14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Контрольна робота "Неорганічні речовини та їхні властивості."

Про матеріал
До контрольної роботи входить розв'язання ОВР, генетичних рядів, визначення відносного виходу продукту реакції.
Перегляд файлу

11 клас 1 варіант

1. В який ряд формул ввійшли формули простих речовин неметалів:

а) CuO,   O2,   BaSO4,   N2;          б) CaO,   Zn,   H3PO4,   CaSO4.

2. Вкажіть забарвлення універсального індикатору в розчині амоній гідроксиду: а) синій;                            б) червоний;                             в) оранжевий.

3. Вкажіть парникові гази: а) NН3; б) СН4; в) N2;Г. СО

4. Назвіть газ, шар якого захищає живі організми нашої планети від ультрафіолетових променів сонячного світла, є сильним окисником:

а) озон; б) кисень;  в) азот; г) амоніак.

5. Нашатирний спирт-це: а) 10 % водний розчин NН3 ; б) 10 % водний розчин НСІ; в) 10 % водний розчин Н2S.

6. У будові атомів елементів з порядковими номерами №2 і №12 спільними є:

а) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні;      б) кількість всіх електронів; в) кількість енергетичних рівнів.             

7. Вкажіть тип зв’язку у сполуці НСІ:А. Йонний; Б. Ковалентний полярний; В. Ковалентний неполярний.

8. . У будові атомів елементів з порядковими номерами №11 і №17 спільними є: а) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні; б) кількість енергетичних рівнів;     в) кількість всіх електронів.

9. 1 бал Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

 N2 → NH3→ NH4ОН →  NH4СІ → NH4ОН

10. Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу:

 Hg + HNO3 (розбавл) → Hg(NO3)2 + NO + H2O

Na+HCI=NaCI+H2

2 бали

10. Обчисліть масу амоніаку, який можна добути з азоту об’ємом 448 л (н.у.), якщо вихід продукту реакції від теоретично можливого складає 62,5%.

11.Дописати рівняння реакцій

Na+HCI=      Li2O+HI=     Na+H2O=        CO2+H2O=

CO2+ZnO=        Li2O+ ZnO=

12.Обчисліть масу амоній сульфату, який утвориться під час пропускання через розчин сульфатної кислоти масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 9.8 % амоніаку об’ємом 11.2 л (н.у.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 варіант

1. В який ряд формул ввійшли формули простих речовин неметалів:

а) Cu(OH)2 ,   Na2SO4 ,   Na,   BaO;           б) AgNO3,   PH3,   S,   Cl2.

2. Вкажіть тип зв’язку у сполуціNН3 :А. Йонний; Б. Ковалентний полярний; В. Ковалентний неполярний :

3. Вкажіть порядкові номери елементів, що належать до однієї групи: 12, 20, 21 а) 12 і 20;                            б) 20 і 21;                            в) 12 і 21.

4.Дописати рівняння реакції:   Li2O+ZnO=

5. Укажіть реагент, за допомогою якого можна відрізнити хлориди від інших речовин: а) барій хлорид;              б) кальцій гідроксид;              в) арґентум нітрат;              г)гідроген хлорид.

6. У будові атомів елементів з порядковими номерами №3 і №19 спільними є:

а) кількість енергетичних рівнів;   б) кількість всіх електронів;

 в) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

 Відповідь підтвердити схемами будови атомів цих елементів

7. В який ряд формул ввійшли формули простих речовин неметалів:

 а) Li2O,   Ba,   NaOH,   Ni;  б) CaCO3,   P2O5 ,   S,   Si.

8. Вкажіть амфотерний оксид: А. P2O5; Б. Li2O; В. ZnO

9. 1 бал  Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

 S → SO2 → SO3 → H2SO4  → BaSO4.

10. Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу:

 Al + H2SO4 (конц) → Al2(SO4)3 + S + H2O

Al+НСІ= AlСІ32

11. При взаємодії амоніаку об’ємом 28 л з розчином нітратної кислоти утвориться амоній нітрат масою 90 г. Яку масову частку це складає від теоретичного?

12. Дописати рівняння реакції:

P2O5+H2O=            Na+H2SO4(разб)=           Са(ОН)2=

Na2SiO3+HCI=      Na2О+ H2O=                   NH3+HCI=

13. У посудину з вапняною водою, маса калцій гідроксиду в якій становить 3.7 г, пропустили вуглекислий газ об’ємом 3.36 л(н.у.). Прозорим чи каламутним буде вміст посудини після завершення реакції.

 

docx
Додав(-ла)
грунська ганна
Додано
7 січня
Переглядів
2494
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку