавих  вправ.

145

 

 

 

Розв´язування  ребусів  та  кросвордів.

146

 

 

 

Узагальнення  вивченого  матеріалу  за   рік.

 

 

 

 

 

Тематичне  оцінювання

 

 

docx
Додано
31 серпня 2019
Переглядів
548
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку