Конспект уроку “Античніміста-держави в ПівнічномуПричорномор’ї”

Про матеріал

Тема :“Античніміста-держави в ПівнічномуПричорномор'ї” ( 7 КЛАС)

Мета уроку:

освітня:розкрити причини утворення античних міст-держав у ПівнічномуПричорномор'ї; розглянути відносини між античними державами та сусідніми народами; охарактеризувати суспільне та господарське життя полісів.

розвиваюча: продовжувати роботу над формуванням в учнівосмислення фактичного і додатковогоматеріалу; вміннясамостійнопрацювати з підручником; вмінняпрацювати в певномутемпі.

виховна: формувативмінняпрацювати в групах,вміннячути один одного; виховувати в учнівтолерантнеставлення до іншихнародів, повагу до історичногоминулого.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: презентація “Античні міста-держави Північного Причорномор'я”, відеофрагмент “Ольвія”, комп'ютер, ілюстрації, підручники, зошити, атласи, контурні карти.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Вчитель:Греки були чудовими мореплавцями. У VІІІ-VІ ст.. до н.е. вони заснували на узбережжях Середземного і Чорного морів чимало нових поселень. Ці поселення на вільних землях інших держав і народів називались колоніями

(на дошці записані поняття: «Колонія»,»Метрополія»,табличка

Фронтальна бесіда

1. Поясніть термін «колонія»(слово «колонія» походить від латинського слова «заселяти».)

2. Що ж примушувало греків до переселення? От же, назвіть причини Великої грецької колонізації. ( збільшення кількості населення; нестача орної землі; розвиток торгівлі; поразка в політичній боротьбі; спустошливі війни, які вела Греція.)

4. Позначити на лінії часу хронологічні межі Великої грецької колонізації. ( один учень працює біля дошки)

5. Що таке «метрополія»? («Материнське місто»)

Учитель: Поясніть за допомогою таблиці взаємозв'язок між метрополією та колонією

Робота зі схемою

Перегляд файлу

Тема :“Античніміста-держави в ПівнічномуПричорномор’ї” ( 7 КЛАС)

Мета уроку:

освітня:розкрити причини утворення античних міст-держав у ПівнічномуПричорномор’ї; розглянути відносини між античними державами та сусідніми народами; охарактеризувати суспільне та господарське життя полісів.

розвиваюча: продовжувати роботу над формуванням в учнівосмислення  фактичного і додатковогоматеріалу; вміннясамостійнопрацювати з підручником; вмінняпрацювати в певномутемпі.

виховна: формувативмінняпрацювати в групах,вміннячути один одного; виховувати в учнівтолерантнеставлення до іншихнародів, повагу до історичногоминулого.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: презентація “Античні міста-держави Північного Причорномор’я”, відеофрагмент “Ольвія”, комп’ютер,  ілюстрації, підручники, зошити, атласи, контурні карти.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Вчитель:Греки були чудовими мореплавцями. У VІІІ-VІ  ст.. до н.е. вони заснували на  узбережжях Середземного і Чорного морів чимало нових поселень. Ці поселення на вільних землях інших держав і народів називались колоніями

 

(на дошці записані поняття: «Колонія»,»Метрополія»,табличка

 

Фронтальна бесіда

1.   Поясніть термін «колонія»(слово «колонія» походить від латинського слова «заселяти».)

2.  Що ж примушувало греків до переселення? От же, назвіть причини Великої грецької колонізації. ( збільшення кількості населення; нестача орної землі; розвиток торгівлі; поразка в політичній боротьбі; спустошливі війни, які вела Греція.)

4. Позначити на лінії часу хронологічні межі Великої грецької колонізації. ( один учень працює біля дошки)

5. Що таке «метрополія»? («Материнське місто»)

Учитель: Поясніть за допомогою таблиці взаємозв’язок між метрополією та колонією

Робота зі схемою

Вино, зброя, оливкова олія, керамічний посуд, прикраси, тканини

 

 

 

 

 

 

 

Греція

колонії

 

А

 

 

     Пшениця, мед, віск, шкури, солона риба, раби

 

Гра «Чорний ящик»

Учитель: Уявіть собі, що ми греки і переселяємося до колонії. Які речі повинні з собою взяти?Назвіть їх. (Вогонь, взятий з домашнього вогнища; земля батьківщини)

ІІІ.Мотивація навчання.

Учитель На нові землі греки потрапили через Чорне і Середземне моря. Сьогодні на території сучасних місць можно побачити руїни давніх, античних, грецьких поселень:в Одесі – Ольвія, Севастополі – Херсонес, Керчі – Пантікапей. Сьогодні на уроці ми і познайомимся з античними грецькими містами і знайдемо відповідь на запитання:

Запитання

Проблемне питання

 1. Чому греки називали Чорне море ПонтомЕвксинським – «Гостинним морем»

ІV. Вивчення нового матеріалу

1.Найголовніші міста-колоні

Учитель: Філософ Геродот говорив:

Епіграф на дошці:За горизонт, туди, де край землі,

Покинувши Делос, Гераклею кинувши,

З переселенцями поспішали кораблі,

Ловивши вітер й не жаліючи весел.

 

Учитель: А у якому ж напрямку ішли кораблі переселенців?(учитель показує на карті )

 Отже, одним із напрямків Великої грецької колонізації був північний схід.

У VІІІ-VІ  ст.. до н.е. ( позначити на лінії часу)греки почали засновувати колонії в Північному Причорномор’ї – на півдні сучасної України. Заселення греками ПівнічногоПричорномор’ябулочастиноюВеликоїгрецькоїколонізації.

Розповідьвчителя про колонізацію греками ПівнічногоПричорномор’ясупроводжується показом на картіОльвії, Херсонесу, Пантікапея.

Найдавнішим на територіїУкраїнибулогрецькепоселення на острові Березань, засноване в 7 столітті до н. е. Виникнувши як колоніїгрецькихміст-метрополій, античніміста скоро стали самостійнимирабовласницькимимістами-державами.

На новихмісцях греки, зазвичай, оселялися на березі моря абонеподаліквід берега( 5- 10 км.вглиб).  Одразу ж доводилосябудуватимури для захистувідварварськогонаселення, яке часто по-ворожомуставилося до прибульців. Колоністи ж прагнулиналагодити з місцевими жителями дружністосунки

 

1.Ольвія

Учитель: Діти ! Зверніть увагу на дошку. Перед вами залишки городища Ольвії,яка була заснована на початку VI ст.. до н.евихідцями з Мілету і проіснувала до ІІІ ст. до н.е. Містобулооточене оборонною стіною з башнями, а з південноїсторонизнаходилоядодатковеукріплення –цитадель

 Місто мало прямокутнепланування. Ольвія (давньогрецькоюмовоюозначає "щаслива")- осередокОльвійськогодержави. А зараз переглянемовідеофрагмент про м.Ольвію.

Так, під час розкопокбуловиявлено, щопершіжителіОльвії жили в землянках,азгодом почали будуватиназемнібудинкиЗазвичай вони булиодноповерхові з підвалами, рідше - двоповерхові. Вченимибуловідкритозалишкиагори- площі, навколоякоїзосереджувалисяторгові ряди, будинки суду, різнихмагістратур, гімнасій. Виявленотакожсвященніділянки  для похованьзнатнихмешканцівОльвії.

 Загальнакількістьсільськихпоселень на різнихетапахіснуваннядержавинаближалася до двохсот. Розвивалися ремесла і торгівля. Греки цінили та продовжуваливиготовлятивсімвідоміамфори.

Суспільний лад уколоніяхскладавсяпо-різному. Наприклад, Ольвіябуладемократичнимиполісом. Народнізбори, подібно до демократичнихполісівБалканськоїГреції, були тут верховним органом влади. Поточнісправи вела Рада, яку щорічнопереобирали.

Запитання:

 1. Що означає назва «Ольвія»?
 2. Як називається сучасна територія, де знаходяться залишки цього міста?
 3. Як жителі укріпляли своє місто?(цитадель)
 4. А що ж таке агора?(центральна площа)
 5. Чим займалися жителі Ольвії?

2.Херсонес

Учитель: На попередньому уроці я вам задала завдання: знайти банкноти вартістю в 1 грн. 1996-1997 рр. випуску і уважно роздивитись, що на ній зображено.

На банкноті зображені колони одного стародавнього міста, що існувало колись на території сучасної України. Це Херсонес. Місто існувало 25 століть тому назад. Його вже немає. Зараз тут знаходиться м. Севастополь. Що вам відомо про нього?

Це місто, проіснувалонайдовше на півднісучасноїУкраїни- місто  Херсонес.Йогоназва походить відгрецького слова "півострів". Руїницього античного містарозташованінаоколиці  Севастополя. Херсонес заснований у 422/421 р до н.е.Населення становило близько 15 тис. жителів. Херсонес – це музей підвідкритим небом. Руїни, якогозбереглися до нашихднів. (карта заповідника)

 

Ширина вулиць становила близько 4-6 м. Вулиціперетиналисяпід прямим кутом. Херсонеситизбудуваликамяні водостоки, яківідводили в море дощову воду та нечистоти. Біляголовноїпоздовжньоївулицірозміщувалися агора, спорудигромадського та культового призначення та місцевийдзвін. Містобулообнесенеміцнимизахиснимистінами,зроблені з тесаного каменю. Їхвисотасягала до 10 метрів.Храми богів були прикрашені величними колонами, що збереглись до наших днів.

Херсонесити займалися виноградарством, землеробством та скотарством. Про це свідчать знайдені археологами у великій кількості ножі виноградарів, преси для вичавлювання соку з винограду, а також камяні жорна для розмелювання зерна й піфоси.

У Херсонесівчені-археологи розкопали театр, збудований просто неба. (покищоєдиний в ПівнічномуПричорномор'ї) амфітеатр

 

Учитель. Кожне місто мало свої закони найбільш важливі постанови і закони карбували на кам’яних плитах і виставляли на міській площі. Прикладом пам’ятки такого типу  є Херсонеська присяга.( на дошці висить ілюстрація«Херсонеська присяга, викарбувана на мармуровій плиті»).

Кожен житель Херсонеса, досягнувши певного віку, присягав своєму полісу. Передвами ця присяга.

Робота з підручником.

Відкрийте будь ласка ст..178 та прочитайте присягу громадян Херсонеса і дайте відповіді на питання.

Робота з документом.

Прочитати та прокоментувати присягу громадян Херсонесу

Запитання.

1. Яким був державний лад у Херсонесі?

2.Як ви вважаєте, для чого жителі Херсонеса присягали? Що саме для них мало важливе значення?

3.Як жителі укріпляли своє місто?

4.Що таке амфітеатр?

 

2.3.Пантікапей

Цікава історія і міста Пантікапей, що  в перекладі означає “рибний шлях.” Містобулозасноване греками в VI ст.. дон.е.Сьогодні на цьомумісцістоїтьКерч.

 Більшачастинамістарозкинулася на схилах гори ,щовисочить над бухтою. Ця гора й донинізветьсяМітридат за ім’ямпонтійського царя . На вершині гори стоїтьакрополь – головнафортецяміста з високимимурами.

 На територіїсучасногомістаКерч, проводились неодноразоворозкопки..Археологи відновили картину стародавньогоміста. Адже в давнину-цебулобагатемісто. Пантікапейбув столицею могутньогоБоспорського царства. В бухті стояло багатокораблів, на яківантажилихліб, худобу, іншітовари.Місто вело жвавуторгівлю. Про щосвідчатьмонети,знайденіпід час розкопок.              Майжетисячуроківіснувалигрецькіміста в ПівнічномуПричорномор’ї,залишившипісля себе значнийслід в історії.

Античні міста мали свою монету. Наприклад, в Ольвії карбували бронзову монету у вигляді дельфіна, пізніше — срібна кругла, (Ілюстрація Юльвійські монети»)

Запитання:

1.Так , що означає «рибний шлях»?

2.Як називається сучасне місце , де розташований Пантікапей?

3.Столицею якого царства був Пантікапей?

Фізкультхвилинка

1.

Учитель. Як же називалися античні міста греків? Де сьогодні знаходяться?

 

Учитель. Оселившись у наших краях, греки залишалися часткою великого грецького світу. Називали вони себе еллінами, а свою батьківщину Елладою.

Учитель.У античних містах розвивалися ремесла і культура. Що ви знаєте.

Повідомлення учнів

Освіта

1-й учень. Мешканці античних міст-держав приділяли значну увагу навчанню дітей: вони на­вчалися читання, лічби, письма, риторики (красномовства). Значну увагу приділяли фізичній підготовці: біг, боротьба, стрільба з лука. Для занять будували спеціальні споруди — гімназії. Розвивали такі науки, як історія та філософія.

2-й учень. Здавна мешканці античних міст зналися на медицині. Про це свідчать численні археологічні знахідки (хірургічні ножі, пінцети, голки та інше). В Ольвії навіть існувала аптека. Мешканці Причорномор'я широко використову­вали цілющі властивості кримських грязей. Історик Пліній Старший писав: «...на Таврійському півострові є земля, яка лікує різні хвороби».

Запитання:

 

1.Що вивчали діти у школі?

2. Що відомо про медичне обслуговування мешканців міста?

Театр і спорт

3-й учень. Театр був улюбленим видовищем. Певно через сильну руйнацію міст театр поки що винайдений лише в Херсонесі. Але відомо, що те­атри були в Ольвії та Пантікапеї.

Під час розкопок міст археологами знайдено списки переможців у змаганнях поетів,спортсменів. Таким чином, дух змагання, притаманний грекам, панував і тут. Спортивні змагання влаштовували з бігу, кидання списа та диска, боротьби, стрибків, стрільби з лука тощо. У них брали участь навіть вищі посадові особи. Про значення спорту свідчать і знахідки в могилах. Часто туди клали спортивний інвентар. Це і флакони з маслом, і спеціальні інструменти для очищення тіла від бруду тощо.

Жителі Причорномор'я часто виїздили до середземноморських грецьких міст для участі у святах та спортивних змаганнях. Переможців тут нагороджували красивими розмальованими амфорами. Декілька таких амфор знайдено в похованнях. Вони покладені до могил переможців цих ігор.

Запитання:

 1. Яке місце було найулюбленішим для греків?
 2. Які змагання проходили у містах?

 

Скульптура, живопис, мозаїка

4-й учень. Окрасою грецьких міст були статуї, їх ставили на честь богів, героїв, шанованих громадян. А на могилах ставили надгробки. їх збереглося особливо багато. Це кам'яні плити, на яких вирізьблені фігури померлих, зображено сцени прощання з ними. І скульптури, і надгробки розмальовано фарбами.

Дуже популярними були невеличкі скульптурки з випаленої глини. Вони зображують не тільки богів, а й простих людей.

Будівлі оздоблювали розписами. Парадні кімнати в заможних оселях оздоблювали мозаїкою. Із дрібної кольорової гальки викладали візерунки, фігури людей і тварин.

 

 

Запитання:

 

 1. Що таке статуя?
 2. Кого зображали скульптори?
 3. Як оздоблювали греки будівлі?
 4.  

V.ПІДСУМКИ УРОКУ

 

Учитель. -А як же греки переправлялися з Греції до своїх колоній? ( через море)

 • Як вигадаєте, чому вони Чорне море називали -ПонтомЕвксинським – «Гостинним морем»
 • А які античні міста  збереглися до нашого часу?

Учитель зачитує визначення, а учні записують цифру, під якою розміщено термін або поняття, яке йому відповідає. У результаті виходить восьмизначне число.

 

1) Колонія

5) Березань

2) Ольвія

6) метрополія

3) Херсонес

 

4)некрополь

7) Пантікапей

 

 

 1. На цьому острові виникла перша грецька колонія у Північному Причорномор'ї.
 2. Землі організовано заселені людьми, вихідцями з інших країн.
 3. Яке грецьке місто було зображено на українській гривні?
 4. Місце, де ховали померлих.
 5. «Материнське місто»,
 6. Назва цього міста в перекладі означає «щаслива». , .
 7. Це місто стало столицею могутнього Боспорcького царства.

Код: 57134628.

 

 

Учитель:  Ми познайомилися сьогодні з античними містами: Ольвії, Херсонеса, Пантікапея. За роботу на уроці отримують такі оцінки:

 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюватиматеріалпідручника параграф 37( с.179-180)

Виконатизавдання на контурнікарті (античніміста-державиПівнічногоПричорномор’я)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уривки з громадянської присяги херсонеситів

...Клянуся Зевсом, Геєю, Геліосом, Дівою (богиня Афіна — ред.)... героями, щоволодіютьмістом, територією та укріпленими пунктами херсонесців.

Я буду неухильнимщодосвободидержави й громадян і не зраджу Херсонеса, Керкіні-тіди... нічогонікому не зраджу — ніелліну, ні варвару, а оберігатиму все для херсонесь-кого народу.

Я не буду знищуватидемократичний лад і не дозволю цьогонікому, і не приховаюцього, а доведу довідомадержавнихосіб.

Я служитимународові й радитимуйомунайкраще і найсправедливіше для держави...

Я не даватиму і не прийматимударів на шкоду державі та громадянам.

Хлібізрівнини я не продаватиму і не вивозитиму в іншемісце, а тільки в Херсонес.

...Зевс, Гея, Геліос, Діва, божества олімпійські! Якщо я буду дотримуватисяцього, хай буде благо і мені самому, і потомству, і тому, щоменіналежить. Якщо ж ні, — хай буде зле і мені самому, і потомству... і хай ні земля, ні море не приносятьмені плоду.

Освіта

 

1-й учень. Мешканці античних міст-держав приділяли значну увагу  навчанню дітей: вони навчалися читання, лічби, письма, риторики (красномовства). Значну увагу приділяли фізичній підготовці: біг, боротьба, стрільба з лука. Для занять будували спеціальні споруди — гімназії. Розвивали такі науки, як історія та філософія.

 

2-й учень. Здавна мешканці античних міст зналися на медицині. Про це свідчать численні археологічні знахідки (хірургічні ножі, пінцети, голки та інше). В Ольвії навіть існувала аптека. Мешканці Причорномор'я широко використовували цілющі властивості кримських грязей. Історик Пліній Старший писав: «...на Таврійському півострові є земля, яка лікує різні хвороби».

 

Театр і спорт

 

3-й учень. Театр був улюбленим видовищем. Певно через сильну руйнацію міст театр поки що винайдений лише в Херсонесі. Але відомо, що те­атри були в Ольвії та Пантікапеї.

Під час розкопок міст археологами знайдено списки переможців у змаганнях поетів,спортсменів. Таким чином, дух змагання, притаманний грекам, панував і тут. Спортивні змагання влаштовували з бігу, кидання списа та диска, боротьби, стрибків, стрільби з лука тощо. У них брали участь навіть вищі посадові особи. Про значення спорту свідчать і знахідки в могилах. Часто туди клали спортивний інвентар. Це і флакони з маслом, і спеціальні інструменти для очищення тіла від бруду тощо.

 

4-й ученьЖителі Причорномор'я часто виїздили до середземноморських грецьких міст для участі у святах та спортивних змаганнях. Переможців тут нагороджували красивими розмальованими амфорами. Декілька таких амфор знайдено в похованнях. Вони покладені до могил переможців цих ігор.

 

Скульптура, живопис, мозаїка

 

5-й учень. Окрасою грецьких міст були статуї, їх ставили на честь богів, героїв, шанованих громадян. А на могилах ставили надгробки. їх збереглося особливо багато. Це кам'яні плити, на яких вирізьблені фігури померлих, зображено сцени прощання з ними. І скульптури, і надгробки розмальовано фарбами.

 

6-й ученьДуже популярними були невеличкі скульптурки з випаленої глини. Вони зображують не тільки богів, а й простих людей.

Будівлі оздоблювали розписами. Парадні кімнати в заможних оселях оздоблювали мозаїкою. Із дрібної кольорової гальки викладали візерунки, фігури людей і тварин.

 

 

docx
Додано
20 липня 2018
Переглядів
231
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку