18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно-тематичне планування з математики для учнів 5-го класу за новою програмою.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з математики для учнів 5-го класу за новою програмою та підручником: МАТЕМАТИКА. 5 клас / Н.А.Тарасенкова, І.М. Богатирьо-ва, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк – К: Видавни-чий дім «Освіта», 2018.
Перегляд файлу

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ  ПЛАНУВАННЯ

з математики для 5 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Календарно-тематичне планування складено

                                                        за оновленою програмою для 5-9 класів.

                                                                 Програма затверджена наказом МОН України

                                  від 07.06.2017 року № 804.

 

                                                              Підручник: Математика. 5 клас / Н.А.Тарасенкова,

                                                       І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць,

                                                           З.О. Сердюк – К: Видавничий дім «Освіта», 2018.

 

 

 

 

Математика

5 клас

(4 години на тиждень)

 

Укладачі програми (2012 р.): М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін,
Д. А. Номировський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, М. С. Якір

 

У розвантаженні програми (2015 рік) брали участь: М. І. Бурда,
А. В. Паньков, М. С. Якір, Д. А. Номіровський

 

          Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М. І. Бурда,
Б. В. Кудренко, О. Я. Біляніна, А. І. Азаренкова, О. І. Буковська, Т. С. Кіндюх,
О. Є. Лисенко, А. В. Миляник, Н. В. Панова, А. В. Паньков

 

І семестр

(64 години)

 

Зміст теми

Дата

Корекція дати

Примітки

Розділ 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини

(62 години)

Повторення матеріалу початкової школи

(5+1 годин)

 1.    

Дії з натуральними числами та їх властивості

 

 

 

 1.    

Рівняння

 

 

 

 1.    

Геометричні фігури, їх побудова

 

 

 

 1.    

Розв’язування задач на поняття «менше», «більше»

 

 

 

 1.    

Розв’язування вправ

 

 

 

 1.    

Діагностична контрольна робота (ДКР)

 

 

 

Тема 1. Натуральні числа

(10 годин)

 1.    

Натуральні числа. Число нуль

 

 

 

 1.    

Предмети та одиниці лічби

 

 

 

 1.    

Пряма, промінь, відрізок, вимірювання відрізків

 

 

 

 1.  

Координатний промінь

 

 

 

 1.  

Порівняння натуральних чисел

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ. Самостійна робота № 1

 

 

 

 1.  

Числові вирази, рівності, нерівності

 

 

 

 1.  

Кути та їх вимірювання

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ з теми

 

 

 

 1.  

Контрольна робота № 1 з теми «Натуральні числа»

 

 

 

Тема 2. Дії першого ступеня з натуральним показником. Трикутники

(12 годин)

 1.  

Буквені вирази

 

 

 

 1.  

Формули

 

 

 

 1.  

Додавання натуральних чисел

 

 

 

 1.  

Закони додавання

 

 

 

 1.  

Віднімання натуральних чисел

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на додавання та віднімання. Самостійна робота № 2

 

 

 

 1.  

Многокутник та його периметр

 

 

 

 1.  

Рівні фігури

 

 

 

 1.  

Трикутник та його види

 

 

 

 1.  

Трикутник та його види

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

 

 

 

 1.  

Контрольна робота № 2 з теми «Дії першого ступеня з натуральним показником. Трикутники»

 

 

 

Тема 3. Дії другого ступеня з натуральним показником

(10 годин)

 1.  

Множення натуральних чисел

 

 

 

 1.  

Коефіцієнт

 

 

 

 1.  

Переставний та сполучний закони множення

 

 

 

 1.  

Розподільний закон

 

 

 

 1.  

Ділення натуральних чисел

 

 

 

 1.  

Ділення з остачею

 

 

 

 1.  

Ділення з остачею. Самостійна робота № 3

 

 

 

 1.  

Порядок виконання дій у виразах

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ з теми

 

 

 

 1.  

Контрольна робота № 3 з теми «Дії другого ступеня з натуральним показником»

 

 

 

Тема 4. Рівняння

(9 годин)

 1.  

Рівняння

 

 

 

 1.  

Рівняння

 

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь

 

 

 

 1.  

Типи задач та способи їх розв’язання

 

 

 

 1.  

Типи задач та способи їх розв’язання

 

 

 

 1.  

Типи задач та способи їх розв’язання

 

 

 

 1.  

Розв’язування текстових задач. Самостійна робота № 4

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

 

 

 

 1.  

Контрольна робота № 4 з теми «Рівняння»

 

 

 

Тема 5. Степінь натурального числа з натуральним показником.

Площі та об’єми фігур

(10 годин)

 1.  

Степінь числа

 

 

 

 1.  

Обчислення виразів, які містять степені

 

 

 

 1.  

Обчислення виразів, які містять степені

 

 

 

 1.  

Площа прямокутника і квадрата

 

 

 

 1.  

Прямокутний паралелепіпед. Куб

 

 

 

 1.  

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

 

 

 

 1.  

Піраміда

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ. Самостійна робота № 5

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ з теми

 

 

 

 1.  

Контрольна робота № 5 з теми «Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур»

 

 

 

Повторення матеріалу за І семестр

(7 годин)

 1.  

Узагальнення вивченого у І семестрі

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ та задач на повторення

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ та задач на повторення

 

 

 

 1.  

Cеместрова контрольна робота (СКР)

 

 

 

 1.  

Аналіз семестрової контрольної роботи

 

 

 

 1.  

Розв’язування цікавих задач

 

 

 

 1.  

Підсумковий урок

 

 

 

 

ІІ семестр

                                                                 (76 години)

 

 

 

Зміст теми

Дата

Корекція дати

Примітки

Розділ 2. Дробові числа

(60 години)

Тема 6. Звичайні дроби.

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

(16 годин)

 1.  

Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби

 

 

 

 1.  

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 

 

 1.  

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

 

 

 

 1.  

Мішані числа. Виділення цілої частини з неправильного дробу

 

 

 

 1.  

Перетворення мішаних чисел у неправильний дріб

 

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа

 

 

 

 1.  

Знаходження числа за значенням його дробу

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

 

 

 1.  

Доповнення правильного дробу до одиниці. Віднімання дробу від натурального числа

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ та задач.

Самостійна робота № 6

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ та задач з теми

 

 

 

 1.  

Контрольна робота № 6 з теми «Звичайні дроби. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками»

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

Тема 7. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів

(12 годин)

 1.  

Десятковий дріб. Читання і запис десяткових дробів (розряди десяткових дробів)

 

 

 

 1.  

Порівняння десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

 

 

 

 1.  

Додавання десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Додавання десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Віднімання десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Віднімання десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ на додавання та віднімання. Самостійна робота № 7

 

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ та задач з теми

 

 

 

 1.  

Контрольна робота № 7 з теми «Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів»

 

 

 

Тема 8. Множення десяткових дробів

(11 годин)

 1.  

Множення десяткового дробу на натуральне число

 

 

 

 1.  

Множення десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Множення десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Окремі випадки множення десяткових дробів

(на 10, 100, 1000…)

 

 

 

 1.  

Окремі випадки множення десяткових дробів

(на 0,1; 0,01; 0,001…)

 

 

 

 1.  

Розв’язування вправ. Самостійна робота № 8

 

 

 

 1.  

Знаходження дробу від числа

 

 

 

 1.      

Знаходження дробу від числа

 

 

 

 1.      

Розв’язування задач

 

 

 

 1.      

Розв’язування вправ та задач з теми

 

 

 

 1.      

Контрольна робота № 8 з теми «Множення десяткових дробів»

 

 

 

Тема 9. Ділення десяткових дробів

(12 годин)

 1.      

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

 

 

 1.      

Ділення на десятковий дріб

 

 

 

 1.      

Ділення на десятковий дріб

 

 

 

 1.      

Окремі випадки ділення десяткових дробів

(на 10, 100, 1000…, на 0,1; 0,01; 0,001…)

 

 

 

 1.      

Розв’язування вправ. Самостійна робота № 9

 

 

 

 1.      

Знаходження числа за заданим значенням дробу

 

 

 

 1.      

Розв’язування задач

 

 

 

 1.      

Розв’язування вправ та задач на всі дії з десятковими дробами

 

 

 

 1.      

Округлення чисел

 

 

 

 1.      

Округлення чисел

 

 

 

 1.      

Розв’язування вправ та задач з теми

 

 

 

 1.      

Контрольна робота № 9 з теми «Ділення десяткових дробів»

 

 

 

Тема 10. Відсотки. Середнє арифметичне

(12 годин)

 1.      

Відсотки

 

 

 

 1.      

Відсотки

 

 

 

 1.      

Знаходження відсотків від числа

 

 

 

 1.      

Знаходження відсотків від числа.

Самостійна робота № 10

 

 

 

 1.      

Знаходження числа за його відсотком

 

 

 

 1.      

Знаходження числа за його відсотком

 

 

 

 1.      

Розв’язування задач на відсотки

 

 

 

 1.      

Розв’язування задач на відсотки

 

 

 

 1.      

Середнє арифметичне

 

 

 

 1.      

Середнє значення величини

 

 

 

 1.      

Розв’язування задач та вправ з теми

 

 

 

 1.      

Контрольна робота № 10 з теми «Відсотки. Середнє арифметичне»

 

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу

(13 годин)

 1.      

Дії першого ступеня з натуральними числами

 

 

 

 1.      

Степінь натурального числа з натуральним показником

 

 

 

 1.      

Звичайні дроби

 

 

 

 1.      

Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

 

 

 

 1.      

Десяткові дроби та дії з ними

 

 

 

 1.      

Відсотки

 

 

 

 1.      

Розв’язування вправ на повторення

 

 

 

 1.      

Підсумкова контрольна робота (ПКР)

 

 

 

 1.      

Аналіз ПКР

 

 

 

 1.      

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

 

 

 

 1.      

Розв’язування цікавих та складних задач

 

 

 

 1.      

Розв’язування цікавих та складних задач

 

 

 

 1.      

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
24 серпня 2019
Переглядів
1459
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку