Контрольна робота № 1 за першу половину 1 семестру з теми "Структура клітини" для учнів 9 класу (сімейна форма навчання)

Про матеріал
Контрольна робота № 1 за першу половину 1 семестру для учнів, що навчаються за сімейною формою навчання. Тема "Структура клітини".
Перегляд файлу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник ШМК

вчителів природничо-математичних наук

 

___________________

 

Вчитель біології

______________

 

 

Контрольна робота з біології № 1

з теми «СТРУКТУРА КЛІТИНИ»

за першу половину І семестру 2022-2023н.р.

для учнів 9 класів

(сімейна форма навчання)

 

І. Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповіді, в яких лише один правильний. (0,5 бала)

 1. Клітина – елементарна одиниця будови й життєдіяльності живих організмів, окрім:

а) бактерій;

б) рослин;

в) вірусів;

г) тварин.

 1. Надмембранні структури поверхневого апарату клітин рослин містять:

а) глікокалікс;

б) муреїн;

в) целюлозу;

г) хітин.

 1. До одномембранних органел відносять:

а) хлоропласти;

б) рибосоми;

в)мітохондрії;

г) ендоплазматична сітка.

 

4. Якою літерою позначено схематичне зображення розташування двох шарів фосфоліпідів у біологічних мембранах?

Изображение выглядит как текст, инструмент

Автоматически созданное описание

 

5. У статті про лауреатів Нобелівської премії 2012 року йдеться: «Професор Оксфордського університету Джон Гердон унаслідок численних дослідів з видалення (Х) з яйцеклітин жаб і перенесення в них (Х) з уже спеціалізованих клітин продемонстрував розвиток яйцеклітин з чужим (Х) до пізньої стадії, аж до перетворення пуголовків на дорослих тварин. У такий спосіб ученим зроблено ще один крок з вивчення клонування тварин». Укажіть, що позначено в тексті символом Х.

А комплекс Гольджі 

Б сперматозоїд

В глікокалікс

Г ядро

 

Изображение выглядит как обувь

Автоматически созданное описание6. У матріксі  органели відсутні:

А. рибосоми

Б. білки

В. ДНК

Г. лізосоми

 


 

ІІ. Завдання 7 – 9 на відповідність (1 бал)

7. До кожного з трьох рядків інформації, позначених буквами, добери один правильний, позначений цифрою (1-5).

А. Одномембранні органели

1. Мітоходрія

Б. Двомембранні органели

В. Немеммбранні органели

 

2. Комплекс Гольджі

3. Вакуоля

4. Клітинний центр

5. Лізосома

 

8. Увідповідніть зображення структур клітини (А-Г) з їх назвами (1-5) та функціями (1-5).

Назва

 1.  Рибосома
 1.  Хлоропласт
 1.  Ендопазматична сітка
 1.  Лізосома
 1.  Ядро

Функція

 1. Збереження спадкової інформації
 1. Транспорт речовин, синтез білків, ліпідів
 1. Синтез органічних речовин з неорганічних

4.Синтез білків з амінокислот

5.Утворення ферментів

 

А.

Б.

В.

Г. 

 

9. Приведіть у відповідність поняття і пояснення:

1. дифузія              А) транспортування речовин за градієнтом концентрації

2. осмос                  Б) переміщення води у мембранних упаковках

3. фагоцитоз          В) транспортування води за різницею концентрації сполук

4. піноцитоз           Г) переміщення часток у мембранних упаковках

 

ІІІ. Завдання 10 на послідовність (1 бал)

 

10. Визначте послідовність стадій фагоцитозу:

А наближення об’єкта фагоцитозу до клітини-фагоцита

Б розташування об’єкта на поверхні фагоцитуючої клітини

В обволікання і втягування об’єкта в клітину

Г перетравлення об’єкта

 

IV Завдання 11, 12 – на аналіз таблиць і малюнків ( 1 б)

11.    Учень та учениця на уроці біології аналізували таблицю вмісту основних компонентів у мембранах різних клітин.  Учень дійшов висновку, що білки й ліпіди є обов’язковими компонентами мембран усіх клітин, склад яких наведено в таблиці. Учениця зауважила, що відносний уміст білків у клітинних мембранах одноклітинних організмів переважає над усіма іншими компонентами. Хто має рацію?

Изображение выглядит как стол

Автоматически созданное описание

Алише учень

Блише учениця

Вобоє мають рацію

Гобоє помиляються

12. Два учні на уроці біології, розглядаючи рисунок, вивчали роботу натрій-калієвого насосу.

Перший учень дійшов висновку, що наслідком роботи натрій-калієвого насосу є зниження концентрації йонів Натрію й збільшення концентрації йонів Калію в цитоплазмі. Другий учень зауважив, що натрій-калієвий насос є одним із механізмів активного мембранного транспорту. Хто з них помиляється?

Аперший учень

Б другий учень

Вобоє мають рацію

Гобоє помиляються

 

 

 

IV Завдання 13, 14– завдання з відкритою відповіддю ( 1,5 б)

 

13. Схарактеризуйте види пасивного транспорту речовин через мембрану.

                                           А                       Б                              В                                          Г

 

(План  відповіді:

 1. Пасивний транспорт – це…
 2. Існують три види пасивного транспорту А і  Б- ……., В- ……, Г - ……
 3. А і Б – характерний для транспорту …..
 4. В – характерний для…транспорту  ….. і здійснюється  за допомогою…...
 5. Г – це транспорт …… Він називаеться «…….».   Для цього в мембрану вбудовані …….
 6. Вода завжди рухається в напряму………
 7. Осмотичний тиск – це …..

 

 

 

 

14. Зробіть порівняльний аналіз будови клітин різних царств

 

Будова клітин прокаріотів і еукаріотів

 

(План  відповіді:

 1. Спільними компонентами для клітин різних царств є ….., ……, …..
 2. Клітини прокаріот відрізняються ід клітин еукаріот відсутністю…. І ……
 3. Клітинна стінка бактерій побудована з ….
 4. Спільними компонентами клітин грибів побудована з ….. а рослин  з …….
 5. Клітини тварин і рослин можна розрізнити за наявністю …..
 6. За способом живлення клітини рослин - ……, а клітини тварин - …..
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
18 жовтня 2022
Переглядів
3881
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку