2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Конспект уроку з природознавства у 5 класі "Екологічні проблеми та їх розв'язування"

Про матеріал

Конспект уроку з природознавства у 5 класі "Екологічні проблеми та їх розв'язування" можна використовувати як під час викладення теми на звичайому уроці, так і на відкритому. У розробці, зокрема, пояснено розуміння екологічних проблем, представлені причини екологічних проблем, види забруднень. наведено приклади екологічних проблем, що спричинені як людиною, так і природніми процесами, а також способи їх подолання.

Перегляд файлу

Урок № __________                                                  Дата: ______________

 

Тема: ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ

Немає нічого впорядкованішого , ніж природа.

Цицерон

Мета: сформувати поняття «екологічні проблеми», уявлення про екологічні проблеми та шляхи їх подолання, взаємозв'язки між приро­дою, господарською діяльністю людини та її здоров'ям; розвивати природоохоронні знання,  постережливість та дослідництво; сприяти формуванню екологічної культури, виховувати по­чуття власної відповідальності за збереження різноманіття на Землі, взаємодопомогу і толерантність.

Знаннєвий компонент

Розглянути екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання

Діяльнісний компонент

Розвивати вміння аналізувати і прораховувати можливі наслідки своїх дій.

Ціннісний компонент

Виховувати відповідальність за стан нашої планети

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні дізнаються про екологічні проблеми, шляхи їх виникнення, як можна розв'язати їх та зменшити наслідки.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На сучасному етапі розвитку людина втручається і змінює склад усіх оболонок Землі. Навіть найменше втручання людини позначається на довкіллі. Та все ж людство не може зовсім відмовитися від використання природних ресурсів.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Прослухайте речення. Правильні твердження позначіть знаком  «+», неправильні – знаком «­».

1. До складу природи входять живі організми і фактори неживої природи.

2. В природі тварини, рослини і людина між собою пов’язані.

3. Стрімкі потоки води не можуть заподіяти ґрунтам шкоди.

4. У місцях землетрусів змінюється земна поверхня.

5. Лісосмуги на відкритих місцевостях послаблюють руйнівну силу вітру.

6. Забруднення води, повітря, ґрунтів ніяк не впливає на життя людини.

7. Насаджені ліси, родючі поля, зарибнені ставки – це позитивний вплив людини на природу.

8. В останні роки людина дуже мало втручається в природу.

9. Вимивання гірських порід  підземними водами спричиняє утворення ставків на поверхні.

10. Землетруси і вулкани – цікаві і цілком  безпечні природні явища.

11. Сонце впливає на зміну земної поверхні.

12. В гірських породах утворюються печери внаслідок раптових зливових дощів.

(Учні обмінюються зошитами і за ключем здійснюють взаємоперевірку)

Ключ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+

+

-

+

+

-

+

-

-

-

+

-

 

 

ПРИЧИНИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Останніми десятиріччями у зв’язку із високими темпами науко­во-технічного прогресу вплив людини на довкілля став особливо значним і великомасштабним. Людина, втручаючись за допомогою різноманітних механічних засобів та продуктів промислового ви­робництва у природні процеси, за короткий час різко порушила всі взаємозв’язки — висихають болота, міліють і зникають річки, створено багато штучних водойм, зрошувальних систем, вирубано ліси, зорано степи, накопичено багато речовин, які природа не може переробляти.

Наслідки впливу людини на довкілля сумні і тривожні: пору­шуються природні угруповання й екосистеми, забруднюється ат­мосфера, морські акваторії і прісні водойми, руйнується ґрунтовий покрив, зменшуються лісові ресурси та чисельність видів рослин і тварин, хімічні сполуки, які циркулюють у довкіллі, шкодять здоров’ю людини та всьому живому. Тож у стосунках з природою людство зіткнулося із серйозними і складними проблемами, які на­зивають екологічними.

Прийом «Словникова робота»

Завдання. Згадайте, що означають слова «екос», «логос». Сфор­мулюйте визначення поняття «екологічні проблеми».

Екологічні проблеми -  це негативні зміни, що наступають у природі під впливом різних чинників.

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Останнім часом спостерігається надмірне використання рослин, тварин, ґрунтів, водних ресурсів, корисних копалин.

Всесвітня організація охорони здоров’я розцінює забруднення атмосфери як значну загрозу для життя людини і закликає вжива­ти найсерйозніших заходів щодо її охорони.

Зазначена проблема настільки важлива, що у 1985 р. було під­писано міжнародну угоду — Віденську конвенцію щодо охорони озонового шару.

 

ВИДИ ЗАБРУДНЕНЬ

Усі види забруднень можна об’єднати походженням. Відповідно до цього розробляють заходи щодо їх подолання.


Розповідь вчителя з елементами бесіди

1) Екологічні проблеми, спричинені діяльністю людини:

  шкідливі викиди з промислових підприємств і погіршення складу повітря і води;

  вимирання певних видів живих організмів (мал. 182, стор.219);

  руйнування ґрунтів і втрата ними родючості;

  збільшення кількості автомобілів призводить до

 - забруднення повітря продуктами згоряння палива,

 - створює проблеми для міграцій живих організмів, яким заважають автошляхи;

  випадкове або спеціальне завезення організмів у регіони, де вони раніше не мешкали (з Америки: колорадський жук  - шкодить пасльоновим, коренева попелиця філоксера – загибель виноградників; в Америку: непарний шовкопряд – знищив деревні насадження, гессенська муха – лани пшениці);

2) Екологічні проблеми, спричинені природними процесами: (підтвердження слайдами презентації)

   зміна клімату на планеті: аномально холодні зими і надпосушливі теплі періоди;

  випадання надмірних опадів;

  виверження вулканів (особливо великих);

  катастрофічні землетруси.

 

2. Способи подолання екологічних проблем

а) Складання схеми

 

 

 

3. Мій внесок в подолання екологічних проблем

а) Бесіда «Я роблю», «Я можу»:

 - Екологічні проблеми мають відношення до нас, жителів села?

 - На вашу думку, які саме?

 - А ми можемо якось допомогти вирішити ці проблеми?

Розгляньте схему можливих напрямків природоохоронної діяльності та скажіть, що робить кожен з вас.

                                                      Я можу

                                     Я роблю

 

б) «Поради підручника» (стор. 221, стаття «Подолання екологічних проблем залежить від кожного жителя планети»

 

ІV. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

1. Завдання з «Робочого зошита» (стор.___, завдання ___):

з’єднай лініями діяльність людини та її наслідки для природи

2. Бесіда по епіграфу до уроку

- Як ви розумієте вислів Цицерона «Немає нічого впорядкованішого , ніж природа»?

 - Як цей вислів стосується сьогоднішнього уроку?

 

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Прийом «Роблю висновок»

Завдання. Сформулюйте висновки уроку, акцентуючи увагу на можливостях кожного зберегти природу.

  • Наш дім — Земля. Іншого немає і не буде!
  • Не забруднюй річки, джерела, ґрунти своєї землі.
  • Візьми за правило — щороку посади одне дерево і доглядай за ним.
  • Потрібно зробити все для того, щоб зберегти різноманітність земних рослин і тварин.
  • Не можна використовувати природні види тварин і рослин з та­кою інтенсивністю, що вони вже не можуть відтворитись.
  • Природні ресурси і все, що з них виготовлено, використовуй ощадливо.
  • Біологічне майбутнє людства залежить насамперед від того, на­скільки йому вдасться зберегти певний газовий склад атмосфе­ри, чистоту прісної морської води, ґрунту, рослинний і тварин­ний світ, сприятливий тепловий режим, природний радіаційний фон Землі.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати параграфи підручника: § 51.

Підготовити повідомлення на тему «Що робить моя родина для покращення екологічної ситуації».

Підготувати міні-проект «Смітити не можна переробляти» (про «друге життя» побутових речей).

 

docx
Додано
29 червня 2018
Переглядів
5609
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку