12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Комплексні контрольні роботи з дисципліни “Іноземна мова” (за професійним спрямуванням)

Про матеріал
Пакет комплексних контрольних робіт складається з п’ятнадцяти варіантів, розроблених відповідно до навчальної програми дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Завдання контрольних робіт дозволяють перевірити рівень сформованості знань та вмінь студентів з іноземної мови, а саме, володіння термінологічною та загальномовною лексикою та набуття навичок письмового перекладу фахових науково-технічних текстів. Кожен варіант комплексної контрольної роботи складається з трьох завдань та охоплює термінологію основних професійно-орієнтованих тем навчального програмного матеріалу курсу в галузі агроінженерії: агропромислове виробництво, трактори та автомобілі, сільськогосподарські машини, машини й обладнання.
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОРДЕНА"ЗНАК ПОШАНИ"ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 75

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.О.ДИРЕКТОРА

ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» ВПУ№75

О.В.БІЛОЗУБ

 

 

 

 

 

 

 

Комплексні контрольні роботи

з дисципліни

 

          “Іноземна мова” (за професійним спрямуванням)         

 

Галузь знань

20 "Аграрні науки та продовольство"

Спеціальність

208 "Агроінженерія"

Освітньо-професійна програма

Агроінженерія

Рівень кваліфікації

Технік-механік сільськогосподарського виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Розглянуто та схвалено

на засідання методичної комісії

Механізації сільського господарства

Протокол від 31.08.2018року №1

Голова МК_________________/  ________  /

 

          Навчальна дисципліна "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"  знаходиться у переліку професійно-орієнтованих дисциплін, які забезпечують підготовку  фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 208 "Агроінженерія"                                        

Пакет комплексних контрольних робіт складається з п’ятнадцяти  варіантів, розроблених відповідно до навчальної  програми дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" галузі  знань  20 "Аграрні науки та продовольство". Завдання контрольних робіт дозволяють перевірити рівень сформованості знань та вмінь студентів з іноземної мови, а саме, володіння термінологічною та загальномовною лексикою та набуття навичок письмового перекладу фахових науково-технічних текстів.

Кожен варіант комплексної контрольної роботи складається з трьох завдань та охоплює термінологію основних професійно-орієнтованих тем навчального    програмного матеріалу курсу в галузі агроінженерії: агропромислове виробництво, трактори та автомобілі, сільськогосподарські машини, машини й обладнання.

 Усі варіанти контрольних робіт є рівної складності та мають завдання, які відповідають вимогам підготовки молодших спецалістів в галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство"

Пакет комплексних контрольних робіт орієнтований на досить високий рівень володіння іноземною мовою фахівців  за рівнем кваліфікації «технік-механік сільськогосподарського виробництва»

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

Виконання завдань комплексної контрольної роботи (ККР)

з дисципліни"Іноземна мова (за професійним спрямуванням)"

 

Оцінка якості знань та вмінь студентів з виконання ККР фахової підготовки студентів (випускників) за виконання завдань комплексної контрольної роботи з дисципліни _____“Іноземна мова (за професійним спрямуванням)_____  оцінюється за       12 бальною шкалою (таблиця 1).

 

Таблиця  1

 

Загальна кількість

балів

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Повна правильна

відповідь

12

5

4

3

 

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОРДЕНА"ЗНАК ПОШАНИ"ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 75

 

Спеціальність:   208 "Агроінженерія"

Навчальна дисципліни: Англійська мова (за професійним спрямуванням)

 

 

 

COMPLEX TEST

 

VARIANT №1

 

1. Give a written translation to the text.

 

          Agriculture is an important branch of economy. Economic growth of any country depends on the development of agriculture which supplies people with food and clothing and industry with raw materials. The word “agre” is a Latin word. It means the cultivation of fields in order to grow crops. Now agriculture also includes the use of land to breed farm animals. We do not know when people began to grow crops. It was many thousand years ago. Now crop production and animal husbandry are highly developed branches of agriculture. Life is impossible without plants. They play a highly important role in everyday life of people. Plants that are grown by farmers are known as farm crops. They are used for many different purposes. Most of them are used directly as food for people, some are consumed by farm animals, others are used in industry and medicine. In order to increase crop yields and animal products our farmers apply widely intensive technologies. There are two main branches of agricultural production – crop production and animal husbandry. Crop production is the practice of growing and harvesting crops. The most important crops grown by man are grain crops, vegetables and grasses. In order to obtain high yields crops are grown under favourable soil and climatic conditions.

 

2. Give English equivalents to the following:

 

1) врожай, 2) галузь, 3) тваринництво, 4) джерело, 5) худоба, 6) стан, 7) сільське господарство, 8) виробництво, 9) рослинництво, 10) мета, 11) споживати,

12) використовувати.

 

3.  Translate the sentences into English.

 1. Тваринництво - це галузь сільського господарства, включаючи розведення сільськогосподарських тварин та їх використання.
 2. Молочне та м'ясне скотарство, свині, вівці та птиця широко розводяться по всьому світу.
 3. Сільськогосподарські тварини є дуже важливими джерелами харчування для людини.
 4. Багато посівів, вирощені людиною, використовуються для годівлі худоби.
 5.  Гній, вироблений сільськогосподарськими тваринами, є важливим джерелом підтримки родючості ґрунту. Застосовуючи гній, фермери покращують фізичний стан ґрунту.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОРДЕНА"ЗНАК ПОШАНИ"ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 75

 

Спеціальність:  208 "Агроінженерія"

Навчальна дисципліни: Англійська мова (за професійним спрямуванням)

 

 

 

 

COMPLEX TEST

 

VARIANT №2

 

1. Give a written translation to the text.

 

For centuries agriculture has been an integral part of everything Ukrainian. The symbols of earth, fertility, plants and sun are everywhere. Traditionally mostly peaceful peasants populated the territory of Ukraine. The ancient practice of living off the soil and agricultural products has made Ukraine one of the world leading producers of grains, vegetable, oils, sugar. If you are looking for the country with favorable conditions for agricultural business there is hardly a better option than Ukraine.

Despite the dramatic changes Ukrainian economy has been passing through during the last decades, the national agricultural sector still holds its strong positions mainly due to its abundant resource base. The major alimentary products exported internationally are grains, rapeseeds, vegetables, sugar, sunflower oil, milk powder and meat.

20% of the agricultural exports including non-food batches go to Russia, while the countries of the European Union take up to 17% of the volume. China, Turkey and the United States of America receive 7%, 6% and 4% of food exports from Ukraine respectively.

 

2. Give English equivalents to the following:

 1) обробляти, 2) сільськогосподарські культури, 3) угода, 4) рослини, 5) сприятливий,                    6) головним чином, 7) соняшник, 8) включати, 9) обсяг, 10) достатньо, 11) вирощування сільськогосподарських культур.

 

3.  Translate the sentences into English.

 

1)  Україна – це країна зі сприятливими умовами для сільськогосподарського бізнесу.

2.) Україна є одною з всесвітньо відомих виробників зерна, олії, овочів та цукру.

3.) Основні продукти, які Україна експортує на світовий ринок – це соняшникова олія, зерно, цукор, молочні продукти та м’ясо.

4.) Дослідники показали, що в Україні один з чотирьох людей працює в сільському господарстві.

5.) В Україні тільки 45%-50% родючих грунтів використовують для вирощування сільськогосподарських культур.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОРДЕНА"ЗНАК ПОШАНИ"ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 75

 

Спеціальність:  208 "Агроінженерія"

Навчальна дисципліни: Англійська мова (за професійним спрямуванням)

 

 

 

 

COMPLEX TEST

 

VARIANT №3

 

1. Give a written translation to the text.

 

           This region is rich in diverse agricultural and natural resources. Geographically it can be divided into the Western part (or Carpathians) and the North-Western part.Carpathians region includes Lviv, Zakarpattya, Ivano-Frankivsk and Chernivtsi regions.The total area is 56,6 thousands km² with the population reaching 6,1 mln people.The agro-industrial complex of the area includes agriculture and processing industries.In a forest-steppe area cattle breeding, pig breeding, grain planting, flax and sugar beet cultivation are widespread.In the mountains the cattle breeding prevails. Due to the geological and climate conditions these lands can’t be used for arable planting. Therefore, sheep breeding traditionally played the leading role here. The steep mountain slopes are suitable for this agricultural sector. Polonyny or subalpine grasslands are covered with bilous – plant which only sheep can eat. Flax and potato are also popular here. In Zakarpattya region you can find lots of households involved into viticulture, gardening and tobacco cultivation.The North-western area consists of Rivne and Volyn region where 2,2 million people live. The total area is 40,3 thousand km². The average density of the population is 55 people per 1 km² which is the lowest rate in the country.

 

2. Give English equivalents to the following:

1) природні ресурси, 2) льон і картопля, 3) хмель, 4) сільське господарство,

5) домогосподарство, 6) зимові культури, 7) рогата худоба, 8 )жито, 9) пшениця,                            10) цукровий буряк.

 

3.  Translate the sentences into English.

 

 1. Люди переважно обробляють жито, льон, хмель, зимові культури, пшеницю, цукровий буряк та картоплю.
 2. Тисячі сімейних домашніх господарств невеликі, а більшість з них - погано обладнані.
 3. Місцеві фермери працюють на полях.
 4. У лісостеповій зоні широко розповсюджене тваринництво, свинарство, посадка зерна, вирощування льону та цукрових буряків.
 5. Пасічництво розповсюджується по всій країні. Воно екстенсивно застосовується в приватних угіддях.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОРДЕНА"ЗНАК ПОШАНИ"ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 75

 

Спеціальність:   208 "Агроінженерія"

Навчальна дисципліни: Англійська мова (за професійним спрямуванням)

 

 

 

 

COMPLEX TEST

 

VARIANT №4

 

1. Give a written translation to the text.

 

      A tractor must be well maintained and operated so that the need for repair is reduced to a minimum. Repairs are expensive and there may be difficulties in getting the necessary parts and installing them. A tractor operator should be able to operate, adjust and maintain his tractor. He should have knowledge and skill necessary for doing unspecialized tractor repair. The more specialized repair such as reboring cylinders, replacing worn parts is to be done by a qualified mechanic. Most tractor service work includes the engine, so the repair and adjustment information on engines is useful. A clutch is a disk mechanism operating on a friction basis. A clutch permits the gradual application of power from the engine to the load. It permits the disengagement of the engine from the drive mechanism for starting, for shifting of gears and for idling.  Clutch should be check periodically, since the pedal linkage wears with use and may need adjustment. A tractor operator must know the method of adjusting the linkage. Lack of clearance of the clutch pedal may reduce power and cause overheating.

 

2. Give English equivalents to the following:

1) тракторист, 2) керувати, 3) регулювати і обслуговувати трактор, 4) неспеціалізований ремонт трактора, 5) заміна зношених частин, 6) поступове застосування, 7) кермо,                          8) перемикання передач, 9) присутнє витікання мастила, 10) диск зчеплення, 11) рульовий механізм.

 

 3.  Translate the sentences into English.

1)  Кермовий механізм слід перевіряти на предмет зносу, а також для ремонту та регулювання.

2)  Трактори часто оснащені гальмами, які працюють гідравлічно.

3)  Належний догляд та профілактика трактора є дуже важливими, тому що руйнування та ремонтні роботи є досить дорогим.

4)  Трактор повинен бути добре оброблений і експлуатований так, щоб потреба в ремонті була зведена до мінімуму.

5)  Муфта являє собою дисковий механізм, що працює на основі тертя.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОРДЕНА"ЗНАК ПОШАНИ"ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 75

 

Спеціальність:   208 "Агроінженерія"

Навчальна дисципліни: Англійська мова (за професійним спрямуванням)

 

 

 

 

COMPLEX TEST

 

VARIANT №5

 

1. Give a written translation to the text.

 

           Internal combustion is the process of burning of fuel within the engine. The fuel burns within the engine and provides forces. These forces provide the engine power. Internal combustion engines have stationary, rotary and reciprocation parts. Stationary Engine Parts The stationary engine parts are the cylinder block, the crankcase and the cylinder head. The cylinder block is one of the basic parts of the engine. The process of combustion takes place within the cylinders. Tractor engines have some cylinders. The crankcase is a part of the cylinder. It supports the crankshaft and the camshaft and keeps the lubricating oil near the engine parts. The cylinder heads close the cylinders. The cylinders and the cylinder heads form the combustion chambers. The burning of fuel takes place within the combustion chambers. Rotary Engine Parts Rotary engine parts are the crankshaft, the flywheel and the camshaft. The crankshaft changes reciprocating motion of pistons to rotary motion. The camshaft opens the valves of the engine.

 

 

2. Give English equivalents to the following:

1) головка циліндра, 2) розподільний вал, 3) горіння, 4) картер, 5) колінчастий вал, 6) блок циліндрів, 7) двигун внутрішнього згорання, 8)двигун.

 

 3.  Translate the sentences into English.

1)   Блок циліндрів і картер є стаціонарними деталями двигуна.

2)   Двигун має поворотні частини.

3)   Колінчастий вал змінює рух.

4)   Поршень рухається всередині циліндра.

5)   Процес горіння відбувається всередині камери.

 

 

 

 

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОРДЕНА"ЗНАК ПОШАНИ"ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 75

 

Спеціальність:   208 "Агроінженерія"

Навчальна дисципліни: Англійська мова (за професійним спрямуванням)

 

 

 

 

COMPLEX TEST

 

VARIANT №6

 

1. Give a written translation to the text.

 

            Some diesels use an additional gasoline engine for starting. The small engine is attached to the diesel by means of clutch. The gasoline engine is known to crank the diesel until the diesel starts. Exhaust from the starting engine is used to heat the intake manifold of the diesel engine. After a short warm – up period, the compression lever is returned so that the diesel will start.

Most farm tractor diesels use electric starting motors similar to those used in gasoline engine tractors. They are operated from the battery on the tractor. In warm weather starting is usually not a problem, but for cold weather starting there are several starting aids. Some tractors are equipped with electric plugs to heat the intake manifold warms the air entering the engine so that the engine will start when cranked by the starter. To start an engine either may also be used. Either has a low ignition point so that the heat of compression in cold weather is enough to ignite the either. This will then ignite the fuel charge. Fuel is highly explosive and must be injected into the engine only when the starter is cranking the engine.

 

2. Give English equivalents to the following:

1)колінчастий вал і розподільчий вал, 2) мастило, 3)обертальний рух, 4 )циліндрична головка, 5) зворотньо – поступальний рух, 6) енергія двигуна внутрішнього згорання, 

7) процес згорання пального, 8) рухомі частини двигуна, 9) впускні клапани, 10) камера згорання, 11) поршневі кільця, 12) циліндричний блок.

 

 3.  Translate the sentences into English.

 

1)  Невеликий двигун кріпиться до дизеля за допомогою з'єднання зчеплення.

2)  Після тривалого прогріву дизель почне працювати.

3)  Більшість дизелів сільськогосподарських тракторів використовують електричні пускові двигуни.

4)  У теплу погоду, як правило, виникає проблема, оскільки існує кілька допоміжних засобів.

5) Двигун - блокові нагрівачі також можуть бути використані для запуску дизельного двигуна.

 

 

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОРДЕНА"ЗНАК ПОШАНИ"ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 75

 

Спеціальність:   208 "Агроінженерія"

Навчальна дисципліни: Англійська мова (за професійним спрямуванням)

 

 

 

 

COMPLEX TEST

 

VARIANT №7

 

1. Give a written translation to the text.

 

           The system of food and fiber production in agriculture is highly mechanized. These mechanized systems extend from initial tillage of the soil through planting, agricultural practices during the growing season, protection from pests, harvesting, livestock feeding and delivery for processing. The tendency has been to large self – propelled special – purpose machines; in tillage the tendency has been to large four - , six – or eight wheel or crawler tractors which trail high – capacity plows or discs and alsosubsoilers used to loosen compacted soils. Farm machines have undergone changes and improvements to become the modern and effective agricultural power units of today. New developments have made them more efficient, versatile, safe, convenient and powerful. Continuous improvements in design produced highly mechanized machinery with hydraulic linkage and control system. While many implements such as plows, cultivators and fertilizer spreaders are usually mounted on tractors, there are many that are too large and are trailer behind and controlled and operated hydraulically. Some multi - purpose machines are used where a high degree of precision is needed for precision tillage, planting, bed shaping and fertilizing. They have to till the soil, form seedbeds, form irrigation furrows, either … plant the seed or cultivate the crop and apply fertilizer in one pass through the field. The use of aircraft has revolutionized many farming operation: fertilizers and herbicides, are applied from the air.

 

2. Give English equivalents to the following:

1) початкова обробка,   2)  ножова борона,  3) розбивати грудки,   4) обробляти землю,  

5) плуг,    6) рослинність   7) гній, 8) формувати поливні борозни, 9) розкидач добрив,    10) культиватор, 11) шар грунту,    12)  плуги високої ємності.

 

 

3.  Translate the sentences into English.

 

 1. Підготовка ґрунту для посадки зазвичай передбачає оранку і боронування.
 2.  Оранка часто є найважливішою операцією землеробства.
 3. Рослинництво включає в себе оранку, боронування, посадку, обробку, збирання, сушіння та обробку культур
 4. Система виробництва продуктів харчування та волокна в сільському господарстві є високомеханізованою
 5. Сільськогосподарські машини зазнали  змін і поліпшень, щоб стати сучасними та ефективними сільськогосподарськими енергоблоками сьогодні.
docx
Додано
12 листопада 2019
Переглядів
1080
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку