Конспект уроку з географії для 10 класу на тему "Франція"

Про матеріал

методична розробка уроку призначена для проведення уроку з соціально-економічної географії світу з використанням мультимедійних та інтерактивних засобів навчання

Перегляд файлу

Тема:   Франція. (Французька республіка)

Мета: охарактеризувати ЕГП, природні умови і ресурси Фран­ції, визначити особливості населення і провідні галузі господар­ства; розвивати вміння складати комплексну характеристику кра­їни, обґрунтовувати галузеву структуру господарства, уміння працювати з картами атласа та підручником, уміння працювати в малих групах; виховувати цікавість до теми, самостійність мислення, почуття поваги до думки інших.

Очікуванні  результати: учень  характеризує  географічне  положення  країни, населення  і  міста,  називає  особливості  сучасного  розвитку  господарства,  характеризує  галузеву  та  територіальну  структуру,  промисловість, особливості  сільського  господарства,  транспортну  інфраструктуру, зовнішньоекономічні  зв’язки.

Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, під­ручники, схеми, таблиці, діаграми.

Опорні  поняття: географічне  положення,  населення,  міста,  господарство,  галузева  структура,  територіальна  структура, промисловість, сільське  господарство, інфраструктура, зовнішньоекономічні  зв’язки.

Тип уроку: вивчення  нового  матеріалу

Методи  навчання: інтерактивні, пояснювально-ілюстративні (бесіда,  розповідь);  репродуктивні, частково-пошукові, творчі

Структура  уроку

І. Організаційний момент………………………………………………………………….……………1хв

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок……………………………………………………..7 хв

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності……………………….…………………………4хв

IV. Вивчення нового матеріалу…………………………………………………………………...……20хв

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок………………………………………………….…….10хв

VI. Підсумок уроку…………………………………………………………………….…………………2хв

VII. Домашнє завдання……………………………………………………………..……………………1хв

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.  Привітання  учнів, перевірка  їх  готовності  до  уроку.

 Учитель. Добрий день! Посміхніться один одному  і подумки побажайте успіхів на уроці. Сьогодні ми розпочнемо  заочну мандрівку країнами Європи.

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

► Гра «Склади  карту». 

Вчитель  пропонує учням скласти  карту  Європи за  регіонами  на  швидкість.  Назвати  найбільші  країни  і  їх  столиці.

► Гра  «Пошта»

Для роботи використовують «поштові скриньки» (конверти) з відповідними написами (назва теми, термін або запитання). Конверти можуть бути умовними (наприклад, можна написати їхні назви на дошці).

Учасники (окремі учні, пари або групи) отримують однакову кількість «листів» (карток). Потім ці картки (з визначеннями або запитаннями) учні мають покласти до відповідної кишені (або за допомогою магніту закріпити на дошці під відповідним написом) за встановлений час і не помилитися адресою.

Скринька № 1 «Так»  Скринька № 2 «Ні»

Твердження («листи»), що необхідно надіслати «поштою» до того чи іншого адресата:

 1.                Площа  Європи -  майже 11 млн. км2
 2.                До  складу  Європи  входить  54  держави
 3.                Більшу  частину  Європи  займають  гори
 4.                Незважаючи  на  тривале  використання,  багато  родовищ  корисних  копалин  мають  значні  запаси
 5.                Для  Європи  є  характерним  однорічний  етнічний  склад  населення
 6.                Рівень  урбанізації  в  регіоні  один  із  найвищих  у  світі
 7.                Населення  розміщене  рівномірно
 8.                Галузева  структура  господарства  регіону  характеризується  переважанням  сільського  господарства
 9.                Регіон  найбільший  у  світі  виробник  та  постачальник  на  світовий  ринок  машин  та  промислового  обладнання.
 10.            У  більшості  країн  Європи  основна  галузь  сільського  господарства -  рослинництво
 11.            Туризм – одна  з  провідних  статей  доходу  майже  всіх  західноєвропейських  країн
 12.            Західна  Європа – потужний  фінансовий  центр  світу

Відповіді:

Так  - 1,4,6,9,11,12

 Ні – 2,3,5,7,8,10

     

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Синій, червоний і білий кольори — кольори прапору цієї держави. Девіз республіки — «Свобода, рівність, братерство». Гімн — «Марсельєза». Міста — Фужер, Коньяк, Баккара, Пломб’єр, місцевості — Шампань, Бордо, Ґасконь, Бурґундія, Божоле, Прованс, Савойя. Ви не один раз зустрічаєте ці слова у світовій лексиці. Кожна жінка світу прагне мати одяг від відомих модельєрів цієї країни. Традиційними стравами вважаються устриці, жаб'ячі лапки і цибулевий суп. Про яку ж країну Європи ми сьогодні будемо говорити з вами? Так, звичайно, це — Республіка Франція.

            

Коли мова йде про Францію, перше, що згадують майже всі, — це покази колекцій всесвітньо відомих французьких модельєрів. Францію вважають «законодавицею» світової моди. І для цього є вагомі підстави, адже такі імена, як Коко Шанель, Крістіан, Діор, Жан-Поль Готьє, П’єр Карден та інші, давно стали «візитною карт­кою» країни.

Утім, Франція розуміється не лише на елегантному вбранні та аксесуарах. Це високорозвинена постіндустріальна держава, одна з країн «Великої сімки» — найрозвиненіших країн світу. За еконо­мічним потенціалом Франція посідає друге місце серед країн Захід­ної Європи (після Німеччини), одне з провідних місць у світі за об­сягом промислового виробництва, четверте місце за експортом капіталу, витрачає величезні суми на наукові дослідження та роз­робки. У галузевій структурі економіки основним видом діяльності населення стала сфера послуг. Саме ця держава найпопулярніша серед туристів.

 

IV. Вивчення нового матеріалу

►► Завдання  Згадайте план характеристики країни.

План  характеристики  країни

 •                 Візитна  картка
 •                 Економіко-географічна  характеристика
 •                 Природні  умови  і  природні  ресурси
 •                 Населення
 •                 Промисловість
 •                 Сільське  господарство
 •                 Транспорт 
 •                 Зовнішньоекономічні  зв'язки
 •                 Туризм

 

 

Завдання 1. Користуючись картами атласу, складіть «візитну картку» країни.

1. «Візитна картка»

Офіційна назва — Французька Республіка.

Площа — 544 тис. км2.

Населення — 65,4 млн осіб (2009 р.).

Столиця — Париж.

Тип країни — високорозвинена економічно держава, країна «Великої сімки»

Державний устрій — президентська республіка, унітарна дер­жава.

  

Завдання 2 (робота в групах). Кожна група (4–5 учнів) опра­цьовує одне питання за типовим планом характеристики країни. Час на підготовку — 10–12 хв., час виступу — 3 хв. Бажано, що б доповідали всі члени групи.

2. Економіко-географічна  характеристика

Франція розташована на заході Європи. За своєю конфігураці­єю територія країни нагадує шестикутник, тому жителі іноді на­зивають її Гексагоном. До складу Франції входять острів Корсіка та низка дрібних прибережних островів, а також чотири заморські департаменти: Ґваделупа, Ґвіана, Мартініка й Реюньйон; замор­ські території: Нова Каледонія, Французька Полінезія, Французь­кі південно-антарктичні землі, острови Майотта, Уолліс, Футуна й спеціальна територіальна одиниця — острова Сент-П’єр і Міке­лон. Франція має значну довжину кордонів з розвиненими країна­ми. Більш ніж половина кордонів — морські, багато естуаріїв річок і бухти зручні для стоянки судів. Завдяки значній довжині мор­ських кордонів і володінням в Океанії Франція має 11 млн км2 ви­ключної економічної зони.

 

3. Природні умови і природні ресурси

Природні умови й ресурси Франції досить різноманітні, що обу­мовлено її фізико-географічним положенням і будовою поверхні. 3/4 її території розташовані нижче 500 м, є високі гори — Альпи та середньовисотні — Піренеї.

Середньорічна кількість опадів на більшій частині території країни становить 600–1000 мм, зимові температури позитивні, сні­говий покрив зазвичай відсутній, річки не замерзають. Найбільші з них — Луара, Сена, Ґаронна, Рона.

Завдяки великим розмірам території спостерігається значний діапазон кліматичних умов, що дозволяє поєднати рослинництво середньоєвропейського й субтропічного типів. Ліси займають 24 % території країни.

Франція небагата на мінеральні ресурси. Запаси кам’яного ву­гілля, зосереджені в основному в Лотаринґії, запаси нафти й при­родного газу є невеликими. Обмеженість паливних ресурсів достат­ньою мірою компенсується значним гідропотенціалом гірських річок, особливо Рони та її альпійських притоків. Більш значні за­паси уранових руд у Центральному масиві й Бретані та залізних руд у Лотарингії. На півдні — у Провансі й Ланґедоці — добувають боксити, а в Ельзасі й Лотарингії — калійну й кам’яну сіль.

Перевага рівнинних просторів із родючими окультуреними бу­рими лісовими й підзолистими ґрунтами в сполученні з помірним теплим і вологим морським кліматом сприятлива для розвитку сільського господарства. М’який клімат, мальовнича природа, ти­сячі кілометрів морських пляжів, великі можливості для розвитку туризму, альпінізму й зимових видів спорту в горах, багатство іс­торичних та архітектурних пам’яток, густа мережа доріг, готелів і ресторанів роблять Францію класичною країною для туризму.

  

4. Населення

Населення Франції становить 59,3 млн чол.

Середня тривалість життя в країні висока — 79 років.

 Пересічна густота населення — 105 чол. на км2. У містах — 73 % населення, 90 % населення — римо-католики.

Для демографічної ситуації Франції характерний перший тип відтворення населення. Природний приріст низький — 3 ‰. На­слідком цього є «старіння нації».

Населення країни складають в основному французи (82 %). На­ціональними меншинами є корсіканці, баски, ельзасці, бретонці, фламандці, що проживають на окраїнах. Значну кількість (понад 4,5 млн осіб) складають іммігранти — портуґальці, алжирці, ма­рокканці та інші народи. Переважна кількість населення є християнами-католиками.

Середня густота населення у гірських районах не досягає й 20 осіб/км2, а в районах Парижа, Ліона та інших великих міст вона перевищує 300 осіб/км2.

Три чверті населення проживають у містах, головна форма місь­кого розселення — аґломерації, а для сільської місцевості — неве­ликі села й хутори. У 50 аґломераціях проживає близько 60 % на­селення країни.

У столичній аґломерації проживають 11,4 млн жителів. Столи­цю з передмістями називають Великим Парижем. Сучасний Па­риж — одне з найбільших і найкрасивіших міст світу. Столиця Франції — центр наукового й культурного життя країни. Тут роз­міщені провідні науково-дослідні установи й вузи. У 60 музеях зі­брано безліч художніх та історичних цінностей. 

Інші великі міста Франції — Ліон і Марсель — є центрами аґло­мерацій із населенням 1,3 млн осіб кожне.

Великі міста — Париж (10 млн осіб з приміською зоною), Марсель (1,2 млн чол.), Ліон (1,2 млн чол.), Лілль (1 млн чол.), Бордо, Тулуза, Ніцца, Нант, Страсбур, Тулон, Руан.

Місто Фужер — один із перших в історії виробників великих широких на тоненькій ніжці келихів, м. Коньяк — батьківщина однойменного­алкогольного напою, м. Баккара дало назву особливому коштовному сортові кришталю, м. Пломб’єр відоме нам як батьківщина сорту морозива.

  

5. Промисловість

Паливно-енергетична промисловість працює на імпортній на­фті і природному газі та з використанням власного кам’яного ву­гілля. В електроенергетиці провідну роль відіграють атомні елек­тростанції. За масштабами розвитку ядерної енергетики Франція поступається тільки США. У країні працюють більш ніж 50 енерго­блоків АЕС, на яких щорічно виробляється понад 75 % усієї елек­троенергії.

На частку машинобудування припадає більш ніж 2/5 робітни­ків і вартості промислової продукції. У структурі промислового ви­робництва найбільшу частку займають галузі загального (12 %) і транспортного (10 %) машинобудування. Автомобільна промис­ловість є однією з основ національної промислової структури. Дві найбільші в країні компанії — приватна «Пежо-Сітроєн» і держав­на «Рено» забезпечують відповідно 4 і 5 % світового виробництва легкових автомобілів.

   Французькі компанії посідають друге місце у світі (після Японії) з випуску енергетичного устаткування для електростанцій. Франція залишається потужною силою в ракетній промисловості Західної Європи. Проект «Аріанспейс» забезпечує провідні позиції країни в комерційних запусках супутників. Найого частку припадає приблизно 50 % світового космічного ринку. Головна особливість машинобудування в цілому — його висока концентрація у Великому Парижі.

Франція входить до першої п’ятірки світу з виробництва й екс­порту хімікатів. Достатня сировинна база, високий рівень розви­тку новітніх технологій, сучасна організація праці дозволили Франції стати одним зі світових лідерів із виробництва мінераль­них добрив, синтетичного каучуку, пластмас, фармацевтичних за­собів, парфумерії. Потужні нафтопереробні та нафтохімічні комбі­нати знаходяться в портах. У Великому Парижі зосереджені підприємства парфумерії, фармацевтики, тонкої хімії.

Металургія — одна з потужних галузей промисловості країни. В минулому чорна металургія тяжіла до власних родовищ залізних руд та коксівного вугілля, нині вона зсувається в бік моря та пра­цює на імпортній сировині. Основу потужної кольорової промисло­вості складає алюмінієва галузь, працює на власній сировині та орієнтується на джерела електроенергії.

Важливими галузями французької промисловості залишають­ся також текстильна, швейна та харчова промисловість.

За останні 20–30 років у промисловості Франції відбулися іс­тотні зміни. Зменшилася матеріаломісткість та енергоємність га­лузей обробної промисловості. Відбувається згортання деяких важ­ливих старих галузей: виробництво сталі зменшилося на 1/3, випуск бавовняних і вовняних тканин — приблизно на 1/4.

Франція — одна з високорозвинених країн світу

У країні поряд із сучасною промисловістю потужний розвиток має сільське господарство і сфера обслуговування.

Місце Франції у світі:

1 місце в Європі за кількістю АЕС;

1 місце в Європі за виробництвом зерна (більш як 50 млн т на рік), яловичини, олії, сиру;

1 місце в Європі за загальним обсягом виробництва сільськогоспо­дарської продукції;

світовий законодавець моди;

1 місце в світі за кількістю туристів (60 млн на рік);

2 місце в світі за вартістю експорту сільгосппродукції;

2 місце в світі за збором винограду, експортом вина, споживанням його на душу населення (після Італії);

4 місце у світі за розвитком машинобудування (після США, ФРН і Японії);

4 місце у світовій економіці за обсягами ВВП;

4 місце у світі за обсягом зовнішньої торгівлі й експортом продукції (після ФРН, США і Японії);

разом із США і Німеччиною займає провідні позиції у світі за зби­ранням цукрових буряків.

Основна продукція: машинобудування, транспортне обладнання, сільськогосподарська; космічна, ракетна, авіаційна, атомна техніка, елек­троніка, засоби зв’язку, озброєння, автомобілі, рухомий склад заліз­ниць, промислове обладнання, пластмаси, синтетичні волокна і каучук. Виробник та експортер модного одягу і взуття, парфумів, косметики, ювелірних виробів.

Імпортує паливо (нафта, природний газ), тропічні фрукти, машини, робочу силу. Експортує озброєння, капітал, послуги.

6. Сільське господарство

Хоча на частку сільського господарства країни припадає лише 4 % ВВП і 5 % економічно активного населення, воно дає 25 % про­дукції ЄС. Основою сільськогосподарського виробництва стали сприятливі природні умови і великі площі придатних для викорис­тання земель.

Провідною галуззю є тваринництво (2/3 вартості аграрної про­дукції). За виробництвом м’яса й молока Франція входить у трійку основних виробників світу. Основну роль відіграють молочне ско­тарство, свинарство та птахівництво.

Вирощують зернові, картоплю, цукрові буряки, олійні (рапс, соняшник). Щорічні збори зерна сягають 70 млн т, половина йде на експорт. Пшениці збирають до 38 млн т, решту нарівно станов­лять ячмінь і кукурудза. Франція є найбільшим виробником і екс­портером цукру серед країн ЄС. Вирощують різноманітні овочі, фрукти і квіти, в тому числі для виготовлення парфумів. Важливуроль відіграє виноградарство. За збором винограду, виробництвомі експортом вина, споживанням його на душу населення Франція посідає друге місце у світі, лише трохи поступаючись Італії. Фран­цузькі вина вважаються найкращими у світі.

 

7. Транспорт та зовнішньоекономічні зв’язки Франції

Транспортна мережа країни має чітко виражений радіальний тип: майже всі основні магістралі йдуть від Парижа. У внутрішніх перевезеннях людей і вантажів перше місце посідає автомобільний транспорт. Франція посідає одне з перших місць у світі за забезпе­ченістю населення автомобілями (на 1000 жителів — 425 особис­тих автомобілів), густотою і якістю автомобільних доріг.

Значну частину внутрішніх перевезень вантажів забезпечує залізничний і трубопровідний транспорт. Основним стрижнем водних шляхів є Сена, пов’язана мережею каналів з іншими річками країни.

Більша частина зовнішньоторговельних перевезень здійсню­ється морським транспортом. Морські перевезення становлять близько 300 млн т на рік, 3/4 морських перевезень іде через порти Марсель, Гавр, Дюнкерк і Руан.

Авіаційний транспорт має переважне значення для зовнішніх пассажироперевезень. Найбільшим центром є Париж, де діють ае­ропорти «Орлі», «Бурже» і «Шарль де Ґолль».

Найбільшими торговими партнерами є країни ЄС, США, Япо­нія. Держава експортує машини та обладнання, пластмаси, парфу­ми, сталь, прокат, алюміній, зерно, цукор, виноград, вина, сири, м’ясо. До Франції імпортується мінеральна сировина, ліс, деяка сільськогосподарська продукція (бавовник, кава, чай).

У середньому щорічно країну відвідують понад 80 млн турис­тів, що дає близько 2,8 % ВВП.

 

  

 8.  Культура, освіта. Розвиток туризму.

(Виступ учня, що мав випереджальне завдання.)

Зразок виступу учня

Франція — «заповідник» пам’яток історії й культури. Практично в кожному департаменті можна побачити шедеври архітектури різних епох і стилів, численні музеї й інші культурно-історичні об’єкти. Па­риж — центр світової культури. Тут неповторні музеї. Серед них Лувр (із кращим у світі зібранням мистецьких творів епохи Відродження), Версаль, Національний центр мистецтва і культури імені Ж. Помпіду, Єлісейський палац, Музей Оранжері, Палац Шайо, собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам), Будинок інвалідів із собором XVII ст. (у ньому знаходиться прах Наполеона І), Марсове поле, символ міста — Ейфелева вежа (1889 p.), Єлисейські поля — головний проспект столиці, що за­кінчується Тріумфальною аркою.

Загальна кількість державних і приватних вищих навчальних закладів, включаючи університети, перевищила 450. У Великому Парижі міститься найбільший у країні Паризький університет, що складається з кількох університетів, три з яких утворені на базі знаменитої Сорбонни, засно­ваної у ХІІІ ст.

Франція займає перше місце в світі за кількістю туристів (60 млн туристів), що дає понад 2 млрд доларів прибутку. Тут сприятливий клі­мат, узбережжя морів, гірські масиви Альп і Піренеїв, численні джерела цілющих вод, культурна спадщина з двотисячолітньою історією.

Видатні особистості Франції: Р. Декарт, Б. Паскаль, П. Фермі, А. Ам­пер, Ж. Фуко, П. Кюрі, Л. Пастер, П. Лаплас, Ж.-І. Кусто, Ж. Руссо, Вольтер, Ж. Ламетрі, Д. Дідро, Ф. Рабле, Ж.-Б. Мольєр, В. Гюго, О. Дюма, Ж. Верн, О. де Бальзак, Г. де Мопассан, Стендаль, А. Камю, П. Гоген, А. Матісс, К. Моне, Ж. Ренуар, К. Глюк, К. Россіні, Г. Берліоз, Ш. Гуно, Ж. Оффенбах, Ж. Бізе.

Подорож по Парижу. Чудеса архітектури:

 

 Шартрський собор, освячений у 1260 р. Чудесний храм, присвячений Діві Марії. Французи, як і українці, багато молитов посилають до Богородиці. Скульптура Богородиці («Троянда Франції») — данина багатовіковій традиції французів поклонятися Діві Марії як Богоматері-заступниці. На всіх іконах вона оточена символами: терновою гілкою, ліліями (символ непорочності), фіалками (символ покори). Діва Марія на вітражі — у трояндовому саду і тримає трояндову гірлянду — «Троянда без колючок».

Лувр - королівський замок, побудований Філіппом Августом у 1204 р., перебудований Карлом V у 1364 р. 400 років правління різних імператорів - різні стилі у Луврі. Сьогодні - це один із найбільших музеїв мистецтв світу (полотна і скульптури світових і французьких геніїв - Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Тиціана, Рубенса, Ель Греко, Гойї, Пікассо, Ж. Латура та ін.).

Тріумфальна арка заввишки 50 м починає цю площу (побудована за наказом Наполеона у 1806 р.).

Площа Згоди- одна з найкрасивіших і    найбільших площ Парижа(S=84тис.км ²).

Собор Паризької Богоматері - у 1163 році на острові Сіте — історичному центрі Парижа, на місці старої єпископської капели св. Стефана, король Людовік IX у присут­ності римського папи урочисто заклав новий собор французької столи­ці Нотр-Дам — собор Паризької Богоматері. Собор будували поетап­но: у 1182 р було завершено його східну частину, у 1200 р.— західну, у ХІІІ ст.— західний фасад і його скульптурні роботи. Будівництво со­бору тривало до середини XIV ст. Паризький собор — це одна з перших споруд, в якій остаточно сформувався готичний стиль, хоча в ньому ще збереглися деякі особливості романської архітектури: масивні, круглі в плані стовпи, а також масивні стіни, деяка затемненість інтер’єру. Проте своєю величчю і красою собор полонить кожного, хто підходить до нього. Незважаючи на те що про нього добре відомо з однойменного роману В. Гюго та численні описи кожної частини все ж щоразу він по­стає у новій красі.

Єлисейські Поля - шлях тріумфів історії, прогулянок сьогодення, престижна вітрина Парижа, що має 628 будинків з обох боків.

Версаль (1661р.) - шедевр Короля-Сонця ЛюдовікаXIV. Резиденція, мисливський замок в околицях Парижа. Розкішний палацово-парковий ансамбль: сади зі скульптурами, фонтани, басейни, гроти. Є навіть ціла система каналів — «Маленька Венеція». Туристський ансамбль світової слави".

Монмартр - один із підвищених районів Парижа. Місце, де збирається мистецька еліта Франції. Тут багато кабаре. Одна з його перлин - церква Сакре-Кьор (Церква Серця Христового) - побудована у візантійському стилі (1874-1919 рр.). Церква, національного покаяння і примирення (побудована після Паризької комуни на місці вбитого колись архієпископа). Поруч — художній музей Монмартра, Музей воскових фігур.

Ейфелееа вежа (1889 р.) — емблема Парижа, на березі р. Сени. Символ нової індустріальної епохи. Багато митців виступали проти її спорудження. Будував інженер Ейфель. Висота її разом з антеною - 320,75 м.

Центр Помпіду, найзнаменитіший зразок стилю «Хай-Тек». Головний сучасний атракціон Парижа. Центр акустики, музики, тут є концертні та виставкові зали, кафе.

Мулен-Руж-«Червоний млин»(1889 р.) - кабаре. Різні музичні рев'ю, стриптиз-зали. Одна з пікантних родзинок Парижа.

Учитель. Франція вважається одним з найбільших у світі регіонів іноземного туризму. Щороку ії відвідують понад 50 млн. чоловік. На кожного жителя Франції припадає майже один іноземець турист. Франція знову обігнала Іспанію щодо туризму: архітектура, культура — це перше, що приваблює туристів. Багаті курорти Середземномор'я — Рів'єра, Лазуровий берег — дуже відомі, елітні. Розвинений тут також альпінізм як вид спорту і туризму. Україна може цього повчитися, бо можливості має подібні. Але до прибутків, сервісу, менеджменту галузі нам поки що дуже далеко.

 

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

 

Завдання 1.

1. Укажіть місце Франції:

в Європі за кількістю АЕС;

в Європі за виробництвом зерна (понад 50 млн т на рік), ялови­чини, олії, сиру;

у світі за кількістю туристів (60 млн на рік);

у світі за збором винограду, експортом вина, споживанням його на душу населення;

в Європі за загальним обсягом виробництва сільськогосподарської продукції;

у світі за вартістю експорту сільгосппродукції;

у світовій економіці за обсягами ВВП.

2. Розгляньте карту і поясніть, де і чому розміщені ГЕС у Франції. (В Альпах)

3. Яка причина структурних змін у хімічній промисловості? Де розмішені нафтопереробні заводи? Яка причина зростання виробництва паперу й картону? (Зростання попиту на синтетичні вироби, папір, картон; нафтопереробні заводи — в портах Марсель — Бер, Гавр — Руан)

4. Назвати основні райони вирощування пшениці, цукрових буряків. (Пшениці — басейн Сени і Луари, цукрових буряків — басейн Сени та Північ)

5. Чому півень є одним із символів країни? Який найважливіший район птахівництва у Франції? (Бретань)

6. Яку продукцію країна постачає на світовий ринок? (Автомобілі, літаки, устаткування для промисловості, зброю, вина, пшеницю, цукор, сири)

7. Чим пояснити велику кількість туристів у Франції?

 

Завдання 2. Визначити правильність або неправильність наведеного твердження. Обрану відповідь позначте у табличці позначкою «плюс».

Твердження

Так

Ні

1. Французька республіка — унітарна європей­ська держава

 

 

2. Острів Корсіка належить Франції

 

 

3. Середня тривалість життя в країні — 69 років

 

 

4. За формою державного правління Фран­ція — президентсько-парламентська держава

 

 

5. У містах — 93 % населення

 

 

6. 60 % населення — римо-католики

 

 

7. Лісами вкрито 25 % території країни

 

 

8. Гірськими масивами зайнята більша частина території Франції

 

 

9. Луара — найдовша річка Франції

 

 

10. У Франції є міста Фужер, Коньяк, Баккара

 

 

11. Франція межує з Німеччиною, Андоррою, Монако, Ватиканом

 

 

12. У Франції великі запаси уранової руди, бок­ситів, калійних солей, нафти

 

 

Відповідь: правильні твердження: 1, 2, 4, 7, 9, 10.

 

2. Географічний диктант (окремим учням)

1. Французька республіка — держава… (Унітарна)

2. Адміністративний центр Ельзасу — … (Страсбург)

3. За формою державного правління Франція — … (Президентсько-пар­ламентська республіка)

4. Міста-мільйонери Франції: … (Париж (10 млн чол. з приміською зоною), Марсель (1,2 млн чол.), Ліон (1,2 млн чол.), Лілль (1 млн чол.)

5. Площа європейської частини країни разом з о. Корсіка — … (544 тис. км2)

6. Площа Франції разом із заморськими територіями та департамента­ми — … (552 тис. км2)

7. Населення — … (59,3 млн чол.)

8. Столиця — … (Париж)

9. Вищу виконавчу владу в країні здійснює… (Президент)

10. У Франції є такі корисні копалини: … (Залізна руда, боксити, калійні солі, уран)

11. На суші Франція межує з… (Бельґією, Німеччиною, Швейцарією, Іта­лією, Люксембурґом, Монако, Андоррою, Іспанією)

12. Франція омивається… (Середземним морем, Атлантичним океаном)

 

 

Картографічний  практикум

1. На контурній карті першими літерами їх назв позначте три найбільші міста Франції. Лінією покажіть напрямок руху між ними швидкісних поїздів «ТЛ^ГО». Нижче вкажіть назви міст, які він з'єднує.

2. Позначте два найбільші морські порти Франції знаками у вигляді невеликого якоря. Це міста:

3. Із наведеного переліку умовних знаків корисних копалин виберіть ті, якими Франція за­безпечена достатньо. Позначте розташування їх родовищ на контурній карті.

4 Лінією із короткими поперечними штрихами позначте найважливіший район приморського
відпочинку у Франції. Суцільною лінією обведіть найважливіший район гірського туризму.

5.  Позначте знаком      французьке місто, у якому працює Європарламент.

Укажіть його назву — .

6 Позначте на контурній карті назви міст, наведених у таблиці, відповідними цифрами. Упишіть провідні галузі промисловості цих міст.

 

Назва міста

Цифра

Галузь промисловості

1

Тулуза

1

 

2

Лілль

2

 

3

Безансон

3

 

 

 

 

VI. Підсумок уроку

• Франція — високорозвинена постіндустріальна держава Євро­пи. Країна має сприятливе географічне положення, різноманіт­ні природні умови та ресурси.

• Провідними галузями промисловості є енергетика, машинобу­дування й хімічна промисловість. Найбільші промислові райо­ни зосереджені на сході країни.

• Високоінтенсивне сільське господарство Франції забезпечує власні потреби країни та експортує значну кількість продукції.

• Франція має добре розвинений транспортний комплекс.

• Важливою галуззю міжнародної спеціалізації Франції є ту­ризм, сучасна економіка її інтегрована в ЄС та світове господар­ство.

 

 

 

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § 25

2. Скласти розгорнутий план параграфу.

3. Скласти схему зовнішньоекономічних зв’язків Франції.

4. Скласти кросворд «Топ-10 найвидатніших місць Франції».

 

 

Джерела:

Довгань Г. Д.

Усі уроки географії. 10 клас. Соціально-економічна географія світу (Стандарт і академічний рівень)/ Г. Д. Довгань. — Х. : Вид. група «Основа», 2010. — 301 [3] c. : табл. — (Серія «12-річна школа»).

Сайти: www.belpokupki.ru
     www.tc-btrus.ru       geo-tur.narod.       www.geoevents.ru     www.hot-putevki.ru      forum.krasmama.ru
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
3.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Рябуха Максим Віталійович
  Загальна:
  3.7
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
11 березня 2018
Переглядів
3815
Оцінка розробки
3.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку