Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Поняття «Економіки». Роль економічної науки у житті окремої людини і суспільства. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин.

Про матеріал

Учні знайомляться з основними поняттями економіки. З'ясовують та усвідомлюють роль науки в житті людини та суспільства. Знайомляться з основними економічними категоріями.

Перегляд файлу

ЕКОНОМІКА

 

 

Тема:

Поняття «Економіки». Роль економічної науки у житті окремої людини і суспільства. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин.

Мета:

Сформувати в учнів загальне уявлення про економіку як науку. З’ясувати економічний зміст процесів виробництва, розподілу, обміну та споживання. Ознайомити учнів із суб’єктами та об’єктами економічних відносин. Розвинути економічне мислення, виховати інтерес до предмету.  

 

Основні поняття:

Економіка, макроекономіка, мікроекономіка, виробництво, розподіл, обмін, споживання

Тип уроку:

Урок вивчення нового матеріалу.

 

ХІД УРОКУ

І ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 1. Привітання.
 2. Облік відвідування.
 3. Перевірка домашнього завдання.
 4. Повідомлення теми і мети уроку.

 

ІІ АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Розуміння змісту економічних явищ потрібне кожній людині не менше, ніж знання з хімії чи фізики, математики чи біології. Людина живе у світі економічних явищ: вона купує і продає, отримує доходи і сплачує податки, керує і підпорядковується управлінським рішенням, споживає і заощаджує, наймається на роботу й розпочинає власну справу. Зрозуміло, що краще, коли людина чинить ці дії свідомо, раціонально використовуючи власні сили та ресурси, обирає із багатьох можливих рішень найдоцільніше. Усе це і спонукає до вивчення економіки.

 

ІІІ ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

План викладення уроку:

 1. Поняття «економіка», її значення в житті суспільства та окремої людини.

Метод

«Відкритий мікрофон».

Передаючи один одному уявний мікрофон, учні визначають, що, на їхню думку, вивчає наука економіка.

 

Економіка – це наука про господарство, а саме – про організацію та управління виробництвом, ефективне використання ресурсів, збут і споживання товарів.

Існує багато бачень щодо визначення Економіки як науки, а саме:

 1. Суспільна наука, що досліджує всю сукупність економічних відносин, що виникають між суб’єктами господарювання в процесі життєдіяльності;
 2. Наука про економічні відносини, що складаються між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання;
 3. Наука про вміння користуватися життям якнайкраще;
 4. Наука про багатство

Економіка це сукупність знань, які дозволяють відповісти на три взаємозалежних питання:

 1. що необхідно виробляти, тобто які товари, продукцію, послуги, роботи, і в яких кількостях;
 2. як виробляти, тобто хто повинен виробляти, за допомогою яких ресурсів і які технології при цьому застосовувати;
 3. для кого виробляти, кому повинні бути призначені вироблені товари та послуги, хто їх зможе споживати.

Робота з учнями:

Для того, щоб учні усвідомили основні питання економіки пропонується на кожну парту видати учням аркуш паперу, олівці, ножиці, маркери і т.і.  Учням необхідно вирішити:

 1. ЩО виготовити з аркушу паперу і СКІЛЬКИ;
 2. ЯК і ХТО буде робити;
 3. ДЛЯ КОГО буде цей виріб.

 

Економічні знання потрібні як кожній людині (раціональна поведінка у споживанні та використанні індивідуальних заощаджень; уміння орієнтуватись у сфері бізнесу; прийняття доцільних рішень при виборі сфери зайнятості), так і суспільству в цілому.

 

Бесіда з учнями:

Наведення та обговорення прикладів, які ілюструють значення економічних знань у житті людини.

 

 1. Рівні дослідження економічної науки.

Вивчення економіки як науки можна розділити на два рівні:

І рівень мікроекономіка – вивчає окремих економічних суб’єктів, правила прийняття господарських рішень (економіка фірми, особиста економіка, економіка сім’ї);

ІІ рівень макроекономіка – вивчає економіку як єдине ціле (економіка держави, світова економіка).

 

 1. Суб’єкти та об’єкти економіки.

Колективна робота з учнями:

Необхідно проаналізувати схему та навести приклади щодо виробників та споживачів. Обговорити необхідність виробництва, обміну, розподілу та споживання.

 

Картинки по запросу субєкти та обєкти економіки

 1. Економічні категорії.

Економічні категорії - теоретичні поняття, які в узагальненому вигляді виражають родові ознаки певних економічних явищ і процесів. Основні економічні категорії це:

Дохід

грошовий засіб отриманий в результаті господарської діяльності за визначений термін.

Видатки

це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

 

 

Прибуток

це частина вартості додаткового продукту, виражена в грошах; частина чистого доходу; грошовий вираз вартості реалізованого чистого доходу, основна форма грошових накопичень господарського суб'єкта.

 

 

Податки

це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.

 

 

Попит

це кількість продукту, яку споживачі бажають і спроможні купити на ринку за певну ціну за певний проміжок часу.

 

 

Ціна

це економічна категорія, яка означає кількість грошей, за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити одиницю товару (певної цінності, в т.ч. нематеріальної, наприклад, знання).

 

 

Ринок

це місце, де відбуваються відносини купівлі-продажу товарів і послуг у грошовій формі.

 

 

Гроші

це засіб оплати товарів і послуг, засіб вимірювання вартості та засіб збереження (накопичення) вартості.

 

IV ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Що вивчає економіка?
 2. Перелічіть основні категорії економіки.
 3. Назвіть суб’єктів та об’єктів економіки.
 4. Чи можливе існування економіки хоча б без однієї складової, що зазначено на схемі?

Картинки по запросу розподіл обмін споживання

 1. Використовуючи картки двох кольорів, необхідно визначити, які твердження стосуються мікроекономіки (Жовтий колір), а які макроекономіки (Зелений колір).
 • Рівень безробіття в Україні має тенденцію до зростання (Макро);
 • Отримання максимального прибутку від виробництва товарів (Мікро);
 • Формування високої ринкової ціни на м’які меблі (Мікро);
 • Стабільний рівень цін або невисока інфляція (Макро);
 • Найбільш раціональне використання бюджету сім’ї (Мікро);
 • Зростання обсягів виробництва продукції в країні (Макро).

 

V ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити конспект уроку.
 2. Розкрити взаємозв’язок між економічними категоріями.
docx
Додано
9 січня 2018
Переглядів
8801
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку