27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Контрольна робота "Процеси життєдіяльності тварин"

Про матеріал
Контрольна робота "Процеси життєдіяльності тварин" з біології у 7 класі допоможе учням закрітипи та узагальнити знання про особливості процесів життєдіяльності тварин.
Перегляд файлу

Контрольна робота

з теми «Процеси життєдіяльності тварин»

 

Варіант  1

Рівень І

Вибрати одну правильну відповідь (кожне завдання по 0,5 бала):

1. Укажіть, як називаються тварини, які живляться мертвою деревиною, послідом тварин, мертвим тваринами, перегнилими рештками:

А) фітофаги;

Б) зоофаги;

В) сапрофаги;

Г) симбіонти.

 

2.  З’ясуйте, для яких тварин характерне позаорганізмове травлення:

А) птахів;

Б) павуків;

В) раків;

Г) двостулкових молюсків.

 

3. Укажіть, в чому полягає основна функція переднього відділу травної системи у тварин:

А) забезпечує механічну та початкову хімічну обробку їжі під дією ферментів;

Б) здійснює остаточну хімічну обробку їжі та всмоктування поживних речовин;

В) забезпечує формування та виведення неперетравлених залишків їжі;

Г) здійснює лише всмоктування поживних речовин.

 

4. Вкажіть, із скількох камер складається шлунок жуйних тварин:

А) 2;

Б) 3;

В) 4;

Г) 5.

 

5. Укажіть, для яких тварин характерне трахейне дихання:

А) губок;

Б) комах;

В) риб;

Г) птахів.

 

6. Вкажіть, як називається запліднена яйцеклітина, з якої починається розвиток тварини:

А) сперматозоїд;

Б) зародок;

В) зигота;

Г) брунька.

 

7. Укажіть, для  яких тварин характерний амебоїдних рух:

А) амеби;

Б) війчастих червів;

В) комах;

Г) п’явок.

 

8. Укажіть, як називають органи виділення бджоли медоносної:

А) протонефридії;

Б) метанефридії;

В) мальпігієві судини;

Г) зелені залози.

 

9. Укажіть, в яких тварин вперше з’являється барабанна перетинка:

А) ссавців;

Б) риб;

В) рептилій;

Г) амфібій.

 

10. Укажіть, який орган сприймає рухи і вібрації навколишнього середовища у риб:

А) орган слуху;

Б) бічна лінія;

В) орган зору;

Г) механічні рецептори в шкірі.

 

Рівень ІІ

Вибрати кілька правильних відповідей (кожне завдання – 1 бал):

11. Укажіть організми, які належать до гетеротрофів:

А) тварини;

Б) рослини;

В) гриби;

Г) водорості;

Д) прокаріоти.

 

12. Укажіть, які органи входять до середнього відділу травної системи у тварин:

А) рот;

Б) глотка;

В) тонкий кишечник;

Г) товстий кишечник;

Д) шлунок;

Е) печінка;

Є) підшлункова залоза.

 

13. Оберіть тварин, для яких характерний розвиток з повним перетворенням:

А) птахи;

Б) твердокрилі комахи;

В) кісткові риби;

Г) хрящові риби;

Д) амфібії.

 

14. Виберіть ознаки, що характеризують тварину, зображену на малюнку:

Похожее изображение

1 живлення

2 травлення

3 дихання

А сапротрофне

Б симбіотрофне

В зоофагія

А позаорганізмове

Б у наскрізній травній системі

В у сліпозамкненій системі

А шкірне

Б трахейне

В зяброве

 

15. Виберіть ознаки, що характеризують тварину, зображену на малюнку:

Картинки по запросу медуза аурелія

1 симетрія тіла

2 рух

3 покриви

А радіально-променева

Б радіально-осьова

В двобічна

А амебоїдний

Б мерехтливий

В м’язовий

А ектодерма

Б кутикула

В мезоглея

 

Рівень ІІІ

Дати відповідь на запитання (2 бали):

16. На конкретних прикладах продемонструйте пристосованість тварин до захисту і нападу.

Контрольна робота

з теми «Процеси життєдіяльності тварини»

 

Варіант  2

Рівень І

Вибрати одну правильну відповідь (кожне завдання по 0,5 бала):

1. Укажіть, як називаються тварини, які у своєму живленні співіснують з іншими організмами:

А) фітофаги;

Б) зоофаги;

В) сапрофаги;

Г) симбіонти.

 

2. Вкажіть, як називається процес відновлення втрачених чи пошкоджених частин тіла або цілого організму:

А) онтогенез;

Б) регенерація;

В) адаптація;

Г) ріст.

 

3. Укажіть, в чому полягає основна функція середнього відділу травної системи у тварин:

А) забезпечує механічну та початкову хімічну обробку їжі під дією ферментів;

Б) здійснює остаточну хімічну обробку їжі та всмоктування поживних речовин;

В) забезпечує формування та виведення неперетравлених залишків їжі;

Г) здійснює лише всмоктування поживних речовин.

 

4. Укажіть, для яких тварин характерне двокамерне серце та одне коло кровообігу:

А) риб;

Б) амфібій;

В) рептилій;

Г) птахів.

 

5. Вкажіть, у яких тварин органом виділення є зелені залози:

А) кільчастих червів;

Б) плоских червів;

В) ракоподібних;

Г) комах.

 

6. Укажіть тварин, яким характерне зяброве дихання:

А) птахи;

Б) комахи;

В) плазуни;

Г) риби.

 

7. Укажіть, які тварини мають гідростатичний скелет:

А) головоногі молюски;

Б) коралові поліпи;

В) черепахи;

Г) павуки.

 

8. Укажіть, які органи зору характерні для медузи:

А) прості очі;

Б) складні очі;

В) світлочутливі вічка;

Г) одна пара складних очей та дві пари простих очей.

 

9. Укажіть, що забезпечує бічна лінія у риб:

А) розрізняє силу і напрямок світла;

Б) сприймання й відтворення звуків;

В) відіграє важливу роль у пошуках їжі;

Г) сприймає рухи і вібрації навколишнього середовища.

 

10. Вкажіть, для яких тварин характерний непрямий розвиток:

А) акули;

Б) амфібії;

В) плазуни;

Г) птахи.

 

Рівень ІІ

Вибрати кілька правильних відповідей (кожне завдання – 1 бал):

11. Вкажіть тварин, для яких характерна вузлова нервова система:

А) кишковопорожнинні;

Б) кільчасті черви;

В) плоскі черви;

Г) круглі черви;

Д) молюски;

Е) членистоногі.

 

12. Укажіть, які органи входять до переднього відділу травної системи у тварин:

А) рот;

Б) глотка;

В) тонкий кишечник;

Г) товстий кишечник;

Д) шлунок;

Е) печінка;

Є) підшлункова залоза.

 

13. Вкажіть відділи головного мозку у тварин:

А) передній;

Б) довгастий;

В) проміжний;

Г) шийний;

Д) поперековий;

Е) задній.

 

14. Виберіть ознаки, що характеризують тварину, зображену на малюнку:

Похожее изображение

 

1 кровоносна система

2 виділення

3 опора

А незамкнена без серця

Б незамкнена із серцем

В замкнена

А метанефридії

Б зелені залози

В нирки

А екзоскелет

Б ендоскелет

В гідроскелет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Виберіть ознаки, що характеризують тварину, зображену на малюнку:

Похожее изображение

 

1 нервова система

2 розвиток

3 розмноження

А дифузна

Б стовбурова

В вузлова

А прямий

Б непрямий з повним перетворенням

В непрямий з неповним перетворенням

А партеногенез

Б гермафродитизм

В роздільностатевість

 

Рівень ІІІ

Дати відповідь на запитання (2 бали):

16. На конкретних прикладах продемонструйте значення покривів для тварин.

 


Контрольна робота

з теми «Процеси життєдіяльності тварини»

 

Варіант  3

Рівень І

Вибрати одну правильну відповідь (кожне завдання по 0,5 бала):

1. Назвіть організми, у яких є кровоносна система:

А) кишковопорожнинні;

Б) круглі черви;

В) губки;

Г) молюски.

 

2. Вкажіть, які з органів організму тварин не спеціалізуються на виділенні:

А) діафрагма;

Б) протонефридії;

В) метанефридії;

Г) нирки.

 

3. Укажіть, в чому полягає основна функція заднього відділу травної системи у тварин:

А) забезпечує механічну та початкову хімічну обробку їжі під дією ферментів;

Б) здійснює остаточну хімічну обробку їжі та всмоктування поживних речовин;

В) забезпечує формування та виведення неперетравлених залишків їжі;

Г) здійснює лише всмоктування поживних речовин.

 

4. Укажіть, який скелет характерний для білки звичайної:

А) екзоскелет;

Б) ендоскелет;

В) гідроскелет;

Г) цитоскелет.

 

5. Вкажіть, у яких тварин органом виділення є мальпігієві судини:

А) кільчастих червів;

Б) плоских червів;

В) ракоподібних;

Г) комах.

 

6. Укажіть, яка нервова система характерна для хордових:

А) дифузна;

Б) стовбурова;

В) вузлова;

Г) трубчаста.

 

7. Укажіть, що є шляхами передачі сигналів за нервової регуляції життєдіяльності тварин:

А) кров;

Б) лімфа;

В) нейрони й нерви;

Г) тканинна рідина.

 

8. Укажіть спосіб нестатевого розмноження у тварин:

А) партеногенез;

Б) брунькування;

В) запліднення;

Г) гермафродитизм.

 

9. Вкажіть, чим відрізняється дихальна система птахів від інших хордових тварин:

А) наявністю шкірного дихання;

Б) наявністю повітряних мішків;

В) наявністю двох бронх;

Г) наявністю лише однієї легені.

 

10. Вкажіть, який спосіб відтворення потомства характерний для гуски сірої:

А) брунькування;

Б) яйценародження;

В) живонародження;

Г) яйцеживонародження.

 

Рівень ІІ

Вибрати кілька правильних відповідей (кожне завдання – 1 бал):

11. Виберіть правильні твердження, що характерні для ластівки сільської:

А) має чотирикамерне серце;

Б) має трикамерне серце;

В) у ротовій порожнині відсутні зуби;

Г) органами виділення є нирки;

Д) органами виділення є мальпігієві судини;

Е) шкіра волога, містить багато залоз.

 

12. Укажіть тварин, для яких характерне легеневе дихання:

А) синиця велика;

Б) сонечко семикрапкове;

В) ропуха озерна;

Г) крокодил нільський;

Д) снігур;

Е) равлик виноградний;

Є) карась сріблястий.

 

13. Вкажіть тварин-фітофагів:

А) білка звичайна;

Б) горобець польовий;

В) ведмідь бурий;

Г) щука звичайна;

Д) козуля;

Е) миша хатня.

 

14. Виберіть ознаки, що характеризують тварину, зображену на малюнку:

Картинки по запросу жук гнойовик

 

1 живлення

2 виділення

3 дихання

А сапротрофне

Б симбіотрофне

В зоофагія

А метанефридії

Б зелені залози

В мальпігієві судини

А шкірне

Б трахейне

В зяброве

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Виберіть ознаки, що характеризують тварину, зображену на малюнку:

Похожее изображение

 

 

1 симетрія тіла

2 рух

3 покриви

А радіально-променева

Б радіально-осьова

В двобічна

А амебоїдний

Б мерехтливий

В м’язовий

А ектодерма

Б хітинова кутикула

В мезоглея

 

Рівень ІІІ

Дати відповіді на питання (2 бали):

16. На конкретних прикладах охарактеризуйте значення скелета для тварин.

 

docx
Додано
22 березня 2019
Переглядів
1551
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку