Календарно-тематичне планування з Мистецтва для 8-9 класів

Про матеріал

Календано-тематичне планування з мистецтва для 8-9 класів підготувала: вчитель Сумської ЗОШ №4, Петреску Яна Володимирівна.

Календарно-тематичне планування вчитель розробляє на кожний клас відповідно до навчальної програми й вимог Державного освітнього стандарту (мінімуму змісту освіти).

Вчитель календарний план складає.
Керівник м/о - перевіряє
Заступник директора - погоджує
директор - затверджує.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне  планування  уроків  мистецтва у 8 класі

 

І семестр «Стилі та напрями мистецтва: античний, візантійський,

романський готичний, ренесанс» (16 годин)

 

Дата

Правка

Тема уроку

Ключові знання та навички

 

Твори для вивчення

Домашнє завдання

1

 

 

Стиль

у мистецтві

Поняття «мистецтво», етапи розвитку мистецтва, стиль у мистецтві, види мистецтва. Художній образ, індивідуальний стиль мистецтва.

Наскельний малюнок у печері Шове.(Франція);

Вестмінстерське абатство (Лондон);

М.Пімоненко. Вечоріє;

Л.да Вінчі «Пані з горностаєм»;

М.Манізер. Памятник Т.Шевченку в Києві.

С.3-11, опрацювати, відповідати на питання.

На основі світових шедеврів скласти схему «Стилі у мистецтві»

2

 

 

Античний стиль

Доантичні ци-вілізації, антична культура, періоди розвитку античної культури, види архітектури. Шедеври давньогрецької архітектури. Місто будування у ста-родавній Греції. Архітектура ста-родавнього Риму.

Колізей та амфітеатр Флавіїв, Рим, Акрополь, Храм Ерехтейон, Храм Ніки Аптерос.

Парфенон.

Античні ордени.

С.12-26

Створити колективний макет давньогрецького міста за планом (стор26)

3

 

 

У світі античності

Скульптура, шедеври мону-ментальної скульптури. Ідеалізм та нату-ралізм шедеврів античної скульп-тури. Станкова скульптура. Живопис антич-ності.Декоративне мистецтво старо-давньої Греції. Давньогрецьке ювелірне мис-тецтво. Античний театр. Мода ан-тичності. Музичне мистецтво

 

Курос і Кора.

Зевс Олімпійський.

Харес. Колос Родоський.

Мірон. Дискобол

Афродіта Мілоська

Бюст імператора Тіберія.

Кулачний боєць.

Чорнофігурна амфора «Геракл і Геріон»

Лавровий вінець

Стародавні греки в хітонах

С. 27-42

Створити узагальнену таблицю характерних особливостей античного стилю за видами мистецтва.

4

 

 

Вітчизняні памятки ан-тичної куль-тури

Вплив античного мистецтва на міста північного При-чорноморя.

Вироби декоративного мистецтва Олівії.

Руїни Олівії.

Глиняна амфора.

Срібна амфора.

Руїни анимчного театру в Херсонесі

 

С.43-48

спробувати виліпити з пластиліну один із виробів античного декоративного мистецтва

5

 

 

Візантійський стиль

Характерні риси візантійського стилю, архітекту-ра, види архітек-тури та особли-вості. Скульптура, декоративно-при-кладне мистецтво, художня обробка металів.

 

Софійський собор (Стамбул)

Руїни Студійського монастиря.

 В сучасному  Стамбулі Церква Св. Ірини.

Триптих Арбавіля.

Вівтар собору Св. Марка (Венеція)

С. 49-56

Опрацювати, відповідати на питання

6

 

 

Візантійський стиль (про-довження)

 

Стиль візантійсь-кого іконопису. Фресковий живо-пис, монумен-тальний мозаїчний живопис, книжко-ва мініатюра. Мода Візантійсь-кої імперії. Музичне мисте-цтво Візантії.

 

Вишгородська ікона Божої Матері.

Святі Сергій та Вакх.

Фреска «Причастя апостолів» (Кіпр).

Мініатюра із Псалтиря «Да- вид, який грає на лірі» (Па-риж).

Мозаїка «Імператор Юстіні- ан в оточенні придворних» (Італія)

С. 57- 65

За матеріалами уроку створити електронний альбом під назвою «Мої улюблені шедеври візантійського стилю»

7

 

 

Романський стиль.

 

Тестування

Поняття «ро-манський стиль», мистецтво ро-манського стилю. Шедеври архі-тектури.

 

Вормський собор (Німеч-чина).

Замок Ельц (Німеччина).

Абатство Клюні (Франція)

Пізанська вежа (Італія)

Храм Парферон (Греція)

С. 66 – 73

Створити ескіз храму –фортеці

8

 

 

Романський стиль (продовжен-ня)

Тематичне оцінювання

Монументальний живопис. Книжко-ва мініатюра. Скульптура. Деко-ративно- приклад-не мистецтво. Музичне мистецт-во. Театральне мистецтво. Романський стиль у моді.

 

Фреска «Христос у славі»

Фреска « Жертвоприне-сення Каїна та Авеля.

Рельєф «Зшестя Святого Духа» (Фрація).

Капітель «Адам і Єва»

С. 74 – 82

Слухання фрагментів із мюзиклу «Нотр- Дам де Парі»

9

 

 

Готичний стиль

Характерні особ-ливості готичного стилю. Архітекту-ра. Шедеври готичної архі-тектури. Цегляна готика. Скульп-тура готичного стилю.

 

Собор Паризької Богоматері (Франція)

Кельнський Собор (Великобританія)

Вітраж «Богоматір з Ісусом»

 

С. 83 – 89

Відповідати на питання

10

 

 

Мистецтво готичного стилю

Вітраж. Живопис. Мода готичного стилю. Готичний інтер’єр. Книжко-ва мініатюра. Музичне мис-тецтво. Театр.

Мозаїка «Бог ствоює Сонце, Місяць і зорі»

Вітраж «Божа Матір з Ісусом»

Г.да Сівєна. «Розп’яття».

Оноре «Бревіарій Філіпа Красивого» (Франція)

С. 90 – 96

Скласти власну сторінку енцикло-педії під назвою «Мистецтво антич-ного стилю». Оформити в паперо-вому або електрон-ному вигляді.

11

 

 

Вітчизняні памятки мистецтва середньо-

віччя

Візантійський стиль в українському мистецтві. Шедеври романському стилю в українському мистецтві. Готичний стиль в українському мистецтві.

Софійський собор. Київ.

Покровська церква-фортеця с. Сутківці

Кирилівська церква. Київ

Деревяні церкви Закарпаття

С. 97 – 104

Дослідити збережені у нашій області замки, церкви, монастирі, які реп-резентують певну епоху чи стиль.

12

 

 

Епоха Ренесансу

Періоди епохи Відродження. Архітектура. Скульптура.

Ф.Брунеллескі. Капела Пац-ці. Флоренція

Д. Браманте Темпєтто. Рим

Собор Святого Петра. Ватикан

Л.Гіберті «Іван Хреститель»

Донателло. «Іоанн Євангеліст»

С. 105 – 112

Створити електронне портфоліо «Мистецтво епохи Ренесансу», до якого увійдуть найкращі зразки різних видів мистецтва цієї доби.

13

 

 

Живопис Ренесансу

Фресковий живопис, станко-вий живопис. Техніка сфумато.

Леонардо да Вінчі «Мадонна в скелях», «Джоконда», «Поклоніння волхвів», «Таємна вечеря»

Рафаель Санті «Сикстинська Мадонна»

Мікеланджело Буонаротті «Страшний суд»

 

С. 113 – 118

Написати міні –твір «Мої враження від живопису Ренесансу»

14

 

 

Музичне, театральне та декоративно-прикладне мистецтво епохи Ренесансу.

 

Види музичного мистецтва. Теат-ральне мистецтво. Декоративні сади Відродження. Де-коративне мис-тецтво (види ке-раміки). Мода Ренесансу.

Ватто «Італійські комедіанти»

Глечик із зображенням музиканта.

Бонвічіно «Портрет джен- тельмена»

С. 119 – 125

Переглянути уривок із вистави «Ромео і Джульетта».

15

 

 

Вітчизняні архітектурні пам’ятки епо-хи Ренесансу.

 

Тестування

С.136-137

Оборонні та міські споруди, споруди-замки, церковні будівлі.

Г.де Боплан. Палац Потоцьких (Львівщина).

П.Щасливий. Замок у Жовклі (Львівщина)

Чорна камяниця (Львів)

Порохова вежа (Львів)

Церква Св.Юра (Дрогобич)

С. 126 – 132

Опрацювати, відповідати на питання.

16

 

 

Мистецтво в культурі ми-нулого (під-сумковий урок)

Тематичне оцінювання

Оцінки за семестр

 

Віртуальна мандрівка до музеїв світу.

Повторення та зак-ріплення всіх пройдених стилів.

С. 133 – 137

Повторити пройдений матеріал

 

 

Календарно-тематичне  планування  уроків  мистецтва у 8 класі

 

ІІ семестр «Стилі та напрями мистецтва: бароко, рококо,

 класицизм, романтизм, реалізм» (19 годин)

 

Дата

Правка

Тема уроку

Ключові знання та навички

 

Твори для вивчення

Домашнє завдання

17

 

 

Стиль бароко

Основні риси стилю.  Досягнення стилю бароко в мистецтві.  Архітектура, архі-тектурні комплекси та ансамблі, садово-паркова архітектура,

Ф.Борроміні. Фасад церкви Сан-Карло алле Кватто Фантане (Рим), Площа Святого Петра (Ватикан), Палац Німфенбург (Мюнхен, Німеччина).

А.Спецца. Валдштейнський палац

 

С. 138 – 143

Створити малюнок-зама-льовку тієї спору-ди, яка найбільше вразила.

18

 

 

Мистецтво бароко

Живопис. Скульптура. Інтерєр. Ювелірне мистецтво.

Мода бароко.

Рембрандт ван Рейн «Повернення юлудного сина».

Пітер Рубенс «Воздвиження хреста»

К.Схют «Сім вільних мистецтв»

 

С. 144-150

Створити ескіз костюма  в стилі бароко.

19

 

 

Музичне і театральне мистецтво

Барокова музика, жанри музики. Музичні інструменти бароко. Творчість композиторів бароко. Театральне мистецтво.

 

Лоран де Ла Гір «Алегорія музики».

Я.Вермеєр «Жін- ка за клавесином»

Монтеверді «Ор-фей»

Г.Перселл «Дідона і Еней»

Гендель «Месія», «Самсон»

Бах.ХТК, Токката і фуга ре-мінор у сучасній обробці

 

С. 151 – 156

Створити власний диск «Музика бароко»

20

 

 

Стиль рококо

Характерні риси стилю. Архітектура. Скульптура. Декоративне мистецтво та інтерєр. Посуда і дрібна пластика. Мода рококо.

Ф.Хейфман «Мінлива молодість танцює під музику каліки.

Й.Бюрін. Китайський чайний будинок у парку Сан-Сусі (Німеччина)

 

С. 157 – 164

Створити мініатюрки посуду в стилі рококо із пластиліну.

21

 

 

Живописне, музичне та театральне мистецтво рококо

Живопис та представники живопису. Музичне мистецтво. Театральне мистецтво.

Ж.Ватто «Жіль»

Ф.Буше»Осіння пастораль», «Фонтан кохання»

А.Гасс «Клавесин».

 

С. 158 – 170

створити власний натюрморт.

 

22

 

 

Бароко і рококо в українському мистецтві

Козацьке бароко. Шедеври української барокової архітектури. Перебудови. Образотворче та декоративне мистецтво (іконостаси, живопис). Українське мистецтво рококо.

 

Гофман «Свято-Успенський собор Почаївської лаври.

Ансамбль Києво-Печерської лаври.

Я.Калинович «Портрет М.Потоцького»

С. 171 – 179

Переглянути відеофільм «У світі українського мистецтва».

 

23

 

 

Стиль класицизм

Визначальні риси класицизму. Архітектура. Шедеври архітектури класицизму. Садово-паркове мистецтво. Скульптура. Класичний стиль в інтерєрі.

 

А.Палладіо. Вілла Ротодонда.

К.Перро. Східний фасад Лувру (Париж)

Перманіні. Оперний театр Ла Скала (Мілан)

 

С. 180 – 189

Опрацювати

24

 

 

Живопис і мода класицизму

Характерні риси живопису.  Мода

Пуссен «Нарцис і Ехо», «Танкред та Ермінія».

Лоррен «Ранок у гавані»

А.Кауфман «Жіночий портрет в образі весталки»

С. 190 – 196

Відповідати на питання

25

 

 

Музика і театр епохи класицизму

Тестування

Кваліфікація музики. Інструментальна музика стилю. Театральне мистецтво (головні вимоги )

Глюк «Орфей»

Моцарт «Аполлон і Гіацинт», «Весілля Фігаро», «Дон Жуан».

Гайдн «Створення світу», «Пори року»

Бетховен «Апассіоната»

 

С. 197 – 205

Переглянути фільм «Амадей»

26

 

 

Українські памятки класицизму.

Тематичне оцінювання

Шедеври класицизму в архітектурі України.

 

А.Захаров. Спасо-Преображенський кафедральний со-бор (Дніпро)

І.Мартос. Пам’ятник А.де Рішельє.

 

С. 206 – 211

Написати міні-твір про розвиток мистецтва від бароко до класицизма

27

 

 

Стиль романтизм.

 

Етапи розвитку стилю. Архітектура – неоготика, романтичний історизм, неовізантійський напрям. Типи новітніх будівель. Скульптура- французький романтизм, наполеонівський ампір,

 

Брати Грім «Брементські музиканти»

А.Ленгер. Маріацький костел.(Польща)

В.Косяков «Морський Нікольський собор»

А.Шоде «Гомер»

С. 212 – 219

Відповідати на питання

28

 

 

Стиль романтизму у живопису

Жанри живопису. Школи живопису. Види графіки.  Мода стилю романтизму.

 

Е.Делакруа «Гамлет і Гораціо на кладовищі», «Свобода, що веде народ»

Т.Жеріко «Біг звільнених коней»,

Тернер «Золота гілка»

І.Айвазовський «Девятий вал».

 

С. 220 – 228

Переглянути фільм «Больше, чем любовь. Иван Айвазовский и Анна Саркисова»

29

 

 

Стиль романтизм в музиці, театрі й моді

 

Характерні риси музичного романтизму. Творчість композиторів. Театр.

Дж.Страдвік «Ніжна музика минулого»

Фр.Шуберт «Прекрасная мельничиха»

Ф.Шопен. Вальс до дієз- мінор.

Ф.Ліст»Кампанелла»

Р.Вагнер «політ валькірій»

В.Гюго «Кромвель»

С. 229  - 238

Змонтувати ролик на тему «Музика романтизму у сучасній обробці»

30

 

 

Стиль реалізм

Характерні риси стилю. Архітектура. Скульптура.

Л.Руднєв. Палац культури і науки.

Е.Бурдель «Геракл –лучник», «Л. ван Бетховен»

Ш.Деспіо «Ася»

М.Андрєєв «Пам’ятник Гоголю

 

С. 239 – 245

Відповідати на питання

31

 

 

Стиль реалізм (продовження)

Живопис. Творчість художників – передвижників. Особливості живопису стилю реалізм. Музичне мистецтво. Французькі автори жанру оперети. «Могутня купка» театральне мистецтво

М.Панов «Художни-ки – передвижники»

І.Рєпін «Запоріжці пишуть листа ту-рецькому султано-ві», «Вечорниці».

Суріков «Ранок стрілецької страти»

В.Васнєцов «Бога- тирі»

І.Шишкін «Ранок у сосновому лісі»

Верді «Аїда»

Ж.Бізе. «Кармен»

Могутня купка

С. 246 – 256

Переглянути фільм « І.Рєпін»

 

32

 

 

Романтизм та релізм в укра-їнському мис-тецтві

Неоготика. Український романтичний історизм. Неовізантійський стиль. Романтизм в видах мистецтва України. Мистецтво стилю реалізму в Україні Живопис. Музичне мистецтво. Композиторська школа.

 

М.Лисенко «Тарас Бульба».

С.Гулак-Арте-мовський «Запоро-жець за Дунаєм»

С.Васильківський «Вартові запорозь-ких вольностей», «Весна в Україні»

Лисенко «Коза-Дереза», «Наталка-Полтавка»

С. 257 – 267

Відповідати на запитання

33

 

 

Романтизм та реалізм у світовій культурі

Тестування

 

Урок узагальнення. Віртуальна мандрівка до музеїв.

Музеї світу.

Стара на ціональна галерея Берліна

С. 268 – 270

Повторити.

34

 

 

Зустрілися стилі в мистецтві

Тематичне оцінювання

Семестрова оцінка

 

Урок-подорож

 

Метрополітен – музей (США

Британський музей (Великобританія)

С.283-286

35

 

 

Стилі в мистецтві. Підсумковий урок

Оцінка за рік

 

Віртуальна мандрівка до музеїв світу.

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне  планування  уроків  мистецтва у 9 класі

 

І семестр «Стилі та напрями мистецтва» (16 годин)

 

Дата

Правка

Тема уроку

Ключові знання та навички

 

Твори для вивчення

Домашнє завдання

1

 

 

Вступ. Від модерну до модернізму.

Модерн, Модернізм, Авангард, гротеск, урбанізація, полістилістика

А.Гауді «Будинок Бальо (Іспанія).

В.Городецький. Буди-нок з химерами»

Г.Норбут. Українська абетка

Г.Клімт «Поцілунок»»

 

С.6 – 11

опрацювати

2

 

 

Школи і лідери модерну

Ар нуво, сецесіон, югенд-стиль, стиль тіффані.

Школи модерну, риси стилю модерн.

В.Орта. Інтерєр особ- няка Тасселя (Бельгія)

Е.Гільман. Павільйон (Франція)

О.Бердслі. Автопорт-рет.

Рене Лалік. Брошка

 

С.14 – 25

Відповідати на питання

3

 

 

Символізм – вступ у ХХ століття

Символ, Символіка, характеристика напряму Символізм, містика, алегорія

П.Шаванн «Свята Женева, яка споглядає Париж»

Г. П.Шаванн «Свята Женева, яка споглядає Париж»

Г.Моро «Гесіод і Муза»

О.Редон «Натюрморт»

С. 26 – 32

За допомогою програмного забезпечення Power Point створити афішу виставки творів художників –символістів у вигляді колажу картин .

 

4

 

 

Символізм – вступ у ХХ століття (про- довження)

 

Тестування

Символізм у музиці.

Синестезія.

Споглядальна лірика

Р.Вагнер «Політ валькірій»

Ф.Ліст «Мазепа»

С.Рахманінов «Острів мертвих»

М.Чурльоніс «Соната сонця», «Соната весни»

Г.Форе «Павана для флейти й оркестру»

 

С. 33 – 37

Відповідати на питання

5

 

 

Мінливість вражень імпрессіоністів

Імпрессія. Дивізіонізм,

Характеристика імпрессіонізму як напряму.

Пленер.

 

Клод Моне «Імпрессія. Схід сонця», 30 картин «Руанський собор».

К.Піссарро «Бульвар Монмартр навесні»

О.Ренуар. «Сена біля Аснєра».

О.Мурашко «Авто-порт-рет», «Благовіщення»

 

С.38-45

Перший ряд: Створіть зама-льовку школи кольоровими олівцями у різ-ному освітленні «Вранішнє пробудження»

Другий ряд: «У променях полу-денного сонця»

Третій ряд «Ве-чірні сутінки»

 

 

6

 

 

Мінливість вражень імпрессіоністів (продовження)

Стімпрессіонізм.

Неоімпрессіонізм.

Постімпрессіонізм.

Пуантилізм

Поль Сезанн «Стіл, серветка, фрукти»

В ван Гог «Соняшники»

М.Глущенко «Вечірня Венеція»

К.Дебюссі «Море», «Хмари», «Тумани»

 

С. 46 -51

Відповідати на питання

7

 

 

Авангард: Кубізм…

 

Тестування

Колаж, кубізм,

«звучання» картин.

Скульптомалярство.

П.Пікассо «Авіньйон-ські дівчата», «Арле-кін»«Скрипка і гіта-ра».

Ж.Брак «Жінка з гітарою.

О.Архіпенко «Цар Соломон»

 

С.52 – 57

Дібрати су-часні музичні компрозиції до картин Пікассо

 

8

 

 

Футуризм. Кубофутуризм

 

Тематичне оцінювання

Футуризм, кубофутуризм

Умберто Боччоні «Унікальні форми безперервності у просторі», «Симультан-ний зір»

Артур Онеггер «Пасіфік 231»

О.Богомазов «Портрет дружини Ванди»

 

С. 58 – 61

Переглянути однгоактний балет «Парад» Е.Саті в інтер-нет-мережі

9

 

 

Лабіринтами художньої абстракції

Абстракція. Різновиди абстракції.

Абстракціонізм. Течії абстракціонізму.

Неопластицизм

Супрематизм. Мистецтво чистої пластики.

Симультанізм

Синхронний живопис

В.Кандинський «По- перечна лінія», «Домінуюча дуга», «Козаки»

П.Андрусів. «Бій під Конотопом»

Соня Терк-Делоне «Ритм»

К.Малевич «Чорний квадрат», «Червоний квадрат», «Білий квадрат»

 

С.62 – 67

Дати власне тлумачення картини Малевича

Хлопці  «Чор-ний квадрат», а дівчата «Білий квадрат»

10

 

 

Лабіринтами художньої абстракції (продовження)

Конструктивізм, сценографія, орфізм, симультанний

Я.Бабич «Шаріка», «Гуцулка Ксеня»

В.Меллер «Ассирієць»

В.Єрмилов «Автопортрет»

С.68-71

Мистецький проект – презен-тація на тему: «Абстракціонізм – сучасна ху-дожня картина світу»

11

 

 

У пошуках художньої експрессії

Експрессія. Експрессіонізм

Е.Мунк «Крик»

Е.Кірхнер «Червона вежа в Гелле»

О.Дікс «Празька вулиця»

Фр.Марк «Синій кінь»

С.72 – 76

За бажанням: створити компо- зицію у техніці декупаж

12

 

 

У пошуках художньої експрессії (продовження)

Експрессіонізм в музиці.

Композитори «нової віденьської школи, додекафонія, атональна музика.

Песимізм, марево, фовізм, «серійна техніка»

 

І.Стравинський балет «Аргон».

С.Прокофєв «Блудний син»

А.Шенберг «Місячний П’єро»

Анрі Матіс «Фіолетовий халат»

 

С. 77 – 83

Відповідати на питання

13

 

 

Повернення до ідеалів краси минулого

Ампір, еклектика, еклектизм, історизм, арт-деко, ар деко, неокласицизм

Ю.Захарієвич. Нац.уні-верситет «Львівська по- літехніка.

Квадратний колізей (Рим)

Будинок уряду (Київ)

Лінкольн-центр (Нью- Йорк)

С. 84 – 91

Розробити ескіз оформлення одягу у стилі «примітивізм»

14

 

 

Повернення до ідеалів краси минулого (продовження)

Неофольклоризм, примітивізм

С.Прокоф’єв. Симфонія №1 «Класична»

П.Хіндеміт. Симонія «Художник Матіс»

І.Стравинський «Жар – птиця» «Весна священна»

М.Скорик «Карпатський концерт»

 

С. 92 – 95

Відповідати на питання

 

15

 

 

Постмодернізм

Асамбляж, дадаїзм, дада, інсталяція, колаж, постмодернізм, редімейдс, артефакт, арт-практик, Поп-арт, оп-арт.

М.Ернест. Асамбляж

М.Дюшан «Колесо»

Ганс Арп. Колаж

Джексон Полок. №25

Рой Ліхтенштейн «Бітлз»

К.Ольденбург «Волан – чик», «Прищіпка»

Е.Ворхол «Кока-кола, «Мерилін Монро», «Бітлз»

С. 96 – 102

Створити власний варіант оптичної ілюзії у стилі геометричної абстракції

16

 

 

Постмодернізм (продовження)

 

Тематичне оцінювання

Семестрові оцінки

Симулякр, мінімалізм, монохромність, нефігуративний живопис, концептуальне мистецтво, інсталяція, перфоманс, хепенінг, флешмоб, арт-моб, алеаторика, полістилвстика

В.Сильвестров «Тихі піс-ні»

В.Рунчак «Матч із музи-кантів у 5-ти раундах між кларнетистом і струнним квартетом»

Л.Дичко «Струм»

Є.Станкович «Симфонія №3», «Симфонієтта»

 

 

С. 103 – 107

Повторити пройдений матеріал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне  планування  уроків  мистецтва у 9 класі

 

ІІ семестр «Екранні мистецтва.

Форми поширення мистецтва» (19 годин)

 

Дата

Правка

Тема уроку

Ключові знання та навички

 

Твори для вивчення

Домашнє завдання

1

 

 

Виникнення кіномистецтва

Кіно, кіноіндустрія, види кіно, тапер, стоп-кадр, титри, монтаж

О. Довженко. Земля

Алан Кросланд «Спі-вець джазу»

Чарлі Чаплін «Великий диктатор»

 

Підготувати до-повідь на тему: «Перший укра-їнський кінема-тограф»;

Опрацювати с.112-117

 

2

 

 

Мова і види кіномистецтва

Трюк, спецефект, аніматроніка, саунд-трек, блокбастер, хромакей.

Дж.Лукас «Зоряні вій-ни»

Джеймс Кемерон «Ти-танік», «Аватар».

Зробити презентацію улюбленої кінострічки з  електронними ляльками.

Опрацювати с.118-123

 

3

 

 

Жанри і стилі кіно

Трилер, мейнстрим, арт-хаус, кіберпанк,

А.Тарковський. Сталкер

Лорес та Ендрю Вачовські «Матриця»

Дж.Р.Толкієн «Володар перснів»

 

Опрацювати с. 124-126, конспект

4

 

 

Жанри і стилі кіно: комедія

комедія

Зельцен і Джейсон «Суперфорсаж» (пародія).

Радянські кінокомедії, французькі кінокомедії

 

Дослідити творчість Луї де Фюнеса або Пєра Рішара за вибором

5

 

 

Жанри і стилі кіно (продовження)

Мелодрама, , музична комедія, мьюзикл трейлер, сиквел

 

Карло Карлей «Ромео і Джульєтта»

Ендрю Веббер «Ісус Христос – суперзірка»

Передивитися  «Привід опери» в інтернет-дже-релах та випи-сати головні ха-рактеристики  мюзиклу.

Опрацювати

С.127-133

 

 

6

 

 

Професії та школи у кінематографії

Сценарист, режи-сер-постановник, кінорежисер, актор, кінооператор

Ст.Спілберг «Злови мене, якщо зможеш», «Список Шиндлера»

Створити пре-зентацію на те-му «Життя та творчість Стіве-на Спілберга»

Опрацювати С.134-143

 

7

 

 

Мультиплікаційний фільм. Аніме.

 

 

 

 

аніме

Волт Дісней «Пітер Пен», «Бембі» «Попелюшка», «Піннокіо»

Підготувати до-повідь на тему: «Мій улюбле-ний актор-ко-мік»

Опрацювати

С.144-147

 

 

8

 

 

Українське кіно

Поетичне кіно, кіностудія

О.Довженко «Земля», «Україна в огні».

С.Параджанов «Тіні забутих предків»

Олесь Янчук «Голод-33»

Леонід Биков «В бой идут одни старики»

 

Переглянути один з вивчених на уроці філь-мів та написати на нього анота-цію. Опрацювати

С. 148-156

9

 

 

Українська анімація

 

 

 

 

Тетування

 

Тематичне оціню-вання

Анімація

Алла Грачова «Ведмедик і той, що живе в річці»

Володимир Дахно «Як козаки інопланетян зустрічали»

Давид Черкаський «Лікар Айболить», «Острів скарбів»

 

С.157-159

Завдання 4 – письмово.

10

 

 

Телебачення: погляд у світ

Медіа-грамотність. Програма, передача, телерадіотрансляція, екранний митець, відеокліп

«Крок до зірок», «Мастер-шеф»; відеокліпи

 Робота в групах: написати сюжет до короткометражки та дібрати саундтреки до неї.

 

Створити рейтинг теле-передач.

Опрацювати с. 160-165

11

 

 

Телешоу

Ток-шоу, реаліті-шоу

«Х-Фактор», «Україна має талант», «Танці з зірками»

Створити презентацію на тему: «Улюблене телешоу 2019»

Опрацювати с. 166-167

 

12

 

 

Фотомистецтво

Фотографія, фотомистецтво, фоторепортаж, селфі

Ансел Адпмс «Хребет Тітон і річка Снейк»

Ю.Хіміч «Осінь»

Грей Малін «Ріміні»

 

Опрацювати с.168-173

13

 

 

Реклама

Білборд, бренд, рек-лама, букпрінтер, сторітелінг, копі-райтер, млиндмепінг

 

Робота в групах: створити текст до реклами та дібрати музичний трек

Опрацювати с. 173-179

14

 

 

Поширення мис-тецтва: музеї.

Меценат, культурно-мистецька спадщина, ЮНЕСКО

Софійський собор, Галерея Уффіцці, Національний художній музей України

 

Опрацювати с. 180-185

15

 

 

Поширення мис-тецтва: галереї, біб-ліотеки

Бібліотека

Бібліотека Острозької академії, наукова бібліоека ЛНУ ім. І.Франка м.Львів

 

Опрацювати с. 186-191

16

 

 

Мистецтво в діалозі культур

полікультурність

Петропавлівський костел і мінарет, м. Камянець – Поділь-ский,

Китайський павільйон і японська пагода. Бельгія

Підготувати доповідь на тему: Життя та творчість І.Є. Рєпіна»

Опрацювати с. 192-199

17

 

 

Мистецтво в діалозі культур (продовження)

Пагода, мінарет, мечеть

Ф.Акименко. Фантазія ор.26

Унп у виконанні Соломії Крушель-ницької.

Переглянути фільм «Два жит-тя Соломії Крушельницької»

18

 

 

Панорама мис-тецтв: Перевіряємо свої досягнення

 

Тестування

Оцінки за семестр

 

Повторення понять

Робота в групах

Повторити основні поняття

19

 

 

Віртуальна мистецька подорож

 

Оцінки за рік

 

Повторення та закріплення понять

Мистецькі доробки ХХ-ХХІ столітть

Повторити увесь пройдений матеріал

 

docx
Пов’язані теми
Мистецтво, 9 клас, Планування
До підручника
Мистецтво 9 клас (Масол Л.М.)
Додано
27 грудня 2018
Переглядів
2190
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку