18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Конспект уроку з біології для 7 класу на тему "Вроджена та набута поведінка тварин"

Про матеріал

Тема. Вроджена і набута поведінка тварин.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Мета: 1) навчальна: формувати уявлення про вроджену та набуту поведінку тварин, навчити учнів їх розрізняти; розкрити біологічне значення вродженої та набутої поведінки в житті тварини;

2) розвиваюча: розвивати мислення, увагу, спостережливість; вміння порівнювати, узагальнювати, аналізувати та робити висновки;

3) виховна: виховувати любов до природи, бережливе ставлення до тварин.

Перегляд файлу

Урок 51

Тема. Вроджена і набута поведінка тварин.

Тип уроку:  засвоєння нових знань.

Мета: 1) навчальна: формувати уявлення про вроджену та набуту поведінку тварин, навчити учнів їх розрізняти; розкрити біологічне значення вродженої та набутої поведінки в житті тварини;

 2) розвиваюча: розвивати мислення, увагу, спостережливість; вміння порівнювати, узагальнювати, аналізувати та робити висновки;

 3) виховна: виховувати любов до природи, бережливе ставлення до тварин.

Методи: словесні – розповідь, бесіда; наочні – демонстрація малюнків, схем.

 

Хід уроку

 І. Організаційний етап уроку.

Перевірка присутності учнів та їх підготовки до заняття.

Епіграф до уроку:

«Природа – це єдина книга з великим змістом на кожній сторінці».        Й. Гете

Сьогодні ми продовжимо гортати сторінки книги «Природа». Дізнаємося більше про поведінку тварин та вивчимо особливості різних типів поведінки.

Тож бажаю вам успіху в опрацюванні цієї сторінки.

 

 ІІ. Перевірка домашнього завдання

 Графічний диктант:

В – 1

В – 2

 1. Поведінка допомагає тваринам пристосуватись до умов середовища.  
 2. Поведінка тварин не впливає на виживання виду.
 3. Експеримент – це реєстрація всієї послідовності поведінкових реакцій особин певного виду.
 4. Мічення птахів здійснюється кільцями.
 5. Для спостереження характерна активна взаємодія дослідника з твариною.
 6. Для вивчення знакових стимулів етологи використовують моделі цих стимулів.

 

 1. Наука про поведінку тварин називається екологія.
 2. Поведінка тварин не впливає на відтворення виду.
 3. Спостереження – це цілеспрямоване сприйняття та опис тварин.
 4. Мічення комах здійснюється мітками з радіоактивними речовинами.
 5. Експерименти проводять у природних та штучних умовах.
 6. Знакові стимули – це зовнішні подразники, що спричиняють специфічну поведінкову реакцію у тварин.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Що таке поведінка?
 2. Наведіть приклади поведінки тварин?
 3. Чому поведінка є одним з найважливіших способів пристосування тварин до умов навколишнього середовища?

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності

Прийом «Фотозагадка»

Перед вами картинки різної поведінки тварин. Розрізняють два типи поведінки тварин. Перший слайд показує поведінку одного типу, другий – іншого. Спробуйте здогадатися, які це типи поведінки?

 

Проблемне запитання:

Для чого нам вивчати поведінку тварин?

 

Прийом «Здивуй! Зацікав!» 

Чи знаєте ви що, у 2009 році в італійському місті Аквіла зі ставка зникла ціла колонія жаб - за кілька днів до руйнівного землетрусу.

Вчені, досліджуючи цей факт прийшли до висновку, що тварини природних водойм дуже чутливі до змін у хімічному складі води, і тому можуть відчувати наближення підземного поштовху за кілька днів до того, як він власне відбудеться.

 

Іншим прикладом такої поведінки є масове виповзання змій зі своїх нір у 1975 році в китайському місті Хайчен за місяць до того, як стався великий землетрус.

Така поведінка була тим більш дивною, що відбувалося все під час зими при мінусових температурах, коли змії повинні були перебувати у сплячці і, виповзаючи назовні, фактично прирікали себе на вірну смерть.

Тому вчені намагаються використовувати поведінку тварин для прогнозування землетрусів.

 

V.Повідомлення теми та мети уроку

 

VІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя, бесіда

Вроджена поведінка – передається в спадок нащадкам від батьків.

Набута поведінка – формується як результат індивідуального досвіду тварини під час научіння.

Вроджена поведінка базується на безумовних рефлексах та інстинктах.

Безумовні рефлекси – відносно постійні, стереотипні, вроджені реакції організму на внутрішні і зовнішні подразники. Наприклад, виділення слини під час потрапляння їжі до рота, відсмикування кінцівки від гострого предмета.

Інстинкт – це сукупність складних спадково зумовлених стереотипних дій. Вони характерні для особин даного виду і здійснюються у відповідь на зовнішні або внутрішні подразники для задоволення основних потреб тварин. Наприклад, батьківський інстинкт, інстинкт продовження роду, харчовий інстинкт, будівельний та інші.

Інстинкти специфічні для кожного виду, тому їх ще називають видовими. Наприклад, багато видів птахів будує гнізда, але ви ніколи не сплутаєте гніздо солов’я і ластівки міської.

Перевага вродженої поведінки, наприклад, відсмикування лапки від гарячого або гострого предмета, полягає в тому, що ця дія відбувається дуже швидко й зазвичай безпомилково. Це істотно знижує імовірність фатальних помилок, які могла б допустити тварина, якби їй доводилося вчитися уникати вогню або затаюватися від хижака. Крім того, вроджена поведінка зменшує затрати часу та енергії на научіння.

Вроджена поведінка сприяє виживанню виду одразу після народження.

 

Набута поведінка забезпечує пристосування кожної особини до змінних умов середовища впродовж індивідуального розвитку. Прояви набутої поведінки не передаються з покоління в покоління й не закріплюються у спадковості.

Научіння – зміна індивідуальної поведінки в результаті попереднього досвіду, тобто взаємодії тварини з навколишнім світом. Воно може бути як короткочасним, так і постійним, а його стійкість залежить від пам’яті – здатності зберігати та використовувати інформацію з попереднього досвіду. Без пам’яті научіння неможливе.

Світ, який оточує тварину, постійно змінюється, і научіння дає можливість пристосуватися до нових умов.

Научіння в певні мірі властиве всім тваринам.

Так, в інфузорій і гідр спостерігають реакцію «переляку» на вібрацію навколишнього середовища. Якщо вібрація діє на них тривалий час, ці тварини перестають на неї реагувати.

Особливим типом научіння є імпринтинг – фіксація в пам’яті ознак об’єктів під час формування або корегування вроджених поведінкових дій. Найбільш відомим прикладом імпринтингу є вироблення реакції слідування у виводкових птахів. Наприклад, у гусенят після вилуплення формується прив’язаність до першого побаченого об’єкта, що рухається. У природних умовах цим об’єктом стає мати, і гусенята відразу після вилуплення всюди слідують за нею. Якщо першим об’єктом, що рухається, виявляється людина або навіть неживий предмет (м’яч), то гусенята прямуватимуть саме за ними.

Ще одним типом научіння є метод проб і помилок. Він полягає в тому, що тварина в разі виникнення потреби робить безліч різних дій (проб), більшість з них виявляється марними (помилки). Але деякі допомагають досягти мети, і тоді вони закріплюються.

 

Наприклад,  відео «Метод проб и ошибок» (1 хв 52 с).

 

У природних умовах метод проб і помилок не завжди ефективний. Помилка може виявитися останньою: зайцю не бажано помилятися у своїй поведінці, побачивши вовка.

Наслідування – форма научіння, при якій відбувається повторення певних дій за більш дорослою або досвідченою особиною. Наприклад, хижаки демонструють дитинчатам як слід полювати, птахи – співати.

 

VІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Складання схеми «Поведінка тварин».

 

2. Вправа «Впізнай поведінку».

Розподіліть на дві групи поведінку тварин: І варіант – набуту, ІІ варіант – вроджену:

 1. Коли настає холодна погода, жаби пірнають у водойму, закопують себе в мул і залишаються там до кінця зими.
 2. Хамелеон швидко змінює своє забарвлення залежно від того, який колір мають предмети навколо нього.
 3. Собака «задоволено» крутить хвостом, коли бачить, як хазяїн відкриває пачку з кормом.
 4. Кобри, що плюються, вприскують отруту зі своїх іклів на відстань до 2,5 м, намагаючись вцілити в очі жертви (жертва після цього сліпне).
 5. Самка метелика відкладає декілька тисяч яєць, намагаючись розмістити їх на тих рослинах, які будуть корисними для її нащадків.
 6. Гусенята рухаються ланцюжком за «мамою»-качкою.
 7. Слоненя кидає на себе порох, повторюючи цю дію за старшими в табуні.
 8.      Зозуленя, яке щойно вилупилось, викидає яйця з гнізда «пташки-мами».

 

 1. Вправа «Біологічні перевертні»:
 1. Це сукупність стереотипних дій інстинкт спадково зумовлених.
 2. Індивідуальної поведінки научіння зміна тварини попереднього досвіду в результаті.
 3. Фіксація в пам’яті що справив  імпринтинг це сильне враження образу.

 

VIІI. Підведення підсумків уроку.

 

ІХ. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати підручник  §42.
 2. Вивчити конспект.

 

«Ми навчилися літати в небі, як птахи. Ми навчилися плавати під водою, як риби. Залишилося тепер навчитися жити на землі, як люди»                                                                                                                                                                                                                    Бернард Шоу

В саме поняття «жити на землі, як люди», кожен вкладає своє значення, але головне пам’ятати, що справжню людину завжди відрізняють благородні риси характеру: ввічливість, порядність та висока моральність.

 Тому я бажаю Вам завжди  за будь-яких обставин залишатися людьми.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Миронець Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Яцук Наталія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Лавренчук Олена Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
2 березня 2018
Переглядів
23968
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку