Календарно-тематичне планування з математики 5 клас 5 годин на тиждень за підручником Істер

Про матеріал
Календарно-тематичне планування 5 клас з математики 5 годин на тиждень за підручником Істер
Перегляд файлу

Математика

5 клас

5 години на тиждень, всього 155 годин.

 

Підручник: Математика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – К. : Генеза, 2013. – 368 с. : іл..

 

Номер

уроку

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

проведення

уроку

Зміни

І. Повторення вивченого в початковій школі (6)

 

Додавання та віднімання натуральних

чисел

1

 

 

 

Множення і ділення  натуральних чисел

1

 

 

 

Розв’язування  рівнянь і задач

1

 

 

 

Метрична система мір

1

 

 

 

Діагностична контрольна робота

1

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.

1

 

 

ІІ. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини. (69)

1. Додавання, віднімання і порівняння натуральних чисел (11)

 

Натуральні числа. Число нуль.  Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

1

 

 

 

Порівняння натуральних чисел

1

 

 

 

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач.

1

 

 

 

Віднімання натуральних чисел

2

 

 

 

Розв’язування вправ і задач.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота.

1

 

 

 

 Розв’язування вправ і задач. Систематизація і корекція знань і умінь

1

 

 

 

Контрольна робота №1

1

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.

1

 

 

2. Множення і ділення натуральних чисел.(14)

 

Множення натуральних чисел.

1

 

 

 

Переставна і сполучна властивості множення.

1

 

 

 

Розподільна властивість множення

2

 

 

 

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота.

1

 

 

 

Степінь числа з натуральним показником

1

 

 

 

Ділення натуральних чисел

2

 

 

 

Ділення з остачею

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач.  Самостійна робота.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач. Систематизація і корекція знань і умінь

1

 

 

 

Контрольна робота №2

1

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.

1

 

 

3. Рівняння. Вирази. Формули.(13)

 

Числові вирази. Буквені вирази  їх значення. Формули.

1

 

 

 

Рівняння. 

2

 

 

 

Розв’язування вправ.

1

 

 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 

 

Текстові задачі.

2

 

 

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

2

 

 

 

Розв’язування  задач. Самостійна робота.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач. 

Систематизація і корекція знань і умінь.

1

 

 

 

Контрольна робота №3

1

 

 

 

Аналіз контрольної роботи.  Робота над помилками.

1

 

 

4.Відрізок. Промінь. Пряма. (13)

 

Комбінаторні задачі

2

 

 

 

Приклади та задачі на всі дії з натуральними числами

2

 

 

 

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота.

1

 

 

 

Відрізок та його довжина

1

 

 

 

Промінь, пряма, площина

1

 

 

 

Координатний промінь. Шкала.

1

 

 

 

Розв’язування вправ.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач.

Систематизація і корекція знань і умінь.

1

 

 

 

Контрольна робота №4

1

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.

1

 

 

5.  Кути. Многокутники. Площі та об’єми фігур. (18)

 

Кут. Види кутів.

1

 

 

 

Величина кута. Вимірювання і побудова кутів

2

 

 

 

Розв’язування вправ.

1

 

 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 

 

Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач.

1

 

 

 

Прямокутник. Квадрат.

1

 

 

 

Рівні фігури

1

 

 

 

Площа прямокутника і квадрата

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота.

1

 

 

 

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

1

 

 

 

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач.Самостійна робота.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач.

Систематизація та корекція знань і  умінь.

1

 

 

 

Контрольна робота №5

1

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.

1

 

 

 

 

Повторення вивченого в І семестрі. Розв’язування вправ і задач.

4

 

 

 

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

Номер

уроку

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

проведення

уроку

Зміни

 

ІІІ. Дробові числа

64

 

 

 

1. Звичайні дроби. 

15

 

 

 

Звичайні дроби.

1

 

 

 

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

1

 

 

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.

1

 

 

 

Правильні та неправильні дроби

1

 

 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 

 

Мішані числа

1

 

 

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

2

 

 

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

2

 

 

 

Розв’язування задач на звичайні дроби

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач.

1

 

 

 

Контрольна робота № 6

1

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. 

Робота над помилками.

1

 

 

 

2. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів

15

 

 

 

Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів

2

 

 

 

Порівняння десяткових дробів

2

 

 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

1

 

 

 

Округлення натуральних чисел та десяткових дробів

2

 

 

 

Додавання і віднімання десяткових дробів.

2

 

 

 

Розв’язування задач на десяткові дроби

2

 

 

 

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач.

Систематизація та корекція знань і  умінь.

1

 

 

 

Контрольна робота №7

1

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. 

Робота над помилками.

1

 

 

 

3. Множення і ділення десяткових дробів. 

17

 

 

 

Множення десяткових дробів.

2

 

 

 

Окремі випадки множення.

2

 

 

 

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота.

2

 

 

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число.

2

 

 

 

Ділення на десятковий дріб.

2

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами. Самостійна робота.

3

 

 

 

Розв’язування вправ і задач.

Систематизація та корекція знань і  умінь.

2

 

 

 

Контрольна робота №8

1

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.

1

 

 

 

4. Відсотки. Середнє арифметичне 

16

 

 

 

Відсотки.

1

 

 

 

Знаходження відсотків від даного числа

2

 

 

 

Знаходження числа за його відсотками

2

 

 

 

Розв’язування вправ і задач.

Самостійна робота.

2

 

 

 

Розв’язування задач на відсотки

2

 

 

 

Середнє арифметичне. Середнє значення величини.

2

 

 

 

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота.

2

 

 

 

Розв’язування вправ і задач.

Систематизація та корекція знань і  умінь

1

 

 

 

Контрольна робота №9

1

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.

1

 

 

 

ІV. Повторення вивченого за рік.

 

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на всі дії з натуральними числами

2

 

 

 

Розв’язування задач комбінаторного характеру

2

 

 

 

Розв’язування задач геометричного змісту. Самостійна робота.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на звичайні дроби

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами.

1

 

 

 

Задачі на рух

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота.

1

 

 

 

Вирази і рівняння. Задачі, що зводяться до простих рівнянь.

1

 

 

 

Відсоткові розрахунки.

1

 

 

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

1

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач підвищеної складності.

1

 

 

 

Розв’язування вправ і задач. 

Повторення вивченого за рік.

2

 

 

 

Підсумковий урок

1

 

 

 

Резерв навчального часу

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
26 жовтня 2020
Переглядів
675
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку