Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок з предмету економіки на тему "Підприємництво та підприємець"

Про матеріал

Сформувати в учнів поняття про підприємництво. Розвинути пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, вміння узагальнювати інформацію та робити висновки.

Перегляд файлу

ЕКОНОМІКА

 

Тема:

Підприємництво та підприємець.

Мета:

Сформувати в учнів поняття про підприємництво. Розвинути пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, вміння узагальнювати інформацію та робити висновки. Виховати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів

 

Основні поняття:

Підприємництво, підприємець

Тип уроку:

Урок вивчення нового матеріалу.

 

ХІД УРОКУ:

І ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

 1. Привітання.
 2. Облік відвідування.
 3. Перевірка домашнього завдання.
 4. Повідомлення теми і мети уроку.

 

ІІ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

 1. Запитання до учнів. Поясніть нижче наведені вислови:
 1. Не підприємець платить зарплату – він лише вручає гроші. Це товар платить зарплату.

Б.Франклін

 1. Будь-яка комерція – це спроба передбачити майбутнє.

С.Батлер

 1. Бізнес, який не робить нічого, крім грошей, - це бідний бізнес.

Г.Форд

2) Настрій на позитив – інтерв’ю у бізнесмена.

«Сер, у чому секрет вашого успіху?» - запитав репортер успішного бізнесмена.

 • Всього два слова!
 • І які ж, сер?
 • Правильні рішення.
 • І як же ви приймаєте правильні рішення?
 • Одне слово.
 • І що це за слово?
 • Досвід!
 • А як ви отримуєте цей самий досвід?
 • Два слова.
 • І які ж?
 • Неправильні рішення……

 

ІІІ ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Підприємець – революціонер в економіці. Прибуток для нього – лише символ успіху.

Головне – вступити на незвіданий шлях там, де завершується звичайний порядок.

Й.Шумпетер

Людина серйозно робить що-небудь тільки тоді, коли вона робить це для себе.

О.І.Герцен

План вивчення уроку:

 1. Поняття «Підприємництво», «Підприємець».

 

Підприємництво

це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється об’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

 

 

Підприємець

це особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю, а саме: приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг.

 

 

 1. Ознаки підприємництва.

В підприємництві неможливо виділити головні ознаки, або ж менш важливі. Всі вони є необхідні для здійснення підприємницької діяльності. Розрізняють такі ознаки:

 1. ініціативність і самостійність – підприємець має право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству;
 2. творчий та інноваційний характер – це пошук нових можливостей, орієнтація на нововведення;
 3. систематичність – означає регулярність, професійність, постійний характер;
 4. ризиковий характер – покладання на підприємця тягаря передбачення несприятливих наслідків і застосування заходів з метою їх превенції та усунення;
 5. цільова спрямованість на одержання прибутку, максимізація якої є основною метою діяльності;
 6. самостійна юридична відповідальність;
 7. соціально відповідальний характер.

 

 1. Характерні риси підприємця.

За багатьма даними підприємець - це людина, яка організовує власну справу, керує нею і водночас бере на себе відповідальність і ризикує з метою отримання прибутку.
Розглянемо, які вимоги висуває цей вид діяльності до звичайної людини.

Вони, практично, стандартні.

Необхідно мати:

 • здібності

 

організаційні, підприємницькі;

 • знання

 

економічні, юридичні, з менеджменту, маркетингу та психології;

 • індивідуальні риси

 

відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, наполегли-вість, працездатність, дисциплінованість, працелюбність;

 • здоров'я

 

досвід, підприємницьку ініціативу

 

Слід думати:

 • стратегічно, системно, економічно, логічно, просторово, оперативно.

Необхідно бути:

 • винахідливим, компетентним, рішучим, відданим своєму підприємству, комунікабельним, самостійним у прийнятті і реалізації рішень.

Обов'язково знати:

 • стратегію і тактику теорії управління, ринок споживачів, конкурентів і становище підприємства на ринку, цілі і завдання підприємства, засоби реалізації стратегії та нормалізації діяльності підприємства;
 • методи управління: економічні, адміністративні, соціально-психологічні; фінансами, технологією, ринком, обсягом продукції, якістю тощо;
 • об'єкт управління: організаційну структуру, структуру товару, структуру основних фондів і обігових коштів, структуру персоналу і способи мотивації до праці, головних постачальників і споживачів товару;
 • систему, до якої входить об'єкт управління: компанію, асоціацію, акціонерне товариство, концерн, спільне підприємство, виробниче об'єднання тощо;
 • систему відносин об'єкту управління зі: споживачами товару (замовниками), конкурентами на ринку постачальників сировини, енергетичних ресурсів, банками, підприємствами, фірмами, інспекціями (податковою, охорони праці, екологічною, санітарною, пожежною, митною, профспілковою), громадськими організаціями регіону.

 

Безумовно дотримуватися:

 • законів, рішень уряду, органів місцевої влади тощо.

 

Треба вміти:

 • визначати стратегію розвитку підприємства;
 • ставити реальні цілі і завдання, ризикувати;
 • аналізувати, планувати, передбачати, приймати рішення;
 • керувати персоналом, фінансами, виробництвом, якістю;
 • йти на компроміс.

 

 1. Умови розвитку підприємництва та принципи.

Ефективна підприємницька діяльність може здійснюватися за певних соціально-економічних умов, які можна звести наступним чином:

 1. Позитивна суспільна думка по відношенню до підприємців та підприємництва.
 2. Надійність угод, забезпечена юридичною системою.
 3. Пільговий податковий режим, який забезпечує дійовий стимул для підприємництва.
 4. Ефективне оподаткування, право розпоряджатися прибутком.
 5. Конкурентне середовище та ринкове ціноутворення.
 6. Вільний доступ до ринку.
 7. Державна підтримка, боротьба з криміналом у бізнесі.
 8. Підприємницька етика.

 

Підприємницька діяльність це досить складна форма господарювання, яка будується за певними принципами:

 1. Вільний вибір видів діяльності.
 2. Залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян.
 3. Самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів продукції, що виробляється, встановлення цін відповідно до чинного законодавства.
 4. Вільний найм працівників.
 5. Залучення й використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонене або не обмежене законодавством;
 6. Вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, встановлених законодавством.

 

 1. Функції підприємництва.

 

Творча

Сприяє реалізації нових ідей, здійсненню техніко-економічних, наукових розробок, проектів, що пов’язані з господарським ризиком.

 

 

Ресурсна

Передбачає, що підприємництво націлене на найбільш ефективне використання матеріальних, трудових, фінансових, інтелектуальних та інформаційних ресурсів з урахуванням досягнень науки, техніки, управління й організації виробництва.

 

 

Організаційна

Поєднує ресурси виробництва в оптимальних пропорціях, здійснює контроль за їхнім використанням.

 

 1. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
 1. Підприємницька діяльність без утворення юридичної особи.
 2. Юридичні особи – організації, які мають відокремлене майно, відповідають за своїми зобов’язаннями цим майном, мають самостійний баланс (або кошторис).
 • Комерційні організації – мають за основну мету діяльності отримання прибутку.
 • Господарчі товариства різних типів;
 • Виробничі кооперативи;
 • Державні та муніципальні унітарні підприємства.
 • Некомерційні організації – не мають за основну мету діяльності отримання прибутку.
 • Споживчі кооперативи;
 • Суспільні та релігійні організації;
 • Фонди;
 • Заклади;
 • Об’єднання юридичних осіб некомерційного характеру.

 

IV ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 

Запитання до учнів.

 1. Чому виникла потреба розвитку підприємництва?
 2. Що таке підприємництво?
 3. Хто такий підприємець?
 4. Які риси повинні бути присутні у підприємця?
 5. Які функції виконує підприємницька діяльність?
 6. На яких принципах будується підприємництво?
 7. Виконайте завдання. В таблиці наведені якості, важливі для успішного підприємця. Проаналізуйте їх з точки зору того, наскільки, на вашу думку, вони важливі для успіху підприємницької діяльності. 1 бал – неважливе, 2 бали мало важливе, 3 бали – дуже важливе.

 

Якості успішного підприємця

Бали

1

2

3

1

Енергійність

 

 

 

2

Гарне здоров'я

 

 

 

3

Освіченість

 

 

 

4

Здатність ризикувати

 

 

 

5

Комунікабельність

 

 

 

6

Відповідальність

 

 

 

7

Сильна тяга до грошей

 

 

 

8

Готовність до непередбачених ситуацій

 

 

 

9

Прагнення до творення.

 

 

 

10

Організованість

 

 

 

11

Опора на власні сили

 

 

 

12

Любов до влади

 

 

 

13

Терплячість

 

 

 

14

Конкурентоспроможність

 

 

 

15

Бажання і готовність взяти на себе Ініціативу

 

 

 

16

Впевненість у собі

 

 

 

17

Спритність (здатність робити багато чого)

 

 

 

18

Наполегливість (наполегливість у подоланні труднощів)

 

 

 

19

Новаторство (готовність і здатність до впровадження нового)

 

 

 

20

Прагнення до лідерства

 

 

 

 

Анкета на визначення здатності до підприємництва.

 1. Чи поводитесь Ви наодинці так, як тоді, коли за Вами спостерігають?
 2. Чи вважаєте Ви хитрість хорошою і корисною рисою?
 3. Чи можете Ви розпочати розмову на вулиці з незнайомою людиною?
 4. Чи заздрите успіху Ваших знайомих?
 5. Чи звертаєтесь на «Ви» до Ваших старших за віком родичів?
 6. Чи здатні Ви усно швидко обчислити скільки буде 3% від 3%?
 7. Чи приходите вчасно на побачення?
 8. Переживаєте, якщо Вас обрахували на 1 грн?
 9. Чи пам’ятаєте дати народження своїх близьких друзів?
 10. Чи зможете залишити валізу на вокзалі під наглядом зовсім незнайомої людини? 

Відповідь «так»  10 балів, «ні» – 0 балів. Проміжні відповіді оцінюються «на око» між 0 і 10 балами.  Якщо відповідь на яке-небудь питання для Вас є складною – 5 балів. Склавши всі Ваші бали, Ви звертаєтесь до ключа тесту.  

Ключ до тесту:

60 – 100 балів

Ви вроджений бізнесмен.

55 – 59 балів

Ви володієте не всіма потрібними якостями бізнесмена, але у Вас є реальні шанси досягти успіху в бізнесі.

25 – 54 балів

видно, в бізнесмени Вам не вибитись, але судячи з усього, Ви правдива, порядна людина, у вас непоганий характер, так що не все втрачено в житті.

 

V ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити конспект уроку.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Омелянюк Зоя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
3 січня 2018
Переглядів
4606
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку