Календарне планування з математики для 5 класу

Про матеріал
Про матеріал Календарно-тематичне планування з математики для 5 – го класу на 2019 / 2010 н.р. Складено за підручником: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Математика .5 клас. ( Підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. – Х.: Гімназія, 2018р.) Згідно з навчальною програмою з математики для учнів 5-9 класів, затвердженою Міністерством освіти і науки України (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
Перегляд файлу

 

Математика, 5 клас 

(4 год на тиждень, І семестр – 62 год,  ІІ семестр – 72 год)

Примітки

Знання, уміння, навички учня

Зміст навчального матеріалу

Дата проведення уроку

№ уроку

І семестр

Розділ І. Натуральні числа та дії з ними

 

Учень/учениця:

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри;  геометричні фігури, вказані у змісті;

розпізнає у просторі та співвідносить з обєктами навколишньої дійсності: куб, прямокутний паралелепіпед, піраміду;

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата; об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

пояснює, що таке: натуральне число; квадрат і куб натурального числа; пряма; промінь; координатний промінь; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; прямокутний паралелепіпед; куб; рівняння; розв’язати рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею;

класифікує: кути за градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів;

зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь, натуральні числа на координатному промені;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута; периметр трикутника та прямокутника;

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами; піднесення натурального числа до квадрата та куба; порівняння натуральних чисел; ділення з остачею; обчислення значень числових і буквених виразів, периметра і площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

розв’язує: рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; текстові задачі, зокрема комбінаторні

Тема 1. Натуральні числа

 

 

Повторення вивченого матеріалу за 4 клас

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.       

 

Натуральні числа. Число нуль.

 

 1.       

 

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

 

 1.       

 

Відрізок. Довжина відрізка.

 

 1.       

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.       

 

Площина. Пряма. Промінь.

 

 1.       

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.       

 

Шкала. Координатний промінь.

 

 1.       

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Порівняння натуральних чисел.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Контрольна робота № 1

 

 1.    

 

Тема 2. Додавання і віднімання

натуральних чисел.

 

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання.

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.  

 

Віднімання натуральних чисел.

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.  

 

Буквені вирази. Формули.

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Контрольна робота № 2

 

 1.    

 

Рівняння.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Кут та його градусна міра.

 

 1.    

 

Кут та його градусна міра.

 

 1.    

 

Види кутів.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Многокутники. Рівні фігури.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Трикутник та його периметр.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Види трикутників за кутами.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Прямокутник. Квадрат.

 

 1.    

 

Периметр прямокутника і квадрата.

 

 1.    

 

Контрольна робота № 3

 

 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Множення і ділення

натуральних чисел

 

Множення натуральних чисел. Переставна властивість множення.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Сполучна і розподільна властивість множення.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Ділення натуральних чисел.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Контрольна робота №4

 

 1.    

 

Ділення з остачею.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Степінь числа.

 

 1.    

 

Площа прямокутника і квадрата

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Прямокутний паралелепіпед. Піраміда

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Контрольна робота № 5

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

ІІ семестр

Розділ ІІ. Дробові числа та дії над ними.

 

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів;

розрізняє: звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби

пояснює, що таке: чисельник і знаменник дробу; мішане число;

читає і записує: звичайні та десяткові дроби; мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу; відсотка; середнього арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, множення і ділення десяткових дробів; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; знаходження середнього арифметичного кількох чисел, середнього значення величини

Тема 4. Звичайні дроби.

 

Звичайні дроби.

 

 1.     

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Правильні й неправильні дроби. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Мішані числа.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Контрольна робота №6

 

 1.    

 

Тема 5. Десяткові дроби.

 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.    

 

Порівняння десяткових дробів.

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Округлення десяткових дробів

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Контрольна робота № 7

 

 1.    

 

Множення десяткових дробів

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Ділення десяткових дробів

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.    

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Контрольна робота №8

 

 1.  

 

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Відсотки. Знаходження відсотків від числа

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Знаходження числа за його відсотками

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Контрольна робота № 9

 

 1.  

Розділ ІІІ. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 

Розв'язує сюжетні задачі з реальними даними щодо: використання природних ресурсів рідного краю; безпеки руху; знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги класної кімнати, об'єму об'єктів, що мають форму прямокутного паралелепіпеда; розрахунку сімейного бюджету, можливості здійснення масштабних покупок; розрахунків, пов'язаних із календарем і годинником тощо

Дії першого ступеня з натуральними числами

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Дії другого ступеня з натуральними числами

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Степінь натурального числа з натуральним показником.

 

 1.  

 

Площі та об’єми фігур

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Звичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Десяткові дроби та дії з ними

 

 1.  

 

Відсотки. Середнє арифметичне

 

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.  

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 1.  

 

Розв’язування вправ

 

 1.  

 

Розв’язування вправ

 

 1.  

 

Розв’язування вправ

 

 1.  

 

Розв’язування вправ

 

 1.  

 

Підсумковий урок

 

 1.  

 

docx
Додав(-ла)
Мишакова Ліана
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
3 вересня
Переглядів
865
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку