29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Комплексна практична робота з теми: «Основи роботи з текстовою інформацією.

Про матеріал

Тема. Комплексна практична робота з теми: «Основи роботи з текстовою інформацією.

МЕТА: :

1.Узагальнення і систематизація знань про способи і методи вводу, редагування і форматування текстової інформації. Закріплення і вдосконалення умінь і навичок роботи з текстом;

2.Розвивати увагу, пізнавальний інтерес, уміння планувати свою роботу, оцінювати результати своєї праці.

3.Виховувати уважність, працелюбність, самостійність, естетичний смак.

Обладнання: індивідуальна картка контролю знань, додатки: тест, письмові питання, інструкція до практичної роботи, електронний варіант практичних завдань.

Перегляд файлу

Тема. Комплексна практична робота з теми:

«Основи роботи з текстовою інформацією.

МЕТА: : 

 1. Узагальнення і систематизація знань про способи і методи вводу, редагування і форматування текстової інформації. Закріплення і вдосконалення умінь і навичок роботи з текстом;
 2. Розвивати увагу, пізнавальний інтерес, уміння планувати свою роботу, оцінювати результати своєї праці.
 3. Виховувати уважність, працелюбність, самостійність, естетичний смак.

Обладнання: індивідуальна картка контролю знань, додатки: тест, письмові питання, інструкція до практичної роботи, електронний варіант практичних завдань.

Хід уроку

І . Організація початку уроку

 • сьогодні у нас заключний урок з теми «Текстовий процесор
 • Мета нашого уроку – Узагальнення і систематизація знань про способи і методи вводу, редагування і форматування текстової інформації ……
 • Основна задача –  повторити і перевірити ваші знання основних понять з теми і умінь редагувати та форматувати текст. Word
 • В чому заключається важливість вивченої теми?(При написанні рефератів, курсових робіт)
 • Де вам знадобиться знання ТР?( при навчанні у вузах, ділової переписці, підготовки документації)

Урок буде містити такі етапи:

 • Тестування
 • Письмові відповіді на питання
 • Практична робота
 • Підсумок уроку. Рефлексія

У кожного з вас на столі лежить картка. Це індивідуальна картка контролю знань. (додаток 1). За кожний етап ви самостійно виставляєте в цю картку набрану кількість балів, в кінці уроку виставите оцінку за урок в залежності від того скільки балів ви набрали.

Перший етап ­ тестування (7 учнів проходять тест і відповідають на теоретичні питання, а інші ­ виконують практичну роботу. На все по 20 хв.)

 1. Тестування. (Додаток 2)
 2. Письмові відповіді на питання (Додаток 2).

3.  Практична робота.

Переходимо до слідуючого етапу уроку ­ виконання практичної роботи. Але перш, ніж приступити до ньго, повторимо техніку безпеки і організацію робочого місця при роботв з комп’ютером.

 • Входити в клас тільки в змінній обуві,
 • Не торкатися монітору руками
 • Відстань до екрану ­ 60-70 см
 • на рабочому столі не повинно бути нічого зайвого (ручка і зошит)

Отже, на цьому етапі уроку завдання підібрані таким чином, щоб ви змогли показати всі свої вміння, які ви здобули на практичних заняттях. За кожне вірно виконане завдання ви отримаєте відповідну кількість балів в залежності від рівня складності. Вам потрібно набрати як можна більше балів, які ви потім запишете в свою карточку. Перевіряти виконання будуть консультанти.

Файл-заготовка для практичної роботи знаходится в папці “Практична робота по Word” на Робочому столі. (додаток 3)

Зразки завдань додаються на карточках-завданнях (Додаток 4).

Щоб легше було перевірити і оцінити вашу роботу, виділіть номер виконаного завдання кольоровим маркером і кількість балів,відповідну йому.

(виконання роботи – 20 хв.)

Ми завершили останній етап уроку.

(Повідомлення кількості балів за практичну роботу).

На цьому уроці ми перевірили знання основних понять вивченої теми за допомогою тестування, узагальнили і систематизували практичні навички і вміння при виконанні практичної роботи і відповідей на теоретичні питання з теми.Зараз повідомляємо кількість балів і оцінку.( Виставляння оцінок тому. У кого робота перевірена повністю, іншим на слідуючому уроці повідомляю оцінки.)

 

4 этап. Підсумок уроку. Рефлексія.( 3 хв)

Дайте відповіді на питання кінцевого прогнозує мого результату. (Додаток 5).

З ваших відповідей я впевнилась, що наш урок досяг мети. Ви гарно засвоїли цю тему.

 

Домашнє завдання.

Повторити тему « Текстовий процесор Word»

 


Додаток 1.             Індивідуальна картка контролю знань.

 

Прізвище :

 

Етапи уроку

Максимальна кількість балів

Кількість балів

1

Тест

60

 

2

Письмова робота

1

20

 

2

30

 

3

30

 

3

Практична робота

80

 

 

Всього балів

220

 

4

Оцінка

 

 

 

“10-12”=200 -220балів

«7-9» - 140-195 балів

«4-6» - 70-135 балів

“1-3”- <60

 

 

 

Завдання 1.Тест  (Додаток 2)  Із запропонованих варіантів відповідей виберіть правильну.

 

Завдання 2. Відповісти на питання.

 1. Перерахуйте основні елементи головного вікна Microsoft Word.

 

 1. Вкажіть послідовність дій копіювання тексту різними способами

 

 1. Як виконується автоматичний пошук текстового фрагмента. Вкажіть послідовність дій.

 

 

 


Додаток 4.  

Комплексна практична робота з теми:

 «Основи роботи з текстовою інформацією»

МЕТА: : Закріплення і вдосконалення умінь і навичок роботи з текстом.

Завдання 1   (30 баллов).  Виконайте копіювання і форматування шрифту за зразком. Для 7 рядка втановити анімацію – «мурахи»

Я вивчаю Microsoft Word

Я вивчаю Microsoft Word

Я вивчаю Microsoft Word

Я вивчаю Microsoft Word

Я вивчаю Microsoft Word

Я вивчаю Microsoft Word

Я вивчаю Microsoft Word

 

Завдання 2 (20 баллов). Виконайте копіювання і форматування шрифту за зразком і встановіть відступ зліва.

Зошит

з математики

учня 9 - В класу

Школи27

м. Суми

Іванова Антона

 

Задание 3 (10 баллов). Розбийте текст на 2 колонки.

 


Пакет програм Microsoft Office Professional – це набір сучасних програм, які призначені для комплексного вирішення офісних задач. Використовуючи програми, що є складовою частиною пакета можна створювати і редагувати складні текстові документи, виконувати різноманітні обчислення в електронних таблицях, здійснювати побудову графіків і діаграм, працювати з базами даних, створювати комп’ютерні презентації, організовувати робочий час ділової людини, працювати з електронною поштою, сканувати і редагувати растрові графічні зображення і т.д. Пакет програм Microsoft Office Professional вже кілька років є дуже популярним в своїй галузі набором програм.


 

Задание 4 (20 баллов). Наберіть формули за зразком

C2H5OH;   X2+Y2=1;   Na3 PO4 + Al Cl 3= 3NaCl + Al PO4 .


Додаток 3

Комплексна практична робота з теми:

 «Основи роботи з текстовою інформацією»

МЕТА: : Закріплення і вдосконалення умінь і навичок роботи з текстом.

Завдання 1 (30 баллов). Виконайте копіювання і форматування шрифту за зразком. Для 7 рядка втановити анімацію – «мурахи»

Я вивчаю Microsoft Word

 

 

 

 

 

 

 Завдання 2 (20 баллов). Ввести текст і виконайте  форматування шрифту за зразком, встановіть відступ зліва.

 

 

 

 

 

 

Завдання 3 (10 баллов). Розбийте текст на 2 колонки.

Пакет програм Microsoft Office Professional – це набір сучасних програм, які призначені для комплексного вирішення офісних задач. Використовуючи програми, що є складовою частиною пакета можна створювати і редагувати складні текстові документи, виконувати різноманітні обчислення в електронних таблицях, здійснювати побудову графіків і діаграм, працювати з базами даних, створювати комп’ютерні презентації, організовувати робочий час ділової людини, працювати з електронною поштою, сканувати і редагувати растрові графічні зображення і т.д. Пакет програм Microsoft Office Professional вже кілька років є дуже популярним в своїй галузі набором програм.

Задание 4 (20 баллов). Наберіть формули за зразком


Додаток 5

Відповідь на прогнозуємий мій кінцевий результат

Головною метою уроку я вважаю

 

Я вмію

 

Я навчився

 

 На уроці я засвоїв такі поняття

 

Мені запам’яталось на уроці

 

Свою роботу я оцінюю на…………………. (середньому, достатньому, високому) рівні

 

 


Додаток 6

 

питання

Кількість балів

Правильна відповідь

Як відповів

(+ или -)

Кількість балів

1

2 балів

1

 

 

2

2 балів

6

 

 

3

2 балів

3

 

 

4

2 балів

2

 

 

5

2 бали

3

 

 

6

5 балів

1

 

 

7

5 балів

4 

 

 

8

5 балів

2

 

 

9

5 балів

4

 

 

10

5 балів

2

 

 

11

5 балів

3

 

 

12

10 балів

3,1,4,2   

 

 

13

10 балів

4,1,3,2

 

 

14

5 балів

2

 

 

Загальна кількість балів

 

 


1. (2 бали) З яким розширенням зберігається файл, створений у Word

1.  .Doc    4.  .Txt

2.  .dot    5.  .pcx

3.  .Exe

2. (2 бали) За допомогою якої піктограми можна запустити WORD?

http://festival.1september.ru/articles/419257/Image1281.gif

     1       2       3       4       5        6       7       8       9

 1.   (2 бали) Для чого потрібна полоса прокрутки?

1.  Для змінення розмірів документа

2.  для вибору елементів меню

3.  для швидкого переміщення по тексту

4.  для оформлення екрану

4. (2 бали) Якою комбінацією клавіш переміщається виділений фрагмент тексту в буфер обміну?

1. Ctr+Insert    3. Ctrl+C

2. Ctrl+V              4. Ctrl+X

         5. Shift+Insert

5. (2 бали) Текстовий редактор  Word відноситься до…

1. службових програм   4. утиліт

2. стандартних програм    5. текстових процесорів

3. програм Mscrosoft Office

6.(5 балів)Як називається рядок вікна текстового редактора, розміщений під рядком заголовку

1. Панель інструментів   4. Палітра кольорів

2. Рядок Меню    5. Панель форматування

3. Рядок стану    

7. ( 5 балів)Як переміститись на закінчення рядка

1. Home     4. End

2. Ctrl+End    5. Shift+End

3. Ctrl+Home

8. (5 балів) У процесі редагування тексту змінюється

 1. Розмір шрифту.        3. Параметри абзацу.
 2. послідовність символів, слів, абзаців   4. Параметри сторінки

9.(5 балів) В текстовому редакторі виконання операції Копіювання можливе після

 1. Встановленні курсора у визначене положення  3. Друку файла
 2. Збереження файла      4. Виділення фрагменту

10. (5 балів) В текстовому редакторі основними параметрами при заданні шрифту є

 1. Гарнітура, розмір, накреслення  3.  Поля, орієнтація
 2. Відступ. Інтервал     4. Стиль

11. (5 балів) За допомогою якої команди можна змінити орієнтацію текста на листі бумаги?

 1. Файл/Параметри сторінки/Поля
 2. Файл / Попередній перегляд
 3. Файл/Параметри сторінки/.Розмір бумаги
 4. Файл/ Друк /Властивості
 5. Формат/Границі і заливка

12. (10 балів) Розташуйте запропоновані варіанти відповідей в правильному порядку

Вкажіть номери функцій даних клавіш

http://festival.1september.ru/articles/419257/Image1282.gif

 1. Вирівнювання по центру
 2. Вирівнювання по ширині
 3. Вирівнювання по лівому краю
 4. Вирівнювання по правому краю

13. (10 балів)Вкажіть номери піктограм, які виконують вказану дію:

 1. Ввод документа з диска   3. Запис документа на диск
 2. Друк документа     4. Попередній перегляд

http://festival.1september.ru/articles/419257/Image1283.gif

1

2

3

4

 

14. (5 балів) Як виділити речення у Word

1. клацнути мишею зліва від речення

2. клацнути мишею у реченні, тримаючи Ctrl

3. тричі клацнути мишею у реченні

4. клацнути мишею зліва від рядка

 

doc
До підручника
Інформатика 9 клас (Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)
Додано
11 січня 2019
Переглядів
1190
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку