Конспект уроку з мультимедійною презентацією на тему : Гетьманство Ю.Хмельницького. Розкол Гетьманської держави. Андрусівське перемир’я 1667р.

Про матеріал

В конспекті уроку охарактеризовано політичні події в Україні в другій половині ХVІІ ст., зупинившись на гетьмануванні Юрія Хмельницького, Павла Тетері, Івана Брюховецького; визначено передумови, що призвели до порушення територіальної цілісності України; розвиток в учнів уміння працювати з історичними джерелами і на їх основі робити висновки та узагальнення, висловлювати свою думку, давати характеристику історичним діячам, характеризувати значення їх діяльності, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Закінчіть речення1)  І. Виговський став гетьманом2)  І. Виговський продовжував зовнішньополітичний курс3)  Для придушення антигетьманського повстання І. Виговський використав4)  Гадяцький договір, укладений у між передбачав5)  Україно-московська війна була спричинена6)  Вирішальна битва україно-московської війни 1658—1659 рр. відбулася в у якій перемогу здобула7)  І. Виговський утратив гетьманську булаву в результаті 8) Ю. Хмельницького проголосили гетьманом15 вересня 1657 р, обрано на Старшинській раді в Чигирині. Б. Хмельницького.підтримку татар.16 вересня 1658 рукладанням Гадяцької угоди. Україною й Польщеюоб’єднання воєводств у Руське князівство.українська армія. 1659 р, загострення внутрішньополітичної ситуації.21 вересня 1659р.style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 2

Юрій Хмельницький (1659-1662 рр)

Номер слайду 3

Тема. Гетьманство Ю. Хмельницького. Поділ українських земель на Лівобережну і Правобережну Гетьманщину. Андрусівське перемир’я. Завдання уроку:охарактеризувати політичні події в Україні в другій половині ХVІІ ст., зупинившись на гетьмануванні Юрія Хмельницького, Павла Тетері, Івана Брюховецького; визначити передумови, що призвели до порушення територіальної цілісності України, поділ на Лівобережну і Правобережну Гетьманщину; розвивати уміння працювати з історичними джерелами і на їх основі робити висновки та узагальнення; висловлювати свою думку, давати характеристику історичним діячам, характеризувати  значення  їх  діяльності;встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Номер слайду 4

План уроку Гетьманство Ю. Хмельницького. Поділ українських земель на Лівобережну і Правобережну Гетьманщину. Спроби об’єднати Правобережну і Лівобережну Гетьманщину. Андрусівське перемир’я 1667 р.

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

1660 р - Чуднівська битва.

Номер слайду 8

{16 D9 F66 E-5 EB9-4882-86 FB-DCBF35 E3 C3 E4}Гадяцька угода 1658 р. Слободищинський трактат 1660 р. Україна в межах Київського, Чернігівського, Брацлавського воєводства під назвою Руське князівство, входить до складу Речі Посполитої, як третя частина федерації – нарівні з Польським королівством і Великим князівством Литовським. Було вилучено статтю про Руське князівство. Не мали права перебувати в Україні польські й литовські війська. Гетьман був зобов’язаний надавати військову допомогу Речі Посполитій у її війнах з іншими державами. Гетьману заборонялися будь-які зовнішньополітичні відносини з іншими державами. Підтверджувалася заборона гетьману вести самостійну зовнішню політику. Щорічно по 100 козаків гетьман мав право представляти королю для надання їм шляхетської гідності. Посольській шляхті й магнатам поверталися всі маєтності на українських землях.

Номер слайду 9

Слободищинський трактат 1660 р Правобережна Лівобережна1662 р зневірившись в об’єднанні України під свою булаву. Ю. Хмельницький зрікся гетьманствай постригся в ченці 1663 р в обох частинах козацької держави було встановлено окремі гетьманати. Схвалили трактат. Визнавали владу Москви. Визнавали польську влад. Відмовились його приймати. Січень 1663-1665 рр - гетьман П. Тетеря 1662 – гетьман Яким Сопка, якого не визнала Москва, 1663-1665 рр гетьман – Брюховецькийstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 10

П. Тетеря - гетьман Правобережної України 1663-1665 рр, прихильник польського вектору політики Яким Сомко – гетьман Лівобережної України в 1662 р, якого не визнала МоскваІ. Брюховецький – гетьман Лівобережної України 1663-1668 рр

Номер слайду 11

{93296810-A885-4 BE3-A3 E7-6 D5 BEEA58 F35}Становище. Лівобережна Україна. Правобережна Україна З жовтня 1663 р по березень 1664 р вторгнення польського військо Яна Казимира, татарів та козацьких полків на чолі з П. Тетерею зазнає поразки. Польська шляхта почала відновлювати порядки, спалахнуло повстання, призвело до того, що П. Тетеря (1663-1665 рр) втік до Польщі. Гетьманом обрано П. Дорошенка (1665-1677 рр):покінчив з безвладдям в краї;відновив діяльність органів влади, зміцнив свою владу;поставив завдання: об’єднати дві частини України. Обрання гетьманом І. Брюховецького (1663-1668 рр) відбулося завдяки московській підтримці, тому, що він не приховував свої промосковські настрої. Брюховецький висловлювався за ліквідацію гетьманату в Україні й перетворення її на князівство, очолюване царевичем Федором. У листопаді 1663 р підписав із представниками царського уряду Батуринські статті, які з попередніми мали 5 нових пунктів.

Номер слайду 12

Гетьманський уряд Батуринські статті – 1663 р. style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 13

Закінчити речення. Населення стягувалисявибори гетьмана гетьманські клейноди новообраний гетьмандипломатичні відносиникиївську митрополію мав очолитигетьман позбавлявсязбільшувалася кількість вони розміщувалися а повноваження московських воєводств(крім козаків)до царської скарбниці податки;відбувалися в присутності московських представників, аотримував від царя;гетьмана з іншими державами заборонялися;московський ставленик;права надавати українським містам самоврядування, відтепер це здійснював тільки цар;московських гарнізонів,в усіх основних містах,суттєво зростали (збирання податей із некозацького населення, хліба на утримання гарнізонів, податків із купців, грошових зборів із винних оренд).

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Наслідки Андрусівського перемир’яstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 16

«Впізнай історичну особу?»1. «Годилося б цьому гетьманеняті ще гуси пасти, а не гетьманувати». (Ю. Хмельницький)2. Брав участь у Національно-визвольній війні, був у складі посольства" під час укладення в Москві договору 1654 р., був одним із творців Гадяцького договору 1658 р. (II. Тетеря)3. Лівобережний гетьман, мав чудові ораторські здібності, позиційнував себе як захисник простого люду, виступаючи проти всілякого панства; вороже ставився до Польщі. (І. Брюховецький.)4. Гетьман, який підписав Слободищенський трактат 1660 р. із Польщею. (Ю. Хмельницький)5. За його гетьманування підписано Переяславські статті 1659 р. з Москвою. (ІО. Хмельницький)6. Правобережний гетьман, поставив перед королівською владою такі вимоги: поважати права і вольності козаків та гідність гетьмана, випустити з в'язниці І. Богуна. (П. Тетеря)7. Перший український гетьман, який здійснив поїздку до Москви, підписав Московські статті, 1665 р., отримав від царя титул боярина. (І. Брюховецький)8. Гетьман, який здійснив похід на Лівобережну Україну з метою об'єднання правобережних і лівобережних земель під єдиною владою гетьмана. (П. Тетеря)style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 17

Гра «Вірю — не вірю»1. Правобережна старшина переважно дотримувалась польської орієнтації, а лівобережна — вбачала вигоди від союзу з Московською державою. Вірю2. Павло Тетеря — лівобережний гетьман, а Іван Брюховецький — правобережний. Не вірю.3. Політична програма П. Тетері проголошувала ідею об'єднання правобережних і лівобережних земель під єдиною владою. Вірю.4. Відповідно до Московських статей 1665 р. посилювалася адміністративна та фінансова залежність України від царської влади. Не вірю.5.         Похід П. Тетері на Лівобережну Україну на початку 1664 р. завершився поразкою, бо на Правобережній Україні почалося повстання проти гетьмана. Вірю.6. 1666 року відбувся перепис населення, після чого були встановлені розміри податку до царської казни, зменшилась кількість царського війська в Україні. Не вірю.style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 18

Гетьманство Ю. Хмельницького. Розкол Гетьманської державиstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 19

Іван Брюховецький - гетьман Лівобережної України 1663-1668 рр.прихильник промосковського вектору політики;1663 р – уклав з Москвою Батуринські статті, які обмежували права та автономію України;1665 р – уклав Московські статті, які значно обмежували політичні права Гетьманщини, посилювали військово-політичну залежність від Московської держави

Номер слайду 20

прихильник пропольського вектору політики;спробував об’єднати Правобережну та Лівобережну Україну за допомогою поляків і татар, але невдало;не мав широкої підтримки українського населення. Павло Тетеря – гетьман Правобережної України 1663-1665рр.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Ткаченко Наталія Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Калашнік Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Більченко Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Неклеса Світлана Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Дуда Ольга Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Bila Elen
  Дякую, дуже гідна презентація: структурована, продумана, цікаві завдання на закріплення, сподобалася і технічна сторона. Використаю на уроці.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
pptx
Додано
9 лютого 2018
Переглядів
7058
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку