Контрольна робота Україна в роки Другої світової війни

Про матеріал
контрольна робота Україна в роки Другої світової війни дозволяє учням підготуватися до контрольної роботи з даної тематики
Перегляд файлу

Діагностична контрольна робота в 11 класі з історії України з тем:

 «Україна в роки Другої світової війни», «Україна в перші повоєнні роки (1945 – 50-ті роки)»

І варіант

І. Рівень (кожне питання по 0,25)

1. До складу УРСР у 1939 – 1940 рр. увійшли:


А) Галичина, Волинь, Закерзоння.

Б) Східна Галичина, Західна Волинь, Буковина.

 

В) Галичина, Південна Буковина, Волинь, Полісся.

Г) Східна Галичина, Західна Волинь, Північна Буковина, частина Бессарабії.


2. «Визвольний похід» Червоної Армії на західноукраїнські землі розпочався:


А) 23 серпня 1939 р.;

Б) 1 вересня 1939 р.;

В) 17 вересня 1939 р.


 

3. Які фронти були утворенні радянським командуванням на території України після нападу Німеччини на СРСР:

А) Центральний і Південний;

Б) Південно-Західний і Південний;

В) Західний і Південно-Західний;

Г) Південний і Український

4. Запровадження в Україні воєнного стану на початку війни передбачало:

А) переведення всіх підприємств на випуск воєнної продукції;

Б) запровадження загальної військової повинності;

В) надання військовій владі надзвичайних повноважень, передачу всіх судових справ до військових трибуналів, масові арешти;

Г) проходження всіма військовозобов’язаними військової підготовки.

5. Нацисти не ліквідували колгоспи в Україні, тому що:

А) українські селяни відмовлялися виходити з колгоспів;

Б) колгоспи дали змогу максимально вилучати продовольчі ресурси з українського села;

В) сталінський і нацистський режим мали спільну мету.

6. «Другим Сталінградом» називають:

А) Корсунь-Шевченківську операцію;

Б) визволення Криму;

В) форсування Дніпра.

7. П’ятирічкою відбудови вважається:


А) третя;

Б) четверта;

В) п’ята.


8. Перша повоєнна грошова реформа відбулася:


А) 1945 р.;

Б) 1947 р.;

В) 1953 р.


9. Операція «Вісла» була проведена з метою:

А) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

Б) Позбавлення ОУН – УПА підтримки українського населення;

В) виселення українців на територію УРСР.

10. Останнім командиром УПА був:


А) Р.Шухевич;

Б) С.Бандера;

В) В.Кук.


11. Оперу К.Данькевича «Богдан Хмельницький» партійним керівництвом республіки було засуджено:

А) за ігнорування історичних фактів;

Б) тому що недостатньо розкрито прогресивну роль московського царя і бояр.

В) за перебільшення ролі Московського царства.

Г) вона недостатньо показувала прогресивну роль у житті українського народу російського царя та бояр...

12. Основні причини голодомору 1946 – 1947 рр.:

А) зруйнування села в роки війни;

Б) посуха;

В) політика радянського керівництва, яке в умовах розрухи і неврожаю не зменшило плани державної заготівлі зерна.

ІІ. Рівень. (по 1 балу)

1. Перед нападом Німеччини на СРСР гітлерівські війська кількісно та озброєнням переважали радянські. Так чи Ні?

2. Громадян СРСР, яких вивозили на примусові роботи до Німеччини, називали _____________

3. Назвіть міста-герої на території України.

ІІІ. Рівень. (по 1 балу)

Дати визначення


А) Світова війна

Б) відбудова

В) Острабайтери


ІV. Рівень. (3 бали)

Яким чином вплинуло на процес відбудови панування сталінського режиму в Україні?


Діагностична контрольна робота в 11 класі з історії України з тем:

 «Україна в роки Другої світової війни», «Україна в перші повоєнні роки (1945 – 50-ті роки)»

ІІ варіант

І. Рівень (кожне питання по 0,25)

1. Евакуація великих промислових об’єктів з України:

А) була проведена організовано і вчасно;

Б) була проведено частково;

В) не вдалося здійснити, оскільки наступ ворога був стрімким.

2. Уряд Української держави після проголошення Акту відновлення очолив:


А) С. Бандера;

Б) Я.Стецько;

В) Р.Шухвевич.


3. Нові методи виплавки броньованої сталі розробили українські вчені на чолі з ученим:

А) М.Доброхотовим;

Б) Є.Патоном;

В) М.Стражеско.

4. Масовий розстріл населення переважно єврейської національності в Києві відбувся:

А) у Бабиному Яру;

Б) Сирецькому таборі;

В) Дарницькому таборі.

5. Кінострічка О.Довженка «Україна в огні» була:

А) відзначена на міжнародному фестивалі;

Б) піддана жорстокій критиці з боку Сталіна;

В) відзначена Сталінською премією;

Г) здана на спеціальне зберігання.

6. Окупаційна політика в Україні здійснювалася за планом:


А) «Ост»;

Б) «Барбаросса»;

В) «Вайс».


7. Порівняно з колективізацією в Наддніпрянській Україні колективізація в Західній Україні здійснювався:

А) однаковими методами;

Б) принципово відмінними методами;

В) менш жорстокими методами.

8. Які корисні копалини були розвідані й освоєння їх почалося у 1946 – 1949 рр. на західноукраїнських землях:


А) нафта;

Б) природний газ;

В) кам’яне і буре вугілля;

Г) сіль.


9. Закарпатська Україна ввійшла до складу УРСР:


А) 1944 р.;

Б) 1945 р.;

В) 1946 р.


10. Реформи в сільському господарстві були започатковані:


А) 1945 р.;

Б) 1947 р.;

В) 1953 р.


11. «Культурна революція» на західноукраїнських землях включала в себе:


А) ліквідації не писемності;

Б) русифікацію освіти;

В) ідеологізацію освіту;

Г) відновлення системи «Просвіт».


12. «Лисенківщина» - це:

А) широке розповсюдження творчості українського композитора М.Лисенка;

Б) явище в радянській науці, яке характеризувалося ідеологізацією.

ІІ. Рівень (по 1 балу)

  1. Коли було підписано Пакт Молотова - Ріббентропа?
  2. Поразка радянських військ на початку ВВв була зумовлена серйозними прорахунками в питаннях озброєння армії, формування її командного складу, дислокації військ. Так чи Ні?
  3. Які людські втрати в роки Другої світової війни?

ІІІ. Рівень (по 1 балу)

Дати визначення:


А) колабораціонізм

Б) «Ждановщина»

В) світова війна


ІV. Рівень (3 бали)

Як можна оцінити рівень життя населення УРСР у повоєнні роки? Які чинники впливали на нього?


Діагностична контрольна робота в 11 класі з історії України з тем:

 «Україна в роки Другої світової війни», «Україна в перші повоєнні роки (1945 – 50-ті роки)»

ІІІ варіант

І. Рівень (кожне питання по 0,25)

1. Договір про дружбу і кордони між Німеччиною та СРСР було укладено:


А) 23 серпня 1939 р.;

Б) 28 вересня 1939 р.;

В) 22 червня 1941 р.


2. Політика радянізації західноукраїнських земель включає:


А) націоналізацію;

Б) індустріалізацію;

В) масові репресії.


3. Згідно з планом нападу Німеччини на СРСР на територію України мала здійснювати наступна група армій:


А) «Південь»;

Б) «Південна Україна»;

В) «Північна Україна».


4. Оборона Одеси радянськими військами тривала:


А) 73 дні;

Б) 36 днів;

В) 250 днів.


5. «Похідні групи» створювалися:


А) радянськими партизанами;

Б) ОУН;

В) німецьким командуванням.


6. «Східним валом» називали:

А) німецькі укріплені позиції уздовж Дніпра.

Б) радянські укріплення уздовж старого кордону;

В) радянські укріплення уздовж Дніпра.

7. Відбудова в Україні розпочалася:

А) відразу після визволення території УРСР;

Б) у міру визволення території УРСР;

В) після отримання відповідної допомоги провідних держав світу.

8. Партійну організацію України в 1949 – 1953 рр. очолив:


А) Л.Каганович;

Б) Л.Мельников;

В) М.Хрущов.


9. Пріоритетне значення у відбудові надавалося:


А) важкій промисловості;

Б) легкій промисловості;

В) добувні промисловості.


10. Поразку ОУН – УПА у збройній боротьбі спричинили:


А) відсутність іноземної допомоги;

Б) репресії проти мирних жителів;

В) ліквідація УГКЦ;

Г) кількісна перевага радянських військ;

Д) соціально-економічні реформи.


11. УГКЦ на Закарпатті було ліквідовано:


А) 1947 р.;

Б) 1949 р.;

В) 1951 р.


12. В.Сосюру було звинувачено в «буржуазному націоналізмі» за твір:


А) «Любіть Україну»;

Б) «Третя рота»;

В) «Червона зима».


ІІ. Рівень. (по 1 балу)

1. Чи вважається Україна членом-засновником ООН?

2. Що завершилося раніше – відбудова промисловості чи сільського господарства?

3. Створення колгоспів сприймалося населенням позитивно чи негативно?

ІІІ. Рівень (по 1 балу)

Дати визначення:


А) відбудова;

Б) остарбайтери;

В) «Ждановщина».


ІV. Рівень.

Яким чином вплинуло на процес відбудови панування сталінського режиму в Україні?


Діагностична контрольна робота в 11 класі з історії України з тем:

 «Україна в роки Другої світової війни», «Україна в перші повоєнні роки (1945 – 50-ті роки)»

ІV варіант

І. Рівень (кожне питання по 0,25)

1. Колаборанти – це особи, що:

А) брали участь у підпільних рухах;

Б) співробітничали з окупантами;

В) вели боротьбу з партизанами.

2. Днем перемоги у Великій Вітчизняній війні вважається:


А) 8 травня 1945 р.;

Б) 9 травня 1945 р.;

В) 2 вересня 1945 р.


3. Уся повнота влади в Радянському Союзі під час війни належала:

А) Й.Сталіну;

Б) Ставці Головного Командування;

В) Державному Комітету Оборони.

4. Голокост – це

А) політика дискримінації щодо євреїв на окупованій території;

Б) політика з «обмеження» кількості єврейського населення;

В) масове і систематичне знищення євреїв на окупованих гітлерівцями територіях.

5. Оборона Севастополя тривала:


А) 72 дні;

Б) 100 днів;

В) 250 днів.


6. Офіційною датою завершення вигнання нацистських військ з території України вважається:


А) 8 жовтня 1944 р.;

Б) 14 жовтня 1944 р.;

В) 28 жовтня 1944 р.


7. Наслідки індустріалізації західної України були:

А) занепад традиційних галузей промисловості;

Б) деформація збалансованого економічного розвитку краю;

В) подолання традиційної економічної відсталості.

8. Як партійне керівництво УРСР реагувало на голод 1946 – 1947 рр.?

А) приховувало трагедію;

Б) відразу надавало допомогу постраждалим;

В) тривалий час приховувало трагедію, а згодом звернулося по допомогу.

9. Операція «Вісла» була проведена:


А) 1945 р.;

Б) 1946 р.;

В) 1947 р.


10. Поняття «Закерзоння» об’єднуються етнічно українські землі:


А) Лемківщина;

Б) Підляшшя;

В) Посяння;

Г) Закарпаття;

Д) Холмщина.


11. Провідне місце в науці України посідали:


А) наукові установи АНУРСР

Б) університетські лабораторії;

В) приватні лабораторії.


12. В.Сосюру було звинувачено в «буржуазному націоналізмі» за твір:


А) «Любіть Україну»;

Б) «Третя рота»;

В) «Червона зима»


 

ІІ. Рівень (по 1 балу)

1. Чи охопив Західноукраїнські землі голод 1946 – 1947 рр.

2. Чи мала «ждановщина» вплив на події у культурному житті УРСР.

3. Які науки в умовах «ждановщини» були визнані псевдонауками?

ІІІ. Рівень (по 1 балу)

Дати визначення


А) Світова війна

Б) відбудова

В) Острабайтери


ІV. Рівень.

Яким чином вплинуло на процес відбудови панування сталінського режиму в Україні?ВІДПОВІДІ

І ВАРІАНТ

1 Г

2 В

3 Б

4 Б.А

5 Б

6 А

7 Б

8 В

9 В

10 А

11 Г

12 В

ІІ РІВЕНЬ

1ТАК

2 ОСТРАБАЙТЕРИ

3 КИЇВ, КЕРЧ, ОДЕСА, СЕВАСТОПОЛЬ

 

ВІДПОВІДІ

ІІ ВАРІАНТ

1 Б

2 А

3 Б

4 А

5 Г

6 А

7 В

8 Б

9 В

10 В

11 А

12 Б

ІІ РІВЕНЬ

1 23.08.1939

2

3

ВІДПОВІДІ

ІІІ ВАРІАНТ

1 А

2 А

3 А

4 А

5 Б

6 А

7 Б

8 В

9 А

10 А

11 Б

12 А

ІІ РІВЕНЬ

1 ДА

2 ПРОМИСЛОВІСТЬ

3 ПОЗИТИВНО

 

ВІДПОВІДІ

ІV ВАРІАНТ

1 В

2 Б

3 А

4 А

5 В

6 В

7 В

8 А

9 В

10 А,Б,Д

11 А

12 А

ІІ РІВЕНЬ

1

2

3


 

 

doc
Додано
20 грудня 2020
Переглядів
11036
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку