Контрольна робота з фізики "Сила. Види сил"

Про матеріал

Протягом декількох уроків ми з вами нагромаджували нові знання про механічний рух, його види, основні характеристики. Сьогодні у нас з вами контрольна робота – узагальнюючий урок по темі. Дехто помилково вважає, що контрольна робота, це урок контролю знань і отриману оцінку сприймає як покарання за незнання матеріалу. Насправді ж ми проводимо цей урок з метою виявлення прогалин у знаннях, вмінні їх використовувати, щоб своєчасно ці прогалини заповнити.

Перегляд файлу

Дата _____________

 Тема. Контрольна робота.

 

Мета уроку:

 • Навчальна: узагальнити вивчений навчальний матеріал з теми «», з’ясувати рівень освітньої компетентності учнів.
 • Виховна: виховувати наполегливість та самостійність під час виконання роботи, охайність.
 • Розвиваюча: розвивати вміння письмово висловлювати думки, відповідати на рівневі завдання.

Обладнання: картки із завданнями для контрольної роботи.

Тип уроку: контролю та корекції знань.

 

Хід уроку

 

І. Організаційний момент

 

ІІ. Виконання контрольної роботи

 

Протягом декількох уроків ми з вами нагромаджували нові знання про механічний рух, його види, основні характеристики. Сьогодні у нас з вами контрольна робота – узагальнюючий урок по темі. Дехто помилково вважає, що контрольна робота, це урок контролю знань і отриману оцінку сприймає як покарання за незнання матеріалу. Насправді ж ми проводимо цей урок з метою виявлення прогалин у знаннях, вмінні їх використовувати, щоб своєчасно ці прогалини заповнити.

Тож сядьте зручніше, відкладіть в сторону незавершені справи та негативні емоції, налаштуйтесь на плідну, творчу роботу.

Перед тим, як учні почнуть виконувати роботу, вчитель знайомить учнів із типами завдань, методами їх вирішення, критеріями оцінювання.

 

 

Варіант 1

 1. Позначте основну одиницю вимірювання сили в системі СІ:

А

Н·м

Б

м

В

кг·м

Г

Н

 

 1. Позначте, кількісною мірою якої властивості тіла є його маса:

А

Швидкості

Б

Ваги

В

Густини

Г

Інертності

 

 1. Позначте силу тяжіння, що діє на тіло масою 10кг:

А

Б

9,8Н

В

10Н

Г

98Н

 

 1. Сила, що діє на плече важеля довжиною 2м, дорівнює 5Н. Чому дорівнює момент сили?

А

10Н·м

Б

5 Н·м

В

9,8 Н·м

Г

15 Н·м

 

 1. Човен пливе прямолінійно за течією річки, зменшуючи швидкість. Позначте напрям рівнодійної сил, що діють на човен:

А

За течією

Б

Проти течії

В

Вниз

Г

Вгору

 

 1. Плечі важеля 2м і 4м. До другого плеча приклали силу 40Н. Яку силу необхідно прикласти до другого плеча, щоб важіль перебував у рівновазі?

А

Б

9,8Н

В

10Н

Г

98Н

 

 1. Визначте об’єм алюмінієвої деталі, якщо її вага становить 540Н.
 2. До однієї точки тіла прикладені дві сили і діють вони вздовж однієї прямої. Одна із сил 5Н, а рівнодійна 7Н. визначте, якою може бути друга сила.
 3. Пружина динамометра під дією сили 50Н видовжилася на 1см. Визначте, тіло якої маси розтягне пружину на 25мм.
 4. *Визначте, з якою силою треба підтримувати знизу пакет із 3-літровою банкою молока, якщо його ручки витримують силу 25Н, а маса порожньої банки 420г.

Варіант 2

 1. Позначте основну одиницю вимірювання моменту сили в системі СІ:

А

Н·м

Б

м

В

кг·м

Г

Н

 

 1. Позначте, кількісною мірою якої властивості тіла є сила:

А

Швидкості

Б

Інерції

В

Взаємодії

Г

Інертності

 

 1. Сидячи на дивані, хлопчик дивиться телепередачу. Позначте тіло, на яке діє вага хлопчика:

А

Диван

Б

Підлога

В

Хлопчик

Г

Телевізор

 

 1. Позначте, який виграш у силі дає нерухомий блок:

А

0

Б

0,5

В

2

Г

4

 

 1. Позначте силу, яка заважає витягувати цвях із дошки:

А

Вага

Б

Тяжіння 

В

Тертя

Г

Пружності

 

 1. Плечі важеля 2м і 3м. До другого плеча приклали силу 60Н. Яку силу необхідно прикласти до другого плеча, щоб важіль перебував у рівновазі?

А

Б

В

10Н

Г

18Н

 

 1. Визначте вагу латунного кубика з ребром 10см.
 2. До пружини жорсткістю 500Н/м прикріпили вантаж масою 2кг. Визначте, на скільки розтягнеться пружина.
 3. Камінь масою 3кг кинули вертикально вгору. Визначте силу тяжіння, що діє на камінь і його вагу.
 4. *Щоб зсунути з місця шафу масою 120кг, паралельно до підлоги приклали зусилля 150Н, але шафа не зрушила з місця. Визначте, скільки книжок масою 500г кожна, потрібно вийняти з шафи, щоб зрушити її з місця. Коефіцієнт тертя 0,25.

Варіант 3

 1. Позначте основну одиницю вимірювання ваги в системі СІ:

А

Н·м

Б

м

В

кг·м

Г

Н

 

 1. Хлопець тягне на себе ручку зачинених дверей із силою 20Н. Позначте силу, з якою двері діють на хлопця.

А

Б

10Н

В

20Н

Г

40Н

 

 1. Позначте вагу тіла, якщо його маса 1кг:

А

Б

9,8Н

В

10Н

Г

98Н

 

 1. У яких одиницях вимірюється жорсткість тіла?

А

Н·м

Б

Н

В

Н/м

Г

Н/кг

 

 1.  На столі лежить зошит. До чого прикладена сила, що діє на зошит?

А

До столу

Б

До зошита

В

Інше

Г

До підлоги

 

 1. За допомогою якого приладу вимірюють масу тіла?

А

Термометр

Б

Терези

В

Динамометр

Г

Мензурка

 

 1. Людина масою 70кг несе два однакових відра води. Визначити масу одного відра з людиною, якщо вага людини з відрами 1000Н.
 2. Дві сили 5Н і 7Н прикладені до однієї точки тіла і діють уздовж однієї прямої. Визначте можливі рівнодійні сил.
 3. Тіло масою 4кг рівномірно тягнуть уздовж стола за допомогою пружини жорсткістю 100Н/м. Визначити видовження пружини,  якщо коефіцієнт тертя 0,2.
 4. *У 10-літрову банку масою 1,5кг налито  гас. Визначте, яку силу треба прикласти, щоб втримати банку в руках.

Варіант 4

 1. Позначте основну одиницю вимірювання сили тертя  в системі СІ:

А

Н·м

Б

м

В

кг·м

Г

Н

 

 1. Позначте силу, яка не може бути рівнодійною сил 1Н, 3Н і 5Н.

А

Б

В

Г

10Н

 

 1. Позначте, який виграш у силі дає рухомий блок:

А

0

Б

0,25

В

2

Г

4

 

 1. За допомогою якого приладу вимірюють вагу тіла?

А

Терези

Б

Динамометр

В

Лінійка

Г

Барометр

 

 1.  Яке значення матиме сила пружності, якщо розтягнути пружину на 0,3м? Коефіцієнт жорсткості 30Н/м

А

Б

В

Г

10Н

 

 1. Яка сила дорівнює нулю, якщо тіло знаходиться в стані невагомості?

 

А

Вага тіла

Б

Тяжіння

В

Пружності

Г

Рівнодійна

 

 1. Визначте масу дерев’яного бруска вагою 200Н.
 2. Жорсткість пружини 200Н/м. Визначте видовження пружини, якщо її розтягували із силою 15Н.
 3. До кінців горизонтального стержня довжиною 2м прикладені сили 30Н і 70Н, напрямлені вертикально вниз. Визначте, в якій точці потрібно підперти стержень, щоб він перебував у рівновазі.
 4. *Дано дріт, 5м якого мають вагу 0,8Н. Обчисліть з точністю до 1мм, якої довжини треба відрізати шматки цього дроту, щоб дістати важки масою 1г, 5г і 10г.

Варіант 5

 1.  Який напрямлений вектор сили реакції опори, яка діє на тіло?

А

 Вгору

Б

Вниз

В

Праворуч

Г

Ліворуч

 

 1.  На тіло вздовж однієї прямої діють дві сили, кожна з яких дорівнює 200Н. чому дорівнює рівнодійна сил, якщо вони діють в одному напрямку?

А

400Н

Б

300Н

В

200Н

Г

 

 1.  У яких одиницях вимірюється вага?

А

кг

Б

Н

В

Н/кг

Г

Н ·м

 

 1. За допомогою якого приладу вимірюють силу, що діє на тіло?

А

Терези

Б

Динамометр

В

Барометр

Г

Лінійка

 

 1.  Яке значення матиме сила пружності, якщо розтягнути пружину на 0,1м? коефіцієнт жорсткості 10Н/м

А

Б

В

Г

10Н

 

 1. Закон всесвітнього тяжіння відкрив:

А

Галілей

Б

Ньютон

В

Гук

Г

Кавендіш

 

 1. Брусок масою 0,3кг рівномірно тягнуть по горизонтальній поверхні за допомогою динамометра, який показує 0,6Н. обчисліть коефіцієнт тертя ковзання.
 2. Визначте вагу дерев’яного бруска масою 20кг.
 3. Дві пружини, жорсткість яких 1кН/м і 3кН/м, з’єднали послідовно і розтягнули на 5см. Яку силу приклали до цієї системи пружин?
 4. *На кінці важеля діють вертикальні сили 1Н і 10Н. знайдіть плечі важеля, якщо його довжина 12м.

 

Варіант 6

 1.  На столі лежить зошит. До чого прикладена вага  зошита?

А

 До зшита

Б

До столу

В

До підлоги

Г

Вага = 0

 

 1.  Сила пружності виникає під час зміни …

А

Швидкості

Б

Напрямку

В

Форми

Г

Кольору

 

 1. На тіло вздовж однієї прямої діють дві сили, кожна з яких дорівнює 200Н. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо вони діють в протилежних  напрямках?

А

400Н

Б

300Н

В

200Н

Г

 

 1. За однакової сили нормального тиску із трьох видів тертя, найбільша сила тертя..

А

Ковзання

Б

Спокою

В

Кочення

Г

 Всі

 

 1.  Яка сила дорівнює нулю, якщо тіло знаходиться в стані рівноваги?

А

Вага тіла

Б

Тертя

В

Пружності

Г

Рівнодійна

 

 1. Визначте масу тіла, якщо його вага 250Н.

А

25кг

Б

2,5кг

В

25,5кг

Г

2,55кг

 

 1. До пружини, що знаходиться у стані спокою, підвісили вантаж масою 0,5кг. Визначте, чому дорівнює модуль сили пружності.
 2. Визначте вагу мідного кубика з ребром 10см.
 3. На скільки видовжиться пружина жорсткістю 40Н/м, якщо до неї підвісили тіло масою 200кг?
 4. * Яка сила діє на порожній алюмінієвий куб з довжиною ребра 10см і товщиною стінок 2см?

 

 

ІІІ. Підсумок уроку

 

Усе! Ви вже досягли мети! Єдине що залишилось, то це перечитати свої відповіді, щоб впевнитись у їх правильності, віддати роботу вчителеві і сказати «Який я розумний та працьовитий» чи «Яка я розумна та працьовита».

 

Вчитель збирає зошити учнів з виконаними завданнями, дає відповіді на запитання учнів.

Учні діляться емоціями від уроку: чи складно було справитися із завданнями; які завдання були найлегшими; чи задоволені вини своєю роботою.

 

ІV. Домашнє завдання

 

Повторити основні відомості про взаємодію тіл та сили.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Кучмук Людмила Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ківалова Ілона Максимівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Шевчук Олена Анатоліївна
  Дякую за гарний матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
Розділ 3. Взаємодія сил. Сила
Додано
4 лютого 2018
Переглядів
10261
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку