Конспект уроку з економіки для 11-го класу "УКРАЇНА І СВІТ"

Про матеріал

На цьому уроці учні навчаться розуміти сутність понять «інтеграція», «інтеграційні процеси»; визначати місце України в інтеграційних процесах Європи. Продовжиться формування критичного мислення, здатності аналізувати та критично переосмислювати минуле та майбутнє України, формувати відповідальне ставлення до прийдешніх поколінь,усвідомлення цивілізаційної місії європейського вибору.

Вік урок розраховано на учнів15-16років,10-й клас

Змістові стандарти:

забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як вільної особистості, здатної за допомогою набутих ключових та галузевих компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному багатоманітному глобалізованому світі та брати участь у житті демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства, вчитися протягом усього життя;

розвиток інтелекту дитини, її критичного та творчого мислення, визначення нею власної ідентичності як особистості, громадянина, члена родини, етнічної, релігійної, регіональної та локальної спільноти;

формування в учнів почуття власної гідності, поваги до прав людини, гуманістичних традицій та загальнолюдських цінностей, здатності формувати власну етичну позицію та дотримуватися правил соціально відповідальної поведінки.

ОРІЄНТИРИ глобалізація,європейський цивілізаційний вибір.

ЕКОНОМІЧНІ ПОНЯТТЯ «інтеграція», «інтеграційні процеси» ресурсовитратна економіка, індустріально-суспільна свідомість,лібералізація торгівлі.

Перегляд файлу

 Тема XIV. УКРАЇНА І СВІТ

Валентина Воронецька,

учитель економіки

Комунального закладу «Гуманітарна гімназія №1 ім.М.І.Пирогова

Вінницької міської ради»

 

Цільова група:

 •                  учні 11 класу

 

Тривалість:

 •                  90 хв.

 

Мета:

 •                  ознайомити з основними поняттями євроінтеграції
 •                  розвивати вміння критично мислити,приймати аргументовані рішення,розуміти ризики та шанси від обраного шляху.
 •                  формувати підприємницькі компетентності, глобальність мислення та розуміння перспективи.

 

 •                  Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

Визначення інтеграція, ресурсовитратна економіка, індустріально-суспільна свідомість,лібералізація торгівлі.

 •                   

розуміє

 •                  значення євроінтеграції для ведення успішної підприємницької діяльності

вміє

 •                  створювати  свот-таблицю для аналізу та можливості зробити усвідомлений вибір
 •                  знаходити позитивні та негативні сторони будь-якого явища,розуміти неоднозначність  будь-яких процесів.
 •                  будувати плани на майбутнє з урахуванням можливих ризиків.

може

 •                  аналізувати проблемну ситуацію
 •                  прогнозувати майбутні результати
 •                  оцінювати та нівелювати ризики
 •                  шукати оптимальні шляхи вирішення  проблеми
 •                  брати на себе  відповідальність
 •                  спілкуватися, висловлювати свою думку та захищати її

 

Методи і техніки:

Павутинка»

«Гронування»

робота в групах

«капелюх очікувань»

«SWOT-аналіз»

«Займи позицію»

Обладнання:

            клубок червоних ниток,

 капелюх,

 кольорові клейкі стікери,

правила  тренінгу на А4,

епіграф уроку.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Символічний малюнок –правило тренінгу «Дотримуйся регламенту».

Додаток 2. Символічний малюнок –правило тренінгу «Один говорить-інші слухають»

Додаток 3. Символічний малюнок –правило тренінгу «Телефони у тихий режим»

Додаток4 Символічний малюнок –правило тренінгу «Кожна праця має право на подяку»

Додаток5 Символічний малюнок –правило тренінгу «Не критикувати, кожен має право на власну думку»

Додуток6 Епіграф –наскрізне питання

Додуток 7Інформаційна картка «Україна -ЄС»

 

 

 

 

Структура тренінгу

Частина

тренінгу

Етап частини тренінгу

Рекомендована

тривалість

етапів, %

Вступна

Вступ

Правила

Знайомство

Очікування

5

5

5

5

Основна

Оцінка рівня поінформованості про

проблему

Актуалізація проблеми

Пошук шляхів розв'язання проблеми,

отримання інформації

Розвиток практичних навичок

5-10

 

 

10-30

 

20-40

 

20-60

Заключна

Рефлексія та завершення роботи

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

 1. Вступна частина

1.1.Правила ефективного спілкування.

Закріпіть на дошці «Правила ефективного спілкування» у вигляді символічних піктограм , що економить час.(Додаток1)

Запропонуйте учням обговорити та прийняти їх.

один говорить -  інші слухають,  мобільні в тихий режим, дотримуватись регламенту, кожен має  право на власну думку , не перебивати, коректно висловлюватись, кожна робота має право на подяку – бонуси,оплески і т.д.

1.2.Стимулюйте учнів до активності, нехай доповнять запропоновані правила. Проведіть демократичну процедуру затвердження правил через голосування. Закцентуйте увагу учнів, що правила діють лише тут і зараз, по завершенню тренінгу, вони припиняють свою дію.

1.3 Знайомство вправа «Павутинка»

 Запропонуйте дітям познайомитись з допомогою клубка ниток. Передаємо клубок у довільному напрямку, залишаючи собі нитку, створюємо павутинку. При цьому знайомимось за алгоритмом: «Я – (називаємо ім’я), якби я була(був)  історичним діячем, то я була (був) …(називаємо), тому що. І так знайомимось, поки кожен  назве своє ім’я.

(Зразок: Я Валентина, якби я була  історичним діячем,то була б Маргарет Тетчер, бо  так само консервативна у поглядах, рішуча,впевнена у собі.)

1.4.По завершенню знайомства зверніть увагу дітей на сплетену павутинку. Прокоментуйте результат спільної роботи: «Ми усі різні, але нас усіх поєднала спільна діяльність. Ця павутинка неповторна, бо навіть якби ми захотіли її відтворити, це б не вдалось.»

Стимулюйте учнів до аналізу:

- Що прийшлось зробити,щоб обрати історичного діяча?

(Здійснити самоаналіз, обрати  найважливішу рису свого характеру,порівняти себе із історичним діячем ).

-Кому було важче обрати, першим чи останнім? Чому?

(Першим- бо не встигли зорієнтуватись, останнім- бо не хотіли повторюватись.)

 Запропонуйте останньому учаснику знайомства змотати клубок.

2. Основна частина Оголошення теми уроку. Очікування. Мотивація.

2.1 Оголошення теми уроку

Оголосіть тему уроку, записану на дошці.«Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі»

2.2Попросіть учнів виокремити ключові слова теми.

(Орієнтовні відповіді:Україна,Європа,світ,інтеграційні процеси).

2.3.Запропонуйте дітям здійснити «Гронування» поняття «інтеграція»

Зразок відповіді на дошці (в зошитах):

2.4.Зачитайте і запишіть у зошити визначення  поняття «інтеграція»

Інтеграція (від лат. integrum — ціле, integratio — відновлення) — поєднання, взаємопроникнення. Це процес об’єднання будь-яких елементів (частин) в одне ціле. Процес взаємозближення й утворення зв’язків.

2.5 Вправа «Капелюх очікувань»

Попросіть учнів на папірцях анонімно  написати очікування від уроку. Зберіть папірці в капелюх , до якого повернемось у підсумку уроку.

(Орієнтовні відповіді: «Дізнатись щось нове і цікаве», «Отримати досвід»)

2.6. Мотивація

Попросіть учнів зачитати слова великого Данте, які стануть епіграфом уроку.(Додаток2)

Наскрізне питання –епіграф:

«Нехай наші нащадки отримають від нас дещо подібне до того,

що нам самим дісталось від наших предків»

(Данте)

Запропонуйте учням проаналізувати слова поета, та встановити, що він мав на увазі? Що доброго передали нам наші предки? І що ми маємо залишити нашим нащадкам?

2.7.Об’єднання в групи

Об’єднайте учнів у 4 команди з допомогою запитання “Ваші улюблені місця відпочинку влітку?»

(Орієнтовні відповіді:море,гори,ліс,за кордоном).

 Розрахуйте учнів послідовно :«Море», «Гори», «Ліс», «За кордоном».

За наявності часу  можливе проведення вправи-енергізатора.

Озвучуйте в довільній послідовності назви команди і при цьому учасники групи, яку називає учитель, підіймаються зі стільців і міняються місцями, виконуючи характерні рухи (плавання,збирання грибів і т.д.)

Запропонуйте учням об’єднатись у 4 команди «Море», «Гори», «Ліс», «За кордоном».Та обрати клейкі стікери певного кольору.(Блакитний, жовтий, зелений, червоний).

2.8. Вивчення нового матеріалу

Розкажіть учням, що поява на політичній карті Європи суверенної України — політична подія в розвитку сучасної міжнародної системи. Йдеться про державу, яка за розмірами своєї території, кількістю населення, економічними можливостями, інтелектуальним та науково-технічним потенціалом належить до розвинених європейських країн. Сьогодні Україна шукає своє місце в багаторівневій ієрархічній будові міжнародної системи. Позиція України є вирішальною для формування архітектури цієї системи не тільки на регіональному, а й на глобальному рівнях.

2.9.SWOT- аналіз на тему: «Україна-ЄС»

Робота в групах(Регламент 7-10 хв.)

2.9.1Попросіть учнів обрати у команді тайм-кіпера, секретаря, доповідача, «казначея», який видає бонусні фішки за висловлені думки. Запропонуйте учням опрацювати зарання підготовлений матеріал(Додаток3) (роздрукований кожному учневі) та  написати  на кольорових липких стікерах  власні думки.

 Команді «Море» пропонується дати  відповідь на питання «Сильні сторони України. Що цінного має Україна для Європи?»

Команді «Гори» проаналізувати «Слабкі сторони сучасної України. Які проблеми маємо».

Команді «Ліс» спрогнозувати шанси, які з’являться у нас і наших нащадків у разі вступу України в ЄС.

Команді «За кордоном» висвітлити загрози і страхи, які мають місце в українському суспільстві щодо євроінтеграції.

2.9.2Презентація командної думки.(5хв.)

Організуйте презентацію спільної думки команди. Запропонуйте командам припинити обговорення після завершення регламенту.

Обраним чотирьом доповідачам запропонуйте прикріпити папірці із записами у сегменті їх кольору та по черзі  презентувати думку команди (Регламент до 1хв.)

2.9.3Учасникам інших команд дайте завдання доповнити або уточнити відповідь доповідача, якщо є бажаючі. За виступ доповідач отримує від «казначея»  3 бонусні фішки, той , хто доповнює-одну.

Оформлення дошки до заповнення.

S (сильні  сторони )

-«Сильні сторони України. Що цінного має Україна для Європи?»

 

W(слабкі сторони)

-«Слабкі сторони сучасної України. Які проблеми маємо».

 

О (шанси)

-Які шанси отримає держава, які можливості  з’являться у нас і наших нащадків у разі вступу України в ЄС.

 

(Позитив)

Т (загрози)

-Чого можемо боятися ? Загрози і страхи, які мають місце в українському суспільстві щодо євроінтеграції.

 

(Негатив)

Оформлення  дошки після  заповнення.

S (сильні  сторони )

-Транзитне положення між Європою і Азією;

-Природні і людські ресурси;

-Науково-технічний інтелектуальний потенціал;

-Культура,традиції, релігія.

 

W(слабкі сторони)

-Корупція;

-Недосконалість правової системи;

-економічна відсталість;

-неконкурентноздатність підприємств ;

-соціальна нестабільність, відсутність середнього класу;

-позаблоковість(Україна  не є членом НАТО).

О (шанси)

-зміцнення стабільності демократичної політичної системи, модернізація правового поля і забезпечення прозорості національного законодавства, поглиблення культури демократії і поваги до прав людини тощо.

Соціальні вигоди інтеграції полягають у підвищенні рівня життя і добробуту, наближенні до високих європейських стандартів особистої безпеки, освіти, охорони здоров’я, якості інформації, екології, вільного руху праці

(Позитив)

Т (загрози)

-Погіршення стосунків з Росією;

-Загроза участі українських вояків у гарячих точках планети, розміщення на території України воєнних баз НАТО;

-Втрата національної самобутності;

-ювінальне законодавство.

 

 

(Негатив)

2.10.Вправа «Займи позицію»

Запропонуйте учням визначитись зі своїм вибором і  дати відповідь «Так»,«Ні»,«Важко сказати» на  твердження: «Я за європейський вибір України».

Обговоріть та прорахуйте, скільки прихильників(противників) євроінтеграції.(Наприклад,«Так»-25уч.,«Ні»-2уч.,«Важко сказати»-(1уч.) Надайте слово для виступу представникам різних думок для аргументації(по одному представнику від кожної позиції).

3. Підсумкова частина Рефлексія.

3.1. Підведіть підсумки уроку .Вправа «Капелюх очікувань»

Візьміть капелюх та попросіть учнів по черзі діставати папірці, зачитувати очікування та надавати коментарі щодо їх реалізації. 3.2.Коментар епіграфа.

 Стимулюйте учнів до узагальнення : Що мав на увазі Данте, говорячи: «Нехай наші нащадки отримають від нас дещо подібне до того, що нам самим дісталось від наших предків»?

-Що цінного нам залишили наші предки?

(Державу,культуру,традиції, віру,фундаментальні загальнолюдські цінності…)

-Що цінного ми маємо передати нашим нащадкам?

(Державу,культуру,традиції, віру,фундаментальні загальнолюдські цінності,європейський вибір…)

3.3.Заключне слово вчителя.

Підведіть підсумок уроку словами: «Процес європейської інтеграції та розширення спроможний внутрішньо консолідувати країни, які бажають стати членами єдиної Європи, сприятиме зменшенню та ліквідації історичних суперечностей між сусідніми країнами. Так само перспектива членства в ЄС для України (навіть у віддаленому майбутньому) повинна стати додатковим вагомим стимулом та мотиваційним фактором внутрішніх реформ, цивілізованого врегулювання всіх внутрішніх та зовнішніх неузгодженостей. Нарешті від інтеграції України до ЄС виграють не тільки ці дві сторони, але й уся центральноконтинентальна Європа, адже після розширення Європейського Союзу за рахунок країн Центрально-Східної Європи та держав Балтії Європейський союз максимально наблизився до України, що надає особливого статусу їхнім відносинам і створює реальні можливості для співпраці.»

3.4. Оцінювання.

Подякуйте учням за активну роботу  на уроці, виставте оцінки згідно отриманих ними бонусів. Від 5-ти і більше -12балів, 3-4бонуси-11балів,2-1бонуси-10балів.

3.5 Домашнє завдання:

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Підготуватися до семінару за темою «Міграційні процеси в Україні».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

дотримуватись регламенту C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0234131.wmf
Додаток 2

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0301252.wmf

 Один  говорить-інші слухають.

 

 

Додаток 3

 

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0332268.wmf

 

Телефони у тихий режим

 

 

Додаток 4

C:\Documents and Settings\Black\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\ODWIYBL1\MP900449097[1].jpg

 

Кожна праця має право на подяку

 

Додаток 5

 

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0298653.wmf

 

 

Не критикувати інших

 

 

Додаток 6

 

«Нехай наші нащадки отримають від нас

 

дещо подібне до того,

що нам самим дісталось від наших предків»

(Данте)

 

 

 

 

 

Додаток7

Україна –ЄС

Слід зазначити, що активні геополітичні дослідження є дуже важливими, оскільки їх ігнорування призводить до того, що навіть за умов досить сильного потенціалу держава перетворюється на об’єкт маніпуляції сильнішими державами, тобто втрачає суверенітет. Закон геополітики застосовується до усіх держав без винятку, незалежно від їх статусу і місця в міжнародній системі. За сучасних умов значно збільшилась широта вибору зовнішньополітичних рішень, водночас суттєво зросла відповідальність за правильність вибору, його відповідність стратегічним національним інтересам. Виробити правильний зовнішньополітичний курс неможливо без широкого геополітичного аналізу й урахування особливостей геополітичного положення, який визначає загальні закони функціонування й особливості міжнародної системи.

Для України є важливим, що вона чітко визначилась щодо євроінтеграційної стратегії. Зараз перед нашою державою стоїть завдання виробити тактику подальших дій, яка має врахувати складний комплекс геополітичних інтересів, посилення міжнародних суперництв за сфери впливу на нашу країну. Йдеться про трикутник інтересів Росія — ЄС — США і місце України у цьому трикутнику. Взагалі, напрям майбутнього цивілізаційного руху можна визначити як взаємодію трьох векторів — політичного, економічного та культурного. Найбільш гнучким є політичний вектор. Ніщо, окрім власного бажання, не заважає Україні увійти до політичних структур атлантичної цивілізації. Хоча вступ до ЄС і НАТО не є справою майбутнього, проте чітке визначення напряму майбутнього руху потрібне уже сьогодні.

Більш консервативним є економічний вектор. Тут ми маємо справу з економічними реаліями, які змінюються більш повільно.

І нарешті, найбільш консервативним є культурний вектор. Адже культурні та релігійні стереотипи більш стійкі, вони взагалі визначають самоідентифікацію нації. У нашого парламенту та уряду є достатньо важелів впливу на формування культурно-мовного середовища в державі, проте все ще блокується прийняття законів про захист української книжки, пісні, кіно.

Україна, як і всі держави світу, вступила в епоху глобалізації. А збереження її політичної, економічної та культурної ідентичності значною мірою залежить від вироблення правильного зовнішньополітичного курсу — орієнтації на Європу. Європейський вибір України є природним наслідком здобуття країною державної незалежності, попереднього етапу здійснюваних реформ. Такий вибір зумовлений історією українського народу, його етнічними коренями та ментальністю, глибокими демократичними традиціями; ґрунтується на законному прагненні громадян України бачити свою державу невід’ємною складовою єдиної Європи.

►► Тенденції розширення Європейського Союзу на схід

Одним із найбільш значущих трансформаційних процесів після розпаду Радянського Союзу є розширення Європейського Союзу на схід. Цей процес створює абсолютно нову ситуацію на європейському континенті і наближує кордони ЄС безпосередньо до України. Водночас цей процес складний і громіздкий, оскільки остання хвиля охоплювала значну кількість держав. Отже, розглянемо основні аспекти та проблеми розширення ЄС на схід.

Спочатку (1952 р.) до Європейських Співтовариств входило шість країн: Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина та Франція.

Економічне піднесення Співтовариств, а разом з тим і зростання політичної ваги держав-членів підтвердили успішність інтеграційних процесів. Протягом свого існування Європейське Співтовариство пережило чотири хвилі розширення. 1973 року до них приєдналася Великобританія, Ірландія, Данія, 1981 р. — Греція, 1986 р. — Іспанія та Португалія, 1995 р. — Швеція, Фінляндія та Австрія.

Після розпуску Варшавського Договору та Ради Економічної Взаємодопомоги Європейський Союз вирішив переглянути свої відносини з країнами Центральносхідної Європи. Головну фінансовотехнічну допомогу було надано Польщі та Угорщині, оскільки саме в цих державах найшвидше проводились економічні та політичні реформи, створювалося відкрите, ринково орієнтоване суспільство. Так ЄС розпочав підготовку до п’ятої хвилі розширення.

Наступним етапом було укладення угод про асоційоване членство між ЄС та державами-кандидатами: 1991 р. — з Польщею, Угорщиною та Чехословаччиною; 1993 р. — з Болгарією, Румунією та Словаччиною; 1995 р. — з державами Прибалтики, 1996 р. — зі Словенією. Хоча ці угоди надають можливість стати повноправним членом ЄС, проте не гарантують його.

Враховуючи складну політичну обстановку в регіоні (війна в колишній Югославії, загострення політичної ситуацій в Росії тощо), Європейська Рада на засіданні у Копенгагені (червень 1993 р.) прийняла рішення про розширення членства. Також було затверджено критерії, яким повинна відповідати держава, щоб стати повноправним членом ЄС.

1997 року на засіданні Європейської Ради в Люксембурзі прийнято рішення розпочати переговори про вступ у ЄС із Польщею, Угорщиною, Естонією, Чехією, Словенією та Кіпром. На засіданні Європейської Ради в Гельсінкі (1999 р.) аналогічне рішення було прийняте стосовно Болгарії, балтійських держав, Румунії, Словаччини, Мальти та Туреччини. Протягом березня 2003 р. — лютого 2004 року до Євросоюзу вступило 10 нових членів. Із 2007 р. членства в ЄС набули Болгарія і Румунія.

Політики та дослідники вважають, що «ЄС ще ніколи не стояв перед перспективою такого дивовижного розширення...». Унікальність подій полягає в тому, що в разі зростання чисельності населення майже на чверть ВВП збільшується лише на 5 % , а дохід у розрахунку на душу населення становить 43 % середнього рівня ЄС. За відносно низького рівня економічного розвитку країн ЄС залишається недосконалою структура виробництва та зайнятості. Це свідчить про додаткове навантаження на бюджет ЄС. Трансформація економік країн Центральної Європи, формування ринкових відносин та структур, подібних до європейських, дозволило забезпечити країнам стабільно високі темпи зростання макроекономічних показників. Внаслідок значного розширення до ЄС увійшли країни, які мають вдвічі-втричі нижчий рівень економічного розвитку, проте відносно дешеві природні і трудові ресурси. Лише тому старі члени Євросоюзу можуть витримувати конкуренцію з боку нових динамічних регіонів світу.

Проте площа всіх країн нової «дванадцятки» ЄС складає лише 10 881,1 тис. км, а кількість населення близько 105 млн. осіб. Якщо порівняти ці показники з параметрами України, то стає зрозумілим, що наша держава просто необхідна для формування повноцінної європейської інтеграційної системи.

Підбиваючи підсумки, можна зауважити, що оцінити наслідки розширення ЄС для країн Центральної Європи досить складно. Фахівці центру досліджень ім. О. Разумкова наголошують, що значних змін у східноєвропейських країнах унаслідок вступу до ЄС не варто сподіватися, оскільки очевидні економічні вигоди уже досягнуті.

►► Проблеми та перспективи входження України до ЄС

1 грудня 1991 р. Україна постала перед світовою спільнотою як незалежна держава. «Повернення до Європи» було проголошено ключовим напрямом політики України. Європейська інтеграція і членство в Європейському Союзі стали стратегічною метою України як найкращий спосіб реалізації національних інтересів — побудови економічно розвиненої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин.

Україна, успадкувавши від комуністичного режиму неефективну ресурсовитратну економіку, вкрай занедбане довкілля та індустріально-суспільну свідомість, упродовж часу, що минув, не змогла подолати негативні тенденції свого попереднього розвитку в СРСР.

На сьогодні позитивним є те, що Україна здобула статус країни з ринковою економікою. Після вступу до СОТ шанси України на вступ до ЄС помітно зросли. Адже принципи СОТ за своєю суттю збігаються з юридичними критеріями, необхідними для членства в ЄС, тобто вони передбачають лібералізацію торговельного режиму, поліпшення умов конкуренції, створення сприятливого інвестиційного клімату. Членство України у СОТ означає лібералізацію режиму торгівлі між Україною та ЄС і надає можливість реально розпочати роботу з укладення угоди про асоційоване членство України в Євросоюзі. За словами Пітте Мендельсона, комісара ЄС з питань торгівлі: «Вступ до СОТ започатковує новий етап в економічних відносинах України та Євросоюзу. Розпочатий процес стосується не лише торгових та інвестиційних потоків, він знаменує собою неухильну політичну та економічну інтеграцію до світової економіки та поглиблення партнерства між Україною та Євросоюзом».

Таким чином, власне вступ України до ЄС не означатиме автоматичної ліквідації безробіття, гострих соціальних та економічних проблем. Але разом з тим наближення до ЄС дозволить залучити інвестиції потужних ТНК, що поряд з ефективним використанням коштів фінансово-промислових груп і населення дозволить модернізувати українську економіку у найближчі 10-15 років. При цьому зміниться стан структури промисловості, у якій тепер переважають паливно-енергетичні та металургійні галузі, різко зменшиться використання сировини та енергії, ефективніше використовуватиметься трудоресурсний потенціал нашої держави, зменшаться екологічні проблеми. Водночас не варто замовчувати або применшувати складність європейської інтеграції. Зрозуміло, що цей процес буде тривалим і непростим. Зокрема для України інтеграція в Європу означає зростання відкритості національної економіки та конкуренції з боку фірм країн — членів ЄС. Для окремих секторів виробництва, навіть регіонів, це може мати досить несприятливі наслідки, проте потенційні втрати та здобутки від зближення з Європою перевищують можливі витрати та ризики.

Для України основними політичними вигодами послідовної європейської інтеграції є зміцнення стабільності демократичної політичної системи, модернізація правового поля і забезпечення прозорості національного законодавства, поглиблення культури демократії і поваги до прав людини тощо.

Соціальні вигоди інтеграції полягають у підвищенні рівня життя і добробуту, наближенні до високих європейських стандартів особистої безпеки, освіти, охорони здоров’я, якості інформації, екології, вільного руху праці.

У культурно-цивілізаційному аспекті європейська інтеграція — це входження до єдиної сім’ї європейських народів, повернення до європейських культурних традицій. Орієнтація на Європу дозволить Україні вирішити також багато проблем культурного розвитку, оскільки урядові кола Росії для збереження України у своїй зоні впливу, окрім політичних та економічних засобів, активно використовують експансіоністську культурну політику. Російська музика, що абсолютно неконкурентоспроможна на світовому ринку, активно поширюється на українських теренах. Вихід на захищений від неліцензованих підробок світовий культурний ринок дозволить покращити матеріальний стан наших митців.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Воронецька Валентина Володимирівна
  «Процес європейської інтеграції та розширення спроможний внутрішньо консолідувати країни, які бажають стати членами єдиної Європи, сприятиме зменшенню та ліквідації історичних суперечностей між сусідніми країнами. Так само перспектива членства в ЄС для України (навіть у віддаленому майбутньому) повинна стати додатковим вагомим стимулом та мотиваційним фактором внутрішніх реформ, цивілізованого врегулювання всіх внутрішніх та зовнішніх неузгодженостей. Нарешті від інтеграції України до ЄС виграють не тільки ці дві сторони, але й уся центральноконтинентальна Європа, адже після розширення Європейського Союзу за рахунок країн Центрально-Східної Європи та держав Балтії Європейський союз максимально наблизився до України, що надає особливого статусу їхнім відносинам і створює реальні можливості для співпраці.»
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
1 січня 2018
Переглядів
2259
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку