28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Київська держава за перших князів

Про матеріал
Розробка уроку з історії України, 7 клас за темою "Київська держава за перших князів"
Перегляд файлу

Тема: Утворення Русі-України. Київські князі: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга.

Мета:

 •                систематизувати знання учнів щодо процесу формування держави з центром у Києві, з’ясувати причини та характер виникнення держави;
 •                розглянути та проаналізувати діяльність перших князів;
 •                розвивати в учнів уміння й навички аналізувати історичні факти та події, давати характеристику історичним діячам; висловлювати власну думку та брати участь в обговоренні історичних питань; вести записи в таблиці, вибирати головне, розв’язувати дискусійні питання;
 •                виховувати любов і пошану до минулого, формувати активну життєву позицію.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

 

ХІД УРОКУ

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Історичний диктант

1. Велике переселення народів – це

2. Плем’я – це...

3. Держава – це...

4. Етногенез – це...

5. Слов’яни – це...

6. Князь – це

7. Дружинники – це

8. Віче – це...

9. Анти – це

10. Склавини – це

11. Асиміляція – це

12. Яка територія стала центром об’єднання східних слов’ян? (Середнє Подніпров’я)

 

 1.          МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   
 2.           ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

 •               характеризувати теорії походження назви «Русь»;
 •               визначати хронологічні межі правління перших київських князів, походів на Візантію;
 •               показувати на карті напрямки походів перших київських князів, кордони Київської держави за перших князів;
 •               пояснювати й застосовувати на прикладах терміни та поняття «Русь», «Русь-Україна», «князь», «дружина», «полюддя», «данина», «реформа»;
 •               характеризувати внутрішню та зовнішню політику перших князів;
 •               порівнювати Київську Русь з іншими державами;
 •               визначати роль особи в історії.

 

 1. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Завдання учням

В ході розповіді вчителя складіть схему «Теорії походження назви «Русь»

 

Пояснення вчителя

Походження назви «Русь»

У «Повісті минулих літ» Нестор-літописець під 852 р. записав, що «стала називатися наша земля — Руська земля». Цю назву він використовував стосовно Київського князівства. Тривалий час дослідники сперечаються про походження назви «Русь». У літописах та інших давньоруських джерелах вона використовувалася в різних значеннях:

 •               етнічне значення — народ, плем’я тощо;
 •               соціальне — суспільний прошарок або стан;
 •               географічне — територія, земля;
 •               політичне — держава.

Основні версії походження назви:

 •               скандинавська — від схожих назв округів у Скандинавії зі схожою назвою;
 •               фінська — від слова ruotsi, яким фінські племена називали варягів;
 •               східнослов’янська — від східнослов’янських назв річок із коренем «рос» у Наддніпрянщині та землях ільменських словенів;
 •               сарматська — від назви «руси», яку араби і візантійці використовували стосовно слов’ян і слов’янізованих сарматів — роксоланів, що входили до Антського союзу

За останніми дослідженнями, багато істориків схиляються до думки, що слово «русь» фінського або скандинавського походження і ним спочатку називали тих варягів, які становили дружину давньоруських князів. Поступово ці дружини поповнювалися слов’янами. Термін «русь» став поширюватися на всіх князівських дружинників узагалі. Оскільки князі правили, спираючись на дружину, то ті землі, які їм підпорядковувалися, дістали назву «Руська земля». У вузькому значенні «Руською землею» були, насамперед, полянські землі в Середньому Подніпров’ї.

 

Робота з таблицею

Утворіть логічні пари між твердженнями в таблиці та нижченаведеними положеннями.

Поява плугу, поширення орного землеробства

Вдосконалення ремесел (залізоробного, гончарного, ювелірного, кушнірства)

Розвиток зовнішньої торгівлі. Основні напрямки: Скандинавія, Візантія, Близький Схід

Розвиток міст, зростання їх економічної та політичної ролі

 

1. Завершується розселення слов’ян на території Східної Європи.

2. Відбувається перехід від родової до сусідської територіальної общини.

3. З’являється приватна власність на землю.

4. Виділяється військова та племінна знать. Поява експлуатації.

5. Формується система збирання данини з підкорених земель (полюддя).

6. Об’єднання зусиль окремих князівств для боротьби із зовнішніми ворогами.

7. Утворюються два центри формування держави: навколо Києва та Новгорода.

 

Випереджальне завдання

Під час роботи на уроці складіть таблицю «Внутрішня та зовнішня політика перших князів»

 

Робота з картою атласа

Протягом уроку під час вивчення діяльності князів.

 

Робота з історичним джерелом

«Було у Рюрика два мужа, обидва не з його племені, але боярини, Аскольд і Дір.

І відпросилися вони у Царгород із родом своїм. І пішли вони по Дніпру, і коли вони пропливали мимо, побачили на горі невелике місто.

І спитали:

- Чиє це місто?

Їм відповіли:

- Було три брати – Кий, Щек і Хорив, які заснували це місто. Вони померли, а ми живемо тут, рід їхній, і платимо данину хозарам.

Аскольд і Дір залишилися в цьому місті, і зібрали у себе багато варягів, і стали володіти полянською землею. Рюрик же князював у Новгороді»

«Повість минулих літ»

 

Пояснення вчителя

Внутрішня і зовнішня політика Аскольда.

 

Робота з історичним джерелом

«І прийшли до гір Київських, і узнав Олег, що княжать тут Аскольд і Дір. Сховав він одних воїнів, а інших залишив позаду, а сам пішов до гір, несучи дитину Ігоря. І підплив до Угорської гори, сховавши своїх воїнів, і послав до Аскольда і Діра, кажучи їм: „ Ми купці, йдемо до греків, від Олега і княжича Ігоря. «Прийдіть до нас, до родичів своїх». Коли ж Аскольд і Дір прийшли, всі сховані воїни вискочили з лодії, і сказав Олег Аскольду і Діру: «  Не князі ви і не князівського роду, але я князівського роду», а коли винесли Ігоря, додав: «Ось він, син Рюрика». І вбили Аскольда і Діра...

Той Олег почав ставити міста й встановив данину слов’янам і кривичам, і мері, поклав і для варягів давати данину від Новгорода...»

«І сів Олег, княжачи, в Києві, і сказав Олег: „Хай буде матір’ю містам руським». І були у нього варяги, і слов’яни, і інші, які прозивалися Руссю».

«Повість минулих літ»

 

Вправа «Розшифруй картинку»

Завдання: опрацюйте текст підручника. Розгляньте запропоновані малюнки, в яких зашифровані окремі факти біографії князя Олега. Спробуйте їх розшифрувати, зробивши записи до кожного малюнка.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

«Карта особистості»

 

 

 

Робота з документом

«Коли ж почули древляни, що він знову іде, порадилися древляни з князем своїм Малом і сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб'ють його. Так і сей: якщо не вб'ємо його, то він усіх нас погубить».І послали вони до нього [мужів своїх], кажучи: «Чого ти йдеш знову? Ти забрав єси всю данину». І не послухав їх Ігор, і древляни, вийшовши на супроти з города Іскоростеня, вбили Ігоря і дружину його, бо їх було мало. І похований був Ігор, і єсть могила його коло Іскоростень-города в Деревлянах і до сьогодні»

 

Запитання до документа:

 •               У чому полягають причини повстання деревлян у 945р.?

 

Робота в групах

Завдання: створити образ княгині Ольги

Завдання групам:

 •               Експерти – на основі аналізу літопису та ілюстрації Г.Якутовича скласти словесний образ княгині;
 •               Прихильники – виділити позитивні напрямки діяльності Ольги;
 •               Опоненти – визначити негативні риси Ольги, як політика та державотворця;
 •               Журналістипрезентують власний проект «Основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики Ольги» 

 

Формування понять

Регент – тимчасовий правитель на час недієздатності основного спадкоємця.

Реформи — перетворення, зміни, нововведення в якій-небудь сфері суспільного життя.

Погости – адміністративно-господарські осередки, де представники князівської влади регулярно збирали встановлену данину, чинили суд тощо.

Дипломатія (міжнародні відносини) – діяльність щодо здійснення зовнішньої політики.

 

Колективна робота з підручником

Опрацювати тест підручника (§3, п.3) та:

 •               скласти таблицю «Походи проти Візантії»
 •               проаналізувати договори з Візантією, оцінити їх значення для Київської Русі

Умови договору, укладеного Олегом

Умови договору, укладеного Ігорем

• 907 р. — Візантія заплатила  велику данину;

• руські купці і посли здобули особливі пільги: торгувати, не сплачуючи мита;

• греки протягом шести місяців постачали купцям харчі і забезпечували їх вітрилами;

• 911 р. — визначався порядок викупу полонених;

• русичі отримали право служити в імператорському війську

• 944 р. — Ігор зобов’язувався не нападати на володіння Візантії в Криму, не утримувати військових гарнізонів в гирлі Дніпра;

• Київська держава і Візантія в разі потреби згодилися надавати одна одній військову допомогу;

• держави обмінялися посольствами;

• руські купці повинні були мати спеціальні князівські грамоти і повідомляти про прибуття своїх кораблів

 

 

 1.           УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ    

Завдання 1

Вкажіть значення правління князів Олега та Ігоря в становленні та подальшому розвитку Київської Русі, закінчивши речення:

Аскольд (… 882)

прийняв ……………(титул кагана, що рівний титулу імператора)

здійснив……………(походи на Візантію: 860, 863, 865, 874)

підписав……………(угоди й договори з ромеями)

започаткував………(запровадження християнства)

Олег (882—912)

приєднав…………(древлян, сіверян, радимичів, вятичів, дулебів)

переміг……………(хазарів, Візантію)

підписав …………(торговий договір з Візантією у 911 році)

загинув ...

Ігор (912—945)

воював…………(з печенігами)

здійснив ………(походи на Візантію 911 і 944)

підписав ………(невдалий договір з Візантією)

намався підкорити повсталих……………(древлян)

 

Завдання 2

Позначте буквою «О» події, пов’язані з правлінням Олега, «І» — з правлінням Ігоря.

1. Переможний похід на Візантію 907 р.

2. Початок набігів печенігів.

3. Невдалий похід на Візантію 941 р.

4. Оволодіння Києвом.

5. Повстання деревлян.

6. Смерть від укусу змії (за легендою).

 

Графічний диктант

Визначте які серед запропонованих тверджень є правильні й помилкові.

 1.                Найбільше державне об'єднання східних слов'ян мало назву Руська земля
 2.                Олег був сином новгородського князя Рюрика
 3.                Аскольд та Дір захопили Київ у 882 р.
 4.                907р. Олег ходив у похід на Візантію і на знак перемоги прибив свій щит на воротах Царгорода
 5.                Князь Олег загинув у боротьбі з хозарами
 6.                Збирання данини на Русі мало назву полюддя
 7.                Ігор здійснював походи на Візантію в 940 і 945 рр.
 8.                Князь Ігор загинув від рук дреговичів

 

 1.        ПІДСУМКИ УРОКУ
 2.     ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 •               § 3
 •               легенди про княгиню Ольгу і князя Святослава
 •               розпочати складання таблиці:

Князі Київської Русі

Ім’я князя

Роки правління

Внутрішньополітична діяльність

Зовнішньополітична діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
22 серпня 2019
Переглядів
684
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку