20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Контроль знань по темі "Робота з рядками в середовищі Python"

Про матеріал
Пропоную такий варіант контролю знань основ Python. Основна "робоча конячка" - документ Microsoft Word з елементами керування. Архів включає в себе: 1) файли Microsoft Word з макросами (.docm) - є можливість автоматично перевірити результат; 2) звичайні файли Microsoft Word (.docx); 3) файли .pdf для друку завдання ("безмашинний" варіант); 4) файли .js для запуску файлів з макросами без виведення попереджень. Документ включає в себе перевірку двох знаннєвих складових - теорію (у вигляді тестів) і практичне завдання. Учню треба скопіювати документ, відкрити його, заповнити інформацією про себе та: 1) пройти тест (виставити прапорці біля правильних варіантів відповідей); 2) обрати одне з запропонованих завдань, виконати його у середовищі програмування (IDLE, PyCharm, PyScripter, Thonny чи онлайн-середовище тощо), а програмний код вставити у відведене місце бланку (елемент керування "Текстове поле"). Далі просто зберегти документ на диску, якщо є можливість - надіслати електронною поштою. Учитель відкриває документ і: 1) перевіряє тест; 2) перевіряє програмний код; 3) виставляє оцінку у відведене місце бланку (текстове поле) Далі зберігає документ, при бажанні можна його роздрукувати, ручкою чи олівцем відмітити помилки, показати роздруківку учню. Або можна просто відкрити документ і прокоментувати помилки або надіслати відповідь по E-mail. Документ цікавий тим, що його легко використати і як "безмашинний варіант". Просто друкуємо документ, учень його підписує, проходить тест, роблячи відповідні відмітки. Програмний код, звісно, теж доведеться писати "по старинці" ручкою. Перевірка тесту реалізована за допомогою макросів. Макрос запускається комбінацією клавіш Ctrl+F3 Якщо не спрацює - активуйте яке-небудь текстове поле і натисніть Ctrl+F3 Має "вискочити" діалогове вікно MsgBox з запитом, чи бажаєте перевірити тест. При ствердній відповіді буде проведено перевірку, діалогове вікно виведе точну кількість набраних балів, а у текстове поле - округлене значення до цілого. Якщо макрос все-таки не спрацює - зніміть захист з документа, увійдіть у "Макроси" та запустіть макрос "Перевірка". Використання макросу позбавить учителя рутинної перевірки! Вставлений в текстове поле учнем програмний код копіюємо в буфер обміну, вставляємо в уподобане вами середовище програмування і перевіряємо роботу. Для того, щоб "обійти" систему попереджень про наявність макросів у документі і відкрити документ без повідомлень у стрічці, створіть документ з розширенням .js та введіть наступний код (мова javascript): var FileName = "//Контроль знань по темі «Робота з рядками у середовищі Python» Вар 1.docm"; OpenWordFileJavaMetod(FileName); function OpenWordFileJavaMetod(FileName) { var WSH = new ActiveXObject("WScript.Shell"); var oFso = new ActiveXObject("scripting.fileSystemObject"); var FolderName = oFso.getAbsolutePathname(""); var FullFileName = FolderName + FileName var Word = new ActiveXObject("Word.Application"); Word.Visible = true; Word.Documents.Open (FullFileName); } Гадаю, інформатикам не складе труднощів розібратися з призначенням цього скрипта.
Перегляд файлу

 

 Контроль знань по темі «Робота з рядками у середовищі Python»                       Варіант №1

Дата:   

Клас:  

ПІБ учня:    

 

Теоретична частина (тестування)

I рівень.  Встановіть, правильні чи ні наступні твердження (5 х 0,15 бали).

1.  Рядки в Python відносяться до категорії незмінних послідовностей.

 

Так

Ні

2.  Всі функції і методи рядкових величин можуть лише створювати новий рядок.

 

Так

Ні

3.  Рядок в Python починається з одинарних лапок і завершується двома.

 

Так

Ні

4.  Текст у потрійних лапках вважається коментарем.

 

Так

Ні

5.  Нумерація символів рядка починається не з одиниці, а з нуля.

 

Так

Ні

II рівень.  Виберіть одну правильну відповідь (4 х 0,25 бали).

6.  Де без помилок записано команду мовою Python?

А print 'Hello'

Б print(Hello)

В print('Hello')

Г print('Hello)

7.  Де у записі мовою Python допущено помилку?

А print('Твоє ім'я?')

 

Б print('Твоє ім\'я?')

В print('Привіт')

Г print('Вітаю,', x).

8.  У мові програмування Python перетворення у текстові величини здійснюється за допомогою функції:

А word

Б text

В str

Г string

9.  Для введення даних з клавіатури у Python використовують функцію:

А put

Б input

В output

Г insert

III рівень.  Виберіть одну або кілька правильних відповідей (3 х 0,5 балів).

10.  Виберіть вирази, записані без помилок:

А 'Твоє здоров'я'

 

Б "Твоє здоров'я"

В '''Твоє здоров'я'''

Г "Твоє здоров'я'

11.   Виберіть вирази, записані без помилок і значення яких виведеться на екран як Твоє здоров'я:

А 'Твоє здоров\'я'

 

Б "Твоє здоров\'я"

В 'Твоє здоров'\я'

Г "Твоє здоров'\я"

12.   Виберіть вирази, результатом яких при виведенні значення на екран буде текст мама, якщо a='ма':

А text=a+a

 

Б text=a*a

В text=a+2

Г text=a*2

IV рівень.  Встановіть відповідність (5 х 0,75 балів).

13.   Встановіть відповідність результатів роботи з рядковою величиною tday='Річка':

 

 

А

Б

В

1) tday[1]= 'у'

А – отримаємо символ;

 

1

2) print(tday[1])

Б – отримаємо зріз;

 

2

3) print(tday[0:3])

В – отримаємо помилку.

 

3

14. Встановіть відповідність між функціями мови програмування Python та їх призначенням:

 

А

Б

В

Г

1) len

А – перетворення в ціле число;

1

2)  str

Б – перетворення в дійсне число;

2

3) int

В – перетворення в текстову величину;

3

4) float

Г – визначення довжини рядка.

4

15. Встановіть відповідність між виразами та результатом виконання дій над рядковою величиною:

 

А

Б

В

Г

1) 'Hello World' .upper()

А – видалити пробіли на початку і в кінці;

1

2) 'Hello World' .lower()

Б – перевести символи в нижній регістр;

2

3) 'Hello World' .strip()

В – перевести символи в верхній регістр;

3

4) 'Hello World' .find('o')

Г – знайти номер входження символу.

4

16. Встановіть відповідність між записом зрізу та результатом, якщо слово, з якого виконують зріз – 'інформатика':

 

А

Б

В

Г

1) 'інформатика'[0:-1]

А – 'мат'

1

2) 'інформатика'[5:8]

Б – 'формат'

2

3) 'інформатика'[2:7]

В – 'форма'

3

4) 'інформатика'[2:8]

Г – 'інформатик'

4

17. Встановіть відповідність між записом зрізу рядкової величини та тим, що означатиме даний запис:

 

А

Б

В

Г

1) [::-1]

А – виконати зріз від початку до кінця;

1

2) [-1]

Б – отримати  перший символ з кінця;

2

3) [0:]

В – отримати перший символ з початку;

3

4) [0]

Г – виконати реверс рядка.

4

 


V рівень.  Розмістіть у правильному порядку (2 х 0,5 балів).

 

18. Встановіть хронологічну послідовність команд, що дозволяють отримати зріз і вивести результат на екран:

 

А

Б

В

Г

А) print(a)

1

Б) a=input()

2

В) a=b

3

Г) b=a[2:5]

4

 19. Розмістіть ці команди в хронологічному порядку, щоб виконати зріз рядка і вивести на екран слово 'баба':

 

А

Б

В

Г

А) text=text[0:5]

1

Б) text='абабагаламага'

2

В) print(text)

3

Г) text=text[1:]

4

VI рівень. Запишіть відповідь (4 х1 бал).

 Запишіть результат виконання вказаної команди, якщо text='булка'.

 

 

20. Команда: print(text[0:2]*3)

Відповідь:

21. Команда: print('в' + text[1:] + 'н')

Відповідь:

22. Команда: print(text[-2::-1])

Відповідь:

23. Команда: print(text[3:]+text[:3])

Відповідь:

Практична частина (виконання вправ)

Виконайте одну з запропонованих вправ. Запишіть у відведене місце бланку послідовність команд, яка є рішенням поставленої задачі.

24_1. (середній рівень) Перевірте, чому еквівалентні наступні зрізи та операції з рядками (лівий рядок бланку – програмний код, правий – результат).

      а) print(len('КУБА')); б) print('КУБА'[0:3]); в) print('КУБА'[2:4]*2);  г) print('КУБА'[-2::-1]);

   д) print('КУБА'[2:] + 'КУБА'[:2]); е) print('КУБА'[0:2] + '-' + 'КУБА'[0:2]).

24_2. (достатній рівень) Напишіть програмний код, який зі слова 'робота'  формуватиме наступні фрази:

      а) 'робот';  б) 'бот'; в) 'рота'; г) 'таро'; д) 'роба'; е) 'борт';

      є) 'рот';  ж) 'торт'; з) 'торба'.

24_3. (високий рівень) Напишіть програмний код, який виконував би наступні дії:

      а) за допомогою функції input по черзі отримував би з консолі прізвище, ім’я та по батькові та присвоював би їхнє значення змінним last_name, first_name та middle_name відповідно; б) комбінував значення змінних і виводив повне ПІБ користувача (наприклад, Петров Петро Петрович); в) за допомогою зрізів формував скорочений варіант ПІБ (наприклад, Коваленко А.І.); г) визначав довжину рядка прізвища, імені та по батькові окремо і повну довжину ПІБ; д) виводив би ПІБ у зворотному (реверсивному) порядку; е) переводив би всі літери ПІБ у верхній та нижній регістр відповідно.

Место для ввода текста.

Место для ввода текста.

 

Оцінка за тест:          Оцінка за роботу: 

Перегляд файлу

 Контроль знань по темі «Робота з рядками у середовищі Python»                       Варіант №1

  Дата:                                   Клас:                  ПІБ учня:     

Теоретична частина (тестування)

I рівень.  Встановіть, правильні чи ні наступні твердження (5 х 0,15 бали).  

1.    Рядки в Python відносяться до категорії незмінних послідовностей.                             Так         Ні

2.    Всі функції і методи рядкових величин можуть лише створювати новий рядок.                      Так         Ні

3.    Рядок в Python починається з одинарних лапок і завершується двома.                       Так         Ні

4.    Текст у потрійних лапках вважається коментарем.                                Так         Ні

5.    Нумерація символів рядка починається не з одиниці, а з нуля.                       Так         Ні

II рівень.  Виберіть одну правильну відповідь (4 х 0,25 бали).  

6.    Де без помилок записано команду мовою Python?

А             print 'Hello'       Б        print(Hello)         В       print('Hello')       Г    print('Hello)

                                                                                                                       

7.    Де у записі мовою Python допущено помилку?

А           print('Твоє ім'я?')  Б      print('Твоє ім\'я?')    В       print('Привіт')      Г              print('Вітаю,', x).

image                                                                                                                             

8.    У мові програмування Python перетворення у текстові величини здійснюється за допомогою функції:

А               word               Б         text                В          str                Г         string

                                                                                                                       

9.    Для введення даних з клавіатури у Python використовують функцію:

А               put                Б         input               В         output              Г         insert

                                                                                                                       

III рівень.  Виберіть одну або кілька правильних відповідей (3 х 0,5 балів).  

10.      Виберіть вирази, записані без помилок:

А           'Твоє здоров'я'      Б       "Твоє здоров'я"      В      '''Твоє здоров'я'''  Г                    "Твоє здоров'я'

                                                                                                  

11.      Виберіть вирази, записані без помилок і значення яких виведеться на екран як Твоє здоров'я:

А           'Твоє здоров\'я'     Б       "Твоє здоров\'я"     В       'Твоє здоров'\я'     Г                     "Твоє здоров'\я"

                                                                                                 

12.      Виберіть вирази, результатом яких при виведенні значення на екран буде текст мама, якщо a='ма'

А            text=a+a            Б        text=a*a           В        text=a+2           Г         text=a*2

                                                                                          

IV рівень.  Встановіть відповідність (5 х 0,75 балів).  

13.      Встановіть відповідність результатів роботи з рядковою величиною tday='Річка':                      А             Б       В

 

1)    tday[1]= 'у'   А – отримаємо символ;                               1

                                 

2)    print(tday[1])            Б – отримаємо зріз;                       2

                                 

3)    print(tday[0:3])       В – отримаємо помилку.                            3

                                 

14.      Встановіть відповідність між функціями мови програмування Python та їх               

          призначенням:                                                                                                                                                              А          Б           В    Г

1)    len    А – перетворення в ціле число;               1

                                                 

2)    str          Б – перетворення в дійсне число;          2

                                                 

3)    int          В – перетворення в текстову величину;              3

                                                 

4)    float    Г – визначення довжини рядка.              4

                                                 

15.      Встановіть відповідність між виразами та результатом виконання дій над рядковою        

       величиною:                                                                                                                                                                       А          Б           В    Г

1)    'Hello World' .upper()          А – видалити пробіли на початку і в кінці;          1

                                                 

2)    'Hello World' .lower()          Б – перевести символи в нижній регістр;           2

                                                 

3)    'Hello World' .strip()          В – перевести символи в верхній регістр;           3

                                                 

4)    'Hello World' .find('o')    Г – знайти номер входження символу.                4

                                                 

16.      Встановіть відповідність між записом зрізу та результатом, якщо слово, з якого                  

      виконують зріз – 'інформатика':                                                                                                                         А          Б           В    Г

1)    'інформатика'[0:-1]               А – 'мат'           1

                                                 

2)    'інформатика'[5:8] Б – 'формат'   2

                                                 

3)    'інформатика'[2:7] В – 'форма'      3

                                                 

4)    'інформатика'[2:8] Г – 'інформатик'         4

                                                 

17.      Встановіть відповідність між записом зрізу рядкової величини та тим, що означатиме    

        даний запис:                                                                                                                                                                    А          Б           В    Г

1)    [::-1] А – виконати зріз від початку до кінця;                1

                                                 

2)    [-1]       Б – отримати  перший символ з кінця;                 2

                                                 

3)    [0:]       В – отримати перший символ з початку;             3

                                                 

4)    [0]          Г – виконати реверс рядка.       4

                                                 

 

                 

image 

Перегляд файлу

 

 Контроль знань по темі «Робота з рядками у середовищі Python»                       Варіант №2

Дата:   

Клас:  

ПІБ учня:    

 

Теоретична частина (тестування)

I рівень.  Встановіть, правильні чи ні наступні твердження (5 х 0,15 бали).

1.  Рядок – це неупорядкована послідовність символів.

 

Так

Ні

2.  Щоб створити рядок, треба слово взяти в дужки.

 

Так

Ні

3.  Рядок в Python має обов’язково починатися і закінчуватися однаковим типом лапок.

 

Так

Ні

4.  Використання потрійних лапок дозволяє писати текст у кілька рядків.

 

Так

Ні

5.  Останній символ рядка має нумерацію -1.

 

Так

Ні

II рівень.  Виберіть одну правильну відповідь (4 х 0,25 бали).

6.  Де без помилок записано команду мовою Python?

А print (Good by)

Б print 'Good by'

В (print 'Good by')

Г print('Good by')

7.  Де у записі мовою Python допущено помилку?

А print('П'ятниця')

 

Б print('Дай п\'ять!')

В print("П'ятниця")

Г print('Привіт,', n).

8.  У мові програмування Python перетворення у текстові величини здійснюється за допомогою функції:

А str

Б string

В text

Г word

9.  Для введення даних з клавіатури у Python використовують функцію:

А input

Б output

В insert

Г keyboard

III рівень.  Виберіть одну або кілька правильних відповідей (3 х 0,5 балів).

10.  Виберіть вирази, записані без помилок:

А 'Пуп'янок'

 

Б "Пуп'янок"

В '''Пуп'янок'''

Г "Пуп'янок'

11.   Виберіть вирази, записані без помилок і значення яких виведеться на екран як Зв'язок:

А 'Зв\'язок'

 

Б "Зв\'язок"

В 'Зв'\язок'

Г "Зв'\язок"

12.   Виберіть вирази, результатом яких при виведенні значення на екран буде текст баба, якщо a='ба':

А text=a+2

 

Б text=a*2

В text=a+а

Г text=a*a

IV рівень.  Встановіть відповідність (5 х 0,75 балів).

13.   Встановіть відповідність результатів роботи з рядковою величиною myword='сир':

 

 

А

Б

В

1) myword[1]='е'

А – отримаємо зріз;

 

1

2) print(myword[1])

Б – отримаємо символ;

 

2

3) print(myword[::-1])

В – отримаємо помилку.

 

3

14. Встановіть відповідність між функціями мови програмування Python та їх призначенням:

 

А

Б

В

Г

1) int

А – перетворення в ціле число;

1

2)  str

Б – перетворення в дійсне число;

2

3) len

В – перетворення в текстову величину;

3

4) float

Г – визначення довжини рядка.

4

15. Встановіть відповідність між виразами та результатом виконання дій над рядковою величиною:

 

А

Б

В

Г

1) 'Hello, son!' .strip()

А – видалити пробіли на початку і в кінці;

1

2) 'Hello, son!' .lower()

Б – перевести символи в нижній регістр;

2

3) 'Hello, son!' .upper()

В – перевести символи в верхній регістр;

3

4) 'Hello, son!' .find('s')

Г – знайти номер входження символу.

4

16. Встановіть відповідність між записом зрізу та результатом, якщо слово, з якого виконують зріз – 'командарм':

 

А

Б

В

Г

1) 'командарм'[0:-2]

А – 'ом'

1

2) 'командарм'[0:4]

Б – 'дар'

2

3) 'командарм'[5:-1]

В – 'кома'

3

4) 'командарм'[1:3]

Г – 'команда'

4

17. Встановіть відповідність між записом зрізу рядкової величини та тим, що означатиме даний запис:

 

А

Б

В

Г

1) [::-1]

А – виконати зріз від початку до кінця;

1

2) [0:]

Б – отримати  перший символ з кінця;

2

3) [-1]

В – отримати перший символ з початку;

3

4) [0]

Г – виконати реверс рядка.

4

 


V рівень.  Розмістіть у правильному порядку (2 х 0,5 балів).

 

18. Встановіть хронологічну послідовність команд, що дозволяють отримати зріз і вивести результат на екран:

 

А

Б

В

Г

А) a=input()

1

Б) print(b)

2

В) a=b

3

Г) b=a[2:5]

4

 19. Розмістіть ці команди в хронологічному порядку, щоб виконати зріз рядка і вивести на екран слово 'грам':

 

А

Б

В

Г

А) text=text[3:-1]

1

Б) text='програмування'

2

В) print(text)

3

Г) text=text[0:8]

4

VI рівень. Запишіть відповідь (4 х1 бал).

 Запишіть результат виконання вказаної команди, якщо text='корова'.

 

 

20. Команда: print(text[0:2]*3)

Відповідь:

21. Команда: print('с' + text[1:-2] + 'ка')

Відповідь:

22. Команда: print(text[2::-1])

Відповідь:

23. Команда: print(text[:-2] + text[0])

Відповідь:

Практична частина (виконання вправ)

Виконайте одну з запропонованих вправ. Запишіть у відведене місце бланку послідовність команд, яка є рішенням поставленої задачі.

24_1. (середній рівень) Перевірте, чому еквівалентні наступні зрізи та операції з рядками (лівий рядок бланку – програмний код, правий – результат).

      а) print(len('ГУБКА БОБ')); б) print('ГУБКА БОБ'[0:5]); в) print('ГУБКА БОБ'[6:]);  

   г) print('ГУБКА БОБ'[6:-1]*2); д) print('ГУБКА БОБ'[0:2]+'ГУБКА БОБ'[3]); е) print('ГУБКА БОБ'[-1:-4:-1].

24_2. (достатній рівень) Напишіть програмний код, який зі слова 'інформатика'  формуватиме наступні фрази:

      а) 'форма';  б) 'інфо'; в) 'формат'; г) 'інформатик'; д) 'мат'; е) 'романтика';

      є) 'мама';  ж) 'фірма'; з) 'макарони'.

24_3. (високий рівень) Напишіть програмний код, який виконував би наступні дії:

      а) за допомогою функції input по черзі отримував би з консолі прізвище, ім’я та по батькові та присвоював би їхнє значення змінним familia, my_name та as_father відповідно; б) комбінував значення змінних і виводив повне ПІБ користувача (наприклад, Петров Петро Петрович); в) за допомогою зрізів формував скорочений варіант ПІБ (наприклад, Коваленко А.І.); г) визначав довжину рядка прізвища, імені та по батькові окремо і повну довжину ПІБ; д) виводив би ПІБ у зворотному (реверсивному) порядку; е) переводив би всі літери ПІБ у верхній та нижній регістр відповідно.

Место для ввода текста.

Место для ввода текста.

 

Оцінка за тест:          Оцінка за роботу: 

Перегляд файлу

 Контроль знань по темі «Робота з рядками у середовищі Python»                       Варіант №2

  Дата:                                   Клас:                  ПІБ учня:     

Теоретична частина (тестування)

I рівень.  Встановіть, правильні чи ні наступні твердження (5 х 0,15 бали).  

1.    Рядок – це неупорядкована послідовність символів.                            Так         Ні

2.    Щоб створити рядок, треба слово взяти в дужки.                   Так         Ні

3.    Рядок в Python має обов’язково починатися і закінчуватися однаковим типом лапок.                        Так         Ні

4.    Використання потрійних лапок дозволяє писати текст у кілька рядків.                        Так         Ні

5.    Останній символ рядка має нумерацію -1.                 Так         Ні

II рівень.  Виберіть одну правильну відповідь (4 х 0,25 бали).  

6.    Де без помилок записано команду мовою Python?

А             print (Good by)     Б       print 'Good by'      В      (print 'Good by')    Г         print('Good by')

                                                                                                                              

7.    Де у записі мовою Python допущено помилку?

А            print('П'ятниця')    Б      print('Дай п\'ять!')    В      print("П'ятниця")    Г           print('Привіт,', n).

image                                                                                                                             

8.    У мові програмування Python перетворення у текстові величини здійснюється за допомогою функції:

А               str                Б         string              В         text                Г         word

                                                                                                                       

9.    Для введення даних з клавіатури у Python використовують функцію:

А               input              Б         output              В         insert              Г         keyboard

                                                                                                                       

III рівень.  Виберіть одну або кілька правильних відповідей (3 х 0,5 балів).  

10.      Виберіть вирази, записані без помилок:

А            'Пуп'янок'          Б        "Пуп'янок"          В       '''Пуп'янок'''       Г        "Пуп'янок'

                                                                                           

11.      Виберіть вирази, записані без помилок і значення яких виведеться на екран як Зв'язок:

А            'Зв\'язок'          Б        "Зв\'язок"          В        'Зв'\язок'          Г        "Зв'\язок"

                                                                                          

12.      Виберіть вирази, результатом яких при виведенні значення на екран буде текст баба, якщо a='ба'

А            text=a+2            Б        text=a*2           В        text=a+а           Г         text=a*a

                                                                                          

IV рівень.  Встановіть відповідність (5 х 0,75 балів).  

13.      Встановіть відповідність результатів роботи з рядковою величиною myword='сир':                      А             Б       В

 

1)    myword[1]='е'               А – отримаємо зріз;                      1

                                 

2)    print(myword[1])       Б – отримаємо символ;                               2

                                 

3)    print(myword[::-1])               В – отримаємо помилку.                            3

                                 

14.      Встановіть відповідність між функціями мови програмування Python та їх               

          призначенням:                                                                                                                                                              А          Б           В    Г

1)    int    А – перетворення в ціле число;               1

                                                 

2)    str          Б – перетворення в дійсне число;          2

                                                 

3)    len          В – перетворення в текстову величину;              3

                                                 

4)    float    Г – визначення довжини рядка.              4

                                                 

15.      Встановіть відповідність між виразами та результатом виконання дій над рядковою        

       величиною:                                                                                                                                                                       А          Б           В    Г

1)    'Hello, son!' .strip()          А – видалити пробіли на початку і в кінці;          1

                                                 

2)    'Hello, son!' .lower()          Б – перевести символи в нижній регістр;           2

                                                 

3)    'Hello, son!' .upper()          В – перевести символи в верхній регістр;           3

                                                 

4)    'Hello, son!' .find('s')    Г – знайти номер входження символу.                4

                                                 

16.      Встановіть відповідність між записом зрізу та результатом, якщо слово, з якого                  

         виконують зріз – 'командарм':                                                                                                                           А          Б           В    Г

1)    'командарм'[0:-2]    А – 'ом'              1

                                                 

2)    'командарм'[0:4]       Б – 'дар'           2

                                                 

3)    'командарм'[5:-1]    В – 'кома'        3

                                                 

4)    'командарм'[1:3]       Г – 'команда'                 4

                                                 

17.      Встановіть відповідність між записом зрізу рядкової величини та тим, що означатиме    

        даний запис:                                                                                                                                                                    А          Б           В    Г

1)    [::-1] А – виконати зріз від початку до кінця;                1

                                                 

2)    [0:]       Б – отримати  перший символ з кінця;                 2

                                                 

3)    [-1]       В – отримати перший символ з початку;             3

                                                 

4)    [0]          Г – виконати реверс рядка.       4

                                                 

 

                 

image 

zip
Додано
21 грудня 2020
Переглядів
186
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку