30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Конспект уроку за творчістю І. Котляревського

Про матеріал

Метою уроку є: допомогти учням осмислити творчу постать І.П.Котляревського та його місце в українській літературі, проаналізувати поему “Енеїда", засвоїти поняття травестія, бурлеск, алюзія. Розвивати усне мовлення учнів. Виховувати свідомих громадян України, які знали б свою мову, культуру, історію.

Перегляд файлу

Тема. І.П. Котляревський-зачинатель нової української літератури.Огляд  життя, творчості. “Енеїда”- бурлескно-травестійна поема, перший твір нової української літератури. Реалістична  основа.

Мета. Допомогти учням осмислити творчу постать І.П.Котляревського та його  місце в українській літературі, проаналізувати поему “Енеїда”, засвоїти

поняття травестія, бурлеск, алюзія. Розвивати усне мовлення учнів.

Виховувати свідомих громадян України, які знали б свою мову, культуру, історію.

Тип уроку. Вивчення нового матеріалу

Обладнання. Оформлення дошки: епіграф, аркуші з висловлюваннями про

письменника, портрет І.П.Котляревського; схема, що буде заповнюватися

учнями під час уроку; схема подорожі троянців; виставка творів пись-

менника; словник літературознавчих термінів.

 

Епіграф

            Будеш, батьку, панувати,

            Поки живуть люди;

            Поки сонце з неба сяє,

            Тебе не забудуть!  

                                          Т.Г.Шевченко

 

            Вислови, надруковані на аркушах.

 

В.Короленко:

Він перший почав писати мовою, якою говорило населення цілого краю, але

якою не писали. Він зробив м”яку, виразну, сильну, багату мову літературною, і українська мова, яку вважали лише місцевим наріччям, з його легкої руки зазвучала так голосно, що звуки її рознеслись по всій Росії. На ній потім співав пісні і Шевченко.

 

Схема, що заповнюється учнями протягом уроку

сфера

діяльності

риси

характеру

кредо

світ

захоплень

улюблені

письменники

театр,

музика

 

Сфера діяльності

Учитель, канцелярист, етнограф та фольклорист, історик, мовознавець, військовослужбовець, домашній учитель, директор Полтавського театру, актор, попечитель богознавчих закладів у Полтаві.

Риси характеру

Добрий, благородний душею, енергійний, мудрий, гуманний, справедливий.

Кредо

У своїх творах перелити гарячу любов синівську до рідного народу, його героїчної історії, до його пісень і дум.

Світ захоплень

Театр, література, ставив домашні вистави.

Улюблені письменники

Вергілій, Овідій, Горацій, К. Рилєєв, О. Бестужев.

Театр

Грав сам комічні ролі. Саме для театру написав “Наталку Полтавку”, “Москаль- чарівник”.

 

Хід уроку

І. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

 

Вступне слово вчителя

Нашим завданням буде з’ясувати, якою людиною був митець, його громадянську позицію, світ захоплень. У цьому нам допоможуть повідомлення учнів. Інформацію, яку вони представлять, ви будете аналізувати й фіксувати в таблицю.

Учнів класу поділено на кілька груп:

біографи, літературознавці, дослідники.

 

ІІ. Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу.

Розгляд портрета

Спершу хочу вам запропонувати поглянути на портрет письменника й визначити риси характеру, які , на вашу думку, притаманні цій особі. Опишіть зовнішність поета.Занотуйте свої здогадки у зошити.

 

1.Учень-біограф

Наш геній Тарас Шевченко назвав І.П.Котляревського “батьком”. Встановлення в Полтаві 1903 року пам”ятника, збудованого на народні кошти ( скульпторЛ. Позен), перетворилося на загально-національну акцію. І.П.Котляревський-першовідкривач нової доби українського художнього слова. Ось що сказав про нього Володимир Короленко (зачитати вислів, надрукований на аркуші і  прикріплено на дошці).

2.Учень-дослідник

Епоха Котляревського припала на важкий для українства період: зруйновано Запоріжську Січ.

1764 року скасовано тінь гетьманського уряду, організовано перші губернії.

1783 року козацькі полки реорганізовано на загальноімперський зразок.

1785 року з”явилась знаменита ”жалованая грамота дворянству”, з якою благополучно з козацької старшини вилупилася жменя ”благородного дворянства й померли мільйони вільних людей, з цього часу зовсім у кріпацтво повернутих”.

3.Учень-дослідник

Відомо, що перші частини ”Енеїди” були популярні й між задунайськими козаками. Під час російсько-турецької війни, перевозячи ад”ютанта Котля-

ревського через Дунай, вони дізналися, що перед ними автор улюбленої поеми і запросили його стати їхнім кошовим, називали ”батьком”.

4.Учень-біограф

Родина Котляревських

Можна гадати, що Котляревські походили з дрібної зубожілої козацької стар-

шини, яка встигла в правах зрівнятися з дворянством. Дворянство стверджується наявністю у них земельної власності й кріпаків. Оскільки родина зубожіла вона змушена була заробляти на прожиття: дід був дияконом Полтавської соборної успенської церкви, батько – канцеляристом.

Народився І.П.Котляревський 9 вересня 1769 року в Полтаві. Батько був небагатим чиновником, тому прагнув своїй дитині таку освіту, яка б забезпечила насамперед хліб насущний.

5.Учень-біограф

Освіта

Малий Івась спочатку вчився у дяка, а з 1780р. до 1789р. – у Полтавській ду-

ховній семінарії. Тут вивчали латинську, грецьку, російську, французьку, ні-

мецьку мови, аще арифметику, пиїтику, філософію та інші прндмети. Але оскільки кар”єра не приваблювала майбутнього письменника, на останньому

курсі семінарії Котляревський перериває навчання.

Сфера діяльності

Протягом 4-х років І.Котляревський працював канцеляристом, якийсь час -  домашнім учителем у поміщицьких родинах, цікавився етнографією та фольклором. Вважають, що 1794р. розпочав свою довготривалу працю над власною ”Енеїдою”. 1798р. твір з”явився друком. Це пародія на античний твір,виклик історії – твір, який примусив українську націю повірити всебе й своє майбутнє.

1796-1808рр.- перебував на військовій службі. Брав участь у боях під Бендера

ми та Ізмаїлом, 1808р. – у чині капітана вийшов у відставку. В 1810 році Кот-

ляревському запропонували посаду наглядача в Будинку для виховання дітей

бідних дворян, де він працював до самої смерті.

6.Учень-біограф

У 1818 році М.М.Новіков заснував у Полтаві масонську ложу з метою поши-

рювати ідеї декабристів. Весною 1819р. її було закрито, діяльність цієї організації- певною мірою декабристського напрямку – навіть протягом такого невеликого відрізку часу не могла не накласти свого відбитку на культурне життя Полтави, на світогляд і діяльність Котляревського. Наскільки активною була його діяльність як члена цієї організації, судити важко, бо дуже мало збереглося матеріалів.

Розповідь учня-біографа

Доброта й благородство душі – основні риси характеру.

І.П.Котляревському знову посміхнулася доля вчителя і наставника юнацтва, зокрема дітец збіднілих дворян і чиновників. Як вихователь і вчитель він від-

значався високою гуманністю, батківською ласкою й теплотою, розсудливою вимогливістю. Про івана петровича далеко линула слава, як про доброго, чес-

ного і вмілого вихователя молодого покоління, знаючого, високоерудованого

вчителя.

О.А.Новіков писав про Котляревського:

«Чиновник цей у колі вихованців є шанованим і строгим батьком, задоволення внутрішнє і схвалення совісті проступає в усіх його рисах»

 

Учень-біограф

Світ захоплень

1818-1821рр. за сумісництвом І. Котляревський був ще й директором Полтавського театру. Але був не лише директором, а й виступав як режисер, актор.

У цей час до нього приходить велике кохання до актерки із відомої театральної трупи  І.Штейна Тетяни Пряженківської, але до весілля так і не дійшло.

Знайомство з Щепкіним переросло в щиру дружбу. Приймав участь у викупленні Щепкіна з театру. Для театру написа п”єси  ”Наталка Полтавка”,

”Москаль-чарівник”. Саме ролі Макогоненка, Чупруна призначено для

Щепкіна.

У середовищі передових людей Росії І.Котляревського знали як доброго істо

рика, мовознавця, етнографа і фольклориста. До нього за консультаціями зверталися історики І.Срезневський, Д.Бантиш-Каменський. Консультував Рилєєва,коли поет-декабрист писав поему ”Войнаровський”.

Помер письменник 10 листопада 1838 року в Полтаві, був похований на місь

кому кладовищі з великими почестями.

 

Вчитель. 

За своє досить довге життя написав 4 оригінальні твори – поема ”Енеїда”,

”Пісня на Новий 1805 рік князю Куракіну”, п”єси ”Наталка Полтавка”,

”Москаль-чарівник”.

Запитання

 1. З якого роду походив І.П.Котляревський?
 2. Яку освіту здобув?
 3. Якими важливими подіями було насичене життя письменника?
 4. Що вас найбільше зацікавило в життєписі Котляревського?
 5. Як ставилися до автора ”Енеїди” його сучасники?
 6. Зачитати схему, яку ви заповнили протягом уроку.
 7. Коли почав письменник працюваим над ”Енеїдою”?

 

Повідомлення учня-літературознавця про джерела ”Енеїди”, коли вперше ознайомились з поняттями берлеск, травестія.

 

Вчитель пояснює значення термінів:

Бурлеск (від італійської –жарт) – один із засобів сміху, комічний ефект якого

Досягається підміною високого стиля низьким і навпаки  низького високим.

Травестія (від латинського ”переодягати”) – один із різновидів гумору, коли герої наділяються рисами людей іншої епохи чи перевдягається в інший одяг,

переносяться в інші історичні умови або інший побут.

 

Вчитель. Вергілієва ”Енеїда” ”перелицьована” Котляревським на український лад – тобто сюжет одного твору взято для висвітлення зовсім іншої теми й ідейного змісту. Засобами травестії та бурлеску письменник створив цілком самобутню, оригінальну поему, пройняту українським духом, сповнену народного гумору.

 

Виразне читання вступу поеми.

 

Далі аналізуємо:

 • Що б ви сказали авторові поеми “Енеїда” після її прочитання? Які почуття

викликав у вас твір і чому?

 

ІV. Узагальнення і систематизація матеріалу

 • Розкажіть проджерела “Енеїди”.
 • Поясніть чому “Енеїда” – бурлескно-травестійна поема?
 • Пригадайте, коли вперше ознайомились з поняттями травестії та бурлеску?

 

 Екскурсія символічною картою Енеєвих мандрів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал про систему образів в Енеїді, дібрати цитати для характеристики Енея, троянців, Низа, Евріала, богів, царів, князів, (високий, достатній рівень), вивчити уривок напам’ять. Опрацьовати матеріал підручника “середній”.

docx
Додано
10 серпня 2018
Переглядів
584
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку