Календарно-тематичне планування з німецькоїмови(ІІ-а іноземна мова, 4 рік навчання)

Про матеріал

Календарне планування з німецької мови для учнів 8 класу (ІІ-га іноземна мова, четвертий рік навчання) складене відповідно навчальної програми «Іноземна мова як друга у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов та у загальноосвітніх навчальних закладах, 5-9 класи,- Київ, Видавничий дім «Основа», 2017 рік. (Наказ МОН №804 від 07.06.2017р.).

Перегляд файлу

Комунальна установа

«Корецький районний методичний кабінет»

 

 

 

 

 

 

 

Календарне планування

з німецької мови

для учнів 8   класу

(ІІ-га іноземна мова,

четвертий рік навчання)

 

 

 

 

 

Підготувала: Бойко Г.С.,

вчитель німецької мови,

спеціаліст

 «вищої

кваліфікаційної категорії»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 рік

 

Календарне планування  з німецької мови  для учнів 8 класу (ІІ-га іноземна мова, четвертий  рік навчання) складене відповідно  навчальної програми «Іноземна мова як друга у спеціалізованих школах  із поглибленим вивченням іноземних мов та у  загальноосвітніх навчальних закладах, 5-9 класи,- Київ, Видавничий дім «Основа», 2017 рік. (Наказ МОН №804 від 07.06.2017р.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр

З/п

Дата

Сфера

Спілку

вання

Тематика ситуативного мовлення

Лексич

ний інвентар

Граматич

ний

інвентар

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадян

ська

Відпові

да

льність

Здоровя і безпека

Підприєм

ливість  та фінансова грамот

ність

1.

 

Особис

тісна

Я, моя родина, мої друзі.

.

Теперішній та минулий час у німецькій мові.

Повторення.

 

Розподіл обов’яз

ків між членами родини.

Дотримання особис

тої гігієни.

 

2.

 

 

Щоденні справи.

 

Складний минулий  час.

 

 

 

 

3.

 

 

Розпорядок дня.

 

Дієслова в Prateritum.

 

 

 

 

 

4.

 

 

Мій розпорядок дня.

 

Дієслова в Prateritum.

 

 

 

 

 

5.

 

 

Спілкування друзями  по Інтернету.

 

 

 

Наводить приклади  взаємодо

Помоги друзям.

.

 

6.

 

 

Спілкування з друзями  по  телефону.

 

Субстантивовані іменники у родовому відмінку.

 

Формує правила спілкування по телефону та Інтернету.

 

 

7.

 

 

Побудова діалогу  щодо спілквання по телефону. (письмово)

 

Субстантивовані іменники у родовому відмінку.

 

Формує правила спілкування по телефону та Інтернету.

 

 

8.

 

 

Спорт.

 

Субстантивовані іменники у родовому відмінку.

 

 

Ілюстра

ція

Здорово

го способу життя

 

9.

 

 

Заняття спортом у різні пори року.

 

 

 

Визначає власні спортивні уподоба

ння та  потреби.

 

Ілюстра

ція

Здорово

го способу життя

 

10.

 

 

 Мій улюблений вид спорту.

 

 

Складнопідрядні речення  зі сполучником als

 

 

 

 

11.

 

 

Спортивні змагання.

 

Складнопідрядні речення  зі сполучником als

 

Дає поради  щодо  техніки  безпеки під час  спортив

них змагань та занять.

Ілюстра

ція

Здорово

го способу життя

 

12.

 

 

Відомі спортсмени..

 

Складнопідрядні речення  зі сполучником als

 

 

 

 

13.

 

 

Роль спорту у

 моєму житті.

 

Складнопідрядні речення  зі сполучником als

 

Впорядковує  власний  робочий  день  з дотрима

нням здорового способу життя.

Ілюстра

ція

Здорово

го способу життя

 

14.

 

 

Який я спортсмен?

 

 

 

 

Ілюстра

ція

Здорово

го способу життя

 

15.

 

 

Одяг.

 

 

 

 

Вибір одягу залежно від погоди..

Козподіл коштів на купівлю одягу.

16.

/17.

 

 

Види одягу.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

Сучасний (модерновий) одяг.

 

 

 

 

Вибір одягу залежно від погоди

Купівля одягу відповідно

до сімейного бюджету.

19.

 

 

Як я одягаюся?.

 

 

 

 

 

Вибір одягу залежно від погоди

 

20.

 

 

Одяг моїх однолітків.

 

 

 

 

Вибір одягу залежно від погоди

 

21.

 

 

Ти-модельєр. Твої  ідеї, стилі  в  одязі.

 

Прийменники  в родовому відмінку.

 

 

 

 

22.

 

 

Харчування.

 

Прийменники  в родовому відмінку

 

 

Харчування  у підлітково пі  віці та  харчові звички..

 

23.

 

 

Назви  національних страв.

 

Прийменники  в родовому відмінку

 

 

 

Розподіл коштів на  купівлю продуктів.

24.

 

 

Приготування їжі.

 

 

 

 

Обговорення продуктів,корисних для здоровя

 

25.

 

 

Види обробки продуктів харчування

 

 

 

Обговорення різних способів обробки продуктів продуктів

ння  здоровя та  дотримання безпеки.  

 

 

26.

 

 

Види закладів харчування.

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

Відвідування закладів харчування.

 

 

 

Поведінка у громадсь

кому місці.

 

.

28.

 

 

Підготовка  меню або рецепта страви.

 

 

 

 

 

 

Складання переліку продуктів для купівлі.

29.

 

 

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу з теми «Їжа».

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

Повторення вивченого матеріалу за І-й семестр.

 

Речення зі сполучни

ком   sondern

 

 

 

 

31.

 

 

Контроль  аудіювання. Міні-твір.

 

Речення зі сполучни

ком   sondern

 

 

 

 

32.

 

 

Контроль письма. Диктант  з граматичним завданням.

 

Речення зі сполучни

ком   sondern

 

 

 

 

33.

 

 

Контроль читання . Тест.

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

Контроль  говоріння. Усне монологічне мовлення на запропоновані теми.

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

35.

 

Публіч

на

Засоби масової інформації.

 

 

 

Розуміння  основ медіаграмотності.

 

 

36.

 

 

Преса.

 

 

 

Вміння визначати  достовір

ність інформації.

 

 

37.

 

 

Радіо.

 

 

 

 

Правила поведінки  під час роботи  в радіоефірі.

 

 

38.

 

 

Телебачення.

 

 

 

 

 

 

Правила поведінки  під час роботи   в телестудії.

 

 

39.

 

 

Правила поведінки онлайн.

 

 

 

Правила безпечної поведінки онлайн.

 

 

40.

 

 

Роль  засобів масової інформації у моєму житті.

 

Складнопідрядні речення зі  сполучни

ком  weil

 

 

 

 

41.

 

 

Україна-географічне  положення.

 

Складнопідрядні речення зі  сполучни

ком  weil

 

 

 

 

42.

 

 

Клімат.

 

Складнопідрядні речення зі  сполучни

ком  weil

Пропонує заходи щодо  покращення  екологічної безпеки в Україні.

 

 

 

43.

 

 

Населення

України.

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

Національності, які проживають в  Україні..

 

Складнопідрядні речення зі  сполучни

ком  weil

 

 

 

 

45.

 

 

Географічні об’єкти.

 

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

Конкурс-захист проекту «Географічні об’єкти України».

 

Ordinalsatze

 

 

 

 

47.

 

 

Німеччина-географічне  положення.

 

 

 

 

Правила безпеки  пересування  містом

 

48.

 

 

Клімат Німеччини.

 

Ordinalsatze

Пропонує заходи щодо  покращення  екологічної безпеки в  Німеччині.

 

 

 

49.

 

 

Населення Німеччини.

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

Національності, які проживають в Німеччині.

 

Субстанти

вовані прислівни

ки.

 

.

 

 

51.

 

 

Географічні об’єкти.

 

 

Субстанти

вовані прислівни

ки.

 

 

 

 

52.

 

 

Конкурс-захист проекту «Клімат Німеччини».

 

Субстанти

вовані прислівни

ки.

 

 

 

 

53.

 

 

Узагальнення та систематизація  вивченого матеріалу  з тем «Україна» та «Німеччина».

 

 

 

 

 

 

52.

 

Освітня.

Система освіти в Україні.

 

 

 

Участь у житті школи/кла

су.

Будує  власний робочий день із дотриманням здорового способу життя.

 

53.

 

 

Загальноосвітні навчальні заклади України.

 

 

 

 

 

 

54.

 

 

Організація навчального  процесу  у школах  України.

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

Організація позакласної роботи у  школах України.

 

 

 

Обговорює  шкільні правила.

 

 

56.

 

 

 

 Система освіти в Німеччині.

 

 

 

Вміння порівню

вати  систему освіти в Україні та у Німеччині.

 

 

57.

 

 

Загальноосвітні навчальні заклади

Німеччини.

 

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

Організація навчального  процесу  у школах   Німеччини..

 

 

 

 

 

 

59.

 

 

Організація позакласної роботи у  школах  Німеччини.

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

 

Порівняльна  характеристика  системи освіти в Україні та Німеччині..

 

 

 

Вміння

ва

ти систему освіти України та Німеччини.

 

 

61.

 

 

Повторення  вивченого матеріалу за ІІ семестр.

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

Повторення вивченого матеріалу за рік.

 

 

 

 

 

 

63.

 

 

Контроль  аудіювання. Евристична бесіда.

 

 

 

 

 

 

64.

 

 

Контроль письма. Диктант  з лексичним завданням.

 

 

 

 

 

 

65.

 

 

Контроль читання . Тест.

 

 

 

 

 

 

66.

 

 

Контроль  говоріння. Усне діалогічне мовлення на запропоновані теми.

 

 

 

 

 

 

67

 

 

Диспут «Що я знаю про Європу».

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

Диспут «Чи подобається мені вивчати німецьку мову?».

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Navarchuk Svitlana
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
5 лютого 2018
Переглядів
4461
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку