27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Конспект уроку на тему: "Лісове господарство"

Про матеріал
Конспект відкритого уроку з географі 9 кл. на тему: " Лісове господарство." Конспект розроблений відповідно вимогам діючої навчальної програми", супроводжується презентацією.
Перегляд файлу

 

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО.

ОСНОВНІ ЛІСОВІ ПОЯСИ СВІТУ.

ЛІСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО В УКРАЇНІ.

 

 

Очікувані результати НПД: учні називають основні лісові пояси світу, пояснюють та показують на карті розміщення лісових поясів та лісових масивів в Україні; пояснюють розміщення лісових поясів світу, лісових масивів в Україні; порівнюють лісозабезпеченість України, світу й окремих його регіонів; оцінюють вплив лісового господарства на стан географічного се­редовища.

Розвивальна та виховна мета: розвивати вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, формувати екологічну грамотність; виховувати любов до природи Землі, самостійність, допитливість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручники, атласи, комп’ютер, проектор, мультимедійна презентація.

Опорні та базові поняття: первинний сектор господарства, лісове господарство, лісозабезпеченість, лісистість.

 

Хід уроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ Й ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВЯ

Яку тему  ми  вивчали  на  минулих  уроках?

До якого сектора  економіки належить  с.г

Сьогодні на  уроці ми  розглянемо ще  одну  галузь, що  належить до первинного  сектора  економіки.

Давайте  пригадаємо

- В яких  широтах  сформувалися лісові природні зони?

- Які умови потрібні для формування лісів? (достатня  волога  і  тепло)

         -  Давайте  пригадаємо  природні  зони,  де зростають  ліси. (користуючись  атласом)

          -  У  якій природній  зоні  зростають  найвитриваліші породи  дерев?

 

ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

 

Продовж  речення

Ліс  дає  нам….,  Для  мене  ліс—це…

Все,  що  ми  перечислили  є  лісовими  ресурсами.

Отже, як  ви  вже  зрозуміли саме  про  них  та  про  лісове  господарство   світу  та  України ми вестимемо розмову  сьогодні на  уроці

.

ІV Повідомлення теми, цілей і завдань уроку.

Тема  уроку: Лісове господарство Слайд2

Епіграфом  до нашого  уроку  стануть  такі  вислови Слайд1

 

Оцінювання за  індивідуальними  картками

 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Лісове господарство. Лісозабезпеченість.

«Мозковий  штурм»

-Яке, на  вашу  думку, головне  завдання лісового   господарства?

 

Це особлива галузь діяльності людини, оскільки передбачає використання одного з найцінніших природних ресурсів планети — лісових

 Слайд3 Лісове господарство — галузь економіки, що вивчає, охорону і захист лісів, а також регулювання їх використання в цілях задоволення потреб у лісових ресурсах, веде облік і відтворення.

Лісове господарство складається з:

 лісівництва,

лісозаготівлі,

 одержування та первинного оброблення технічної або паливної деревини,      

збирання дикорослих лісових продуктів.

 

Для лісового господарства  характерні  такі  показники.Слайд4.

Лісозабезпеченість території показник, розрахований шляхом ділення площі лісів на кількість населення світу, країни (області). Лісозабезпеченість  світу  становить  близько 0,54га на  людину

Лісистість території — відношення площі лісів до загальної площі тери­торії. Середня лісистість поверхні  землі становить  30,5%

Як  же  розміщені  ліси  по  земній  кулі?

2. Основні лісові пояси світу.

Гра «Що  зайве?»

Сосна, дуб, береза, червоне дерево, вільха.

Сандалове  дерево, дерево-кебрачо, модрина, чорне дерево, гевея.

 Гілеї, сельви,  джунглі,  діброва?

 

Отже,  майже всі ліси планети зосереджені в двох лісових поясах, які умовно на­зивають північний та південний. Слайд5.

Робота  в групах

Особливості лісового  поясу Слайд6.

 

  • Поширення
  • Країни
  • Зростає чи зменшується  лісистість? Якщо так, то чому?

 

Ліси північного поясу

 зосереджені в помірному поясі Північної півкулі (тут переважають хвойні породи дерев). Він охоплює значну територію в Азії та Північній Америці.

Визначте які  країни мають  ліси.

У цьому поясі найбільші масиви лісів мають Росія, Канада, США, Швеція та Фінляндія. Площа північного поясу відносна стабільна, а в останні роки навіть збільшується.

Ліси південного поясу розташовані в екваторіальному й субекваторіальному поясах (переважають широколистяні породи дерев). Це північ Південної Америки (басейн Амазонки), Центральна Америка, західна частина екваторіальної Африки (зокрема басейн річки Конго), Південно-Східну Азія, північний схід Австралії. Найбільші лісові масиви тут зосереджені в Бразилії, Колумбії, Конго, Мозамбіку, Індонезії, Малайзії. Площа південного поясу скорочується через активну вирубку лісів у країнах, що розвиваються.

Ліси якого  поясу ми  називаємо «легенями  планети»?

3.Світові  обсяги  лісозаготівлі

Робота  з  підручником

Мал.46

Що входить  до  продукції  лісової  промисловості Слайд7.

 

Пиломатеріали

Фанера

Меблі

Целюлоза, папір, картон

          Паливо

Як  ви думаєте який  вид продукції  переважає  за  виробництвом?

Пиломатеріали та  папір

Слайд8.Важливим етапом використання деревини вважається її механічна переробка, зокрема виробництво пиломатеріалів. Щорічно у світі виробляється 500 млн м3 пиломатеріалів. У першу десятку країн, що найбільше виробляють пиломатеріалів, входять США, Канада, Росія, Японія, Китай, Бразилія, Індія, Німеччина, Франція,Швеція.

Слайд9.За масштабами хімічної переробки деревини лідирують дві країни - США і Канада. Вони посідають перші два місця у світі, виробляючи разом половину целюлози (близько 80 млн т). Провідні позиції мають також Японія,Швеція, Фінляндія, Китай, Росія, Бразилія. Так само США є світовим лідером і щодо загального виробництва паперу і картону, а їхні найближчі конкуренти - Японія і Китай. Утім, якщо здійснити перерахунок на одного мешканця, то на першому місці за кількістю виробництва паперу і картону перебувають Фінляндія, Швеція іКанада.

 

Робота  з  підручником

Ст.  75 Дізнайтеся  більше

 

4.Лісове господарство в Україні. Слайд10.

Самостійне опрацювання матеріалу  за  допомогою підручника  та  атласів за  планом

10,4 млн га: 42 млн 650 тис. осіб = 0,24 га на одну особу (удвічі менше, ніж середній показник у світі)

 

«Лови  помилку»

Сигнальні  картки

Лісистість території України становить 15,9 %. Або 10.4  млн га. Це майже такий  же  показник як і  світовий. В  Європі  за  лісистістю Україна займає одне з останніх  міць. Ліси України сформовані понад 30 видами деревних порід, серед яких до­мінують сосна, дуб, бук, ялина, береза, вільха, ясен, граб, ялиця. Найбільша концентрація зростання лісів у Українських  Карпатах  та Лісостепу.  Ліси  України повністю  задовольняють  потреби  економіки  в деревині.  Відсоток заповідних лісів  становить близько 6%. Всі  ліси  в  Україні  є  екологічно  чистими. Половина лісів України є штучно створеними і потребують посиленого до­гляду (кожний другий гектар лісу створений штучно).Основним  чинником розміщення  підприємств  лісового  господарства  є сировинний. Найбільші  підприємства розташовані   в Чернівецькій (смт Берегове йм. Чернівці), Івано-Франківській (смт Брошнів-Осада й смт Перегінське, м. Надвірна), Закарпатській , Львівській , Рівненській (, Житомирській

Проблеми і  перспективи

Збереження  та  відновлення ресурсів

Ліси  це  відновлювальні ресурси

Ніби  нічого  страшного «Вирубав- посадив»

Але чи є  різниця між природніми лісами або пралісами і  штучними  або  господарськими  лісами Слайд11.

Пропоную  заповнити таблицю

 

За 5-ти бальною  системою Слайд12,13

Ознаки «якісного»  лісу

Штучні(  господарські  ліси)

Праліси

Біорізноманіття

 

 

Поєднання  різних  порід  дерев

 

 

 

Старі, молоді  дерева

 

 

 

Живі, відмерлі (лом)

 

 

 

Що ми побачили  за  результатами?

Виступ

Праліси та старовікові ліси – недоторкані ділянки, які існують і розвиваються під впливом природи. У справжньому лісі повинні бути і старі, і молоді, і повалені дерева. Адже що різноманітніший ліс, то більше в ньому життя. Завдяки цьому вони мають високу життєздатність, стійкі проти несприятливих впливів, забезпечують надзвичайно важливі екосистемні послуги (регулювання клімату, очищення води, утримання вуглецю, збереження унікального біорізноманіття та виняткових естетичних, екоосвітніх цінностей тощо), котрі не в змозі повноцінно надати господарські ліси. Після знищення, праліси неможливо відтворити. На сьогоднішній день їх значною мірою знищено. У Європі залишки пралісів збереглися лише у Карпатах, на Балканах і північній Росії Такий праліс є в Житомирській області, але зараз до нього вже дуже близько підкрався видобуток бурштину. У Хмельницькій області в Сатанові залишився буковий праліс. Також це шмат лісу Голосіївського національного парку. Він був ще до того, як з'явився Київ. Там є старі дерава, які мають по декілька століть. Але таких місць в Україні дуже мало. Та й загалом природних лісів у нас залишилося менше як 10%, усім їм загрожує повне знищення

 

Отже яке  стоїть  завдання  перед  державою, громадськістю, лісівниками

(Збереження пралісів  надання  їм  статусу заповідних)

 

Що  ще  становить  загрозу  нашим  лісам?

Пожежі Слайд14.

 

Короїд-журналістське  розслідування Слайд15

 

Неконтрольовані  вирубки. Крадіжки.  Слабо  налагоджене безвідходне  виробництво.

 Слайд16.

Перспективи Слайд17

Приватизація

Загальні середньорічні обсяги заготівлі деревини в останні роки в середньому становлять близько 16 млн м3.

 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Проект Слайд18

«Я і  ліс»

« Держава  і  ліс»

 

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Оцінювання  за  індивідуальними  картками

 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, опрацювати § 16.

2. За допомогою ресурсів Інтернету дізнатися: яку площу займають ліси у ва­шому регіоні. Обчисліть показники лісозабезпеченості та лісистості вашого регіону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

doc
До підручника
Географія 9 клас (Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В.В.)
Додано
17 лютого 2020
Переглядів
2358
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку