Календарно-тематичне планування з математики для 5 класу

Про матеріал

Календарно-тематичний план, складений згідно з навчальною програмою з математики, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Планування відповідає підручнику "Математика.5 клас Підручник для закладів загальної середньої освіти. Істер О.С." 2018-го року видання.

Перегляд файлу

Математика 5 клас

(140 год., І семестр — 64 год., II семестр — 76 год., 4 год. на тиждень)

 

    уроку

Тема

Дата

 

Тема № 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини ( 64 год. )

1.1. Натуральні числа. Додавання і віднімання натуральних чисел ( 17 год. )

Урок № 1.

Повторення матеріалу, вивченого в початковій школі

 

 

Урок № 2.

Повторення матеріалу, вивченого в початковій школі

 

 

Урок № 3.

Повторення матеріалу, вивченого в початковій школі

 

 

Урок № 4.

Діагностична контрольна робота № 1

 

 

Урок № 5.

Аналіз контрольної роботи. Натуральні числа. Число нуль

 

 

Урок № 6.

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел 

 

 

Урок № 7.

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

 

Урок № 8.

Порівняння натуральних чисел

 

 

Урок № 9.

Порівняння натуральних чисел

 

тест

Урок № 10.

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

 

Урок № 11.

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

 

Урок № 12.

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

 

Урок № 13.

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

 

 

Урок № 14.

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

 

 

Урок № 15.

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

 

С/р

Урок № 16.

Розв’язування задач і вправ

 

 

Урок № 17.

Контрольна робота № 2. Натуральні числа.

Додавання і віднімання натуральних чисел

 

 

1.2. Множення та ділення натуральних чисел ( 12 год. )

Урок № 18.

Аналіз контрольної роботи. Множення натуральних чисел

 

 

Урок № 19.

Переставна властивість множення

 

 

Урок № 20.

Сполучна властивість множення

 

 

Урок № 21.

Розподільна властивість множення

 

 

Урок № 22.

Розподільна властивість множення

 

 

Урок № 23.

Квадрат і куб натурального числа

 

тест

Урок № 24.

Ділення натуральних чисел

 

 

Урок № 25.

Ділення натуральних чисел

 

 

Урок № 26.

Ділення з остачею

 

 

Урок № 27.

Ділення з остачею

 

С/р

Урок № 28.

Розв’язування задач і вправ

 

 

Урок № 29.

Контрольна робота № 3. Множення та ділення натуральних чисел

 

 

1.3. Рівняння ( 11 год. )

Урок № 30.

Аналіз контрольної роботи.

Числові вирази. Буквені вирази та формули

 

 

Урок № 31.

Числові вирази. Буквені вирази та формули

 

 

Урок № 32.

Рівняння. Розв’язування рівнянь

 

 

Урок № 33.

Рівняння. Розв’язування рівнянь

 

тест

Урок № 34.

Рівняння. Розв’язування рівнянь

 

 

Урок № 35.

Розв’язування текстових задач

 

 

Урок № 36.

Розв’язування текстових задач

 

 

Урок № 37.

Розв’язування текстових задач

 

С/р

Урок № 38.

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

 

Урок № 39.

Розв’язування задач і вправ

 

 

Урок № 40.

Контрольна робота № 4. Рівняння

 

 

1.4. Геометричні фігури і величини ( 24 год. )

Урок № 41.

Аналіз контрольної роботи.

Задачі на всі дії з натуральними числами

 

 

Урок № 42.

Задачі на всі дії з натуральними числами

 

 

Урок № 43.

Відрізок. Довжина відрізка

 

 

Урок № 44.

Відрізок. Довжина відрізка

 

 

Урок № 45.

Площина. Пряма. Промінь

 

 

Урок № 46.

Координатний промінь. Шкала

 

м/д

Урок № 47.

Координатний промінь. Шкала

 

 

Урок № 48.

Кут. Величина кута. Вимірювання кутів

 

 

Урок № 49.

Види кутів. Бісектриса кута

 

 

Урок № 50.

Види кутів. Побудова кутів

 

С/р

Урок № 51.

Розв’язування задач і вправ

 

 

Урок № 52.

Контрольна робота № 5. Відрізок. Пряма. Промінь. Кути

 

 

Урок № 53.

Трикутник і його види

 

 

Урок № 54.

Трикутник і його види

 

 

Урок № 55.

Прямокутник. Квадрат

 

 

Урок № 56.

Площа прямокутника і квадрата

 

 

Урок № 57.

Площа прямокутника і квадрата

 

 

Урок № 58.

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

 

 

Урок № 59.

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

 

 

Урок № 60.

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

 

С/р

Урок № 61.

Розв’язування задач і вправ

 

 

Урок № 62.

Контрольна робота № 6. Прямокутник і його площа.

Прямокутний паралелепіпед. Куб

 

 

Урок № 63.

Узагальнення матеріалу, вивченого в І семестрі

 

 

Урок № 64.

Узагальнення матеріалу, вивченого в І семестрі

 

 

Тема № 2. Дробові числа і дії з ними ( 67 год. )

2.1. Звичайні дроби ( 16 год. )

Урок № 65.

Уявлення про звичайні дроби

 

 

Урок № 66.

Звичайні дроби

 

 

Урок № 67.

Звичайні дроби

 

 

Урок № 68.

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

 

м/д

Урок № 69.

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

Урок № 70.

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

Урок № 71.

Правильні  та неправильні дроби

 

 

Урок № 72.

Правильні  та неправильні дроби

 

 

Урок № 73.

Мішані числа

 

 

Урок № 74.

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

 

Урок № 75.

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

 

Урок № 76.

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

Урок № 77.

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

Урок № 78.

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

С/р

Урок № 79.

Розв’язування задач і вправ

 

 

Урок № 80.

Контрольна робота № 7. Звичайні дроби

 

 

2.2. Уявлення про десяткові дроби.

Додавання і віднімання десяткових дробів ( 16 год. )

Урок № 81.

Аналіз контрольної роботи. Уявлення про десяткові дроби

 

 

Урок № 82.

Уявлення про десяткові дроби

 

 

Урок № 83.

Уявлення про десяткові дроби

 

 

Урок № 84.

Порівняння десяткових дробів

 

 

Урок № 85.

Порівняння десяткових дробів

 

 

Урок № 86.

Порівняння десяткових дробів

 

тест

Урок № 87.

Округлення натуральних чисел і десяткових дробів

 

 

Урок № 88.

Округлення натуральних чисел і десяткових дробів

 

 

Урок № 89.

Округлення натуральних чисел і десяткових дробів

 

 

Урок № 90.

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 

Урок № 91.

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 

Урок № 92.

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 

Урок № 93.

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

С/р

Урок № 94.

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 

Урок № 95.

Розв’язування задач і вправ

 

 

Урок № 96.

Контрольна робота № 8. Уявлення про десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 

2.3. Множення та ділення десяткових дробів ( 18  год. )

Урок № 97.

Аналіз контрольної роботи. Множення десяткових дробів

 

 

Урок № 98.

Множення десяткових дробів

 

 

Урок № 99.

Множення десяткових дробів

 

 

Урок №100.

Множення десяткових дробів

 

тест

Урок №101.

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

 

Урок №102.

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

 

Урок №103.

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

 

Урок №104.

Окремі випадки множення десяткових дробів 

 

 

Урок №105.

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

 

Урок №106.

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

тест

Урок №107.

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

 

Урок №108.

Ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000 …

 

 

Урок №109.

Ділення на десятковий дріб

 

 

Урок №110.

Ділення на десятковий дріб

 

 

Урок №111.

Ділення на десятковий дріб

 

С/р

Урок №112.

Ділення на десятковий дріб

 

 

Урок №113.

Розв’язування задач і вправ

 

 

Урок №114.

Контрольна робота № 9. Множення та ділення десяткових дробів

 

 

2.4. Відсотки. Середнє арифметичне (17 год. )

Урок №115.

Аналіз контрольної роботи. Поняття відсотка

 

 

Урок №116.

Поняття відсотка

 

 

Урок №117.

Знаходження відсотків від числа

 

 

Урок №118.

Знаходження відсотків від числа

 

 

Урок №119.

Знаходження відсотків від числа

 

 

Урок №120.

Знаходження числа за його відсотками

 

 

Урок №121.

Знаходження числа за його відсотками

 

 

Урок №122.

Знаходження числа за його відсотками

 

тест

Урок №123.

Розв’язування задач на відсотки

 

 

Урок №124.

Розв’язування задач на відсотки

 

 

Урок №125.

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

 

 

Урок №126.

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

 

 

Урок №127.

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами

 

 

Урок №128.

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами

 

С/р

Урок №129.

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами

 

 

Урок №130.

Розв’язування задач і вправ

 

 

Урок №131.

Контрольна робота № 10. Відсотки. Середнє арифметичне

 

 

Тема № 3. Повторення та систематизація навчального матеріалу ( 9 год. )

Урок №132.

Аналіз контрольної роботи. Звичайні дроби та дії з ними

 

 

Урок №133.

Рівняння. Розв’язування рівнянь

 

 

Урок №134.

Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

 

 

Урок №135.

Розв’язування текстових задач

 

 

Урок №136.

Розв’язування текстових задач

 

 

Урок №137.

Геометричні фігури та величини

 

 

Урок №138.

Підсумкова контрольна робота № 11

 

 

Урок №139.

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

 

 

Урок №140.

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Ординович Марія Богданівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. новак оксана
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
2 вересня 2018
Переглядів
927
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку