Контрольна робота "Історичний розвиток та різноманітність органічного світу"

Про матеріал

Завдання до контрольної роботи по темі "Історичний розвиток та різноманітність органічного світу" можна використовувати при підготовці до ЗНО. Робота містить два варіанти , кожний з яких містить завдання чотирьох рівнів

Перегляд файлу

Тема: Історичний розвиток та різноманітність органічного світу.

І ВАРІАНТ.

Правильно виконані завдання І рівня оцінюються в 3 бали, ІІ рівня – 6 балів, ІІІ рівня – 9 балів, ІV рівня – 12 балів.

Початковий рівень.

Із запропонованих відповідей виберіть правильну.

1.Першу чітку класифікацію організмів створив:

а). К. Лінней;  б). Ч. Дарвін;   в). Ж.-Б. Ламарк.

2.Основним ароморфозом, що дозволив рослинам освоїти сушу, є:

а). поява тканин;    б). легеневе дихання;   в). живородіння.

3.Різноманітність видів вивчає:

а). біогеоценологія;  б). морфологія;   в). систематика.

4. Розквіт папоротей настав у:

 а). карбоні;  б). юрі;   в). силурі.

5.Найдавнішою ерою є:

а). кайнозойська;  б). мезозойська;   в). архейська.

6.За якою гіпотезою живі істоти виникли з неживої матерії?

а). абіогенез;   б). біогенез;   в). самозародження.

 

Середній рівень.

Закінчіть речення.

1.В сучасній біосфері налічується рослин близько_____________________ видів.

2.Основним критерієм для створення штучної системи класифікації організмів є____________________________________________________________________

3.Найпопулярнішою в наш час гіпотезою походження еукаріот є__________________________________________________________________

4.Перші щелепні хребетні тварини з’явилися у_______________________ періоді

5.Більшість біологів вважають, що вік Землі становить ______________________

6.Найдавніші люди з’явилися ________________________________________р. т.

 

Достатній рівень.

Визначте, які з наведених тверджень правильні. Якщо правильне твердження – поставте «+», якщо ні – « - ».

1.Птерозаври виникли в тріасовому періоді.

2.Еволюція прокаріот має суто біохімічний характер.

3.Людина виникла в голоценові епоху.

4.Земноводні виникли в девонському періоді.

5.У давній час відбувається самозародження життя.

6.У прокаріот можливий горизонтальний перенос генів.

7.Наприкінці крейдяного періоду відбулося підняття материків.

8.Одним із предків птахів був археоптерикс.

9.Основними консументами в протерозойській ері були ціанобактерії та зелені водорості.

 

Високий рівень.

А). Установіть відповідність представників фауни визначеному відрізку часу       ( періоду). Дані занесіть до таблиці:

1

2

 

А

Б

В

А

Б

В

 

 

 

 

 

 

 

1.ПЕРІОДИ:                                              ОРГАНІЗМИ:

А.Палеогеновий період.                           1.Мамонт.

Б.Неогеновий період.                               2.Фороракос.

В.Антропогеновий період.                       3.Дріопітек.

 

2.ПЕРІОДИ:                                      ОРГАНІЗМИ:

А.Палеозойська ера.                                1.Панцирні риби.

Б.Мезозойська ера.                                  2.Діатрима.

В.Кайнозойська ера.                                3.Белемніт.

Б). Установіть відповідність відкриттів і прізвищ учених. Дані занесіть до таблиці.

1

2

 

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.УЧЕНІ:                                                   ВІДКРИТТЯ:

А). І.І. Мечніков.                                        1.Гіпотеза панспермії.

Б). Е. Геккель.                                            2.Гіпотеза абіогенезу.

В). О.І. Опарін.                                          3.Теорія фагоцители.

Г). Анаксагор.                                            4.Теорія гастреї.

2.УЧЕНІ:                                                  ВІДКРИТТЯ:

А). Л. Пастер.                                             1. Гіпотеза панспермії.        

Б). Г.О. Заварін.                                         2. Гіпотеза абіогенезу.

В). Д. Холдейн.                                          3. Особливості еволюції прокаріот.

Г). Ф. Лемент.                                             4. Неможливість самозародження.

 

 

 

 

ІІ ВАРІАНТ.

Правильно виконані завдання І рівня оцінюються в 3 бали, ІІ рівня – 6 балів, ІІІ рівня – 9 балів, ІV рівня – 12 балів.

Початковий рівень.

Із запропонованих відповідей виберіть правильну.

1.До виду Людина розумна відносяться:

а). пітекантропи;    б). кроманьйонці;   в). рамапітеки.

2. Губки виникли в еру:

а). архейську;   б). протерозойську;    в). палеозойську.

3. Зубаті кити походять від:

а). вусатих китів;    б). травоїдних копитних;   в). хижих копитних.

4.Від колоніальних еукаріот походять:

а). прокаріоти;   б). одноклітинні еукаріоти;   в). багатоклітинні еукаріоти.

5. Неможливість самозародження довів:

а).Ч. Дарвін;  б). Л. Пастер;   в). В. І. Вернадський.

6. У девонському періоді з’явилися:

а). щелепні риби;   б). кісткові риби;   в). ссавці.

 

Середній рівень.

Закінчіть речення.

1.На думку більшості вчених, багатоклітинні організми виникли від ___________

2. В сучасній біосфері налічується тварин близько_____________________ видів.

3.Людина, яка походить від невідомих предків у Східній Африці і розселилися по всій Землі, називається______________________________________________

4.В юрський період  в  мілководних  морях  жили  молюски ,  які  мали  назву ___________________________________________________________________

5.Корали, що утворили рифи,виникли в _____________ період палеозойської ери.

6. Життя на Землі спочатку існувало у вигляді______________________________

 

Достатній рівень.

Визначте, які з наведених тверджень правильні. Якщо правильне твердження – поставте «+», якщо ні – « - ».

1.Австралопітеки виникли у Східній Африці.

2.Прокаріотоитчні біоценози мали значну видову різноманітність.

3. У крейдяному періоді широко поширилися планктонові форамініфери.

4.Протягом мезозойської ери на суші домінували голонасінні.

5.Прокаріоти мають високу здатність до диференціації клітин.

6.Основою первинних грунтів був мул.

7.Деякі динозаври могли бути теплокровними.

8.Розпад Пангеї відбувся в юрському періоді.

9. Діяльність людини можна розглядати як фактор еволюції.

 

Високий рівень.

А). Установіть відповідність представників фауни визначеному відрізку часу       ( періоду). Дані занесіть до таблиці:

1

2

 

А

Б

В

А

Б

В

 

 

 

 

 

 

 

1.ПЕРІОДИ:                                              ОРГАНІЗМИ:

А. Палеоцен.                                             1. Конділатри.       

Б. Міоцен.                                                 2. Великорогий олень.

В. Плейстоцен.                                         3. Гіпаріон.  

 

 

 2.ПЕРІОДИ:                                      ОРГАНІЗМИ:

А. Еоцен.                                                  1. Дріопітек.

Б. Олігоцен.                                              2. Діатрима.

В. Міоцен.                                                 3. Парацератеріум.

Б). Установіть відповідність відкриттів і прізвищ учених. Дані занесіть до таблиці.

1

2

 

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.УЧЕНІ:                                                   ВІДКРИТТЯ:

А). К. Лінней.                                           1. Гіпотеза панспермії.

Б). Р. Вірхов.                                             2. Гіпотеза абіогенезу. 

В). В. І. Вернадський.                             3. Систематика.

Г). К. А. Тімірязєв.                                    4. «Клітина – тільки з клітин».  

2.УЧЕНІ:                                                  ВІДКРИТТЯ:

А). Г. Сімпсон.                                       1. Гіпотеза панспермії.

Б). І.І. Мечников.                                   2. «Первинним способом травлення було

В). Е. Геккель.                                             Перетравлення в порожнині тіла».

Г). С. Арреніус.                                      3. «Великий обмін» організмами між

                                                                      Північною та Південною Америкою.

                                                                 4. «Первинним способом травлення був  

                                                                          фагоцитоз».                                                   

 

doc
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
15 серпня 2018
Переглядів
4189
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку