8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Конспекти уроків із ЗЛ для 9 класу

Про матеріал
Розробка уроків 19-20 для 9 класу за календарним плануванням В.В.Паращин. З додатками готовими до друкування.
Перегляд файлу

15.11.2019

Конспект уроку із зарубіжної літератури

№ 19-20 для 9 класу

Тема. Розвиток мовлення. Поетичний практикум за творчістю Дж. Ґ. Н. Байрона

Мета (формувати компетентності): предметні (уявлення про художні особливості творів Дж. Ґ. Н. Байрона (систему віршування та художні засоби); словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення та критичне мислення; навички ідейно-художнього аналізу художніх творів; прагнення сповідувати загальнолюдські цінності, уміння визначати роль письменників-романтиків у розвитку та втіленні ідей романтизму, характеризувати вивчені твори як вершинні здобутки письменників доби романтизму; словниковий запас; навички компаративного аналізу поетичних творів); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; критичне мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі, толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих зв'язне мовлення, навички аналізу художнього твору, толерантного висловлення думок і почуттів, оцінних тверджень; інформаційні: вміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: естетичний смак, читацькі інтереси, світогляд).

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок, урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: романтичний пейзаж, спенсерова строфа, художні образи, художні засоби, байронізм, романтична поема.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, етика, естетика, міфологія, мистецтво.

Обладнання: підручник; портрет поета (Додаток 3); роздавальний матеріал за темою уроку; медіазасоби.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

    Ліро-епічна поема Байрона, з якою ми познайомилися, окреслила кордони нового жанру і навіть здолала його межі. Грандіозний художній експеримент, який тривав майже 10 років, висунув нові художні завдання:

 • Конкретизацію та взаємоузгодження художніх часу і простору;
 • Відокремлення героя від автора, формування об'єктивних (епічних) засобів розкриття характеру героя;
 • відображення в невеликій історії особистості характерних ознак великої історії, закономірностей суспільного життя.

   Отже, конструктивні особливості поеми «Паломництво Чайльд Гарольда» — відсутність, несформованість фабули, переважання ліричного начала над епічним. Із секретами творчої лабораторії письменника ми й ознайомимося сьогодні на практиці.

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Поетичний практикум

 • Визначте у цьому фрагменті фольклорні мотиви. (Широке використання поетичних звертань, риторичних окличних речень, уживання народнопоетичних порівнянь — мов сокіл; фразеологізмів — душа болить; зменшувально-пестливих слів — синка; вигуків — о; символіки, народних прикмет: виття пса — лихо, печаль та ін.)
 • Знайдіть у поемі «Мазепа» портрет дівчини-козачки, схарактеризуйте за ним героїню, поясніть ставлення автора до неї.

Висновок.(записуємо виділене записуємо)  Образ козацької доньки-рятівниці автор змалював з величезною любов'ю та теплом. Дівчина вродлива, струнка, весела, добра, лагідна, турботлива, милосердна, готова будь-якої миті прийти на допомогу незнайомцеві, щира у своїх почуттях.

 • Проаналізуйте систему художніх засобів поеми «Мазепа» та зробіть висновки. (Художні засоби різноманітні: від епітетів (юний, міцний), порівнянь (мов сокіл в небесах), інверсії (на пустирі глухім) — до метафор (серцем скам'янів) і народнопоетичних засобів — див. вище.)
 • Розкрийте образ Долі у творах Байрона. (У романтиків Доля — фатум. Її не можна ані передбачити, ані обійти, ані обдурити. Інколи трагічні події можуть сприяти славі й успіху, інколи — навпаки.)
 • Порівняйте різні переклади фрагментів поеми на змістовому, лексичному, синтаксичному рівнях та щодо вживання художніх засобів, зробіть висновки та висловіть свої уподобання (Додаток 2).

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ МАТЕРІАЛУ

1.Інтерактивна стратегія «Одне слово»

По черзі додайте по одному-два слова до початого мною речення: «Коли я читаю гарний вірш, то відчуваю... (варіанти учнів)».

2. Слово вчителя

   Ознайомлення з творчістю двох світочів романтизму — Генріха Гейне та Джорджа Байрона — відкрило перед нами глибини неповторної епохи романтиків, яка не завершилася й досі. У чому полягають таємниці та сила романтизму — поміркуємо під час контрольної роботи.

3.Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

4. Виконання контрольної роботи (Додаток 4)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

 • Що сьогодні було найцікавішим?
 • Які завдання змусили серйозно замислитися?
 • Що здалося неактуальним?
 • Чи збагатилися ви новими думками, ідеями в процесі обдумування та виконання контрольної роботи? якими саме?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: пригадати вивчені в попередніх класах твори О. С. Пушкіна.

Індивідуальне: підготувати віртуальну екскурсію пушкінськими місцями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Прощай, прощай!

Вже берег зник,

Лиш мріє далина.

I свист вітрів, і меви крик

Над відхланню луна.

Сідає сонце. Ми в той край

Мчимо серед стихій.

До завтра, сонця лик! Прощай!

Добраніч, краю мій!

 

Прощай, прощай!

Вже берег зник,

Лиш мріє далина.

I свист вітрів, і меви крик

Над відхланню луна.

Сідає сонце. Ми в той край

Мчимо серед стихій.

До завтра, сонця лик! Прощай!

Добраніч, краю мій!

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Переклад Д. Х. Паламарчука

Переклад П. О. Куліша

Прощай, прощай!

Вже берег зник,

Лиш мріє далина.

I свист вітрів, і меви крик

Над відхланню луна.

Сідає сонце. Ми в той край

Мчимо серед стихій.

До завтра, сонця лик! Прощай!

Добраніч, краю мій!

Прощай, прощай!

Вже берег зник,

Лиш мріє далина.

I свист вітрів, і меви крик

Над відхланню луна.

Сідає сонце. Ми в той край

Мчимо серед стихій.

До завтра, сонця лик! Прощай!

Добраніч, краю мій!

Прощай, мій краю, берегу рідний!

Вже ти зникаєш над синім морем.

Вітри нічнії, ревучі хвилі

Співають разом із моїм горем.

Он сонце в морі тоне-сідає...

Марно за сонцем поженемося...

Прощай, ясненьке! Прощай, мій краю!

Чи ж ми в пітьмі звеселимося?

Прощай, мій краю, берегу рідний!

Вже ти зникаєш над синім морем.

Вітри нічнії, ревучі хвилі

Співають разом із моїм горем.

Он сонце в морі тоне-сідає...

Марно за сонцем поженемося...

Прощай, ясненьке!

Прощай, мій краю!

Чи ж ми в пітьмі звеселимося?

Переклад Д. Х. Паламарчука

Переклад П. О. Куліша

Прощай, прощай!

Вже берег зник,

Лиш мріє далина.

I свист вітрів, і меви крик

Над відхланню луна.

Сідає сонце. Ми в той край

Мчимо серед стихій.

До завтра, сонця лик! Прощай!

Добраніч, краю мій!

Прощай, прощай!

Вже берег зник,

Лиш мріє далина.

I свист вітрів, і меви крик

Над відхланню луна.

Сідає сонце. Ми в той край

Мчимо серед стихій.

До завтра, сонця лик! Прощай!

Добраніч, краю мій!

Прощай, мій краю, берегу рідний!

Вже ти зникаєш над синім морем.

Вітри нічнії, ревучі хвилі

Співають разом із моїм горем.

Он сонце в морі тоне-сідає...

Марно за сонцем поженемося...

Прощай, ясненьке! Прощай, мій краю!

Чи ж ми в пітьмі звеселимося?

Прощай, мій краю, берегу рідний!

Вже ти зникаєш над синім морем.

Вітри нічнії, ревучі хвилі

Співають разом із моїм горем.

Он сонце в морі тоне-сідає...

Марно за сонцем поженемося...

Прощай, ясненьке!

Прощай, мій краю!

Чи ж ми в пітьмі звеселимося?

 

 

 

 

Додаток 3

Результат пошуку зображень за запитом "байрон"

 

 

Додаток 4

Контрольна робота №2 за темою «Романтизм: творчість Г. Гейне, Дж. Ґ. Н. Байрона»

І варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал, усього — 6 балів)

1. Ознакою (-ами) романтизму є:

а) християнські мотиви, наявність героїчних епосів;

б) мотиви самотності, бунту, нескореності;

в) віра у велич розуму, Природи;

г) гуманізм, піднесення земної краси, міфологізм.

2. В оригіналі вірша Г. Гейне «На півночі кедр одинокий...» постають поетичні образи:

а) кедра й пальми;

б) кедра й смереки;

в) ялини й дуба;

г) сосни й пальми.

3. У рядках

Незнана красуня на кручі

Сидить у самоті,

Упали на шати блискучі

Коси її золоті,—

наведено портрет героїні вірша:

а) «Не знаю, що стало зо мною...»;

б) «Мій дух як ніч.»;

в) «Коли розлучаються двоє.»;

г) «Хотів би жити знов у горах.».

4. Краєм «лукавства і німоти», країною «лакуз вельможних і рабів» Дж. Ґ. Н. Байрон називає:

а) Францію;

б) Англію;

в) Грецію;

г) Іспанію.

5. У творі «Паломництво Чайльд Гарольда» зображено:

а) трагедію життя «маленької людини»;

б) історію падіння та злетів визначної історичної особистості;

в) духовне життя особистості й суспільства;

г) пошуки істини й дерзання вченого-філософа.

6. Мазепа з однойменної поеми Дж. Ґ. Н. Байрона розповів шведському королю про:

а) покарання за кохання;

б) першу виграну велику битву;

в)двобій із польським магнатом;

г) падіння з коня на кінних змаганнях.

Достатній рівень (3 бали)

7. Виконайте цілісний аналіз поезії Г. Гейне «Не знаю, що стало зо мною...».

Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

а) складіть порівняльну характеристику героя й автора поеми «Паломництво Чайльд Гарольда», знайдіть подібність і відмінність;

б) складіть лист-послання від імені поета-романтика Г. Гейне прийдешнім поколінням про себе та свій час.

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота №2 за темою «Романтизм: творчість Г. Гейне, Дж. Ґ. Н. Байрона»

ІІ варіант

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал, усього — 6 балів)

1. В епоху романтизму вперше з'являється образ:

а) «зайвої людини»;

б) «сильної людини»;

в) «маленької людини»;

г) «природної людини».

2. Мотиви та форма «Книги пісень» Г. Гейне співзвучні збірці творів:

а) Й. В. Ґете;

б) Ф. Шиллера;

в) Ф. Петрарки;

г) Данте.

3. У рядках Г. Гейне

Той сум, оті тяжкі зітхання

Прийшли до нас згодом самі,—

зображено почуття, що прийшло до ліричних героїв вірша через:

а) пересуди та плітки оточуючих;

б) розставання;

в) нерозділене кохання;

г) зраду.

4. У рядках вірша Дж. Ґ. Н. Байрона

Веди мене на хмурі скелі,

Де стогне грізний океан,—

ужито художні засоби:

а) метафору, епітети;

б) гіперболу, анафору;

в) порівняння, епітети;

г) інверсію, гіперболу.

5. У творі «Паломництво Чайльд Гарольда» відображено:

а) екзотичну природу азійських країн;

б) фантастичні мандри героя;

в) історію та культуру Європи;

г) наукові спостереження вченого історика та географа.

6. Мазепа виявив козацький дух, навички воєначальника в епізоді нічної зупинки під час утечі з королем Карлом:

а) подбавши про коня та сторожу;

б) ознайомивши короля зі стратегічним планом;

в) організувавши міцну оборону;

г) зробивши схованку для зброї та їжі.

Достатній рівень (3 бали)

7. Виконайте цілісний аналіз поезії Г. Гейне «На півночі кедр одинокий...»

Високий рівень (3 бали)

8. Виконайте одне із завдань (за вибором):

а) дослідіть романтичний пейзаж як засіб увиразнення образів у творчості Дж. Ґ. Н. Байрона;

б) складіть діалог за любовною лірикою Г. Гейне про місце високого почуття кохання в сучасному світі.

 

docx
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Волощук Є.В., Звиняцьковський В.Я., Філенко О.М.)
Додано
14 листопада 2019
Переглядів
373
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку