Контрольна робота "Публіцистичний, конфесійний і епістолярний стилі"

Про матеріал
Контрольна робота допоможе учителеві виявити рівень навчаності учнів з теми "Публіцистичний, конфесійний і епістолярний стилі".
Перегляд файлу

Контрольна робота         11 клас

Профільний рівень

Публіцистичний, конфесійний і епістолярний стилі

Тестові завдання

Варіант 1

Початковий рівень (3 бали)

Завдання з однією правильною відповіддю

  1. Основна функція публіцистичного стилю це:

А Спілкування та обмін думками.

Б Обслуговування громадсько-політичної, суспільно-виробничої сфер.

В Обслуговування творчої діяльності, різних видів мистецтв.

Г Обговорення, відстоювання і пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, формування відповідної громадської думки, сприяння суспільному розвитку.

Д Різнобічний вплив на думки і почуття людей.

Е Регулювання офіційно-ділових стосунків.

2. Особливістю епістолярного стилю є:

А Обслуговувати сферу письмових приватних або приватно-офіційних  відносин..

Б Наявність певної композиції.

В Поєднання логічності доказів і полемічності викладу.

Г Точність і лаконічність висловлювання.

Д Стислість і зрозумілість інформації, використання суспільно політичної лексики.

Е Привернення уваги до суспільних проблем.

3. Найістотнішими рисами конфесійного стилю є:

А Використання антонімів, метафор, алегорій.

Б Запровадження авторських новотворів.

В Точність і доказовість викладу.

Г Наявність усього багатства найрізноманітнішої лексики.

Д Невимушеність у доборі лексичних значень.

Е Лексика стилю здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні.

Середній рівень (3 бали)

Завдання з двома правильними відповідями

4. Вкажіть жанри публіцистики.

А Стаття, нарис, рецензія, промова.

Б Доповідь, проповідь, монографія, доповідь.

В Дисертація, анотація, лекція, наказ.

Г Есе, нарис, замальовка, фейлетон.

Д Послання, молитви, апокрифи, житія.

Е Драма, памфлет, доповідь, притча.

Є Памфлет, стаття, гумореска, репортаж.

5. Вкажіть, які словосполучення характерні публіцистичному стилю.

А Баланс політичних сил, екологія душі, країни близького зарубіжжя.

Б Друже мій, шлю вітання, серденько, до зустрічі.

В Червоні краплини роси, красені-лебеді, рожеві хмари.

Г Атмосфера доброзичливості, інфляція совісті, голос миру.

Д Накивати п’ятами, сонні пуп’янки латаття, опромінена успіхом.

Е Міжнародні угоди, майновий стан, надання відпустки.

Є Прошу і благаю, терпеливо чекаю, чари мелодії.

6. Головне призначення конфесійного стилю

А Виховання почуття братолюбія серед людей.

Б Заочне спілкування людей у сфері побуту.

В Створення художніх образів, емоційно-естетичний вплив на читача.

Г Навернення мирян до віри, терпіння.

Д Спілкування, обмін думками.

Е Повідомлення про результати наукових досліджень, систематизація знань.

Є Обмін інформацією, думками, враженнями, прохання чи на подання допомоги, виховний вплив.

Достатній рівень (3 бали)

7. Установіть відповідність.

1. Конфесійний текст. А Вплив на слухачів, підняття душевних сил на добрі діяння для інших.

2. Епістолярний стиль. Б Комунікативний намір, бажаний ефект, добро і зло, зіставлення і протиставлення.

3. Проповідь. В Законодавство, дипломатія, управління.

4. Завдання проповідника. Г Протистояння двох світів : Бога і диявола.

 Д Звертання, всенародна мова, діалоги, висловлення оцінки.

8. Дати відповідь на запитання.

Жанри реалізації конфесійного стилю – це …

Текст казання має будову …

9. Складіть текст приватного листа про ваші життєві плани і мрії,

висловіть корисні поради однокласникові.


Контрольна робота         11 клас

Профільний рівень

Публіцистичний, конфесійний і епістолярний стилі

Тестові завдання

Варіант 2

Початковий рівень (3 бали)

Завдання з однією правильною відповіддю

1.Визначте жанри, у яких реалізується епістолярний стиль мовлення:
А Оповідання, новели, повісті, романи, п’єси, поезія.
Б Церковні служби, молитви, релігійно-обрядові дійства.
В Лекція, академічний виступ, промова.
Г Листи, щоденники, записники, календарні замітки.
Ґ Стаття, нарис, замітка, репортаж, есе.

2. Укажіть стиль мовлення наведеного уривка.
Загул Дмитро Юрійович – український поет, літературознавець, перекладач. Уже в перших його віршах відчуваються громадянські мотиви, вболівання за долю  своєї зеленої Буковини, надія на краще майбутнє її народу. Творам поета властива мелодійність (За Р.Дуб).
А  Науковий.
Б  Розмовний.
В  Офіційно-діловий.
Г  Публіцистичний.
Ґ  Художній.

3. Метою конфесійного стилю є:

А Апелювати до внутрішнього світу людини, впливати на душевні переживання.

Б агітація, активний вплив на читача і слухача.

В Передача настрою автора

Г Розповісти цікаву історію з минулого.

Ґ  Регулювати виробничі контакти.

Середній рівень (3 бали)

Завдання з двома правильними відповідями

4. Вкажіть мовні засоби конфесійного стилю.

А Церковно-релігійна лексика.

Б Поєднання логічності доказів і полемічності викладу.

В Запровадження авторських новотворів.

Г Слова з переносним значенням.

Д Лексика стилю здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні.

Е Привернення уваги до суспільних проблем.

Є Сукупність мовних засобів, які використовуються у різних ситуаціях  спілкування.

5. Укажіть сферу застосування публіцистичного стилю мовлення:
А  Дисертація, дослідження.
Б  Твори красного письменства.
В  Політика, міжнародні відносини, юриспруденція.
Г  Політичні мітинги, прокламації, нариси.
Ґ  Спілкування у конфесіях, культових спорудах, релігійних громадах.

Д  Памфлети, фейлетони.

Е  Підручники, посібники.

6. Головне призначення конфесійного стилю

А Виховання почуття братолюбія серед людей.

Б Заочне спілкування людей у сфері побуту.

В Створення художніх образів, емоційно-естетичний вплив на читача.

Г Навернення мирян до віри, терпіння.

Д Спілкування, обмін думками.

Е Повідомлення про результати наукових досліджень, систематизація знань.

Є Обмін інформацією, думками, враженнями, прохання чи на подання допомоги, виховний вплив.

Достатній рівень (3 бали)

7. Установіть відповідність між стилем мовлення та сферою його застосування.

1) Художній;
2) публіцистичний;
3) епістолярний;
4) конфесійний. 

А  Політичні мітинги, публічні виступи, фейлетони;
Б   ділове та приватне листування;
В   спілкування у конфесіях, культових установах;
Г   твори красного письменства;
Ґ   дослідження, дисертація, монографія, посібник;
Д   діалог, полілог, монолог.

 

8. Дати відповідь на запитання.

Мета конфесійного стилю – це …

Листування поділяються на типи… Дати їм визначення.

9. Складіть текст приватного листа про ваші життєві плани і мрії,

висловіть корисні поради однокласникові.

 

doc
Додано
11 лютого
Переглядів
539
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку