14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Конспект уроку учнів 7 класу. Алгебра

Про матеріал

Матеріал розроблений на закріплення матеріалу і підготовку до контрольної роботи. Дозволяє перевірити знання учнів і оперативно всіх задіяти до роботи у кдасі. Відповідає диференційованому підходу до вивчення теми.

Перегляд файлу

Тема. Збережемо клімат – почнемо з простих     енергетичних рішень

Мета заняття. Розширити знання учнів про енергозбереження, його значення, важливість, необхідність, сучасність; познайомити учнів з енергетичною проблемою в Україні й світі та способами її розв’язання за допомогою альтернативних джерел енергії; з’ясувати можливості економії енергії; навчитися ефективно використовувати різні джерела енергії. Формувати бережливе й економне ставлення до використання електроенергії. Продовжити виховання екологічного мислення у дітей, допомогти їм відчути себе частинкою матері – природи; виховувати всебічно обізнаних, дбайливих і заощадливих господарів своєї країни.

Форма проведення: диспут – бесіда.

Обладнання. Плакати з цитатами (додаток 1 – 5); малюнки, фотографії.

Девіз уроку: Любімо, шануймо, бережімо, захищаймо, як захищає мати дитину від великої небезпеки – Природу – вічне джерело нашого життя і нашої творчості. Вона нам у стократ більше віддасть, ніж ми можемо їй дати.

Емблема: енергія – джерело життя на Землі.

Хід заняття

 1. Організація учнів до заняття.

У процесі підготовки до дискусії учням було запропоновано план дискусії, головні питання для обговорення та перелік додаткової літератури

II.        Основна частина заняття.

 1. Мотивація пізнавальної діяльності (розповідь учителя)

Ся історія розвитку цивілізації – історія пошуку джерел енергії. Це дуже актуально й сьогодні адже енергія – це можливість подальшого розвитку індустрії, одержання стійких урожаїв, благоустрій міст і надання допомоги природі в заліковування ран, завданих їй цивілізацією.

Люди постійно щось винаходять, щось придумують, а «розплачується» енергія. Енергія черпає свої сили в корисних копалинах, воді , вітрі. Людина користується всім цим, але як? Дуже безвідповідально. Зараз лише за добу людина спалює стільки палива, скільки природа може синтезувати за 1000 років. Через недосконалість сучасних технологій з кожних 26 т різних мінералів, що добуваються щорічно з надр Землі, лише 520 кг складає корисний продукт, а інше? Тільки у Світовий океан у вигляді відходів щорічно скидається більше 2 млн. т свинцю, 5 ти. Тонн ртуті, а заліза стільки, що було б достатньо для виробництва всієї стоглі, виплавлюваної у світі. Таке без господарське використання запасів енергії завдає непоправної шкоди.

Отже, ефективне використання енергії та стан навколишнього середовища є суттєвим для сталого розвитку як на світовому рівні, так і на рівні країни. Сьогодні на занятті ми познайомимося з основн7ими джерелами енергії, енергетичною проблемою та шляхами її розв’язання в Україні.

За попереднім завданням учні готують інформацію на запропоновані вчителем теми.

 1. Розповіді учнів

Що таке енергія?

Енергія – це абстрактне поняття, яке запроваджене фізиками, щоб описувати єдиними термінами різні явища, пов’язані з теплотою і роботою. Це виявилося дуже зручно, і тепер енергія є фундаментальним поняттям не тільки усіх природничих наук, а і в усіх сфер життя.

Ми кажемо: «Він – енергійна людина» - усім зрозуміло, щодо яких рис людини йдеться. Неможливо уявити собі діяльність, котра не пов’язана з енергією. Адже навіть процес мислення потребує енергії.

Кожний організм у процесі своєї життєдіяльності використовує різні види енергії. Вона лежить в основі фізіологічних та біохімічних процесів, що відбуваються всередині організму.

Для того, щоб міркувати про те, як забезпечити майбутнє людству енергією, потрібно докладно пізнати її властивості. Якщо ви зазирнете дещо глибше в природу енергії, то отримаєте ключ до розуміння багатьох проблем довкілля і переконаєтеся в необхідності пошуку нових шляхів отримання енергії в майбутньому. Знайомству з проблемами енергоспоживання допоможе нам сформувати власний спосіб мислення. З часом з’являться навички, що потрібні для життя в суспільстві майбутнього.

Звідки одержуємо енергію?

Україна не може сама себе забезпечити повністю енергоносіями, тож змушена велику частину їх ввозити. Тільки на потреби автотранспорту щороку витрачається більше 12 млн. тонн бензину і 15 тонн дизельного палива. Ближчим часом ці потреби будуть зростати.

В Україну за рахунок розвинутої спиртопереробної промисловості саме паливний етанол має найбільший потенціал. Джерела його отримання – трав’янисті рослини та деревина, відходи сільського господарства та деревообробної промисловості, а також побутове сміття практично невичерпне.

Виробництво дизельного палива (біодизеля) не менш перспективний напрямок розв’язання проблеми кількості власних моторних палив в Україні. Його отримують з різних видів рослинних олій (ріпак, конопля, соняшник, соя, пальма тощо…). Найбільш прийнятним джерелом біодизеля в наших клімато – географічних умовах є насіння ріпаку.

Якомога ширше використання різних видів біопалива виправдане і необхідністю захисту довкілля від транспортного забруднення. Автотранспорт в Україні характеризується низькою ефективністю двигунів, витрата палива в яких в 1,4 -1,5 раз перевищує світові норми. Тому викид шкідливих речовин і парникових газів на один кілометр пробігу значно вищий.

Альтернативні джерела енергії

Найважливішими видами альтернативної енергії є:

 • Енергія, яка виділяється при реакціях ядерного поділу;
 • Енергія вітру;
 • Енергія морських хвиль і припливів
 • Сонячна енергія, яка використовується шляхом прямого перетворення й переробки біомаси.

Обмеженість запасів не відновлюваних енергоресурсів і нерівномірність їх розподілу за регіонами і країнами, а також необхідність посилення заходів щодо захисту навколишнього середовища викликають підвищення уваги до проблеми використання відновлювальних джерел енергії.

Використання альтернативних джерел енергії – необхідне наукове завдання. Енергія різного типу використовується на хімічному виробництві безпосередньо при здійсненні хімічних перетворень, при транспортуванні сировини, матеріалів готової продукції, подрібненні сировини, перемішуванні реагуючих речовин

Споживання енергії людством

 Cьогодні людство споживає таку величезну кількість енергії, що це має значний вплив на екологію Землі і вже призвело до низки екологічних катастроф (спустелювання, ерозія грунтів, скорочення біологічного розмаїття, «озонові діри», надмірний парниковий ефект через підвищення концентрації СО2 в атмосфері).

Сучасна енергетика – це переважно промислові підприємства. В усьому світі вони щорічно викидають на поверхню землі близько мільярда тонн відходів, а ефективні технології їх переробки, на жаль, здебільшого відсутні. Відтак токсичні відходи чимдалі частіше спричиняють виникнення масових захворювань людини, рослин і тварин.

Немає жодного енергоджерела, яке тою чи іншою мірою не заподіює шкоди дозвілля та здоров’ю людей. Це спонукає нас заощаджувати енергію та використовувати ті енергоджерела, які мають найменший негативний вплив на Природу. Тільки тоді ми досягнемо сталого розвитку суспільства. Температура довкілля є однією з найважливіших умов існування життя. На Землі підтримання  певної температури атмосфери забезпечують випромінювання Сонця та парниковий ефект. 30% сонячної енергії, яка падає на Землю, відбивається назад у космос, 47% витрачається на нагрівання земної поверхні, 22% - на круговорот води в природі, 0,1% - на утворення вітру, хвиль, океанічних течій і лише 0,03% поглинається в ході фотосинтезу.

Без парникового ефекту середня температура на Землі була б – 180С, завдяки йому вона становить  +140С. Але в результаті діяльності людини (зі спалюванням викопного палива і вирубування лісів на планеті) в атмосфері збільшується концентрація «парникових газів», які порушують озоновий шар Землі. Нагромадження парникових газів у атмосфері порущує природний температурний баланс на планеті й спричиняє загальне потепління і зміну клімату. Якщо цей процес триватиме і далі, то підніметься рівень Світового океану, великі ділянки суші опиняться під водою, постраждають сотні мільйонів людей.

3.Підсумки вчителя

- Отже, Україна має значні природні ресурси та унікальне для Європи навколишнє середовище, але водночас є однією з найбільших екологічно – забруднених регіону. Неефективне управління довкіллям в минулому спричинило зростаючу кількість природних катастроф в Україні за останні роки, а також привело до погіршення стану здоров’я людей. На сьогодні Україна є однією з країн світу, де енергія використовується найменш ефективно. Виробництво енергії, яку ми споживаємо, завдає значної шкоди рослинному й тваринному світі, здоров’ю людини. Це змушує нас задумуватись над можливостями ефективнішого використання енергії, що сприятиме збереженню навколишнього середовища і в той же час буде вигідно споживачу. Економія ресурсів і енергії – реальний спосіб зменшити витрати і зберегти довкілля для наступних поколінь. Тому існують такі шляхи вирішення енергетичної проблеми:

 • Підвищення кількості моторних палив шляхом збільшення глибини переробки нафти й одночасного скорочення витрат мазуту електростанціями, а також широкого використання як моторного палива стиснутого і зрідженого природного газу;
 • Організація промислового виробництва штучних рідких палив на основі вугілля, сланців, природного газу;
 • Мембранні технології;
 • Використання вторинної сировини. Комплексне використання сировини й відходів – основа комбінування виробництв;
 • Безвідходні технології;
 • Використання альтернативних джерел енергії
 1. Енергозбереження на практиці.

Учні діляться на певні групи за вибором геометричної фігури (трикутник, квадрат, ромб, прямокутник та круг). Учням даються певні завдання.

1 група. Обігрівання приміщень.

Запитання. Ми живемо в прохолодному кліматі і тому змушені вишукувати штучні методи збереження тепла. Узимку, виходячи на вулицю, ми вдягаємо теплий одяг. А як бути з приміщенням?

Відповідь. Комфортна температура в середині приміщення повинна бути не нижче 180 – 200С. Як же економити енергію, необхідну для нагрівання? Зменшити втрату тепла на десятки відсотків можна таким чином:

 • Утеплити вікна для усунення протягів, або замінити традиційні вікна на склопакети;
 • Усунути холодні протяги з дверей, щілин;
 • Зовнішні двері повинні щільно зачинятися, для цього можна скористатися ущільнювачем;
 • Засклити балкон;
 • Провітрювати приміщення потрібно часто і короткочасно, щоб не охололи стіни і стеля;
 • Якщо кімната холодна, утеплити її допоможуть навіть килими на холодних стінах і на підлозі.

УВАГА! Закриваючи вікна на ніч шторами, можна зменшити втрати тепла через вікна

2 група. Використання гарячої води

Запитання. Щоб нагріти воду, необхідно багато енергії. Значні об’єми гарячої води ми витрачаємо, користуючись душем, миючи посуд, для умивання, прибирання та прання. Тому необхідно реально оцінити споживання гарячої води та навчитися її заощаджувати. Що можна зробити?

Відповідь.

 • При готуванні їжі не слід використовувати більше води, ніж потрібно, закривати каструлі кришками;
 • Під час прання програма машини повинна бути встановлена на потрібну температуру;
 • Не мити посуд під проточною водою, а використовувати корок в кухонній мийці;
 • Не залишати відкритими крани, коли чистите зуби;
 • Не допускати, щоб вода лилася даремно, вчасно ремонтувати крани, що протікають

ЦІКАВИНКА! Кран, що протікає, призводить до втрат 7000 літрів води на рік (за умови, що вона крапає повільно). Якщо ж вода біжить тоненькою цівкою, то її втрати становитимуть до 30 000 літрів на рік.

3 група. Освітлення

Запитання. Людям для існування потрібне світло. Зараз діяльність людини триває 24 години на добу, і ми багато часу перебуваємо в середині будинків особливо значна потреба у додатковому штучному освітленні протягом коротких зимових днів. Що можна зробити?

Відповідь.

 •      Вимикайте світло, коли воно непотрібне;
 •      Замініть традиційні електричні лампи розжарювання на новий тип економічних лапм (споживання енергії для освітлення зменшиться приблизно в 10 разів);
 •      Дайте доступ денному світлу;
 •      Частіше витирайте порох з лампочки і плафонів.

ЦІКАВИНКА! Для того, щоб 12 годин щодня протягом року горіла одна лампа потужністю 100 Вт, необхідно спалити 180 кг вугілля, внаслідок чого в атмосферу буде викинуто 425 СО2.

Економити електроенергію можна за допомогою кольору стін. Біла стіна відбиває 80% спрямованого на неї світла, а темно – зелена – лише 15%, чорна – 9%.

3 група. Збереження палива.

Під час згоряння палива виділяється енергія. Основні процеси, що супроводжують горіння – споживання кисню і утворення вуглекислого газу і оксиду вуглецю. Крім оксидів вуглецю до складу продуктів згоряння входять сполуки сірки, азоту та інших хімічних елементів. Потрапляючи в атмосферу, вони змінюють її склад і негативно впливають на природні процеси. Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу можна досягти шляхом раціонального спалювання палива. Як зберігати паливо в побуті? Наприклад, ми не завжди економно витрачаємо паливо. Якщо, збираючись до школи, нагріваємо повний чайник води, а використовуємо лише частину, то деяка кількість палива витрачається марно.

4 група. Юні науковці.

Вам необхідно поміркувати та на аркуші паперу створити прилади, за допомогою яких можна економити енергію.

5 група. Юні письменники.

Скласти у віршованій формі текст, в якому буде червоною ниткою виражений заклик економити всіх енергію нашої планети.

III.        Заключна частина заняття.

Для підбиття підсумків роботи учні об’єднуються в загальне коло – «Коло ідей».

 • Що нового ви дізнались на занятті?
 • Які причини виникнення енергетичної проблеми?
 • Як у майбутньому здійснюватиметься поповнення паливних ресурсів?
 • Як ви вважаєте, у чому полягає енергозберігаюча політика на підприємствах і в побуті?
 • В якій спосіб можна зменшити витрати електроенергії в побуті?
 • Зверніть, будь ласка, увагу на емблему нашого заняття. Про що вона вам говорить? Все у руках людини. Розумне використання джерел людського існування, процвітання, майбутнього дітей – в нашому умінні і бажанні раціонально, бережливо, обдумано користуватися дарами Землі.

Висновок вчителя

- Отже, незаперечна роль енергії в підтримці і подальшому розвитку цивілізації. У сучасному суспільстві важко знайти хоч би одну область людської діяльності, яка не вимагала б, - прямо або побічно - більше енергії, чим її можуть дати м'язи людини.

За час існування наший цивілізації багато раз відбувалася зміна традиційних джерел енергії на нових, досконаліших. І не тому, що старе джерело було вичерпане.

Сонце світило і обігрівало людину завжди: і проте одного разу люди приручили вогонь, почали палити деревину. Потім деревина поступилася місцем кам'яному вугіллю. Запаси деревини здавалися безмежними, але парові машини вимагали калорійнішого "корму".

Але і це був лише етап. Вугілля незабаром поступається своїм лідерством на енергетичному ринку нафти.

І ось новий виток в наші дні провідними видами палива поки залишаються нафта і газ. Але за кожним новим кубометром газу або тонної нафти потрібно йти все далі на північ або схід, зариватися все глибше в землю. Зрозуміло, що нафта і газ з кожним роком коштуватимуть нам все дорожче.

Заміна? Потрібний новий лідер енергетики. Ним, поза сумнівом, стануть ядерні джерела.

Запаси урану, якщо, скажімо, порівнювати їх із запасами вугілля, начебто не так вже і великі. Та зате на одиницю ваги він містить в собі енергії в мільйони разів більше, ніж вугілля.

А підсумок такий: при отриманні електроенергії на АЕС потрібно витратити, вважається, в сто тисяч разів менше засобів і праці, чим при витяганні енергії з вугілля. І ядерне пальне приходить на зміну нафти і вугіллю... Завжди було так: наступне джерело енергії було і могутнішим. То була, якщо можна так виразитися, "войовнича" лінія енергетики.

У гонитві за надлишком енергії чоловік все глибше занурювався в стихійний світ природних явищ і до якоїсь пори не дуже замислювався про наслідки своїх справ і вчинків.

Але часи змінилися. Поза сумнівом, в майбутньому паралельно з лінією інтенсивного розвитку енергетики отримають широкі права громадянства і лінія екстенсивна: розосереджені джерела енергії не дуже великої потужності, та зате з високим ККД, екологічно чисті, зручні в обігу.

Розповідь про енергію може бути нескінченна, необчислені альтернативні форми її використання за умови, що ми повинні розробити для цього ефективні і економічні методи. Не так важливо, яке ваша думка про потреби енергетики, про джерела енергії, її якість, і собівартість. Нам, мабуть. слід лише погодитися з тим, що сказав вчений мудрець, ім'я якого залишилося невідомим: "Немає простих рішень, є тільки розумний вибір".

 

«ВСЕ ПРЕКРАСНОЕ НА ЗЕМЛЕ - ОТ СОЛНЦА, И ВСЁ ХОРОШЕЕ -  ОТ ЧЕЛОВЕКА»

                                                                                               М. Пришвин

- Саме такими словами мені хочеться закінчити наше заняття. Настав час людству зупинитися, озирнутися навколо, побачити над собою прекрасне голубе небо, почути спів пташок, замислитись над своїм призначенням на Землі, захистити Природу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

 

 1. Антонова А. П., Бужинов А. Р.. Використання енергії. – К.: Фенікс, 1999. – 544с.
 2. Балабанов Е. М. Сонце на Земле. – М.:Молода гвардія, 1995
 3. Вурізін С. Р., Тягарський А. К. Енергія в нашому житті. -  Л.:  Каменяр, 2008. – 465с.
 4. Геков Г. В., Тряскова К. С. Для чого нам потрібна енергія? – К.: Либідь, 2004. – 123с.
 5. Голубев И. Г., Новиков Ю. В. Окружающая середа и её охрана. – М.: Просвещение, 1999.
 6. Гутовський В. Н. Учням про енергію. – М.: Просвещение, 2009.
 7. Доненко П. П. Використання атомної енергії. -  К.: Либідь. 2010. – 238с.
 8. Васковець Т. П. Енергія майбутнього. Бесіди на актуальні теми. – М.: Просвещение, 2005.
 9. КоненкоН. О, Приступчук Я. Ф. Енергія і людство. – К.: Україна., 2009. – 246с.
 10. Кучерява Г. О, Прохорова Д. І. Навколишній світ. – Л.: Довіра, 2005. – 698с.
 11. Мельников О. В. та інші. Енергозбереження/ Посібник. – К.: Редакція освітянських видань, 2010.
 12. Нестеров К. Р. Джерела енергії. – К.: Світ, 1999. – 335с.
 13. Омельчук Л. П, Вівченко К. Д. Час атомної енергії. Л.: Каменяр, 2009. – 149с.
 14. Практичні засоби з енергозбереження та їх застосування. – Рівне: Екоклуб, 2009.
 15. Шевчук Н. О. Творчий проект «Енергозбереження в сім’ї». Позакласний час, 2010, № 10. – с. 4-6.
 16. Шевчук Н. О. Що таке енергія і як її зберегти. – Рівне: Екоклуб, 2009.
 17. Янковська П. П., Русанівський О. І. Альтернативні методи використання енергії. Х.: Відродження, 2010. – 499с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Енергія - не тільки одне з найчастіше обговорюваних сьогодні понять; крім свого основного фізичного (а в ширшому сенсі - природничонаукового) змісту, вона має численні економічні, технічні, політичні і інші аспекти.

       Людству потрібна енергія, причому потреби в ній збільшуються з кожним роком. Разом з тим запаси традиційних природних палив (нафти, вугілля, газу і ін.) кінцеві. Практично невичерпні запаси термоядерного палива - водню, проте керовані термоядерні реакції поки не освоєні і невідомо, коли вони будуть використані для промислового отримання енергії в чистому вигляді, тобто без участі в цьому процесі реакторів ділення. Залишаються два шляхи: строга економія при витрачанні енергоресурсів і використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії.

 Я розглянула проблеми освоєння і використання нових ресурсів енергії (альтернативні джерела енергії). Мета роботи - перш за все ознайомитися з сучасним положенням справ в цій незвичайно широкій проблематиці, аналіз нових шляхів отримання практично корисних форм енергії.

До нових форм первинної енергії в першу чергу відносяться: сонячна і геотермальна енергія, приливна, атомна, енергія вітру і енергія хвиль. На відміну від викопних палив ці форми енергії не обмежені геологічно накопиченими запасами (якщо атомну енергію розглядати разом з термоядерною). Це означає, що їх використання і споживання не веде до неминучого вичерпання запасів.

Розглянула нові схеми перетворення енергії і об'єднала єдиним терміном “екоенергетика”, під яким маються на увазі будь-які методи отримання чистої енергії, що не викликають забруднення навколишнього середовища.

Проблеми, пов'язані з походженням, економічністю, технічним освоєнням і способами використання різних джерел енергії, були і будуть невід'ємною частиною життя на наший планеті. Прямо або побічно з ними стикається кожен житель Землі. Розуміння принципів виробництва і споживання енергії складає необхідну передумову для успішного вирішення завдань, що набувають все більшу гостроту проблем сучасності і в ще більшому ступені - найближчого майбутнього.

Світ, в якому ми живемо, можна вивчати з самих різних крапок зір. Нові знання ведуть до постійного їх звуження, до все більшій диференціації наукових дисциплін і відповідних ним областей людської діяльності. Результати об'єктивної оцінки “стану справ” в цих областях дуже різні.

Чому ж саме зараз, як ніколи гостро, постало питання: що чекає людство - енергетичний голод або енергетичний достаток? Не сходять із сторінок газет і журналів статті про енергетичну кризу. Із-за нафти виникають війни, розцвітають і бідніють держави, змінялися уряди. До розряду газетних сенсацій стали відносити повідомлення про запуск нових установок або про нові винаходи в області енергетики. Розробляються гігантські енергетичні програми, здійснення яких зажадає величезних зусиль і величезних матеріальних витрат.

Рівень матеріальної, а кінець кінцем і духовної культури людей знаходиться в прямій залежності від кількості енергії, наявної в їх розпорядженні. Щоб добути руду, виплавити з неї метал, побудувати будинок, зробити будь-яку річ, потрібно витратити енергію. А потреби людини весь час ростуть, та і людей стає все більше.

Так за чим же зупинка? Учені і винахідники вже давно розробили численні способи виробництва енергії, в першу чергу електричної. Давайте тоді будувати все більше і більше електростанцій, і енергії буде стільки, скільки знадобиться! Таке, здавалося б, очевидне рішення складної задачі, виявляється, таїть в собі немало підводних каменів.

Невблаганні закони природи стверджують, що отримати енергію, придатну для використання, можна тільки за рахунок її перетворень з інших форм. Вічні двигуни, нібито що проводять енергію і що нізвідки не її беруть, на жаль, неможливі. А структура світового енергогосподарства до сьогоднішнього дня склалася таким чином, що чотири з кожних п'яти проведених кіловат виходять в принципі тим же способом, яким користувалася первісна людина для зігрівання, тобто при спалюванні палива, або при використанні запасеної в нім хімічної енергії, перетворенні її в електричну на теплових електростанціях.

Нові чинники - збільшені ціни на нафту, швидкий розвиток атомної енергетики, зростання вимог до захисту навколишнього середовища, зажадали нового підходу до енергетики.

У розробці енергетичної програми взяли участь видатні учені країни, фахівці різних міністерств і відомств. За допомогою новітніх математичних моделей електронно-обчислювальні машини розрахували декілька сотень варіантів структури майбутнього енергетичного балансу. Були знайдені принципові рішення, що визначили стратегію розвитку енергетики на прийдешні десятиліття.

На жаль, запаси нафти, газу, вугілля зовсім не нескінченні. Природі, щоб створити ці запаси, було потрібно мільйони років, витрачені вони будуть за сотні років. Сьогодні в світі сталі серйозно замислюватися над тим, як не допустити хижацького розграбування земних багатств. Адже лише за цієї умови запасів палива може вистачити на століття. На жаль, багато нафтовидобувних країн живуть сьогоднішнім днем. Вони нещадно витрачають даровані їм природою нафтові запаси. Зараз багато з цих країн, особливо в районі Персидської затоки, буквально купаються в золоті, не замислюючись, що через декілька десятків років ці запаси вичерпаються. Що ж відбудеться тоді -, а це рано чи пізно трапиться, - коли родовища нафти і газу будуть вичерпані? Підвищення цін на нафту, необхідну не тільки енергетиці, але і транспорту, і хімії, що відбулося, примусило задуматися про інші види палива, придатні для заміни нафті і газу. Особливо замислювалися тоді ті країни, де немає власних запасів нафти і газу і яким доводиться їх купувати.

А поки в світі все більше вчених інженерів займаються пошуками нових, нетрадиційних джерел, які могли б узяти на себе хоч би частина турбот по постачанню людства енергією. Рішення цієї задачі дослідники шукають на різних шляхах. Найпринаднішим, звичайно, є використання вічних, поновлюваних джерел енергії - енергії поточної води і вітру, океанських приливів і відливів, тепла земних надр, сонця. Багато уваги приділяється розвитку атомної енергетики, учені шукають способи відтворення на Землі процесів, що протікають в зірках і забезпечують їх колосальними запасами енергії.

Саме в цьому я вбачаю актуальність проблеми. Вважаю, що необхідно з самого дитинства привчати дітей до економного використання різних видів енергії, вести бесіди, різноманітні пояснення та роз’яснення. Такий підхід до даної проблеми забезпечить знання про ситуацію в країні і світі. З цією метою було мною розроблено факультативне заняття на тему : « Збережемо клімат – почнемо з простих енергетичних рішень».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти, науки молоді та спорту України

Загальноосвітня школа I-II ст.. №6 м. Ковеля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Збережемо клімат –

почнемо з

простих енергетичних рішень»

(8 - 9 клас)

 

 

 

 

                                                                               Підготувала:

                                                                                   вчитель фізики

                                                                                                  Килиба Тамара Іванівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковель

2016

 

doc
Додано
27 червня 2018
Переглядів
450
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку