Контрольна робота "Гідросфера"

Про матеріал

Контрольна робота на тему "Гідросфера" для учнів 6-го класу. Доцільно її провести для превірки знань учнів в кінці вивчення розділу.

Перегляд файлу

Контрольна робота на тему «Гідросфера» для учнів 6 – го класу

1 варіант

І рівень (0,25х8=2б)

 1. Виберіть правильну відповідь
  1.        Вкажіть найдовшу річку світу:

а) Амазонка;    б) Ніл;   в) Дніпро;    г) Дунай.

 1.        Виберіть із запропонованих морів те, що омиває територію України:

а) Карибське;   б) Аравійське;    в) Чорне;     г) Червоне.

 1.        Руйнівна робота річок — це:

а) повінь; б) паводок;

в) ерозія; г) дельта.

 1.        Позначте в переліку озер те, яке є солоним:

а) Байкал; б) Верхнє;

в) Вікторія; г) Мертве море.

     1.5.    Позначте назву найбільшого за площею озера світу:

         а) Аральське море;    б) Мертве море;    в) Верхнє;    г) Каспійське море

     1.6.   Типові рослини низинного болота:

         а) лишайники і водорості;  б) мохи;

         в) сосни і дуби;  г) очерет, осока і хвощ.

     1.7.  Найглибша западина(жолоб) Світового океану?

а) Маріанська;  б) Курильська;  в) Філіппінська.

1.8.  Падіння води річки з виступу, утвореного в іі річищі вистеленого твердими породами:

а) поріг;  б) водоспад; в) каньйон.

 

 

ІІ рівень (1х4=4б)

2. Закінчіть речення.

2.1.  За походженням улоговин розрізняють такі типи озер: ...

2.2. Озера, з яких витікають річки, але жодна не впадає називаються …

2.3. Не регулярне, а раптове підняття рівня води в річці називається …

2.4.  Горизонтальні переміщення води, головною причиною утворення яких є постійні вітри називаються …

 

ІІІ рівень (1х3=3б)

3. Встановіть відповідність

3.1.  Встановіть відповідність між водними об’єктами і їх назвами.

1. море                                        А. Дунай
2. затока                                      Б. Байкал
3. річка                                        В. Атлантичний
4. океан                                        Г. Гвінейська
                                                      Д. Азовське

 

3.2. Установіть відповідність між назвами географічних об’єктів та їх положенням на материках.
1.    Міссісіпі    А Північна Америка
2.    Балтійське море   Б Африка
3.    Амазонка    В Австралія
4.    водоспад Вікторія   Г Євразія
                                         Д Південна Америка

 

3.3.  Установіть відповідність між частинами річки та визначеннями.
1.    Гирло     А початок річки
2.    Вододіл    Б межа між річковими басейнами
3.    Річкова система   В площа, з якої річка збирає воду
4.    Річковий басейн   Г річка з усіма її притоками
                                      Д місце, де річка впадає в іншу водойму     

 

IV рівень (1,5х2=3б)

 

4.Дайте розгорнуту відповідь

4.1.Крім річок, найважливішими накопичувачами води на суші є озера, болота, водосховища. Розкрийте значення боліт у природі та господарській діяльності людини.

4.2. Назвіть проблеми Світового океану та запропонуй шляхи їх вирішення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота на тему «Гідросфера» для учнів 6 – го класу

2 варіант

І рівень (0,25х8=2б)

1.Виберіть правильну відповідь

 1.        Визначте найповноводнішу річку світу:

а) Ніл;   б) Амазонка;   в) Дніпро    г) Волга.

 1.        Територія, із якої річка збирає свої води:

а) річковий басейн; б) річкова систем;

в) вододіл; г) долина річки.

1.3. Вкажіть, як називається головна річка разом зі своїми притоками:

а) річковий басейн;   б) річкова система;   в) вододіл      г) річкова долина.

1.4. Межа між двома річковими басейнам:

а) долина річки; б) річкова система;

в) вододіл; г) дельта.

1.5. Позначте назву найбільшого озера Європи:

     а) Верхнє;    б) Байкал;    в) Мертве море;    г) Каспійське море.

1.6. Типові рослини болота:

     а) мохи і лишайники;  б) листяні дерева й високі трави;

в) очерет і рогіз;   г) хвощі та осока.

1.7.  Місце, де річка впадає в океан, море, озеро та іншу річку, – це…

         а) гирло річки;   б) затока річки;   в) витік річки

1.8. Частина річкової долини, що заливається водою під час повені чи паводка.

а) річище;  б) тераса;   в) заплава.

 

ІІ рівень (1х4=4б)

  2. Закінчіть речення.

  2.1. Озера, у які впадають річки, але жодна не витікає називаються …

  2.2. Щорічне збільшення рівня води в річці в одну й ту саму пору року називається …

  2.3. Невелика ділянка суходолу, з усіх боків оточена водою називається …

  2.4. За характером живлення болота бувають:…

 

ІІІ рівень (1х3=3б)

3. Встановіть відповідність

3.1.  Встановіть відповідність між водними об’єктами і їх назвами.
1. океан                                         А. Дніпро
2. море                                          Б. Вікторія
3. річка                                          В. Індійський
4. затока                                        Г. Мексиканська
                                                      Д. Середземне.

 

 

3.2. Установіть відповідність між географічними об’єктами та їх положенням на материках.
 


1.    Чорне море                                 
2.    Великі озера                             
3.    Річка Ніл            

4.    Гори Анди

 

А. Австралія

Б. Африка

В.  Євразія

Г.Північна Америка

Д. Південна Америка


 

3.3. Установіть відповідність між рухами води в океані та чинниками, які їх викликають.
1.    Хвилі      А постійні вітри
2.    Цунамі     Б періодичні вітри
3.    Припливи і відпливи    В різниця висоти
4.    Морські течії    Г сила тяжіння Місяця
                                  Д підводні землетруси

 

IV рівень (1,5х2=3б)

4. Дайте розгорнуту відповідь.

4.1. Поясніть, як залежить тип живлення річки від клімату території, по які вона протікає. Наведіть приклади.

4.2. Порівняй умови життя планктону, нектону й бентосу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Визначте серед запропонованих найглибше озеро:
а) Байкал;        б) Каспійське;       в) Світязь;        г) Вікторія.

3. Вкажіть одиницю вимірювання солоності води:
а) проміле;   б) відсоток;   в) градуси;    г) бали.

ІІ рівень.          Закінчіть речення.

Контрольна робота з теми "Гідросфера" (6 клас)
І варіант

7.    Дайте визначення термінів: море, повінь, болото.

8.    Поясніть, чому гірські льодовики є не в усіх горах. Наведіть приклади.

Критерії оцінювання: 1-4 по 0,5 бала; 5-6 - по 2 бали; 7 - 3 бали; 8 - 3 бали.

 

ІІ варіант

34.    До якої групи належать болота, які утворюються на берегах річок та озер та живляться підземними водами:
А верхові       
Б перехідні      
В низинні     
Г заболочена місцевість  

5.    Установіть відповідність між географічними об’єктами та їх положенням на материках:
1

Критерії оцінювання: 1-4 по 0,5 бала; 5-6 - по 2 бали; 7 - 3 бали; 8 - 3 бали.

 

 

 

III рівень (кожне завдання 1,5 б)

 

7. Установіть відповідність між частинами Світового океану та вказаними гідрологічними обєктами.

а) внутрішні моря  1) Гібралтарська, Дрейка

б) окраїнні моря  2) Чорне, Азовське

в) затоки    3) Каспійське, Аральське

г) протоки   4) Баренцове, Японське

5) Мексиканська, Бенгальська

 

8. Охарактеризуйте географічне положення річки Амазонки за типовим планом.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

IV рівень (завдання на 3 б)

 

9. Як відомо, чотири найдавніші цивілізації світу: “Єгипет, Межиріччя, Індія і Китай – виникли на берегах п’яти великих річок. Назвіть ці річки. Яке значення мають річки в господарській діяльності людей.

 

 

3. Припливні явища виникають у наслідок:

а) змін атмосферного тиску   б) змінних вітрів

в) підводних землетрусів   г) дії Місяця і Сонця

 

II рівень (кожне завдання 1 б)

 

4. Визначте правильність твердження:

«Усі елементи природи, які використовує чи може використовувати у майбутньому людина називають природними ресурсами».

Так Ні

 

5. Позначте на контурній карті світу цифрою 1-найбільше за площею озеро світу, цифрою 2 - найглибше озеро світу, цифрою 3 – найбільшу річку України, цифрою 4 – найбільше море, яке омиває береги України.

 

6. Підкреслить із запропонованих об’єктів моря: Гольфстрім, Саргасове, Червоне, Лабрадорська, Західних вітрів, Карибське, Південно-Китайське, Японське.

 

 

3. Позначте назву найдовшої річки світу:

а) Муррей; б) Амазонка;

в) Міссісіпі; г) Ніл.

5. Найбільша річка України Дніпро має живлення переважно:

а) дощове; б) снігове;

в) підземне; г) льодовикове.

6. Повінню називається:

а) раптове короткочасне підвищення води в річці;

б) низький рівень води в річці;

в) тривале підняття рівня води в річці в певний сезон;

г) будь-яке підняття рівня води в річці.

 

3. Позначте назву найповноводнішої річки світу:

а) Ніл; б) Амазонка;

в) Волга; г) Міссісіпі.

4. Низовина, утворена наносами річки у її гирлі,це:

а) дельта; б) меандр;

в) річкова долина; г) стариця.

5. Паводком називається:

а) низький рівень води в річці;

б) будь-яке підняття рівня води в річці;

в) тривале підняття рівня води в річці у певний сезон;

г) раптове короткочасне підняття рівня води в річці.

6. Річка Ніл має живлення переважно:

а) дощове; б)  снігове;

в) льодовикове; г)   підземне.

 

2. Канал це:

а) будь-яка штучна водойма;

б) протока, яка з'єднує два сусідніх озера;

в) штучна річка;

г) те саме, що й водосховище.

 

 

2. Водосховище це:

а) природна замкнута улоговина на суходолі, затоплена водою;

б) невелика штучна водойма;

в) велике штучне озеро;

г) штучна річка.

3. Позначте у переліку озер те, яке є прісним:

а) Каспійське море; б) Танганьїка;

в) Аральське море; г) Ейр,

4. Загатні (гребельні) озера найчастіше утворюються:

а) у горах;

б) на заплавах рік;

в) на берегах морів;

г) у кратерах згаслих вулканів.

6. На рисунку наведено схему утворення болота:

а) низинного;     б) верхового;

в) перехідного;    г) правильної відповіді немає.

 

2. Відокремлює Євразію від Північної Америки й сполучає Тихий океан з Північним Льодовитим …

а) Протока Дрейка;

б) Берингова протока;

в) Босфор.

3. Одиниця вимірювання солоності води - …

а) проміле;

б) відсоток.

II рівень

4. Що таке кругообіг води в природі?

5. З яких частин складається річка?

6. Як розрізняють озера за походженням їх улоговин?

III рівень

7. В яких районах Земної кулі вода постійно перебуває в твердому стані? Поясни.

8. Яке практичнее використання мають підземні води? Як у твоїй місцевості використовують підземні води?

9. Чим низинні болота відрізняються від верхових?

IV рівень

10.Склади порівняльну характеристику двох річок за планом.

(Повна відповідь на дане питання оцінюється 3 балами)

II варіант

I рівень

(виберіть правильну відповідь)

1. Найбільша річка України - …

а) Південний Буг;

б) Сіверський Донець;

в) Дніпро.

2. У Світовому океані зосереджено … відсотків усієї гідросфери Землі.

а) 65;

б) 71;

в) 96,5;

г) 80.

3. Найповноводніша річка світу - …

а) Міссісіпі;

б) Дніпро;

в) Амазонка.

II рівень

4. Що називають гідросферою?

5. За яких умов утворюються льодовики?

6. Назви ознаки моря, затоеи, протоки.

III рівень

7. Що таке живлення й режим річки? Назви основні джерела живлення річок.

8. Порівняй умови життя планктону, нектону й бентосу.

9. Під впливом яких сил виникають припливи та відпливи в морях і океанах?

 

 

1 варіант   

0.5 балу

1. Найдовша річка світу… а) Ніл; б) Конго; в) Амазонка

3. Падіння води річки з виступу, утвореного в іі річищі вистеленого твердими породами, називається…

а) поріг; б) водоспад

4. Два океани сполучає канал…

а) Суецький; б) Панамський

5. Курильські острови за своїм походженням належать до…

а) материкових; б) коралових; в) вулканічних

6. Найбільше за площею озеро світу – це…

а) Байкал; б) Аральське; в) Каспійське

 

1 бал    

7. Дайте визначення понять: «водосховище»;

8. «межень»;

9. У Карпатських горах немає льодовиків тому, що…

а) снігова лінія знаходиться вище ніж найвища точка Карпат;

б) гори молоді , й льодовики не встигли ще утворитися;

в) дуже теплий клімат

 

1.5 балу                                                                                               

10. Користуючись схемою, визначте за літерами:

1) Русло ріки… 2) Витік… 3) Гирло

11. Користуючись картами атласу, наведіть приклади

а) внутрішні моря…

б) теплі течії…

в) затоки…

12. Які частини гідросфери не зображені на географічній карті? Яке значення мають світові водні ресурси для господарської діяльності людей?

 

 

2 варіант                                                                                   

0.5 балу

1. Найповноводніша річка світу…

а) Міссісіпі;  б) Дніпро; в) Амазонка

2. Частина річкової долини, що заливається водою під час повені чи паводка, це…

а) річище; б) тераса; в) заплава;

3. Мілководні кам’янисті ділянки в річищі, що утворені виходами твердих гірських порід або валунами, називаються…

а) поріг; б) водоспад

4. Два внутрішні моря двох океанів сполучає канал.

а) Панамський; б) Суецький

5. Острів Гренландія за своїм походженням належить  до…

а) материкових; б) коралових; в) вулканічних

6. Найглибше озеро світу – це…

а) Каспійське; б) Байкал; в) Верхнє

 

1 бал

7. Дайте визначення понять : « канали»;

8. «повінь»;

9. У горах Гімалаях є льодовики тому, що…

а) гори старі, й на цей час утворилися льодовики;

б) у широтах, де знаходяться Гімалаї, дуже холодний клімат;

в) снігова лінія знаходиться нижче, ніж найвищі вершини Гімалаїв

 

1.5 балу

10. Користуючись схемою, визначте за літерами:

1) Головна ріка… 2) Праві притоки…3) Ліві притоки…

11. Користуючись картами атласу, наведіть приклади

а) окраїнні моря…

б) холодні течії…

в) протоки…

12. Чи можна потрапити на сніг і лід в Африці? Якщо так, то чому? Яке значення мають світові водні ресурси для  господарської діяльності людей?

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Марцинюк Аліна Віталіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
10 березня 2019
Переглядів
1671
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку