Картки "Підготовка до ЗНО з української літератури"

Про матеріал
Картки для використання під час підготовки учнів до ЗНО. Мета - узагальнення та систематизація знань з української літератури
Перегляд файлу

К-1

1. Події «Слова про похід Ігорів» відбуваються в…….. році

2. Бурлескно-травестійною є поема ……………………………

3.І. Котляревський – автор драми……………………….

4. Першим історичним романом вважається твір………………………….

5. Автор поеми «Сон» - ………………………………

6. Мелашка та Мотря – герої твору…………………………………..

7. Двох авторів має твір………………………………..

8. Карпо Тобілевич – прототип твору…………………………………..

9. Справжнє прізвище Лесі Українки - ……………………………..

10. О.Кобилянська – автор твору………………………….

11. Кларнетизм – ознака творчості …………………………………….

12.Автор твору «У теплі дні збирання винограду» - …………………………………..

 

К-2

1. Оповідання про помсту княгині Ольги входить до твору, який за жанром є……….

2. Лейтмотивом «золотого слова Святослава» є заклик до…………………………….

3. Низ та Евріал – герої твору…………………………………….

4. Зачинателем нової української літератури називають……………………………….

5. Якову де Бальмену присвячено твір……………………………

6. Розв'язкою повісті «Кайдашева сім'я» є ………………………………..

7.Твір, у якому дерева вибирають короля, -……………………………

8. Моя утома, Ниви в червні, три вівчарки – персонажі твору……………………

9.За жанром «Лісова пісня» - ………………………….

10. Бій під Крутами став основою для написання твору………………………………

11. М. Рильський належав до поетичної школи………………………………….

12.Поетичний образ вишневої України створив ……………………….

 

К-3

1.Авторство «Повісті минулих літ» приписується…………………………..

2. Боротьбу за гетьманську булаву змальовує ……………………………………

3.Картини України, Сибіру, Петербурга зображено у творі………………………………

4. Максим, Мирослава – герої твору……………………………………

5.Щезник, нявка,  чугайстер – персонажі твору…………………………….

6.Весну в образі  Блакитної Панни зобразив………………………

7. Образ тухольської громади  створив…………………………

8. «Пропащою силою» є………………………………

9. Вагання «Сестра чи Ви» змальовано в поезії………………………………..

10. Автор поезії «Любіть Україну»-…………………………………………

11. Справжнє прізвище Миколи Хвильового- ……………………………..

12. За жанром «Я(Романтика)»-……………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

К-4

1.Ідею «сродної праці» проголошує……………………………….

2. Зачинателем нової української літератури є……………………

3. Возний та Виборний – герої твору………………………………..

4. Катерина, москаль, кобзар – герої твору……………………………

5.Проблему формування нації на основі біблійного сюжету висвітлено у творі…………………

6. «Не був жадний багатства – не на те гуцул жиє на світі,–сказано про героя твору………………………………..

7.Нарис «Подорож від Полтави до Гадячого» є початком створення………………………….

8. Справжнє прізвище Івана Карпенка- Карого- …………………………………

9. Місячні весняні ночі, шелест липи, сон коханої – образи твору……………………….

10. «Від кларнета твого пофарбована дудка зосталась» - сказано про творчість………….

11. Проблему роздвоєння особистості порушено у творі……………………….

12. За жанром «Майстер корабля». -……………………………………………….

 

 

К-5

1.Г. Сковорода уславлює Б. Хмельницького у творі……………………

2. Суржиком у драмі  «Наталка Полтавка» говорить…………………………..

3.Розв'язкою роману «Чорна рада» є…………………………………………………

4.Образ Прометея Т.Шевченко використав у творі…………………………….

5.За жанром «Кайдашева сім'я»-………………………………….

6. «Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в нього неабияке – дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка». Так описує Панас Мирний…………………………

7.Події повісті «Тіні забутих предків» відбуваються…………………………

8.Історія життя трьох жінок, які думками та світовідчуттям не вписувалися у формат пересічних жінок того часу змальовано у творі, який за жанром є ………………………………………...

9. «Голлівуд на березі Чорного моря» змальовано у творі………………………………….

10. Образ вишневої України використовує…………………….

11.Твір «Я(Романтика)» має присвяту…………………………………..

12. Степан Радченко – герой твору…………………………………….

 

К-6

1. За жанром «Місто»- ………………………………………..

2. Перша збірка П. Тичини……………………………………….

3.Кульмінацією новели «Я(Романтика)» є…………………………….

4. У буржуазному націоналізмі за вірш «Любіть Україну» було звинувачено…………….

5. Слова «Ні! Я жива, я буду вічно жити» промовляє……………………………

6. За жанром «Intermezzo» -…………………………………………………..

7.Вірш «Чого являєшся мені у сні» належить до……………………… лірики

8.За жанровою ознакою «Мартин Боруля»………………………………………

9. «Зложити докупи два береги Дніпра» мріє…………………………….

10. Автор слів «І чужому научайтеся, і свого не цурайтеся»………………………………

11. Експозицією повісті «Захар Беркут» є………………………………..

12.Ідеалом Г. Сковороди у творі «Всякому місту….»є ……………………………………

 

 

К-7

1. Авторство пісні «Засвіт встали козаченьки» приписується……………………………..

2.Вислів «Світ ловив мене, але не спіймав» написано на могилі……………………..

3.Жанр твору «Наталка Полтавка» ………………………………..

4. Шрам, Черевань – герої твору…………………………………….

5.Руйнування патріархальних відносин у пореформений час – тема повісті………………

6.Дворянство як міф про краще життя – тема твору…………………………..

7.Свій погляд на пророка-вождя і Франко викладає у творі…………………………..

8.Ганна, Марта та Софія – герої твору………………………………….

9. Автор поезії «Любіть Україну!» - ………………………………

10. Питання про шляхи розвитку української літератури під час літературної дискусії 1925-28 рр. порушив……………………………………

11. Слабкодухим, безвольним героєм новели «Я(Романтика)» є………………………….

12.Кульмінацією роману «Місто» є……………………………………

 

 

К-8

1. Степан Радченко – герой твору……………………………………

2. «Я – чекіст, але я й людина» - розмірковує герой твору………………………………

3.Поезія «О панно Інно» належить до…………………………….. лірики

4. Питання вимушеної еміграції селян порушує………………………..

5. Мати Лукаша ставиться до Мавки…………………………………………

6.Ідеєю повісті «Захар Беркут» є ……………………………

7. Українськими Ромео і Джульєттою названо героїв повісті………………………….

8.Автор поезії «Чого являєшся мені у сні» - ………………………………

9. Автор першого історичного роману - ………………………………

10. За жанром «Камінний хрест»-……………………………

11. Кінцевою метою подорожі Енея є………………………………….

12. Затемнення сонця спостерігає ……………………………………

 

 

К9

1. Зачинателем нової української літератури є ……………

2.Відмову Возному Наталка пояснює тим, що ………………………

3.Загарбницьку політику Російської імперії викриває…………

4.Прибічником хуторянської філософії є письменник……………………….

5.І.Нечуй-Левицький є автором твору……………………………..

6. Історія закріпачення села Піски є частиною твору………………………..

7.Епізод, у якому Микола Гуляницький сватається до Мариси є у творі…..

8. Українськими Ромео і Джульєттою названо героїв твору…….

9. У яких прозових творах зустрічаються ці образи:

Бритва –

Лінійка –

Озера загірної комуни –

Десна–

 

 

К 10

1.Укажіть, кому належать дані характеристики:

 Король українського тиражу –

Автор інтелектуально-психологічної прози-

Ініціатор літературної дискусії –

Співець українських степів –

2. Після підвищення орендодавцем плати за квартиру дівчата змушені шукати третю співмешканку  у творі……………..

3. Імпресіоністичною є новела М. Коцюбинського ……………………..

4.Образ Мирослави  змалював…………………………….

5.За жанром «Мартин Боруля» …………………

7.Перший історичний роман - ………………………….

8. Загарбницьку політику Російської імперії показано у творі…………………

9. Закінчення війни між троянцями й рутульцями – це епізод поеми…..

10.Княгиня Ольга – героїня твору………………………..

 

 

К-11

1. Г. Сковорода асоціює свободу з образом…………………………….

2. Твір Вергілія творчо переробив……………………………………….

3. Заклик «І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь» проголошує…………………..

4. Історію правдошукача, який стає на шлях злочинця, змальовує……………………

5. Автор драми-феєрії…………………………………….

6. Образ весни як Блакитної Панни змальовує…………………………..

7. Символічний образ вишитої сорочки наявний у творі……………………………….

8.За жанром поезія «Любіть Україну!» належить до…………………………….лірики

9.У яких прозових творах ХХ ст.. зустрічаються ці образи:

Фельдшер

Лектор

Дракон

Інсургенти

 

К-12

1. У яких прозових творах наявні такі епізоди:

Герой починає писати повість про людей

Герой завжди мнеться перед тим, як підписати вирок

То-Ма-Кі міркує, як краще втілити в життя задум книги спогадів

Герой розповідає про річку Оскіл

2. Автор пригодницького автобіографічного роману…………………..

3. Бій під Крутами став основою твору……………………….

4. Образ піаністки Софії змальовано автором………………………

5. Проти отримання дворянства виступають герої твору…………………………

6.Родинні сварки , викликані руйнуванням патріархальних відносин, змальовано у творі……………………….

7. Боротьбу за гетьманську булаву показано у творі, який за жанром є …………..

8. Автобіографічним пригодницьким романом є……………………

9. «Золоте слово» промовляє………………………………..

 

 

К-13

1. Першим драматургічним твором нової української літератури є…………..

2.Основоположником  нової української літератури називають………………….

3. Перший період творчості Т.Шевченка вважають……………………….

4.На хуторі Хмарище відбуваються події твору……………………..

5. Розв'язку про грушу змінив автор твору…………………….

6.Розділ «Польова царівна» є у творі…………………………

7. Доля пророка, не визнаного своїм народом, - тема твору………………………..

8. Ниви в червні, три вівчарки, залізна рука міста – образи твору………………

9. У яких  творах ХХ ст. наявні ці образи:

Трибунал

Лемки

Тайга

Кіностудія

 

К-14

1. У яких творах наявні такі епізоди:

Потрапляння монголів у водну пастку

Перебування героя в Хабаровську

Любов героя до книжок з м'якими палітурками

Приїзд героя до Києва

2. Кононівським полям присвячено твір………………………

3. Віддати заміж свою дочку за Націєвського мріє…………………………

4. Двох авторів має твір……………………….

5. За жанром «Кайдашева сім'я» -……………………….

6.Монолог колонізатора є композиційною частиною твору…………………………

7.Подорож до пекла є частиною твору……………………..

8. Чиста совість – ідеал для письменника…………………….

9. «Переломити списа кінець поля половецького» прагне……………………………..

 

 

К-15

1. Автобіографічними кінооповіданням автор називає твір…………………………………….

2.Є. Маланюк є автором твору…………………………………………….

3.На обігруванні українських та російських слів будує сюжет…………………………………..

4. Мріє підкорити місто……………………………………………………………………….

5.М'ята, інсургенти, чорний трибунал – образи твору………………………………………

6. М. Рильський – автор твору………………………………………………………..

7. Кому належать ці псевдоніми:

   Леся Українка……………………………………………………….

   Панас Мирний……………………………………………………

   Іван Карпенко-Карий………………………………………….

8. За жанром «Енеїда» - ……………………………………………………

9. Кий  – образ твору, який за жанром є…………………………………..

10. «Чи не той то хміль – за жанром ……………………………………пісня

 

К-16

1. Пісні, у яких прославляють народження Христа, називаються…………………….

2. Плач Ярославни – композиційна частина твору…………………………………..

3.Автор твору «Камінний хрест» ………………………………………………….

4. Священним храмом для себе вважав театр автор твору…………………………………

5.Темним демоном пустелі в поемі «Мойсей» є…………………………………….

6.Русалка Польова просить не нищити її краси у творі…………………………….

7. Автор урбаністичного роману ……………………………………..

8. Романтичним трактатом про мистецтво називають твір…………………………………..

9. У яких творах події відбуваються

- на Аскольдовій могилі

- у Харкові

- біля річки Оскол

- у будинку розстріляного шляхтича

 

К-17

1.Визначити твори за датами

1185…………………….

1241…………………

1663…………………..

2.Назвати автора твору

«Тіні забутих предків»………………………………….

«Наша мова»…………………………………….

«Уривок з поеми»………………………………….

3. Назвати пару для героя

Карпо Кайдаш…………………..

Мелашка Балаш …………………..

Григорій Многогрішний……………………………………..

4. Визначити, у яких творах є такі епізоди

Герой потрапляє в пекло………………………………….

Герой говорить про Канаду……………………………..

Герой мріє стати письменником……………………………..

 

 

К-18

1. Кому належать ці псевдоніми:

   Леся Українка……………………………………………………….

   Панас Мирний……………………………………………………

   Іван Карпенко-Карий………………………………………….

2.. За жанром «Енеїда» - ……………………………………………………

3. Іван Іскра  – образ твору, який за жанром є…………………………………..

4. «Чи не той то хміль – за жанром ……………………………………пісня

5. За жанром «Модри Камінь» - …………………………………………

6. «Любові всевишній» присвячено твір ………………………………………………………

7. За жанром «Маруся Чурай» ………………………………………………………………………………..

8. Поетом-політв'язнем є ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9.»Сонячним поетом» називають ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10. За жанром «Лебеді материнства …………………………………………………………………………………………

 

 

К-19

1.Піснею «Віють вітри, віють буйні» починається твір ………………………………………………

2. Мазепа, Залізняк, Гонта згадані у творі…………………………………………..

3. Кульмінацією твору П.Куліша є……………………………………………….

4 Характеристика «серце з перцем» стосується………………………………………………..

5.Розділи «Розбишацька дочка», «Двужон», «Лихо не мовчить» є у творі……………………………………

6.Пасти вівці на полонину вирушає герой твору…………………………………..

7. Назвіть авторів творів, у яких є такі епізоди:

Герой просить відпустити його на фронт, бо він не хоче купатися в калюжах крові………………………………………………………………

Герой рятує дівчину в тайзі………………………………………………………………

Прихід партизанів у дім Терези………………………………………………

8. Назвати твори, у яких діють герої

Тугар Вовк……………………………………………………………

Дядько Тарас…………………………………………………………….

Зоська………………………………………………………………………………..

 

 

К-20

1. У поезіях яких авторів зустрічаються ці образи

Рушник_____________________________________________

Соняшник____________________________________________

Липа_________________________________________________

Безсмертний дотик до душі__________________________________________

2. Рятує дівчину в тайзі герой твору, який за жанром є…………………………………

3. «Вона піснями виспівала душу» - так схарактеризовано героїню твору,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4. У «польову царівну» закохується,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

5. Присвята «Кононівським полям» є у творі……………………………………………………….

6. Авірон, Датан – герої твору………………………………………………………….

7. Пісні, у яких оспівано працю женців, називають………………………………..

8. До пекла мандрує герой твору, який за жанром є…………………………………………………

9. На хуторі Хмарище відбуваються події твору………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
4 липня 2019
Переглядів
407
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку