10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Контрольна робота з фізики За І семестр у 10 класі

Про матеріал
Підсумкова контрольна робота з фізики для 10 класу розроблена у 2 варіантах. Підходить для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Перегляд файлу

Підсумкова контрольна робота

за І семестр з фізики у 10 класі

Варіант 1

 

РІВЕНЬ 1

(Дайте відповідь на запитання. Правильним є тільки ОДИН варіант відповіді. За кожну правильну відповідь – 0,5 бала)

 

1. Установіть відповідність між назвою фізичної величини та одиницею вимірювання.

А Сила                                                1) 1

Б Жорсткість                                       2) Н

В Коефіцієнт тертя ковзання              3) Н ∙ м

Г Момент сили                                    4) Н/м

2. Якщо тіло кинули під кутом до горизонту, то траєкторія його руху —

А парабола

Б пряма лінія

В гіпербола

Г крива лінія

3. Сила тертя належить до

А гравітаційної взаємодії

Б електромагнітної взаємодії

В сильних взаємодій

Г слабких взаємодій

4. За зменшення відстані між тілами втричі сила притягання

А збільшиться в 3 рази

Б зменшиться в 3 рази

В збільшиться в 9 разів

Г зменшиться в 9 разів

5. Три однакових металевих циліндри занурили в різні рідини: перший — у воду, другий — у гас, третій — в олію. Порівняй сили Архімеда, що діють на тіла. Таблицю густини різних рідин додано.

https://subject.com.ua/lesson/physics/10klas_3/10klas_3.files/image118.jpg

Речовина

Густина речовини,

Вода

1000

Олія

930

Гас

800

6. Момент сили дорівнює добутку

А сили на переміщення

Б маси тіла на його прискорення

В сили на плече сили

Г маси тіла на його швидкість

 

 

РІВЕНЬ 2

(Дайте письмову відповідь на запитання, обґрунтуйте свою відповідь. Кожна правильна відповідь – 1,25 бала)

 

7. Поясни, як зміниться рівновага терезів, якщо обидві кульки занурити повністю у воду.

https://subject.com.ua/lesson/physics/10klas_3/10klas_3.files/image119.jpg

8. Від чого залежить величина сили всесвітнього тяжіння?

 

РІВЕНЬ 3

(Розв’яжіть задачі та оформите розв’язок відповідно до вимог. Правильна відповідь – 2 бали)

 

9. Сила 40 Н розтягує пружину на 8 см. Яка сила може розтягнути пружину на 12 см.

10. Автомобіль масою 1,2 т рухається з прискоренням 0,8 м/с2. Коефіцієнт тертя дорівнює 0,02. Визначте силу тяги мотору автомобіля.

 

РІВЕНЬ 4

(Розв’яжіть задачу  та оформите розв’язок відповідно до вимог. Правильна відповідь – 2,5 бала)

 

11. Із дна озера рівномірно піднімають бетонну балку об’ємом 1,5 м3. Яку мінімальну роботу треба виконати, якщо глибина озера становить 10 м? Опором води можна знехтувати. Густина бетону 2200 кг/м3.

Підсумкова контрольна робота

за І семестр з фізики у 10 класі

Варіант 1

 

РІВЕНЬ 1

(Дайте відповідь на запитання. Правильним є тільки ОДИН варіант відповіді. За кожну правильну відповідь – 0,5 бала)

 

1. Установіть відповідність між назвою фізичної величини та одиницею вимірювання.

А Швидкість                                             1) 1

Б Видовження                                           2) м/с

В Коефіцієнт тертя ковзання                    3) Н ∙ м

Г Момент сили                                          4) м.

2. Якщо тіло кинули вертикально вгору, то траєкторія його руху —

А парабола

Б пряма лінія

В гіпербола

Г крива лінія.

3. Сила тяжіння належить до

А гравітаційної взаємодії

Б електромагнітної взаємодії

В сильних взаємодій

Г слабких взаємодій

4. За зменшення відстані між тілами втричі сила притягання

А збільшиться в 3 рази

Б зменшиться в 3 рази

В збільшиться в 9 разів

Г зменшиться в 9 разів

5. Три однакових металевих циліндри занурили в різні рідини: перший — у воду, другий — у олію, третій — в гліцерин. Порівняй сили Архімеда, що діють на тіла. Таблицю густини різних рідин додано.

https://subject.com.ua/lesson/physics/10klas_3/10klas_3.files/image118.jpg

Речовина

Густина речовини,

Вода

1000

Олія

930

Гліцерин

1260

6. Умова рівноваги тіл описується рівнянням

А) M1+M2=0

Б)

В)

Г)

 

РІВЕНЬ 2

(Дайте письмову відповідь на запитання, обґрунтуйте свою відповідь. Кожна правильна відповідь – 1,25 бала)

 

7. Поясни, як зміниться рівновага терезів, якщо більшу кульку занурити повністю у воду.

https://subject.com.ua/lesson/physics/10klas_3/10klas_3.files/image119.jpg

8. Від чого залежить значення прискорення вільного тяжіння?

 

РІВЕНЬ 3

(Розв’яжіть задачі та оформите розв’язок відповідно до вимог. Правильна відповідь – 2 бали)

 

9. Сила 30 Н розтягує пружину на 5 см. Яка сила може розтягнути пружину на 8 см.

10. Автомобіль масою 8т рухається, сповільнюючи свій рух з прискоренням 0,3 м/ с2 . Обчисліть силу тяги, якщо коефіцієнт  тертя 0,04.

 

РІВЕНЬ 4

(Розв’яжіть задачу  та оформите розв’язок відповідно до вимог. Правильна відповідь – 2,5 бала)

 

11. Із дна озера рівномірно піднімають залізну балку об’ємом 2,5 м3. Яку мінімальну роботу треба виконати, якщо глибина озера становить 10 м? Опором води можна знехтувати. Густина заліза 7800 кг/м3.

 

 

docx
Додано
25 лютого 2019
Переглядів
4240
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку