10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Конспект уроку з біології для учнів 7-го класу на тему "Загальна характеристика павукоподібних".

Про матеріал

Урок біології з використанням ІКТ. Саме інформаційні технології здатні розкрити сутність складних явищ природи та у доступній формі подати їх суб'єктам навчальної діяльності. Використання різних методів та прийомів навчання пробуджує зацікавленість в учнів у вивченні павукоподібних , формує та розвиває в навички самостійної, пошукової, творчої роботи.

Перегляд файлу

                             

Тема. Загальна характеристика павукоподібних.

Мета уроку: дати загальну характеристику класу Павукоподібні, показати особливості його будови, пов’язані із життям на суходолі; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; формувати вміння і навички роботи з роздавальним матеріалом, підручником, схемами; виховувати бережливе ставлення до природи.

Очікувані результати: учні називають загальні ознаки представників класу Павукоподібні; учні пояснюють особливості пристосованості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності павукоподібних до середовища існування.

Обладнання: мультимедійна презентація, відео-матеріал,таблиця «Ракоподібні»

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

                                                  Хід уроку

 І. Організаційний етап                                                                          Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

 ІІ. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1. «Термінологічна розминка».                                                         Гетеротрофи;  гермафродити ;  роздільностатеві організми; двостороння симетрія, розвиток; розмноження; статевий диморфізм.

2.2. « Комп’ютерне тестування».

2.3. Індивідуальне опитування по темі «Ракоподібні»                           -Охарактеризувати зовнішню будову ракоподібних,на прикладі річкового рака.                          

 -Особливості  внутрішньої будови рака.

  ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя . А зараз послухайте загадку,яка вкаже нам на назву тварини ,з якою ми будемо сьогодні знайомитися.

 1) Не руками снувалося,

 Не руками і ткалося,

 Десь далеко вродилося,

 У куточку вмостилося.

 Сидить злодій тихо-тихо,

 Комусь буде лихо-лихо. (Павук.)

А «візиткою» цієї тварини є…

2. Якої пряжі нема в продажі? (Павутини.)

3. Висить сито, руками не вито.(Павутин

Павуків можна побачити скрізь: у лісі, на городі, у саду, у будинках, на березі річки… Усі вони — прекрасні ткачі. За давньогрецькою легендою, уміння ткати павуки успадкували від лідійської дівчини Арахни. Рукодільниця наважилася викликати саму Афіну на змагання у ткацтві, за що й була жорстоко покарана: ображена богиня перетворила її на павука. У Греції павук так і називається — арахна, а наукова назва класу павукоподібних — Арахніди.

Повідомлення теми уроку.

Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.                                           
 На сьогоднішньому уроці ми продовжимо  вивчати тип Членистоногі,і здійснимо подорож  до країни Павукоподібні. Метою на уроці …

 ІY. Засвоєння нового матеріалу

План

1.Поширення павукоподібних.

2. Особливості зовнішньої будови павукоподібних на прикладі павука-хрестовика

3. «Візитка» павука-хрестовика.

4.Особливості внутрішньої будови.

5.Місце павуків у фольклорі.

Розповідь учителя з елементами бісіди.

1.Поширення павукоподібних.                                                           Павукоподібні - одні з найдавніших наземних тварин, що відомі з силурійського періоду. Їх вік становить понад чотириста мільйонів років,тоді з'явилися перші безхребетні. На сьогоднішній день вони поширені повсюди. Нине деякі загони поширені виключно в тропічних і субтропічних поясах. Скорпіони мешкають також у помірному поясі, а павуки, косарики і кліщі в значній кількості зустрічаються і в полярних країнах.

2. Особливості зовнішньої будови павукоподібних на прикладі павука-хрестовика

        Клас Павукоподібні — це численна (близько 60 тис. видів) група наземних членистоногих. До павукоподібних належать більше 10 рядів. Найбільш відомі представники: павуки, скорпіони, кліщі́. Мені здається кожен з вас у природі зустрічав маленького павучка з хрестом на спинному боці. Це павук-хрестовик..Характерні особливості цієї групи тварин ми будемо розглядати на прикладі павука-хрестовика, який належить до ряду Павуки.

Тіло павука-хрестовика різко поділене на головогруди й черевце. Головогруди з розташованими на них хеліцерами, ногощупальцями (педипальпами) та ходильними ніжками (чотири пари) як правило менші за черевце, спереду звужені й притуплені, черевце яйцеподібне. Головогруди покриті щільним твердим щитом, у передній частині якого розташовані очі — чотири пари.

 

Запитання до учнів:

— Пригадайте, яка будова органів зору характерна для ракоподібних.

— Як ви гадаєте, очі у павукоподібних прості чи складні

(Обговорення відповідей учнів.)

Учні приходять до висновку, що очі в павуків прості і зір у них слабкий: тільки незначна їх кількість може розрізняти предмети на відстані 20–30 см.

Розповідь учителя

         Хеліцери короткі, на їхніх кінцях відкриваються протоки отруйної залози. Хеліцерами павук захоплює й убиває здобич, захищається від ворогів, розрізає нитки павутини. Ногощупальці схожі на кінцівки, але коротші та мають один кігтик і волоски, що служать для проціджування рідкої їжі. У статевозрілих самців ногощупальці видозмінені у зв’язку зі статевою функцією, їхні кінцеві членики перетворені в копулятивні органи, зазвичай дуже складно влаштовані.

Кінцівки покриті волосками, які місцями прилягають, місцями стирчать. Вони різні за формою та розмірами і виконують функції органів чуттів: дотикових і нюхових. Кінцівками павук-хрестовик натягує й розриває павутинні нитки, відміряє відстань між радіусами та витками спіралі павутини.

Черевце павука-хрестовика нечленисте, його сегменти злиті. Покрив черевця еластичний, густо вкритий волосками. На черевці відкривається статевий отвір, розташовані органи дихання — легені й трахеї — та павутинні бородавки.

3.Ловильна сітка павука-хрестовика                                                         Найбільш значущою ознакою павуків, яка відрізняє їх від інших є павутина, яка мала вирішальне значення в еволюції цього ряду. У всіх життєвих проявах, що підтримують існування виду, - добування їжі, розмноженні, розселенні й переживання несприятливих умов павуки користуються павутиною. З неї робиться притулок, пастка, з її допомогою відбувається складна процедура спарювання, з неї плететься яйцевий кокон та зимувальний мішок.
Павутина використовується протягом усього життя, аж до розмноження й турботи про потомство. У кожного павука своя “технологія виробництва” павутини.

Як будується ця сітка?                                                                                                Давайте переглянемо дуже цікавий відео-матеріал, з якого ми дізнаємося чому павуки не потрапляють у свої сіті, та як павук обвиває павутиною свою здобич.

Завдання для  учнів:                                                                                                                 — Сформулюйте висновок про значення павутини.

4. Особливості внутрішньої будови павукоподібних                                                                             Робота в групах (самостійна робота з підручником)

Завдання для груп:

I група — Які особливості будови та нервової системи  та органів чуття павука-хрестовика?

II група — Які особливості будови дихальної ,кровоносної та видільної систем павука-хрестовика?

III група — Які особливості будови травної системи павука-хрестовика та особливості розмноження?

(Виступи представників груп, відповіді на запитання однокласників.)

Заповнення таблиці   «Внутрішня будова павукоподібних»

Системи органів

Органи, що їх утворюють

Значення

 

 

 

 

 

 

 

5.Місце павуків у фольклорі

 Павук став праобразом світлої міфологічної істоти – ткача і засновника світу. Павук – символ сонця. 
Фольклорний матеріал, в якому зустрічається згадка про павука. 
Про павука збереглося дуже мало згадок в українському фольклорі. Відлуння колись цілісного уявлення знаходимо в мові, повір’ях, у деяких обрядах, орнаменті вишивки. 

Повідомлення учнів


  5. Узагальнення і закріплення знань

5.1. Вставити пропущені в тексті слова.

Дати характеристику класу Павукоподібні.

Павукоподібні — багатоклітинні тварини, у яких симетрія тіла ___________ (двобічна). Середовище життя __________ (наземно-повітряне). Покрив __________ (хітиновий). Тіло сегментоване, поділяється на відділи — _____________ (головогруди і черевце). Кінцівки мають ________ (членисту) будову. Павукоподібні мають _____ (чотири) пари ходильних ніг. Порожнина тіла ______________ (змішана). _______ (хеліцери) слугують для прокушування зовнішніх покривів здобичі і введення в неї отрути. Травлення в павука починається поза його _________ (організмом) і називається ______________ (зовнішнім). Органи дихання — _____________ (легеневі мішки і трахеї). Органи виділення — ___________ (мальпігієві судини).

5.2.Знайти зайвий термін,пояснити, чому він зайвий.

5.3. Розв'язати кросворд .

5.4.Бесіда.

1. Чому клас Павукоподібні належить до типу Членистоногі?

2. Які особливості процесу травлення павуків?

3. Назвіть відмінності між дихальною системою павуків і раків.

 

  6. Підбиття підсумків уроку

      Висновок
Важко повірити, але саме павука-хрестовика (Araneus diadematus) у нас плутають з підступним каракуртом частіше за інших. Павук-хрестовик - справжній друг людини: «Коли полювання особливо вдале, деякі павуки з роду аранеус (і серед них наш звичайний хрестовик) ловлять в своїх тенетах по п’ятсот комах за добу. Мухи в цьому улові переважають. На тілі однієї мухи налічується 26 мільйонів мікробів, від яких люди хворіють на туберкульоз, сибірську виразку, холеру, дизентерію, «різних глистів» . По хворобливості укус хрестовика нагадує укол шпильки і ніяких наслідків не викликає.

 

7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.                                                                                                                       Підручник параграф 22

7.2. Індивідуальні та творчі завдання.                                                                                                       1. Підібрати народні прикмети, пов’язані з павуками.

2. Робота в группах                                                                                                                   Опрацювати матеріал з теми (поширення, особливості будови та життєдіяльності, значення в природі та в житті людини):

I група — павуки;

 II група — кліщі; 

 III група — скорпіони;

 

 

Кросворд «Павукоподібні»

По горизонталі:

1.Найбільший з павуків,що трапляються на території України.

2.Закручені нитки ловильної сітки,які утворюються з клейкої павутини і розміщуються по колу.

3.Павук,отрута якого 15 раз сильніша за отруту гримучої змії.

4.Як називається явище,за якого самці та самки одного виду відрізняються одне від одного розмірами,забарвленням,особливостями будови тощо?

По вертикалі:

5.Бородавки,які є на черевці павука.

6.Кількість пар ходильних ніг павука.

7.Павукоподібні-переносники інфекційних хвороб.

8.Травна залоза,протоки якої відкриваються у кишечник павука.

 

docx
До підручника
Біологія 7 клас (Довгаль І.В., Ягенська Г. В., Жолос О. В., Ходосовцев О. Є., Костіков І. Ю., Волгін С. О., Додь В. В., Сиволоб А. В., Скрипник Н.В., Толстанова Г. М.)
Додано
12 січня 2018
Переглядів
5830
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку