19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

КЛІТИНА, ТКАНИНИ: БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД БУДОВИ І ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ

Про матеріал

описано тему "КЛІТИНА, ТКАНИНИ: БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД БУДОВИ І ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ" де було розглянуто такі питання:

1. Будова і життєві функції клітини.

2. Хімічний склад клітини.

3. Будова і функції тканин.

4. Орган, система органів, організм.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

КЛІТИНА, ТКАНИНИ: БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД БУДОВИ І ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ

Номер слайду 2

ЗМІСТ1. Будова і життєві функції клітини.2. Хімічний склад клітини.3. Будова і функції тканин.4. Орган, система органів, організм.

Номер слайду 3

1. Будова і життєві функції клітини. Клітина — елементарна генетична і структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, яка здатна до самооновлення, самовідтворення, самореалізації і розвитку.

Номер слайду 4

клітина1 - ядро; 2 - ядерце; 3 - ядерна оболонка; 4 - ендоплазматична сітка; 5 - мітохондрії;6 - цитоплазма; 7 - лізосоми; 8 - комплекс Гольджі; 9 - поверхневий апарат.

Номер слайду 5

Органели: (1) ядерце (2) ядро (3) рибосома (4) везикула (5) грубий ендоплазматичний ретикулум (ЕР)(6) Апарат Гольджі(7) цитоскелет(8) гладкий ЕР (9) мітохондрії(10) вакуоля(11) цитоплазма(12) лізосома (13) центріоль

Номер слайду 6

Цитоплазмаосновна за об’ємом частина клітини, її внутрішній вміст. За фізичними властивостями це напіврідка маса колоїдної структури — цитозоль, в якій знаходяться всі клітинні органели, крім ядра. Основні функції цитоплазми об’єднання всіх компонентів клітини в єдину систему, створення середовища для біохімічних і фізіологічних процесів, а також для існування органоїдів.

Номер слайду 7

лізосомаодномембранна органела, що містить гідролітичні ферменти і виконує функцію внутрішньоклітинного розщеплення макромолекул. функції: розщеплення внутрішньо- та позаклітинних відходів, та старих органел, знищення патогенних мікроорганізмів, забезпечення клітини поживними речовинами

Номер слайду 8

Мітохондріїорганели двомембранної будови, основна функція яких полягає у виробленні майже всієї енергії клітини.

Номер слайду 9

мітохондрії

Номер слайду 10

рибосоминевеликі сферичні тільця, які лежать вільно або на мембранах ендоплазматичного ретикулума. Ці органели клітини здійснюють біосинтез білків, властивих певному організмові. Пластинчатий комплекс Гольджі система плоских цистерн, обмежених гладенькими мембранами. Основна його функція — концентрація, зневоднення і ущільнення продуктів внутрішньоклітинної секреції та речовин, які надходять із зовні і призначені для виділення з клітини.

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Клітинний центр (центросома) має велике значення для поділу клітин, а також для побудови мітотичного апарату поділу. Центріолі клітинного центру мають пряме відношення до утворення війок і джгутиків, які виконують локомоторну функцію окремих клітин.

Номер слайду 13

Спеціальні органели характерні для клітин, що виконують певні функції:а) війки і джгутики — це спеціальні органели руху;б) міофібрили — скоротливі елементи м’язових клітин;в) тонофібрили — знаходяться в епітеліальній тканині, виконують опорно-механічну функцію, утворюють сітку-каркас, що амортизує зовнішній вплив (удари) на пограничну тканину організму і захищають клітини епідермісу від пошкодження;г) нейрофібрили знаходяться в нервових клітинах, беруть участь у проведенні нервового пульсу.

Номер слайду 14

Д) Ядро має велике значення для передачі спадкової інформації, яка здійснюється внаслідок клітинного поділу. Е) Каріоплазма (від грец. karyon - ядро, plasma - оформлене) містить ферменти, необхідні для синтезу нуклеїнових кислот і рибосом. Ядерця є джерелом усієї РНК у клітині. Основними компонентами ядра є хромосоми

Номер слайду 15

2. Хімічний склад клітини. Клітини складаються з двох груп речовин — неорганічних (вода і ряд неорганічних речовин) і органічних (білки, вуглеводи, жири, нуклеїнові кислоти, гормони, вітаміни тощо).

Номер слайду 16

ВОДАСеред живої речовини клітини на першому місці за вагою стоїть вода, яка виконує багато функцій: збереження об’єму, пружність клітини, розчинення хімічних речовин. Вона входить до складу плазми крові, лімфи, за її допомогою до клітин підводяться поживні речовини і видаляються кінцеві продукти обміну. Вода бере участь у всіх хімічних реакціях. Завдяки високій теплоємності вода охороняє цитоплазму від різних коливань температури і сприяє теплорегуляції клітин і організму.

Номер слайду 17

Мінеральні РЕЧОВИНИ розділені на три основні групи: 1. Макроелементи складають основну масу органічних і неорганічних речовин. (Це оксиген, гідроген, карбон, нітроген, фосфор, калій, кальцій, калій, магній, натрій, хлор, ферум)2. Мікроелементи: понад 50%, складові компоненти ферментів, гормонів тощо. Вміст їх — 0,001 — 0,000001%.(марганець, бор, кобальт, купрум, молібден, цинк, ванадій, йод, бром, манган) 3. Ультрамікроелементи з концентрацією менше 0,0000001% — аурум, аргентум, платина, плюмбум тощо.(аурум, аргентум, платина, плюмбум тощо.)

Номер слайду 18

Вуглеводикількість їх у клітині 1 – 2%, іноді — 5%функції: будівельну (входять до складу опорних елементів клітини організму); енергетичну (від окиснення 1 г вуглеводів виділяється 17,6 к. Дж (4,2 ккал); запасання поживних речовин (глікоген відкладається в печінці і служить енергетичним резервом); захисну (слиз, який виділяється різними залозами, багатий на вуглеводи та їхні похідні, уберігає стінки органів (стравоходу, шлунку, кишечнику) від механічних пошкоджень, проникнення бактерій, вірусів); регуляторну (їжа складається з клітковини, яка викликає механічне подразнення шлунка і кишечнику).

Номер слайду 19

Ліпіди (жири)це сполуки високомолекулярних жирних кислот і трьохатомного спирту — гліцерину. Ліпіди поділяються на прості ліпіди і складні ліпіди Функції ліпідів: будівельна (бере участь у будові мембран усіх клітин, тканин і органів; утворення гормонів, жиророзчинних вітамінів); енергетична (у разі повного окиснення 1 г жирів виділяється 38,9 к. Дж (9,3 ккал); запасання поживних речовин (депо жиру — підшкірна клітковина, надниркова залоза, сальник); захисна (полягає у захисті внутрішніх органів від механічних пошкоджень;теплоізоляціна;регуляторна (ліпіди входять до складу гормонів, які беруть участь у регуляції життєвих функцій організму).

Номер слайду 20

білки. За складом білки можуть бути:прості - складаються тільки з амінокислот - альбуміни, глобуліни, гістони;складні:а) нуклеопротеїди складаються з нуклеїнової кислоти і амінокислоти (хромосоми);б) глікопротеїди складаються з вуглеводів і амінокислот (плазма крові);в) хромопротеїди складаються з пігменту і амінокислоти (гемоглобін);г) фосфопротеїди складаються з фосфорної кислоти і амінокислоти (казеїн молока).

Номер слайду 21

Функції білків:каталітична — білки-ферменти виконують функцію каталізаторів, регулюють (прискорюють або гальмують) життєві процеси;скоротлива — білки, що входять до складу м’язів, здійснюють скоротливу функцію організму;захисну функцію виконують антитіла, які розчиняють, знешкоджують збудників різних захворювань;транспортна — гемоглобін крові переносить кисень;структурна (будівельна) — білки входять до складу всіх органів і тканин, беруть участь у будові оболонок клітини;енергетична — при розпаді 1 г білка виділяється 17,6 к. Дж (4,2 ккал);регуляторна (наприклад, гормон інсулін регулює обмін глюкози).

Номер слайду 22

Вітамінимають високу фізіологічну активність, складну і різноманітну хімічну будову, необхідні для нормального росту і розвитку організму. Більшість з них є компонентами ферментних систем (коферментами). Вітаміни регулюють окислення вуглеводів, органічних кислот, амінокислот. У клітинах людини синтезуються лише вітаміни Д, Е, К, В. Вітаміни поділяються на водорозчинні (С, вітаміни групи В, РР) і жиророзчинні (А, Д, Е, К).

Номер слайду 23

ферменти. Ферменти є клітинними каталізаторами біохімічних реакцій. Основу ферментів складають білки, до яких може приєднуватися небілкова частина (вітаміни, метали тощо). Ферменти каталізують лише певні реакції. Кожна молекула ферменту здатна здійснювати від декількох тисяч до декількох мільйонів операцій за хвилину.

Номер слайду 24

Для ферментів характерна закономірна локалізація, оскільки процес розщеплення або синтезу будь-якої речовини в клітині поділений на ряд хімічних операцій, які закономірно ідуть одна за одною. Кожну з цих операцій каталізує свій фермент. Дія ферментів залежить від температури і p. H середовища.

Номер слайду 25

АТФ (аденозинтрифосфорна кислота) є головним джерелом і переносником енергії будь-яких процесів, які відбуваються в клітині. Хімічна енергія фосфорних зв’язків використовується для механічної роботи під час скорочення м’язів, біоелектричної роботи — при передачі нервового імпульсу, осмотичній роботі — при переміщенні молекул, хімічної роботи — при синтезі молекул в процесі росту. Запас АТФ у клітині невеликий, тому поповнення АТФ йде за рахунок розщеплення вуглеводів, ліпідів.

Номер слайду 26

3. Будова і функції тканин. Епітеліальна тканина, або епітелійскладаються з клітин, щільно прилеглих одна до одної, які утворюють один або кілька шарів;немає кровоносних судин, живляться вони крізь вузькі міжклітинники, Але епітеліальна тканина, як межова, має багато нервових закінчень; Епітеліальній тканині властива висока здатність до відновлення — регенерації;

Номер слайду 27

Епідермальні (похідні шкіри) утворення виконують теплоізоляційну функцію (волосся), захисну і опорно-захисну (нігті);Епітелій, який входить до складу залоз (залозистий), має здатність утворювати спеціальні речовини — секрети, а також виділяти їх у кров і лімфу або протоки залоз;

Номер слайду 28

Сполучна тканинавідносять: Кров; Лімфу; Хрящова тканина;Кісткова;Тощо…

Номер слайду 29

м'язова тканинахарактеризується здатністю скорочуватись, оскільки в цитоплазмі м’язових волокон є особливі скоротливі нитки - міофібрили. Розрізняють:посмуговану (скелетна та серцева);непосмуговану (гладка) м’язові тканини.

Номер слайду 30

Мікропрепарат гладеньких (непосмугованих) мязів.

Номер слайду 31

Мікропрепарат скелетних (посмугованих)м'язів, повздовжній розріз

Номер слайду 32

Мікропрепарат Серцевого м'язу

Номер слайду 33

Нервова тканина. Клітини, що утворюють центральну та периферичну нервову систему;З нервової тканини складається головний і спинний мозок, що утворюють центральну нервову систему;черепно-мозкові та спинномозкові нерви, що утворюють периферичну нервову систему, а також мотонейрони; Нервова тканина забезпечує обмін сигналами між різними структурами організму, а також зв'язок організму з навколишнім середовищем.

Номер слайду 34

Зразок нервової тканини

Номер слайду 35

4. Орган, система органів, організм. Орган (від грец. organon - орган, знаряддя, інструмент) частина тіла, що має певну форму, будову, місце у тілі та виконує одну або кілька функцій. Орган є комплексом тканин, об‘єднаних загальною функцією та структурою. Кожен орган побудований з кількох тканин, але одна з них є основною.

Номер слайду 36

Система органів сукупність органів, що взаємопов‘язані анатомічно і функціональносистема органів руху (апарат руху, опорно-рухова, кістково-м’язова системи);Травна; Лімфатична; Сечостатева; ендокринна (залози внутрішньої секреції); Дихання;серцево-судинна;Нервова;система органів чуття.

Номер слайду 37

Дякую за увагу!

pptx
Додано
3 липня 2018
Переглядів
468
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку