Контрольна робота для 8 класу з біології за темами «Зв’язок організму людини із навколишнім середовищем. Сенсорні системи», «Вища нервова діяльність»

Про матеріал
Контрольна робота за темами «Зв’язок організму людини із навколишнім середовищем. Сенсорні системи», «Вища нервова діяльність» має 4 варіанти, завдання різнорівневі, допоможе узагальнити і систематизувати знання з тем.
Перегляд файлу

8 клас. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З БІОЛОГІЇ з тем

 «Зв’язок організму людини із навколишнім середовищем. Сенсорні системи», «Вища нервова діяльність»

В – 1

І рівень (За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бала.)

1. Світлочутливі рецептори ока містяться в:

    а) білковій оболонці;          в) райдужній оболонці;

    б) судинній оболонці;         г) сітківці.

2. Слухові кісточки знаходяться в:

     а) зовнішньому вусі;               в) середньому вусі;

     б) барабанній перетинці;         г) внутрішньому вусі.

3. Смакові рецептори розташовані:

     а) на поверхні язика;                в) на щоках;

     б) під язиком;                            г) в носовій порожнині

4. У людини розрізняють основних сенсорних систем:

     а) 4;                                              в) 6

     б) 5;                                              г) 7.

5. Кислий смак їжі сприймають рецептори, що розташовані:

     а) на кінчику язика;                     в) на корені язика;

     б) з країв язика;                            г) посередині язика.

6. За далекозорості промені від предметів фокусуються:

     а) перед сітківкою;                      в) в передній камері;

     б) позаду сітківки;                       г) в задній камері.

 

ІІ рівень. ( За кожне правильно виконане завдання – 1 бал)

    У завданні 7 впишіть пропущені в тексті слова.

7. Місце на сітківці, де зосереджені лише колбочки, називають ___________.

 

8. Укажіть основні ознаки умовних рефлексів ( 3 правильні відповіді):

а) природжені;                 б) набуті протягом життя;                   в) спадкові;

г) неспадкові;                   д) видові;                                               е) індивідуальні

9. Дайте визначення:

   Друга сигнальна система – це…______________________________________

ІІІ рівень.

10. Установіть відповідність між розумовими операціями та їх ознаками ( 1.5 бала)

1. Аналіз               А) Розумовий поділ предметів і явищ на частини

2. Синтез               Б) Відокремлення одних ознак і вилучення інших

3. Порівняння       В) Розумове поєднання частин в єдине ціле

4. Узагальнення    Г) Визначення відмінності та подібності предметів або явищ

                                Д) Розумове поєднання предметів або явищ за їхніми спільними  ознаками

11. Чим мимовільне запам’ятовування відрізняється від довільного? ( 1.5 бала )

ІV рівень.

12 Обґрунтуйте, від чого залежить чітке бачення предметів на різній відстані. (3 бали)

8 клас. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З БІОЛОГІЇ з тем

 «Зв’язок організму людини із навколишнім середовищем. Сенсорні системи», «Вища нервова діяльність»

В – 2

І рівень (За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бала.)

 

1. Світлосприймальна оболонка – це:

    а) кришталик;                         в) склисте тіло;

    б) сітківка;                              г) зіниця.

2. До складу внутрішнього вуха належить:

     а) молоточок;                         в) завитка;

     б) стремінце;                          г) барабанна перетинка.

3. Орган рівноваги реагує на:

      а) газоподібні речовини;      в) положення тіла;

      б) рідкі речовини;                  г) тверді речовини.

4. У людини зір:

      а) монокулярний;                   в) полікулярний;

      б) бінокулярний;                    г) мозаїчний.

5. Солодкий смак їжі сприймають рецептори, що розташовані:

      а) на кінчику язика;                в) посередині язика;

      б) з країв язика;                       г) на корені язика.

6. За короткозорості світлові промені фокусуються:

      а) перед сітківкою;                  в) у склистому тілі;

      б) позаду сітківки;                   г) у кришталику

 

 ІІ рівень. ( За кожне правильно виконане завдання – 1 бал)

У завданні 7 впишіть пропущені в тексті слова

 

7. Око складається з оболонок: _____________________________________.

 

8. Укажіть основні ознаки безумовних рефлексів ( 3 правильні відповіді):

а) природжені;                 б) набуті протягом життя;                   в) спадкові;

г) неспадкові;                   д) видові;                                               е) індивідуальні

 

9. Дайте визначення:

    Перша сигнальна система  – це..__________________________________

ІІІ рівень.

10. Приведіть у відповідність вид пам’яті з його сутністю: ( 1.5 бала)

  1 образна                        А) пам’ять рухів

  2 рухова                          Б) пам’ять на пережиті почуття

  3 словесно-логічна        В) пам’ять на раніше сприйняті предмети і явища

  4 емоційна                      Г) пам’ять думок

                                          Д) пам’ять на дії, сліди якої містяться в підкірці

11. Порівняйте жвавий і спокійний тип нервової системи ? (1.5 бала)

ІV рівень. 

12. Обгрунтуйте, чим зумовлюється сприйняття кольору предметів.(3 бали)

8 клас. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З БІОЛОГІЇ з тем

 «Зв’язок організму людини із навколишнім середовищем. Сенсорні системи», «Вища нервова діяльність»

В - 3

І рівень (За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бала.

1. Жовта пляма складається переважно з:

   а) паличок;                                   в) паличок і колбочок;

   б) колбочок;                                 г) зорового нерва.

2. До складу органа рівноваги входить:

   а) завитка;                                     в) отолітовий апарат;

   б) овальне віконце;                      г) молоточок.

3. Орган нюху реагує лише на:

    а) газоподібні речовини;              в) тверді речовини;

    б) рідини;                                       г) не реагує.

4. Фоторецептори ока містяться в:

    а) рогівці;                                        в) склері;

    б) сітківці;                                       г) зіниці.

5. Гіркий смак їжі сприймають рецептори, що розташовані:

    а) на кінчику язика;                        в) посередині язика;

    б) з країв язика;                               г) на корені язика.

6. За далекозорості потрібні окуляри з:

     а) двоопуклими лінзами;               в) простим склом;

     б) двовгнутими лінзами;                г) без лінз.

 

ІІ рівень. ( За кожне правильно виконане завдання – 1 бал)

    У завданні 7 впишіть пропущені в тексті слова

7. Зону кори великого мозку, в якій відбувається кінцеве розрізнення зорових подразнень, називають ___________________________.

8. Виберіть харчові рефлекси ( 3 правильні відповіді):

а) слиновиділення;                 б) чхання;                      в) мигання;

г) кашель;                                д) соковиділення;         е) ковтання     

9. Дайте визначення:

    Інстинкти – це…_______________________________________

ІІІ рівень.

10. Знайдіть відповідність між хворобами і їх характеристиками (1.5 бала)

1Морська хвороба  А Порушення сутінкового зору

2 Куряча сліпота     Б Заломлення світлових променів перед сітківкою

3 Короткозорість    В Заломлення світлових променів за сітківкою

4 Косоокість            Г Порушення бінокулярного зору через розслаблення очних

                                     м’язів

                                 Д Поява рефлексів закачування

11. Порівняйте умовні і безумовні рефлекси ? (1.5 бала)

ІV рівень.

12. Кажуть, що «вночі всі кішки сірі». Чи це так ? Які особливості зору людини знайшли відображення в цьому вислові ? (3 бали)

 

8 клас. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З БІОЛОГІЇ з тем

 «Зв’язок організму людини із навколишнім середовищем. Сенсорні системи», «Вища нервова діяльність»

В - 4

 

І рівень (За кожне правильно виконане завдання – 0,5 бала.)

 

1. Сліпа пляма утворена з :

    а) паличок;                                 в) паличок і колбочок;

    б) колбочок;                               г) зорових нервів.

2. Порожнина внутрішнього вуха заповнена:

     а) повітрям;                               в) порожня;

     б) рідиною;                                г) відсутня.

3. Орган смаку реагує лише на:

     а) газоподібні речовини;           в) тверді речовини;

     б) розчинені речовини;              г) не реагує.

4. Слухові рецептори містяться у вусі:

      а) зовнішньому;                         в) внутрішньому;

      б) середньому;                           г) вестибулярному.

5. Солоний смак їжі сприймають рецептори, які розташовані:

      а) на кінчику і з країв язика;     в) на піднебінні;

      б) на корені язика;                      г) під язиком.

6. За короткозорості потрібні окуляри з :

      а) двовгнутими лінзами;             в) простим склом;

      б) двоопуклими лінзами;            г) темним склом.

 

ІІ рівень. ( За кожне правильно виконане завдання – 1 бал)

     У завданні 7 впишіть пропущені в тексті слова

7. У середньому вусі розташовані три маленькі кісточки: ________________.

8. Виберіть захисні рефлекси ( 3 правильні відповіді):

а) слиновиділення;                 б) чхання;                      в) мигання;

г) кашель;                                д) соковиділення;         е) ковтання     

9. Дайте визначення:

    Умовні рефлекси – це..__________________________________________

 

ІІІ рівень. 

10. Знайдіть відповідність між хворобами і їх характеристиками (1.5 бала)

    1 Отит                          А) Нерівномірне заломлення світла рогівкою

    2 Кон’юктивіт             Б) Запалення середнього вуха

    3 Астигматизм            В) Заломлення світлових променів за сітківкою

    4 Далекозорість          Г) Запалення кон’юктиви

                                         Д) Заломлення світлових променів перед сітківкою

11. Порівняйте швидкий і повільний сон. (1.5 бала)

ІV рівень.

12. Чому багато людей дуже важко переносять морські подорожі ? Поясніть причину появи «морської хвороби». (3 бали)

doc
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
15 лютого
Переглядів
242
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку