Календарно-тематичне планування з математики 5 клас НУШ за модельною програмою О.Істер

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з математики 5 клас НУШ за модельною програмою О. Істер
Перегляд файлу

Вільхуватська ЗОШ І – ІІ ступенів

Чутівської селищної ради

Полтавського району Полтавської області

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

_______________________________

 (підпис)

_______________________________

     (ПІБ)

 «____» ______________ 20___ р.

 

 

Календарно-тематичне планування

з математики

у 5 класі

на 2022 / 2023 н. р.

вчителя математики: Шнипоркової Світлани Леонідівни

 

Розглянуто на педраді

______________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_____р.

 

 

 


Складено  відповідно до Модельної навчальної програми адаптаційного циклу для закладів загальної середньої освіти (автор Істер О.С.), затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 12.07.2021 р. №795)


5-й клас

Математика

Кількість годин за програмою  175 год
5 год на тиждень

 І семестр – 80 год, ІІ семестр – 95 год

Складено до підручника: Математика 5 клас Істер 2022. Математика: підр. для 5-го класу. Автор: О.С. Істер. Видавництво: Київ, Генеза, 2022.

 
уроку

Дата
прове-дення

Скоригована

Тема уроку

Примітка

 

I СЕМЕСТР

 

Тема 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА КУРС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (12 год )

 1.  

 

 

Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел

№ 3, 5,7

 1.  

 

 

Арифметичні дії з натуральними числами

№ 11, 14, 16

 1.  

 

 

Арифметичні дії з натуральними числами

№ 23, 30, 32

 1.  

 

 

Поняття дробу. Порівняння дробів

№ 19, 21

 1.  

 

 

Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за значенням його дробу

№ 68, 71

 1.  

 

 

Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами

№ 56, 58

 1.  

 

 

Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами

№ 62, 64

 1.  

 

 

Числові та буквені вирази. Рівняння

№ 78, 81, 84

 1.  

 

 

Числові та буквені вирази. Рівняння

№ 86, 90, 92

 1.  

 

 

Геометричні фігури на площині

№ 97, 100, 103

 1.  

 

 

Геометричні фігури на площині. Самостійна робота № 1

№ 105, 107, 110

 1.  

 

 

Тематична контрольна  (діагностична) робота № 1

 

 

Тема 2. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (68 год )

 1.  

 

 

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

§1

№ 116, 118, 121

 1.  

 

 

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

§1

№ 123, 125, 127

 1.  

 

 

Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності

§2

№ 144, 146, 148

 1.  

 

 

Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності

§2

№ 153, 155, 157, 161

 1.  

 

 

Округлення натуральних чисел

§3

№ 181, 184, 187

 1.  

 

 

Округлення натуральних чисел. Самостійна робота № 2

§3

№ 189, 192, 195

 1.  

 

 

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

§4

№ 203, 207, 209

 1.  

 

 

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

§4

№ 212, 214, 216, 218

 1.  

 

 

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

§5

№ 247, 250, 253, 256

 1.  

 

 

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

§5

№ 262, 264, 266

 1.  

 

 

Додавання і віднімання натуральних чисел. Самостійна робота № 3

§4, 5

№ 268, 273, 275

 1.  

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

§1-5

№ 285,287

 1.  

 

 

Тематична контрольна робота № 2

 

 1.  

 

 

Множення натуральних чисел

§6

№ 299, 302, 305

 1.  

 

 

Множення натуральних чисел

§6

№ 308, 311, 313, 316

 1.  

 

 

Властивості множення

§7

№ 318, 321, 329

 1.  

 

 

Властивості множення

§7

№331, 333, 335

 1.  

 

 

Властивості множення. Самостійна робота № 4

§7

№ 337, 340, 345,

 1.  

 

 

Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа

§8

№ 360, 366, 368

 1.  

 

 

Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа

§8

№ 370, 372, 376

 1.  

 

 

Ділення натуральних чисел

§9

№ 395, 397, 399

 1.  

 

 

Ділення натуральних чисел

§9

№ 403, 405, 407

 1.  

 

 

Ділення з остачею

§10

№ 423, 426, 429, 431

 1.  

 

 

Ділення з остачею. Самостійна робота № 5

§10

№ 434, 435

 1.  

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

§6-10

ДСР №3 ст.67

 1.  

 

 

Тематична контрольна  робота № 3

 

 1.  

 

 

Числові вирази. Буквені вирази та формули

§11

№ 443, 447, 450

 1.  

 

 

Числові вирази. Буквені вирази та формули

§11

№ 452, 454, 456, 461

 1.  

 

 

Рівняння

§12

№ 482, 484, 486, 488,

 1.  

 

 

Рівняння

§12

№494, 497, 499

 1.  

 

 

Самостійна робота № 6. Текстові задачі на рух

§13

№ 524, 526, 528, 530

 1.  

 

 

Текстові задачі на рух

§13

№ 533, 535, 537

 1.  

 

 

Текстові задачі на рух

§13

№ 539, 543

 

 1.  

 

 

Текстові задачі економічного змісту

§14

№ 550, 552, 554, 556

 1.  

 

 

Текстові задачі економічного змісту

§14

№ 558,560, 562,564

 1.  

 

 

Вправи на всі дії з натуральними числами

§15

№ 583, 585,587

 1.  

 

 

Вправи на всі дії з натуральними числами

§15

№ 589, 591, 598

 1.  

 

 

Вправи на всі дії з натуральними числами. Самостійна робота № 7

§15

№ 600, 602, 604

 1.  

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

§11-15

ДСР№ 4 ст.99

 1.  

 

 

Тематична контрольна  робота № 4

 

 1.  

 

 

Відрізок та його довжина. Одиниці вимірювання довжини відрізка

§16

№ 618,620, 622, 624

 1.  

 

 

Відрізок та його довжина. Одиниці вимірювання довжини відрізка

§16

№ 626, 628, 630, 632

 1.  

 

 

Промінь, пряма

§17

№ 647, 651, 653, 655

 1.  

 

 

Промінь, пряма. Координатний промінь

§17

№ 657, 661, 664

 1.  

 

 

Координатний промінь. Шкала

§18

№ 676, 378, 680, 683

 1.  

 

 

Координатний промінь. Шкала. Самостійна робота № 8

§18

№ 688, 692, 694, 697

 1.  

 

 

Лінійні та стовпчасті діаграми

§19

№ 709, 711, 713,

 1.  

 

 

Кут. Види кутів

§20

№ 723, 726, 728, 730

 1.  

 

 

Кут. Види кутів

§20

№ 733, 735, 739, 741

 1.  

 

 

Величина кута. Вимірювання кутів

§21

№ 755, 758, 760, 763

 1.  

 

 

Величина кута. Побудова кутів

§21

№ 767, 739, 771, 775

 1.  

 

 

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами

§22

№ 722, 791, 794, 796

 1.  

 

 

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами. Самостійна робота № 9

§22

№ 798, 800, 804

 1.  

 

 

Прямокутник. Квадрат. Периметр квадрата і прямокутника

§23

№ 825, 827, 831, 833

 1.  

 

 

Прямокутник. Квадрат. Рівність фігур

§23

№ 835, 839,

 1.  

 

 

Рівність фігур

§24

№ 849, 851, 854, 859

 1.  

 

 

Площа прямокутника і квадрата. Одиниці вимірювання

площі

§25

№ 868, 870, 872, 875

 1.  

 

 

Площа прямокутника і квадрата. Одиниці вимірювання

площі

§25

№ 878, 880, 882

 1.  

 

 

Площа прямокутника і квадрата. Самостійна робота № 10

§25

№ 885, 887, 891

 1.  

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

§16-25

ДСР №5 ст.156

 1.  

 

 

Тематична контрольна  робота № 5

 

 1.  

 

 

Найпростіші комбінаторні задачі

ст.303

 1.  

 

 

Найпростіші комбінаторні задачі

ст.303

 1.  

 

 

Розв’язування текстових задач алгебраїчним методом

ст.303

 1.  

 

 

Узагальнення та систематизація знань за перший семестр

ст.303

 

                                                  II СЕМЕСТР

 

               Тема 3. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (13 год)

 1.  

 

 

Дільники та кратні натурального числа

§26

№ 921, 924, 926, 928

 1.  

 

 

Дільники та кратні натурального числа

§26

№ 928, 931, 933, 935

 1.  

 

 

Ознаки подільності на 2, 5, 10

§27

№ 952, 954, 957

 1.  

 

 

Ознаки подільності на 2, 5, 10

§27

№ 959, 963

 1.  

 

 

Ознаки подільності на 9 і 3

§28

№ 972, 974, 976

 1.  

 

 

Ознаки подільності на 9 і 3

§28

№ 978, 981,

 1.  

 

 

Прості та складені числа

§29

№ 990, 992, 995

 1.  

 

 

Прості та складені числа. Самостійна робота № 11

§29

№ 997, 1000

 1.  

 

 

Розкладання чисел на прості множники

§30

№ 1009, 1011, 1014

 1.  

 

 

Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа

§31

№ 1023, 1027, 1029

 1.  

 

 

Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа

§31

№ 1031, 1035, 1037

 1.  

 

 

Найменше спільне кратне

§32

№ 1046, 1048, 1051

 1.  

 

 

Найменше спільне кратне. Самостійна робота № 12

§32

№ 1054, 1056

 1.  

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

§26-32

ДСР № 6 ст.181

 1.  

 

 

Тематична контрольна робота № 6

 

 

                      Тема 4. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (64 год)

 1.  

 

 

Звичайні дроби

§33

№ 1066, 1068, 1071

 1.  

 

 

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

§33

№ 1074, 1077, 1079, 1083

 1.  

 

 

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

§33

№1085, 1087, 1090, 1092

 1.  

 

 

Дріб як частка двох натуральних чисел

§34

№ 1111, 1115,1118, 1122

 1.  

 

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

§35

№ 1131,1133, 1136

 1.  

 

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

§35

№ 1138, 1140, 1142, 1144

 1.  

 

 

Правильні і неправильні дроби

§36

№ 1152, 1157, 1160

 1.      

 

 

Правильні і неправильні дроби. Самостійна робота № 13

§36

№ 1163, 1165, 1170

 1.      

 

 

Мішані числа

§37

№ 1185, 1187, 1191, 1193

 1.      

 

 

Мішані числа

§37

№ 1195, 1199, 1201

 1.      

 

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

§38

№ 1217, 1219, 1221

 1.      

 

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

§38

№ 1223, 1225,1227,1229

 1.      

 

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

§38

№1233, 1237, 1242

 1.      

 

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

§39

№ 1249, 1253, 1255

 1.      

 

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

§39

№ 1257, 1259, 1261

 1.      

 

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

§39

№1264, 1266

 1.      

 

 

Додавання і віднімання мішаних чисел.

Самостійна робота № 14

§39

№ 1268, 1273

 1.      

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

§33-39

ДСР № 7 СТ.225

 1.      

 

 

Тематична контрольна робота № 7

 

 1.      

 

 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

§40

№ 1283, 1285, 1288, 1291

 1.      

 

 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

§40

№1293, 1295, 1309, 1314

 1.      

 

 

Порівняння десяткових дробів

§41

№ 1329, 1333, 1335

 1.      

 

 

 Порівняння десяткових дробів

§41

№ 1337, 1339, 1341

 1.      

 

 

Порівняння десяткових дробів

§41

№ 1344, 1346,1348

 1.      

 

 

Самостійна робота № 15. Округлення десяткових дробів

§42

№ 1363, 1365, 1367

 1.      

 

 

Округлення десяткових дробів

§42

№ 1370, 1372

 1.      

 

 

Округлення десяткових дробів

§42

№ 1375, 1378

 1.      

 

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

§43

№ 1390, 1392, 1394

 1.      

 

 

Додавання і віднімання десяткових дробів. Властивості додавання

§43

№ 1396, 1399, 1403

 1.      

 

 

Додавання і віднімання десяткових дробів.

Самостійна робота № 16

§43

№ 1405, 1407, 1409

 1.      

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

§40-43

ДСР № 8 ст.254

 1.      

 

 

Тематична контрольна  робота № 8

 

 1.      

 

 

Множення десяткових дробів

§44

№ 1460, 1462,1466

 1.      

 

 

Множення десяткових дробів

§44

№ 1468, 1470, 1472

 1.      

 

 

Множення десяткових дробів. Властивості множення

§44, 45

№ 1474, 1477

 1.      

 

 

Множення десяткових дробів. Властивості множення

§45

№ 1504,1506, 1508, 1510

 1.      

 

 

Множення десяткових дробів. Властивості множення

§45

№ 1512, 1514, 1516, 1519

 1.      

 

 

Окремі випадки множення десяткових дробів

§45

№ 1521, 1523, 1525

 1.      

 

 

Окремі випадки множення десяткових дробів. Самостійна робота № 17

§45

№ 1527, 1529

 1.      

 

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число

§46

№ 1539, 1540

 1.      

 

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число

§46

№ 1544, 1546, 1550

 1.      

 

 

Ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000, ...

§46

№ 1536, 1537

 1.      

 

 

Ділення десяткових дробів на натуральне число

§46

№ 1554, 1557, 1559

 1.      

 

 

Ділення десяткових дробів на натуральне число

§46

№ 1561, 1563,1565, 1570

 1.      

 

 

Ділення на десятковий дріб

§47

№ 1600, 1602, 1605

 1.      

 

 

Ділення на десятковий дріб

§47

№ 1612, 1615, 1617

 1.      

 

 

Ділення на десятковий дріб

§47

№ 1619, 1622,1624

 1.      

 

 

Ділення на десятковий дріб

§47

№ 1626, 1628, 1630

 1.      

 

 

Ділення на десятковий дріб

§47

№ 1633, 1635,1637

 1.      

 

 

Ділення на десятковий дріб. Самостійна робота № 18

§47

№ 1639, 1643

 1.      

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

§44-47

ДСР № 9 ст.284

 1.      

 

 

Тематична контрольна    робота № 9

 

 1.      

 

 

Середнє арифметичне

§48

№ 1666, 1668, 1670, 1673

 1.      

 

 

Середнє арифметичне

§48

№ 1675, 1677, 1679

 1.      

 

 

Середнє значення величини

§48

№ 1681, 1684, 1686

 1.      

 

 

Середнє значення величини

§48

№ 1688, 1690, 1693

 1.      

 

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

§49

№ 1721, 1723, 1725

 1.      

 

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

§49

№ 1727, 1730, 1733

 1.      

 

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

§49

№ 1736, 1738, 1740

 1.      

 

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

§49

№ 1742, 1744, 1747, 1750

 1.      

 

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

§49

№ 1753, 1755, 1758

 1.      

 

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами. Самостійна робота № 19

§49

№ 1760,1763, 1765

 1.      

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

§48-49

ДСР № 10 ст.303

 1.      

 

 

Тематична контрольна  робота № 10

 

 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (18 год)

 1.      

 

 

Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Округлення натуральних чисел. Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості

§1-5

№ 174, 195, 237

 1.      

 

 

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Квадрат і куб числа. Порядок виконання арифметичних дій у виразах. Ділення з остачею

§6-10

№ 318, 321, 384

 1.      

 

 

Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачі

§11-12

№ 470, 513

 1.      

 

 

Текстові задачі .Відрізок, пряма, промінь. Координатний промінь.

§13-15

№ 543,575, 609

 1.      

 

 

Кут, трикутник, прямокутник, квадрат. Площа та периметр квадрата і прямокутника

§16-23

№ 637, 667, 702

 1.      

 

 

Подільність натуральних чисел

§26-32

№ 942, 963,

 1.      

 

 

Подільність натуральних чисел

§26-32

№ 981, 1000, 1014

 1.      

 

 

Звичайні дроби

§33-39

№ 1099, 1102, 1122

 1.      

 

 

Звичайні дроби

§33-39

№ 1144, 1177, 1209

 1.      

 

 

Десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів .Округлення десяткових дробів

§40-43

№ 1318, 1319, 1354

 1.      

 

 

Арифметичні дії з десятковими дробами

§43-47

№ 1446, 1496

 1.      

 

 

Арифметичні дії з десятковими дробами

§43-47

№ 1527, 1529, 1586

 1.      

 

 

Арифметичні дії з десятковими дробами. Середнє арифметичне

§43-48

№ 1653, 1657

 1.      

 

 

Підсумкова контрольна робота

 

 1.      

 

 

Аналіз результатів підсумкової контрольної роботи

§

 1.      

 

 

Розкладання натуральних чисел, більших за тисячу, на прості множники. Логічні задачі

§

 1.      

 

 

Знаходження найбільшого спільного дільника (НСД) і найменшого спільного кратного (НСК) двох (кількох) чисел в межах тисячі

§

 1.      

 

 

Узагальнення знань

 

 1.      

 

 

Підсумковий урок

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
27 січня
Переглядів
856
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку