Конспект уроку з біології для 10 класу на тему: "Одномембранні органели – система синтезу, розподілу та внутрішньоклітинного транспорту біополімерів."

Про матеріал

Урок розроблений на основі формування діяльнісного, знаннєвого та ціннісного підходу до навчання. Провідна ідея - розвиток понять клітинного рівня життя. Структура уроку включає методи та засоби навчання направлені на здобуття власних емпіричних знань, що сприяє формуванню пізнавального інтересу, збагаченню індивідуального досвіду учнів та розвитку наскрізних вмінь.

Перегляд файлу

                         КЗ «ДОЛИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

      ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 4 ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

               Урок з біології на тему: Одномембранні органели – система  синтезу,   розподілу та внутрішньоклітинного

            транспорту біополімерів.

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Підготувала:Вчитель біології вищої   категорії

                                                                      Сапєльнікова Л.В.

 

 

 

 

 

 

                                           2018р.

 

 

 

 ТЕМА: Одномембранні органели – система синтезу, розподілу та

   внутрішньоклітинного транспорту біополімерів.

 

МЕТА: Конкретизувати та продовжувати формування в учнів поняття

   про клітину як цілісну систему;

  сформувати знання про органели цитоплазми: ЕПС, комплекс

   Гольджі, лізосоми, вакуолі;

  розширити знання про особливості будови у зв’язку з

виконуваними функціями;

ознайомити учнів з еволюційним ходом одномембранних

органели в клітині;

  удосконалювати  вміння логічно мислити, аргументувати свою

думку, дискутувати.

 

Учні повинні:

Знати:   будову одномембранних органел у взаємозв’язку з їх функціями,

               діяльність одномембранних органел під впливом різних чинників

               на клітину.

 

Уміти:      розпізнавати органели на мікрофотографіях, застосовувати

                    знання на практиці.

 

 

ОБЛАДНАННЯ:  таблиці «Будова рослинної та тваринної клітини»,

«Тип найпростіші». Модель «Будова клітини». Мікрофотографії одно мембранних органел, роздатковий матеріал,презентації.

 

ТИП УРОКУ: Засвоєння нових знань.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, основні компетентності у природничих науках, екологічна грамотність і здорове життя, інформаційно-цифрова, вміння вчитися впродовж життя.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІД УРОКУ

I .Організація учнівського колективу.

                                                                       Скажи мені –і язабуду

                                                             Покажи мені –і я запам’ятаю

                                          Дай можливість діяти самому-і я навчуся.

                                                                       «Китайська мудрість»

Доброго дня!

Сьогодні на уроці  ми продовжуємо вивчати клітину і вам       знадобляться      увага, пам'ять, зосередженість, спостережливість, розраховую на вашу активну роботу і сподіваюся що дух партнерства допоможе нам у цьому Тож запрошую вас до активної співпраці.

Зачитайте епіграф та висловіть думки стосовно нього.Тому бажаю вам:                                                   C:\Users\Theacher\Desktop\уроки ШС\IMG_20180126_122659.jpg

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

 

ІІ. Актуалізація чуттєвого досвіду й опорних знань учнів

 

На минулих уроках ми з вами ознайомились з будовою та функціями поверхневого апарату клітин рослин, тварин, грибів бактерій.

Яким шляхом ми можемо подолати цей бар’єр і потрапити в середину клітини?

1. Учні обирають папірці з написами :вода, кисень, глюкоза, йони натрію,бактерія,апельсиновий сік.

2.Характеризують явища проникнення речовин в клітину,впізнаючи ці процеси на відео.

а) дифузії - кисень

б) полегшеної дифузії -глюкоза,

в) калієво – натрієвого насосу- йони натрію,

г)осмосу-вода

д)фагоцитоз- бактерія

е)піноцитоз- апельсиновий сік.

 

C:\Users\Theacher\Desktop\уроки ШС\IMG_20180126_123008.jpgC:\Users\Theacher\Desktop\уроки ШС\IMG_20180126_123028.jpg

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Подолавши бар’єр ми опинились в середині клітини. Що ми там побачимо?

 Вправа «Знайди подібну органелу»(робота з компютером https://learningapps.org/3122057)

Із переліку органел учні групують їх за кількістю мембран:

Немембранні, одномембранні, двомембранні.

 

 

C:\Users\Theacher\Desktop\уроки ШС\IMG_20180126_123305.jpgC:\Users\Theacher\Desktop\уроки ШС\IMG_20180126_123257.jpg

 

 

Як на Вашу думку, для чого ми систематизували органели?

 

ІІІ. Оголошення теми, формування учнями мети уроку

1.Сформулюйте мет у уроку.

2.Проблема:Довести, що  одномембранні органели – це система внутрішньоклітинного транспорту, розподілу та синтезу біополімерів.

IY.Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

 

  1. Виникнення одномембранних органел  ( розповідь вчителя ).
  2. Презентація творчих груп. ( Метод «Спільний проект»).

Здійснимо експедицію на одномембранні органели.

Група 1 Будова та функції ЕПС.

Група 2 Будова та функції комплексу Гольджі.

Група 3 Будова та функції лізосом.

Група 4 Будова, різновиди та функції вакуолей.

 

Спікери груп презентують повідомлення про будову, функції, значення одноклітинних органел, ( фотографію, малюнок органели та функції, які вона виконує,різновиди).-презентація.відео.

 

C:\Users\Theacher\Desktop\уроки ШС\IMG_20180126_124042.jpgC:\Users\Theacher\Desktop\уроки ШС\IMG_20180126_124636.jpgC:\Users\Theacher\Desktop\уроки ШС\IMG_20180126_125216.jpg

 

Учні в цей час заповнюють таблицю. ( Складання спільного проекту).

БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ОДНОМЕМБРАННИХ ОРГАНЕЛ КЛІТИНИ

 

з\п

Назва органел

Будова

Функції

1.

Ендоплазматична сітка.

 

а) Незерниста

( гладенька)

б) Зерниста

( жорстка)

 

Система порожнин, каналів, цистерн, з’єднаних між собою та плазматичною мембраною

1. Поділяє цитоплазму на  відсіки-компартменти.

2. Забезпечує умови для здійснення реакцій. Синтез  ліпідів, вуглеводів.

3. Транспорт речовин в клітині.

4. Формування ядерної мембрани.

5. Синтез білка, фосфоліпідів, глікопротеїдів.

6. Знешкодження токсичних речовин в клітині.

2.

Комплекс Гольджі

Стопки мембранних  мішечків  - цистерн,

  пухирці, канальні

1. Накопичення органічних речовин.

2. Транспорт речовин в клітині.

3. Сортування за складом та призначенням.

4. Синтез деяких полісахаридів

(  пектини, геміцелюлоза).

5. Бере участь  в утворенні клітинних мембран, цитоплазматичної мембрани, лізосоми

3.

Лізосоми

 

Типи лізосом:

 

а) Первинні

 

б) Вторинні

в) Аутолізосоми

Пухирці оточені мембраною наповнені ферментами.

 

 

Утворюються з комплексу Гольдж

Утворюються з первинних

 

1. Розщеплюють органічні сполуки, білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти.

 

2. Забезпечують процес внутрішньоклітинного травлення.

 

3. Знищують дефектні органели, пошкоджені мертві клітини, деякі личинкові органели.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Вакуолі

 

 

а) Вакуолі рослинн

 

 

 

б) Травні вакуолі

 

 

 

 

в) Скоротливі

 

 

Пероксисоми.

(мікротільця).

Порожнини в цитоплазмі, оточені мембраною, заповнені розчином.

Утворюється з пухирців, які відокремлюються від ЕПС, заповнені клітинним соком.

 

Утворюються шляхом сполучення первинних лізосом з  піноцитозними чи фагоцитоз ними пухирцями.

 

Утворюються з комплексу Гольджі

 

Утворюються шляхом поділу.

(живуть 5-6 діб)

1. Підтримання тургорного тиску забезпечуючи форму клітини.

2. Запас поживних речовин, пігментів.

3. Накопичення токсичних продуктів.

 

1. Перетравлення поживних речовин ( розщеплення).

2. Виведення неперетравлених решток.

 

1. Регулювання осматичного тиску.

2. Виведення продуктів розпаду.

 

1)Розщеплення пероксиду водню,етилового спирту,сечової кислоти,

2.Перетворення жирів на вуглеводи.

3.Поглинання кисню під часв фотосинтезу.

 

Обговорення результатів записів в таблиці.

 

C:\Users\Theacher\Desktop\уроки ШС\IMG_20180126_130519.jpgC:\Users\Theacher\Desktop\уроки ШС\IMG_20180126_130529.jpg

 

       Питання для обговорення:

  1. Що спільного в будові одномембранних органел?
  2. Доведіть, що одномембранні органели, це система синтезу, розподілу та внутрішньоклітинного транспорту біополімерів.

Орієнтовна відповідь:

Одномембранні органели є єдиною системою ( ще називають вакуолярною системою, або системою синтезу, розподілу та внутрішньоклітинного транспорту речовин).

Усі білки для одномембранних органел синтезуються на гранулярний

( жорсткий) ЕПС, звідки вони в мікропухирцях за допомогою цитоскелета надходять до комплексу Гольджі. В ньому утворюються пухирці з різним вмістом – лізосоми, які залишаються в клітині, секреторні гранули, що виводяться шляхом екзоцитозу назовні. Вакуолі    утворюються з ЕПС  скоротливі вакуолі утворюються з комплексу Гольджі. Тому ця система пов’язана з переходом мембран, які синтезуються в гранулярній ЕПС, до комплексу Гольджі, звідки до лізосом і плазмалеми.

Отже і плазмалема є похідною системи  одномембранних органел. Якщо простежити шлях виведення білків, які синтезувалися в клітині, то також ми побачимо взаємозв’язок

Гранулярна ЕПС → комплекс Гольджі → плазмалема

Білки для лізосом синтезуються на гранулярній ЕПС – комплекс Гольджі – дозрівання – пухирці з  ферментами лізосом.

 

У. Осмислення об’єктивних зв’язків

Розв’язування творчих завдань. ( Робота в групах: обговорення за подальшою презентацією).

1 група:

Завдання: При зловживанні алкоголем чи наркотиками яка органела печінки дуже збільшується в розмірах?

Чим це загрожує?

Орієнтовна відповідь: У клітинах печінки у великій кількості міститься ЕПС. При надходженні до цього органу токсичних речовин незерниста ЕПС розростається настільки, що клітина лопається. Проміжок заповнює сполучна тканина, внаслідок чого розвивається смертельна хвороба – цироз печінки.

2 група:

Чому в нервових клітинах краще розвинена зерниста ( гранулярна) ЕПС? Відповідь обґрунтувати.

Орієнтована відповідь:  Велика кількість гранулярної ЕПС міститься в тих місцях, де відбувається  інтенсивне використання білка ( клітини печінки,  зародків, клітини і органи що регенерують). У нервових клітинах синтезуються медіатори – речовини які викликають збудження або гальмування при передачі нервових імпульсів за допомогою синапсів. Після виконання своїх функцій медіатори руйнуються ( за допомогою ферментів лізосом їхня дія припиняється. Для синтезу нових медіаторів необхідна зерниста ЕПС). Найбільше вивчені на даний час медіатори (ацетилхолін та адреналін).

3 група: Пояснити, чому система одномембраних органел добре розвинена в ендокринних  залозах ( залози внутрішньої секреції).

Орієнтовна відповідь:

В ендокринних залозах синтезуються гормони – біологічно активні речовини. Хімічна природа гормонів неоднорідна: видозмінені амінокислоти, білки, стероїди. Інсулін, глюкагон, саматотропін – білки

( гранулярна ЕПС).

Гормони статевих залоз естрадіон, тестостерон – стероїди ( гладенька ЕПС Їх синтез дозрівання, упакування відбувається в компонентах системи одномембранних органел).

4 група: Пояснити, чому в клітинах меристеми ( твірної) тканини рослин комплекс Гольджі складається з великої кількості цистерн.

Орієнтована відповідь: У клітинах меристеми рослин відбувається інтенсивні процеси біосинтезу білків, целюлози, тому що вони постійно діляться і утворюють клітинну стінку.

5 група: За деяких хвороб у клітинах людини можуть накопичуватись продукти  ї життєдіяльності ( пігменти, мукополісахариди тощо). З чим це може бути пов’язано?

( З нестачею ферментів у лізосомах).

УI.Узагальнення та систематизація знань.

Складіть Сенкан до назв одномембранних органел.

Орієнтовні відповіді:

Комплекс Гольджі:

Стопка,цистерни.

Плоскі,полярні.

Зберігає,синтезує,модифікує

Диктіосома

ЕПС:

Канали

Розгалужена,гранулярна, гранулярна.

Синтезує,накопичує,транспортує.

Лабіринти

Вакуолі:

Порожнини

Великі,травні,скоротливі.

Перетравлюють,накопичують,виводять,регулюють тургор.

Лізосоми:

Пухирці

Ферментативні,травні

Розщеплюють,знищують,переробляють

Везикули.

УІI. Підсумки уроку. Рефлексія.

Разом з учнями аналізуємо урок з коментуванням оцінок.

Кожен учень, який дає  оцінку уроку, починає зі слів: « Цей урок навчив мене…»

Одержані знання я використаю….

Я зрозумів….

Найбільші труднощі виникли…

Найбільший мій успіх…

 

УІІ. Домашнє завдання: вивчити  § 20

 

**Складіть словничок термінів з теми.

**Складіть шпаргалку з теми ,яка містить помилки.

 

docx
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
1465
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку