Калейдоскоп знань та вмінь з трудового навчання

Про матеріал

Навчально-пізнавальна гра "Калейдоскоп знань та вмінь з трудового навчання". Цікавий позакласний захід для перевірки знань учнів предмету. Можна проводити у вигляді змангань між 7 та 8 класом.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з трудового навчання

 

 

Картинки по запросу картинки з трудового навчання 

 

 

 

        Підготувала:

                                                       вчитель трудового навчання

                                                       загальноосвітньої школи I-II ступенів

                                                       с. Велика Ведмежка – філія ОЗ

                                                         «загальноосвітньої школи  I-III ступенів

                                                       с. Цміни»

                                                       Падалюк Ю.О.

 

 

 

Похожее изображение 

 

 

Розум полягає не лише у знанні,

а й в умінні застосо­вувати ці знання.

Аристотель

 

Гра

«Калейдоскоп знань і вмінь»

 Мета: узагальнити матеріал з теми «Вишивка»; розвивати логіч­не мислення, творчу уяву, есте­тичні смаки, уміння аналізувати побачене й почуте, робити ви­сновки, узагальнення; виховува­ти працелюбність, повагу до тра­дицій українського народу.

Інструменти та матеріа­ли: гольник з голками, ножиці, нитки, тканина, ґудзики, атласна стрічка, бісер, наперсток.

 

ХІД ГРИ

І. Організаційна частина

 

Формується дві команди по 5 учнів.

Кожна команда обирає на­зву, девіз і капітана.

Журі у складі ……. осіб(обирає вчитель із присутніх вчителів).

 

 • Вступне слово вчителя

 

Шановні гості, учасники гри, уболівальники, поважне журі! Сьогодні ми зібралися для того, щоб продемонструвати свої знання, уміння, навички з трудо­вого навчання, оцінити їх, поба­чити успіхи. Праця — це безпе­рервний процес, джерело на­шого добробуту, життя, гарного настрою. Сьогодні кожен з вас буде старатися це довести під час проведення гри «Калейдоскоп знань і вмінь». Шановні учасники, хочу побажати вам бути дружні­ми, уважними, активними, а по­важному журі бажаю об'єктивно оцінювати успіх кожної команди загалом і кожного її члена зо­крема. Тож, команди, чи готові ви до змагань?

 Команди: Готові!

Ведуча: Якщо ви з інтересом відгадуєте кросворди, берете участь у вікторинах, любите теле­передачі «Найрозумніший», «Що? Де? Коли?», то сьогоднішня гра — саме для вас. У сьогоднішній грі беруть участь дві команди. А зараз давайте привіта­ємо членів журі (оплесками), які будуть під­раховувати бали й визначать переможця гри.

Ведуча:

Журі, шановне й справедливе!

Команди строго не судіть.

За кожен промах й перемогу

Ви бали й усмішки даріть.

 

II.   Проведення конкурсів

 

Ведуча: Отже, починаємо

 

I конкурс "Візитна картка"

 

Привітання команд. Командам було дано домашнє завдання: придумати назву і емблему команди, підготувати невеличке привітання - віршовану гумористичну композицію, звернену до суперників, членів журі та вболівальників (Додаток 1) (Максимальна кількість балів – 5).

Ведуча: Ми прослухали привітання і візитку команд «Україночки» та «Голочки». Нагадую членам журі, що цей конкурс оцінюємо за п'ятибальною системою.

Дівчата та хлопці всі налаштовані серйозно на боротьбу, тому членам журі нелегко буде визначити переможців.

Ведуча: Журі підбиває підсумки 1-го конкурсу. Оголошую завдання другого конкурсу.

II конкурс «ХТО ШВИДШЕ»

 

Мета конкурсу: повторити правила безпечної праці під час вишивання.

Умови конкурсу: ведуча зачи­тує початок правила, а члени ко­манди його закінчують. Перший відповідає той хто дасть знак молоточком.

За кожну правильну відпо­відь — 1 бал.

(Максимальна кількість балів – 10).

 

Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час вишивання

1. Вишивати треба, сидячи на стільці із… (спинкою).

2.Сидіти потрібно… (прямо).

3.Важливо обрати правильну позу, щоб світло падало на ткани­ну з (лівого) боку.

4.Відстань від очей до виробу повинна бути… (25-30 см).

5.Перед вишиванням треба ретельно… (вимити руки).

6.Через кожну годину треба давати очам відпочинок на… (5-10 хв).

7.Інструменти і пристосуван­ня зберігати у… (спеціальній шка­тулці).

8. Забороняється залишати голку без… (нитки).

9. Не можна підносити голку близько до… (обличчя).

10.Забороняється вколювати голку в… (одяг, крісло).

11.Ножиці на робочому столі потрібно класти із зімкнутими ле­зами, направленими… (від себе).

12.На робочому місці слід дотримуватися… (чистоти і по­рядку).

 

Журі підбиває підсумки 2-го конкурсу

 

Ведуча:  Переходимо до третього конкурсу під назвою «Розминка»

 

III конкурс «РОЗМИНКА»

 

Умови конкурсу: усі члени обох команд почергово відпові­дають на запитання. У випадку не­правильної відповіді або її відсут­ності протягом 5 с слово надаєть­ся іншій команді, а якщо й та ко­манда не дає правильної відпові­ді, то завдання адресується вболі­вальникам: спочатку тої команди, яка відповідала першою, а по­тім — іншої.

Правильна відповідь членів команд оцінюється в 1 бал, а вбо­лівальників — в 0,5 бала.

(Максимальна кількість балів – 15).

Запитання

 

1.Які матеріали й інструменти використовують для вишивання? 

(Тканину, ручні голки, нитки, на­персток, ножиці, п'яльця.)

2.Яка особливість голок для ви­шивання?

 (Велике овальне вушко.)

3.Які нитки використовують для вишивання?

 (Муліне, шерстя­ні, шовкові.)

4.Для чого використовують наперсток? 

(Щоб легко проколю­вати тканину і не поранити під час шиття пальці.)

5.Якою має бути довжина ви­шивальної нитки? 

(Удвічі більшою відстані від пальців до ліктя.)

6.Які початкові вишивальні шви ви знаєте? 

(Уперед голкою, за голкою, стебловий, «ланцюжок», петельний, «козлик».)

7.Які мотиви найчастіше зу­стрічаються в українській народ­ній вишивці? 

(Геометричний, рос­линний, рослинно-геометричний, зооморфний, антропоморфний.)

8.Які кольори належать до хо­лодної кольорової гами? 

(Синій, блакитний.)

9.Які вироби прикрашають вишивкою?

 (Предмети побуту, одяг.)

10.Які ви знаєте теплі кольо­ри? 

(Червоний, оранжевий, жов­тий.)

11.Як називаються різноко­льорові дрібні намистинки для рукоділля? 

(Бісер)

12.Як називається послідовне повторення окремих мотивів узо­ру? 

(Орнамент)

13.Яке пристосування допо­магає уникнути стягування ткани­ни під час вишивання?

(П'яльця)

14.Яку іншу назву має шов «ланцюжок»? 

(Тамбурний.)

15.Які техніки вишивання на­зиваються поверхнево-нашивни­ми? 

(Ті, які вишивають на поверх­ні тканини.)

Журі підбиває підсумки 3-го конкурсу

 

Ведуча:  Ми переходимо до наступного конкурсу

 

IV конкурс «ТИ — МЕНІ, Я — ТОБІ»

 

Умови конкурсу: кожна ко­манда зробила деревце з листоч­ками, на яких написані запитання. (Домашня заготовка.) Кожний учасник команди-суперника зри­ває листочок і дає відповідь.

За кожну правильну відпо­відь — 1 бал.(Максимальна кількість балів – 9-10 б).

Якщо команда, яка поставила запитання, сама не знає відповіді на нього, то на неї накладається штраф — 1 бал.

 

Запитання

Шерсть якої тварини нази­вається руно? (Вівці.)

Яка комаха виробляє сиро­вину для виробництва тканин? (Шовкопряд.)

Як називається матеріал, що складається з ниток, які переплі­таються? (Тканина.)

Які шви належать до лічильної техніки вишивання? (Хрестик, гладь, штапівка, занизування.)

Які є техніки вишивання? (Вільна і лічильна.)

Які орнаменти переважа­ють на тернопільських вишиван­ках? (Геометричні, геометрично-рослинні.)

Як правильно прати вишиті вироби? (У теплій воді, дитячим милом.)

Які види гладі ви знаєте? (Пряма, коса, качалочкова.)

«Прізвище» й «ім'я» вишивального шва — К. X. («Косий хрестик».)

Яку тканину використову­ють для вишивання хрестом? (Канву.)

Яким пристосуванням уси­ляють нитку в голку? (Нитковтягувачем.)

Яке символічне значення червоного кольору? (Життя, здоров'я, кохання.)

Якими нитками вишивають найчастіше? (Муліне.)

Які зараз найпоширеніші кольори у вишивці? (Чорні, червоні, білі

Якими способами обробляють краї вишитих виробів? (Торочками, рубцями, зубцюванням.)

Що називається рапортом? (Частина орнаменту, яка ритмічно повторюється.)

Хто оздоблює вироби із тканин візерунками з ручних стібків? (Вишивальниця.)

Як треба прасувати виріб? (З вивороту на м'якій тканині.)

Журі підбиває підсумки 4-го конкурсу

Ведуча:  Дякуємо. Просимо журі  оголосити результати 4-х конкурсів.

Ну що ж, не погано. Продовжуємо далі.

 

 

 

V конкурс  «ЗРОБИ ПРИКРАСУ»

 

Умови конкурсу: на столі розміщені інструменти та матеріали: нитки, гольник з голками, бісер, ножиці.

Ведучий запрошує 2-х учасників — по одному з кожної команди.

Завдання для учасників: ма­ючи інструменти та матеріали, зробити прикрасу для вечірньої сукні.

На виконання відводиться лише 7 хвилин, тому дівчата є можливість проявити неабияку фантазію і творчі здібності в даному конкурсі.

(Максимальна кількість балів – 5).

Поки проходить конкурс Зроби прикрасу, ведучий проводить конкурс з

іншими учасниками команд і  глядачами. Отож завдання для вболівальників розгадати ребус. За правильну відповідь вболівальник отримає 1 бал який зможе подарувати команді яка йому більше подобається.

 

 

Журі підбиває підсумки 5-го конкурсу

VI конкурс  «ЕРУДИТ»

 

Умови конкурсу: кожній команді дається заготовлений кросворд.

Команда, яка швидко і правильно розв'яже кросворд, отримує 3 бали.

 

Кросворд

По горизонталі:

1.Основний ручний лічиль­ний шов, поширений на території України.

2.Один із давніх українських способів оздоблення одягу.

3.Давня назва лічильної гладі в Україні.

4.Допоміжна тканина, що за­стосовується при вишиванні хрестиком, з рідким розташуван­ням ниток.

По вертикалі:

5.Основний матеріал, на яко­му виконується вишивка.

6.Матеріал, яким виконують вишивку.

7.Вид вишивки, що виконуєть­ся поверхнево-лічильним швом.

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді: 1. Хрестик. 2. Ви­шивка. 3. Лиштва. 4. Канва. 5. Тка­нина, б. Нитка. 7. Гладь.

Журі підбиває підсумки 6-го конкурсу

Ведуча: Отже, першою із завданням справилася команда….Журі оцінює.

Ведуча : А ми продовжуємо. Сьомий конкурс під назвою «Приший ґудзик».

 

VII конкурс «ПРИШИЙ ҐУДЗИК»

 

Умови конкурсу: на столі розміщені інструменти та матеріали: гольник з голками, ножиці, наперсток, різні види ґудзиків, нитки, тканина.

Ведучий запрошує по одному учаснику з кожної команди, які справно володіють шиттям.

Завдання для учасників: ма­ючи інструменти та матеріали вам потрібно пришити ґудзики різних видів якісно та швидко.

Час виконання завдання — 5 хв.

Максимальна оцінка - 5 балів. 

Ведуча:  Конкурс закінчено. Дівчата свої роботи передають членам журі для оцінювання.

Журі підбиває підсумки 7-го конкурсу

Ведуча: Наступний конкурс для команд із домашньої заготівки.

 

VIII конкурс  «ЗАГАДКИ»

 

Умови конкурсу: методом«Мікрофон» кожна команда по черзі загадує загадку своїм суперникам. (Домашня заготовка.)

За кожну правильну відповідь— 1 бал.

Загадки

1.Усіх обшиває, сама одягу не має. (Голка.)

2.Сіяли, топили,

Потімколотили,

Чесали і ткали,

на стілзастеляли. (Льон.)

3.Били мене, рвали.

По траві валяли,

Половину з'їли,

А другу — на себе наділи;

(Коноплі.)

4.Ріжемо все, що треба:

Ми поріжемо для тебе

І тканину, і папір.

Як не віриш—перевір. (Ножиці)

5Маю вухо, гострий ніс,

Із бавовни в мене хвіст.

(Голка з ниткою.)

6.Чорні, білі, кольорові,

Шити все вони готові —

Сукні, шапки, рукавички,

Допоможуть ці сестрички.

(Нитки.)

7.На пальці одному відро догори дном. (Наперсток)

8.Поринало, поринало, поки хвоста не стало. (Голка з ниткою.)

9.Два пани вдягли одні штани. (Ножиці.)

10.Маленька, тоненька, рук не має, а гарно вишиває. (Голка.)

11.В'ється, як річка, а зветь­ся… (стрічка.)

12.Лежить свинка, у неї поколена спинка. (Наперсток)

13.Хто одежу шиє всім:
І дорослим, і малим,
Дружить з голкою й тканиною,
Строчить швейною машиною. (Швачка.)

14.Є сорочка у моєї мами,
Вишита барвистими нитками.

(Вишиванка.)

Журі оцінює й підраховує бали команд за 8-й конкурс

Ведуча:  Продовжуємо нашу гру далі.

IX конкурс «КМІТЛИВИЙ»

 

Умови конкурсу: оцінюється швидкість і правильність вико­нання завдань.

Ведучий запро­шує по 2 учасника з кожної команди, у яких добре розвинуте логічне мислення.

Конкурс складається з двох завдань. Кожне завдання має свою оцінку. Учасники пам’ятайте, що цей конкурс є останнім. Можливо він і стане результативним

Завдання 1

На столі розкладені схема орнаменту вишивки та конверт з пазлами того самого орнаменту, який треба скласти.

Час виконання завдання — 2 хв.

Максимальна оцінка — 5 балів.

Ведуча: Час закінчено, а ми продовжуємо конкурс.

Завдання 2

Скласти прислів'я про працю за поданими словами.

За кожне прислів'я  — 1 бал.

1.Діла — сила.

(Без діла слабіє сила.)

2.Діла — слів.

(Більше діла — менше слів.)

3.Діло — сміло.

(Зробив діло — гуляй сміло)

4.Дбає — має. 

(Хто дбає, той має.)

5.Камінь — вода.

(Під лежачий камінь вода не тече.)

 

Ведуча:  Команди передають свої аркуші-відповіді журі для оцінювання.

Журі підбиває підсумки 9-го конкурсу

III. Підбиття підсумків

 

Ведуча: Шановне журі, вам слово. Оголошуйте підсумки змагань.

Ведуча: Спасибі журі та всім учасникам

 

 • Заключне слово вчителя

Сьогодні ми з вами узагальнили і закріпили знання, отримані на уроках Обслуговуючої праці, які знадобляться вам у житті. Провели чудовий урок. Я гадаю, що кожен з нас піде з цього класу з почуттям задоволення.

Хочу привітати команду-переможця, як результат перемоги ви отримуєте грамоту за зайняте 1 місце та для заохочення оцінку «12».  Виступ команди-суперника теж оцінено, її члени отримують грамоту за зайняте 2 місце та  по «11» балів. Дякую всім учасникам гри, членам журі.

На цьому гру закінчено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Результати (оцінювання) конкурсів

Назва

конкурсу

Кількість балів

Команда №1

 

назва

Команда №2

 

назва

№1 «Візитна картка»

(кіл-ть балів –5)

 

 

№2 «Хто швидше»

(кіл-ть балів – 10)

 

 

№3«РОЗМИНКА»

(кіл-тьбалів – 15 )

 

 

№4 «ТИ — МЕНІ, Я — ТОБІ» (кіл-тьбалів– 9-10)

 

 

№5 «ЗРОБИ ПРИКРАСУ»

 (кіл-тьбалів – 5)

 

 

№6«ЕРУДИТ»

(кіл-тьбалів - 3)

 

 

№7 «ПРИШИЙ ҐУДЗИК»

(кіл-тьбалів – 5)

 

 

№8 «ЗАГАДКИ»

(кіл-тьбалів – 7)

 

 

№9 «КМІТЛИВИЙ»

(к-ть балів – 5 +5=10)

 

 

 

 

 

Загальна   кіл-ть

 

 

Переможці (місце)

 

 

 

І місце – 67-70 б                                         ІІ місце – 62-67 б

Додаток 2

Привітання команд

Вас вітає команда «Україночки»

Добрий день у цьому класі

Усім учням й вчителям.

Привітаємось, щоб знали

Всі, кому аплодувать.

Ми команда дружна й сильна,

Знаєм все про ПРАЦЮ ми!

На емблемі в нас – калина,

Ненька наша - Україна.

Ми веселі та активні

Товариські та зичливі,

В дружбі – вірні й щирі,

Жити любимо у мирі.

Чи десь є іще такі?

Бали легше щоб отримать

Для журі дарунок є:

Зачарована ця ручка

Двійки ставить не дає! (дарують журі ручки)

Сосочки ми вам даруєм,

Суперники милі,

Щоб бул вам солодко,

Набирались сили. (дарують чупа чупси)

Хоч і знаєм ми науку,

Все одно приклали руку,

Підкупить щоб глядача! (кидають в зал глядачам намальовані долари)

Тож, будь ласка, судді, ставте

Лиш високі бали нам!

Ви ж гучніше вболівайте,

Оплески даруйте нам.

 

 

 


Вас вітає команда «Голочки»

Добрий день журі та учні!

Дуже раді вас зустріти,

Бо тепер ми вам покажем,

В кого розум переваже.

Наші ніжні руки

Знають всяку роботу,

До шкільної науки

Маємо хист і охоту.

Наш девіз (учасники команди разом):

Най... ерудованіші,

Най.. .розумніші,

Най... прекрасніші,

Най... акуратніші,

Най.. .оригінальніші,

Най.. .кращі дівчата

«Разом нас багато - нас не подолати»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(До журі)

Ой, журі, ви наше миле,

Скільки ж вам потрібно сили,

Щоб команди оцінить,

Бали чесно присудить.

Учасники команди:

Ми прийшли до вас, кажуть, що даремно,

бо суперники виграють напевно.

Тільки ми не прості, будемо змагатись,

а суперників нам нічого боятись.

А для вас, суперники наші,

принесли із дому каші,

як ви кашу цю з'їсте,

бали нам всі віддасте.

Ще ми вам, журі, даруєм

В'язку бубликів оцих.

Ми вас дуже всіх цінуєм

І зіграємо для всіх. І зіграєм краще всіх

А ще хочемо сказати

Нашому журі,

Щоб накинули нам балів

У кінці цієї гри.

 

 


 

http://img.lenagold.ru/d/der/derev217.png                                                                          Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Конкурс «ТИ — МЕНІ, Я — ТОБІ»

Запитання

І команда

Шерсть якої тварини нази­вається руно? (Вівці.)

Яка комаха виробляє сиро­вину для виробництва тканин? (Шовкопряд.)

Як називається матеріал, що складається з ниток, які переплі­таються? (Тканина.)

Які шви належать до лічильної техніки вишивання? (Хрестик, гладь, штапівка, занизування.)

Які є техніки вишивання? (Вільна і лічильна.)

Які орнаменти переважа­ють на тернопільських вишиван­ках? (Геометричні, геометрично-рослинні.)

Як правильно прати вишиті вироби? (У теплій воді, дитячим милом.)

Які види гладі ви знаєте? (Пряма, коса, качалочкова.)

«Прізвище» й «ім'я» вишивального шва — К. X. («Косий хрестик».)

 

ІІ команда

Яку тканину використову­ють для вишивання хрестом? (Канву.)

Яким пристосуванням уси­ляють нитку в голку? (Нитковтягувачем.)

Яке символічне значення 1ервонного кольору? (Життя, здоров'я, кохання.)

Якими нитками вишивають найчастіше? (Муліне.)

Які зараз найпоширеніші кольори у вишивці? (Чорні, червоні, білі

Якими способами обробляють краї вишитих виробів? (Торочками, рубцями, зубцюванням.)

Що називається рапортом? (Частина орнаменту, яка ритмічно повторюється.)

Хто оздоблює вироби із тканин візерунками з ручних стібків? (Вишивальниця.)

Як треба прасувати виріб? (З вивороту на м'якій тканині.)

 

Додаток 5

Конкурс «ЗАГАДКИ»

Загадки команди «Голочки»

1.Усіх обшиває, сама одягу не має. (Голка.)

2.Сіяли, топили,

Потімколотили,

Чесали і ткали,

на стілзастеляли. (Льон.)

3.Били мене, рвали.

По траві валяли,

Половину з'їли,

А другу — на себе наділи;

(Коноплі.)

4.Ріжемо все, що треба:

Ми поріжемо для тебе

І тканину, і папір.

Як не віриш—перевір. (Ножиці)

5.Маю вухо, гострий ніс,

Із бавовни в мене хвіст.

(Голка з ниткою.)

6.Чорні, білі, кольорові,

Шити все вони готові —

Сукні, шапки, рукавички,

Допоможуть ці сестрички.

(Нитки.)

7.На пальці одному відро догори дном. (Наперсток)

 

 

 

 

Загадки команди «Україночки»

1. Поринало, поринало, поки хвоста не стало. (Голка з ниткою.)

2. Два пани вдягли одні штани. (Ножиці.)

3. Маленька, тоненька, рук не має, а гарно вишиває. (Голка.)

4. В'ється, як річка, а зветь­ся… (стрічка.)

5. Лежить свинка, у неї поколена спинка. (Наперсток)

6. Хто одежу шиє всім:
І дорослим, і малим,
Дружить з голкою й тканиною,
Строчить швейною машиною.

(Швачка.)

7. Є сорочка у моєї мами,
Вишита барвистими нитками.

(Вишиванка.)

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Шевчук Тамара Денисівна
  Корисно, пізнавально.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
16 березня 2018
Переглядів
1981
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку