Контрольна робота по темі "Електродинаміка" Розділ 1. "Електричне поле"

Про матеріал
Контрольна робота по темі "Електродинаміка" Розділ 1. "Електричне поле" містить різнорівневі завдання, що дає змогу диференційовано оцінити знання учнів. Контрольна робота містить розрахункові,графічні та якісні задачі з використанням малюнків.
Перегляд файлу

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Варіант 1

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

 

Середній рівень

 

 1. На відстані 5см дві частинки, що мають однакові за величиною заряди, притягуються в повітрі одна до одної з силою 20 мН. Визначити заряди частинок.
 2. Заряд 0,1 мкКл знаходиться в електричному полі в точці з напруженістю 5Н/Кл. Яка сила діє на цей заряд?
 3. Чи можуть під час тертя стичні тіла заряджатися зарядами тільки одного знака?

 

Достатній рівень

 

 1. Дві однакові мідні кульки мали заряди -9,3·10-9Кл і

+1,3·10-9Кл. Кульки привели у зіткнення і розсунули на 2см. З якою силою вони взаємодіють? Яке число надлишкових електронів на кожній із них після зіткнення?

 1. Напруженість поля між двома горизонтально розміщеними пластинами дорівнює 6·103Н/Кл. У полі цих пластин зависла заряджена пилинка  масою 3· 10-8г. Який заряд пилинки?
 2. Поле створене двома паралельними пластинами, зарядженими рівними за величиною, але різнойменними зарядами (мал.6). Напруженість поля в точці 1 дорівнює 5Н/Кл. Яка напруженість поля в точках 2, 3, 4?

     E:\Отдельная херня в папке\img159.jpg

         Мал. 6

Високий рівень

 

 1. Маленьку кульку масою 300мг, яка має заряд 3·10-7Кл, підвісили на тоненькій шовковій нитці. На яку відстань знизу до неї треба піднести другу кульку із зарядом 50 нКл, щоб натяг нитки зменшився вдвічі?
 2. У двох вершинах рівностороннього трикутника зі сторонами 10см знаходяться точкові заряди +1·10-4Кл і -1·10-4Кл. Визначити величину і напрям напруженості поля у третій вершині.
 3. Дві маленькі кульки з однойменними зарядами підвісили на шовкових нитках завдовжки l в одній точці. Що станеться з кульками в умовах невагомості?

 

 

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Варіант 2

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

 

Середній рівень

 

 1. Два точкові заряди 2·10-7Кл і 5·10-8Кл відштовхуються один від одного у повітрі з силою 10мН. Яка відстань між ними?
 2. У деякій точці поля на заряд 2нКл діє сила 0,4мкН. Визначити напруженість поля в цій точці.
 3. Як зміниться сила взаємодії зарядів, якщо їх помістити в гас?

 

Достатній рівень

 

 1. Недалеко від поверхні Землі над зарядженою частинкою масою 100мг розміщена маленька кулька, що має заряд +3,3·10-7Кл. Відстань між частинкою і центром кульки 10см. Який заряд має частинка, якщо кулонівська сила і сила тяжіння, що діють на частинку, зрівноважуються?
 2. З яким прискоренням рухається електрон у полі, напруженість якого дорівнює 10кН/Кл?
 3. Чи завжди під час електризації натиранням скло заряджається позитивним зарядом?

E:\збірник ф\img4.jpg

 

Високий рівень

 

 1. Сумарний заряд двох маленьких кульок, заряджених позитивно, дорівнює 5·10-5Кл. Як розподілено цей заряд між кульками, якщо вони, перебуваючи у вакуумі на відстані 2м одна від одної , відштовхуються з силою 1Н?

               

 

 1. В однорідне електричне поле, утворене двома паралельними пластинами, розміщеними вертикально, помістили кульку масою 2г, підвішену на тонкій шовковій нитці. Кульці надали заряд 1мкКл. Визначити напруженість поля, якщо нитка відхилилась на 300 від вертикалі.
 2. У поле позитивного точкового заряду А вносять негативний точковий заряд В (мал.7). Як при цьому зміниться напруженість поля в точці С ?

 

E:\Отдельная херня в папке\img160.jpg

Мал. 7


ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Варіант 3

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

 

Середній рівень

 

 1. Кулька, що має заряд +2·10-6Кл, у гасі (ε=2,1) притягує до себе заряджену пилинку із силою 4мН. Визначити заряд пилинки, якщо відстань між кулькою і пилинкою 2см.
 2. Яка сила діє на заряд 12нКл, розташований у точці, в якій напруженість електричного поля дорівнює 2 кН/Кл?
 3. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними зменшити у 2 рази?

 

Достатній рівень

 

 1. З якою силою взаємодіють дві однакові металічні кульки у вакуумі, якщо їх заряди дорівнюють +6·10-9Кл і -3·10-9Кл. Віддаль між кульками 5 см. З якою силою будуть взаємодіяти ці кульки, якщо їх привести у дотик і розвести на попередню віддаль?
 2. Віддаль між двома точковими зарядами +1·10-7Кл і -5·10-8Кл дорівнює 10 см. Яка напруженість поля, створеними цими зарядами у точці, що знаходиться посередині між ними?
 3. Чому заряджений гребінець притягує електрично нейтральні шматочки паперу?

     E:\збірник ф\imagesс.jpeg

 

Високий рівень

 

 1. Скільки надлишкових електронів на кожній із двох металевих кульок масою по 0,1г, розміщених у гасі (ε=2,1), якщо сила їх електричного відштовхування зрівноважується силою гравітації? Заряди на кульках однакові.
 2. Між зарядами +6,4·10-6Кл і -6,4·10-6Кл відстань дорівнює 12см. Визначити напрям і величину напруженості поля в точці, віддаленій на 8см від обох зарядів.
 3. Чому вкритий пилом заряджений провідник швидко втрачає заряд?

 

docx
До підручника
Фізика (академічний рівень, профільний рівень) 11 клас (Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О., Кірюхін М.М.)
Додано
1 грудня 2019
Переглядів
1524
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку