Календарно-тематичне планування зі змістовими лініями, 5 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування зі змістовими лініями, 5 клас (I семестр) за підручником Карпюк О.Д.,Англійська мова 5-й рік навчання "Видавництво Астон", 2018р.

Перегляд файлу

                                       Календарно-тематичне планування  за підручником  Карпюк О., 5 клас            I семестр                      (3 навч. год. в тиждень)                               

№ уроку

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Змістова лінія

Мовний інвентар

Мовленнєва компетенція (Комунікативна компетентність)

 

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Лексика

Граматика

 

Сприймання на слух

 Зорове сприймання

Писемне продукування, писемна взаємодія

Усне продукування, усна взаємодія

 

1

  2

  3

4

Тема 1: Шкільне життя. Time for school.

1.

 

Введення нових ЛО за темою «Шкільне життя»

2. Проекція школи як соціального середовища

 

Colours, using the dictionary

 

 

В.1, с.4

 

В.1, с.4

 

2.

 

Активізація нових слів. Виконання тренувальних вправ

2. Обговорює шкільні правила.

Активізація матеріалу вивченого у попередніх класах

There is…

There are…

My classroom

 

В.3,4,с.5

В.2,с.4

 

3.

 

 

 

 

 

 Писемне продукування: опис власного досвіду

2.Проекція школи як соціального середовища

 

 

За завданням вчителя

 

4.

 

Усне продукування: опис власного досвіду

3. Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

ЛО до тексту

 

 

В.1, с.8

 

В.5, с.9

5.

 

Використання дієслова «To be» в усній взаємодії за темою «Шкільне життя»

2. Обговорює шкільні правила.

 

Дієслово «To be».

 

 

В. 2, с.13

В.3, с.13

 

6.

 

Удосконалення граматичних навичок за темою «Займенник».

3.Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

За завданням вчителя

 

7.

 

Усне продукування за темою «Мій клас. Мої однокласники»

2. Проекція школи як соціального середовища

curly, wavy, straight, Art, Gymnastics, member, wizard

Займенники

За завданням вчителя. С.16-19

 

8.

 

Виконання тренувальних вправ за темами «Шкільні предмети. Годинник.»

 

 

2. Демонстрація взаємодопомоги своїм товаришам

 

С.21 Назви предметів

Годинник

 

В.6,с.22

В.4,с.22

В.3,с.22

 

9.

 

Писемне продукування за темами «Шкільні предмети. Розклад уроків».

 

2. Обговорює розклад уроків.

4. Впорядкування шкільного графіка.

В.1, с.24

 

Присвійний відмінок

 

В.1,с.24

В. 5, с.25

В.2,с.24

 

10.

 

Удосконалення граматичних навичок за темою «Порядковий числівник»

 

2.У спілкуванні дотримується толерантност

 

Порядкові числівники

За завданням вчителя.

 

11.

 

Удосконалення навичок аудіювання за темою «Мій улюблений предмет»

2. Обговорює важливість шкільних предметів.

boring, different, easy, important, popular, swot, tricky

 

В.2,с.28

 

 

В.3,с.29

 

12.

 

Використання ступенів порівняння прикметників в усній взаємодії за темою «Шкільне життя».

3. Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

 

Ступені порівняння прикметників.

 

В.2,с.24

В.1,с.30

В.4,с.31

 

13.

 

Узагальнення вивченого матеріалу

2. У спілкуванні дотримується толерантност

 

Написання листів

В.2,с.26

В.2,с.34

В.3,с.27

В.3-6,с.35

 

В.1-4 , с 38-39, В.1.С.40

 

 

Тематична

 

Тема 2: Відпочинок і дозвілля. Time for leisure

14.

 

 Введення нових  ЛО за темою «Відпочинок і дозвілля»

3. Демонструє знання про риси характеру

nickname, clumsy, curious, helpful, imaginative, lazy, polite, tidy, unusual

 

В.1,с.48

 

В.2,с.49

В.3,с.49

 

15.

 

Активізація нових слів. Виконання тренувальних вправ

3. Демонструє знання та наводить прикла ди дотримання правил гарної поведінки

message, bully, carefully, invite, kind, lonely, smart

Питальні слова

В.5,2, с.51

 

 

В.1,с.50

 

16.

 

Усна взаємодія за темою «Повсякденне життя» 

3. Демонструє знання та наводить прикла ди дотримання правил здорового способу життя та гарної поведінки

   Wake up, get up, start school…

Питальні слова

В.2,с.52

 

В.1,с.54. В.4,с.55

В.2,с.54. В.5,с.55

 

17.

 

Введення граматичного матеріалу «Модальні дієслова»

 

2. Демонструє знання правил поведінки

За завданням вчителя

 

18.

 

Удосконалення навичок читання за темою «Хобі та інтереси».

 

3.Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку .

 

 

ЛО уроку

Виконання вправ

В.1,с.56

 

19.

 

Усна взаємодія: обговорення хобі.

2. Наводить приклади активного відпочинку

 

 

 

camera, cartoon, coin, stamp, to collect, fair; take pictures (photos)

Питальні речення: загальні, спеціальні

За завданням вчителя

 

20.

 

Використання теперішнього простого часу в усній взаємодії за темою «Хобі»

 

 

3.Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку .

 

С.58. Виконання тренувальних вправ

 

21.

 

Писемне продукування за темою «Улюблені заняття».

 

3.Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку .

 

So, such

 

 

В.6,с.63

В.4,с.64

 

22.

 

Удосконалення навичок зорового сприйняття за темою «Вільний час.»

2. Наводить приклади активного відпочинку.

Наведення прикладів дружніх відносин з однолітками та друзями. Усвідомлення та прийняття їх різносторонніх інтересів.

 

badge, fancy dress, glue, guest, invitation, pastime, theme

С.68-71. Виконання тренувальних вправ

 

23.

 

Усна взаємодія: обговорення часу для відпочинку.

3.Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку . Наведення прикладів проведення вільного часу з користю для здоров’я.

 

 

ЛО уроку

с.73

Теперішній простий час

 

В.3,с.74

В.1,с.72

В.1,с.73

 

24.

 

Друзі он-лайн.

E-mail. Писемне продукування: правила написання листа

2. Наводить приклади активного відпочинку

Демонстрація необхідності бути обізнаним у сучасному онлайн середовищі.

contact, experience, freak, to search, to share, useful

Герундій

В.3,с.80

В.2,с.78

В.4,5,с.79

 

 

За завданням вчителя

 

25.

 

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу

2. Наводить приклади активного відпочинку

За завданням вчителя

 

 

Тематична

 

 

 

 

 

 

Тема 3:  Я, моя родина, мої друзі.  Time for home.  My family and friends.

 

26.

 

Введення нових ЛО за темою «Я, моя родина, мої друзі »

 

2.Приклад сім’ї як цілісної системи.

   ЛО теми

Робочий зошит с.46-47

В.1,с.88

 

27.

 

Активізація  нових слів. Виконання тренувальних вправ за темою «Моя сім’я»

 

2. Усвідомлення своєї ролі і місця у середовищі.

 

За завданням вчителя

В.2, 4,с.89

 

28.

 

Усна взаємодія:опис зовнішності

 

2. Демонстрація уміння пошуку інформації

ЛО уроку

За завданням вчителя

 

29.

 

Опис зовнішності Удосконалення навичок говоріння

 

2. Демонстрація уміння пошуку інформації

 

За завданням вчителя

 

30.

 

Професії сьогодення. Введення додаткових ЛО «Професії»

 

4.Формування перспективи свого професійного вибору.

burglar, dentist, nurse, police officer, postman, to catch, to repair, vet, computer programmer, cook, hairdresser, mechanic, taxi driver, writer

 

В.4,с.91

В.1,с.92

 

В.4,с.93

В.3,с.92

В.3,с.92

 

31.

 

Активізація нових слів.

 

 

2. Демонстрація уміння пошуку інформації

 

I think

Виконання тренувальних граматичних вправ

 

32.

 

Використання теперішнього тривалого часу в усній взаємодії за темою «Моя сім’я»

 

2. Демонстрація уміння пошуку інформації

 

 

В.1,с.95

В.3,с.97

В.1,с.96

В.2,с.97

 

33.

 

Сім’я вдома. Писемне продукування: опис членів родини

 

2. Визна чення досто вірності інформації

ЛО уроку

Виконання вправ у робочому зошиті с.50-51

 

34.

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

2. Формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

 

Тематична

 

 

Тема 4:  Харчування.

 

35.

 

Введення нових ЛО за темою «Їжа»

3. Обговорює вибір продуктів, корисних для здоров ’ я .

ЛО теми за завданням вчителя

carrot, tomato, peas, spinach, strawberry, pear, watermelon, cabbage, cherry, sugar, honey, jam, butter, milk, bacon, egg, tea, cornflakes, cheese

В.1, 2,3,с.98-99

 

 

36.

 

Активізація  нових слів. Виконання тренувальних вправ за темою «Здорова Їжа. Поради лікаря»

 

3. Обговорює особливості харчування.

Обговорення вибору та наведення прикладів купівлі продуктів, корисних для здоров’я.

 crisps, peanuts, bone, health, skin, (un)healthy

 

Робочий зошит с.52

В.2,с.101

В.3,с.99

 

37.

 

Англійська їжа. Удосконалення навичок читання

3.Обговорення вибору та наведення прикладів купівлі продуктів, корисних для здоров’я.

 

 

 

В.4,с.105

 

В.5,с.106

 

38.

 

Англійська їжа. Виконання тренувальних вправ

3.Обговорює різні способи приготування їжі

ЛО уроку

 

За завданням вчителя

 

39.

 

Писемне продукування за темою «Улюблена їжа»

3.Наводить приклади власного раціону

Назви страв

Виконання вправ на закріплення нових слів

 

40.

 

Злічувані та незлічувані іменники. Удосконалення граматичних навичок

3.Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування

 

Злічувані та незлі чувані іменники

В.1, 2,с.105

 

 

 

 

41.

 

Контроль аудіювання.

 

 

42.

 

 

  Контроль письма.

 

 

43.

 

Контроль читання.

 

 

44.

 

Контроль мовленнєвої діяльності.

 

45.

 

Удосконалення граматичних навичок:Some/any. Виконання тренувальних вправ

3.Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування

ЛО уроку

Some/any.

В.4,с.106

 

В.5 ,с.107

В.3,с.106

 

46

 

Удосконалення граматичних навичок: much, many

3.Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування

 

Much, many

За завданням вчителя виконання тренувальних вправ

 

47.

 

Усне продукування за темою «Традиційна їжа»

3.Обговорює вибір продуктів, корисних для здоров ’ я

ЛО уроку

 

Текст Table manners

В. 2,с.111

 

В.1,с.111

 

48.

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу

3. Наводить приклади збалансованості власного раціону .

 

Теперішній неозначений час

За завданням вчителя виконання тренувальних вправ

 

 

Тематична

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
16 вересня 2018
Переглядів
3378
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку