8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Контрольна робота "Хімічні реакції"

Про матеріал

Розрбка багаторівневої контрольної роботи з теми "Хімічні реакції" для учнів 9 класу. Робота містить різного типу завдання.

Перегляд файлу

Контрольна робота

«Хімічні реакції»

Варіант 1

 

Рівень 1 (4 бали)

 1. Укажіть, до якого типу належить хімічна реакція з тепловим ефектом ΔН˃0.

 1. ендотермічна;
 2. каталітична;
 3. екзотермічна;
 4. окисно-відновна.

 1. Укажіть назву реакцій,які за одних і тих же умов відбуваються одночасно у протилежних напрямках.

 1. каталітичні;
 2. оборотні;
 3. гетерогенні;
 4. необоротні.

 1. На етапі хімічної рівноваги
 1. швидкість прямої реакції більша за швидкість зворотної;
 2. швидкість зворотної реакції більша за швидкість прямої реакції;
 3. швидкість прямої та зворотної реакцій однакова;
 4. швидкість зворотної реакції максимальна.
 1. Укажіть елемент, атоми якого мають лише позитивні значення ступенів окиснення.

 1. C;
 2. S;
 3. Cl;
 4. Mg.

 1. Укажіть, як змінюється швидкість хімічної реакції у разі підвищення температури.

 1. не змінюється;
 2. збільшується;
 3. зменшується;

 1. збільшується,якщо реакція екзотермічна й оборотна.
 1. Як називається вказаний процес і скільки електронів бере у ньому участь S+6 → S-2?

 1. відновлення, 4е;
 2. окиснення, 8е;
 3. відновлення, 8е;
 4. окиснення, 4е.

 1. Укажіть правильне твердження щодо впливу інгібіторів на швидкість хімічної реакції.
 1. сповільнюють швидкість реакції;
 2. прискорюють швидкість реакції;
 3. зміщують хімічну рівновагу в бік утворення вихідних речовин;
 4. збільшують вихід продуктів реакції.
 1. Укажіть окисно-відновну реакцію.

 1. MgO + SO2 → MgSO3;
 2. Fe(OH)2 → FeO + H2O;
 3. Zn + HCl → ZnCl2 + H2;
 4. BaO + H2O → Ba(OH)2.

 

Рівень 2 (3 бали)

 1. Установіть відповідність між рівняннями реакцій і типом реакції.

 1. 2K + 2H2O → 2KOH + H2;
 2. Al(OH)3 + HNO3 → Al(NO3)3 + 3H2O;
 3. BaO + N2O5 → Ba(NO3)2;
 4. 2KClO3 → 2KCl + 3O2.
 1. сполучення;
 2. розкладу;
 3. заміщення;
 4. обміну.

 

 1. Установіть відповідність між схемою перетворення та кількістю еектроів, які беруть участь у процесі.

 1. S-2 → S+6;
 2. N+5 → N-3;
 3. Mn+4 → Mn+2;
 4. Cr+6 → Cr+3.
 1. +3е;
 2. +2е;
 3. -8е;
 4. +8е.

 1. Установіть відповідність між речовинами та степенями окиснення Нітрогену в них.

 1. N2O;
 2. HNO3;
 3. KNO2;
 4. N2.
 1. 0;
 2. +5;
 3. +3;
 4. +1.

 

Рівень 3 (3 бали)

 1. Установіть послідовність зростання ступеня окиснення хімічних елементів у сполуках з хлором.

 1. FeCl2;
 2. PCl3;
 3. PCl5;
 4. KCl.

 1. Розставте коефіцієнти в окисно-відновній реакції, яка відбувається за схемою

MnO2 + KClO3 + KOHK2MnO4 + KCl + H2O

Укажіть суму коефіцієнтів.

 

Рівень 4 (2 бали)

 1. Яку кількість речовини водню потрібно використати на відновлення хром(III) окисду масою 60,8 г до чистого металу?


Контрольна робота

«Хімічні реакції»

Варіант 2

 

Рівень 1 (4 бали)

 1. Укажіть назву речовин, що сповільнюють хімічні реакції.

 1. біокаталізатори;
 2. інгібітори;
 3. індикатори;
 4. дезактиватори.

 1. Укажіть правильне твердження
 1. каталізатор входить до складу продуктів реакції;
 2. каталізатори не беруть участь в реакції;
 3. каталізатори впливають на швидкість реакції, але самі не витрачаються;
 4. каталізатори не мають практичного застосування взагалі.
 1. Укажіть ступінь окиснення Хрому в речовині складу BaCrO4.

 1. +4;
 2. +3;
 3. +6:
 4. +2.

 1. Укажіть, як називається процес 2N+5 → N20 і скільки електронів бере у ньому участь.

 1. відновлення, 10е;
 2. окиснення, 5е;
 3. відновлення, 5е;
 4. окиснення, 10е.

 1. Укажіть значення ступеня окиснення атомів у простих речовинах.

 1. +2;
 2. +1;
 3. 0;
 4. -5.

 1. Укажіть окисно-відновну реакцію.
 1. KH + H2O → KOH + H2;
 2. Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O;
 3. SO2+ H2O → H2SO3;
 4. N2O5 + H2O → 2HNO3.
 1. Окисник – це атом, молекула чи йон, який
 1. не змінює ступеня окиснення;
 2. віддає електрони;
 3. приймає електрони;
 4. одночасно окиснюється і відновлюється.
 1. Укажіть формулу сполуки, у якій Гідроген має ступінь окиснення -1.

 1. NH3;
 2. CaH2;
 3. N2H4;
 4. N2O.

 

Рівень 2 (3 бали)

 1. Установіть відповідність між рівняннями реакцій і типом реакції.

 1.     Mg + 2HCl → MgCl2 + H2;
 2.     Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O;
 3.     MgO + SO3 → MgSO4;
 4.     Cu(OH)2 → CuO + H2O.
 1. сполучення;
 2. розкладу;
 3. заміщення;
 4. обміну.

 1. Установіть відповідність між схемою перетворення та кількістю еектроів, які беруть участь у процесі.

 1. Cr+6 → Cr+3;
 2. Mn+7 → Mn+6;
 3. Cl-1 → Cl+5;
 4. N-3 → N+5.
 1. -8е;
 2. -6е;
 3. +3е;
 4. +1е.

 

 

 1. Установіть відповідність між речовинами та ступенями окиснення Мангану в них.

 1. MnCl2;
 2. MnO2;
 3. KMnO4;
 4. K2MnО4.
 1. +7;
 2. +2;
 3. +6;
 4. +4.

 

Рівень 3 (3 бали)

 1. Установіть послідовність зменшення ступеня окиснення Сульфуру в наведених формулах.

 1. H2S;
 2. S2Cl2;
 3. FeSO4;
 4. (NH4)2SO3.

 1. Розставте коефіцієнти в косино-відновній реакції, яка відбувається за схемою

KMnO4 + + HCl → MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O

Укажіть суму всіх коефіцієнтів.

 

Рівень 4 (2 бали)

     14.  Який об’єм(н.у.) гідроген хлориду поглинув розчин вапняної води, якщо утворилося 0,25 моль кальцій хлориду?

 

 

 

docx
Додано
8 травня
Переглядів
1203
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку