14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Контрольна робота з хімії 11 клас з теми "Хімічний зв'язок. Будова речовин"

Про матеріал
Контрольна робота з хімії 11 клас з теми "Хімічний зв'язок. Будова речовин"
Перегляд файлу

11 клас  Урок №. 14 Тема.   Тематичне оцінювання  знань з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини»

Мета: Узагальнити і систематизувати знання учнів   з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини». Перевірити рівень засвоєння знань.

 

Тип уроку:  коригування і контроль знань, умінь та навичок.

Форми роботи:  письмова  робота

 Обладнання:  картки із змістом контрольної роботи (2 варіанта)

Хід уроку

І.  Мотивація навчальної діяльності. Рефлексія настрою та готовності.         

ІІ .  Ознайомлення учнів з умовами проведення контрольної роботи.

ІІІ. Виконання роботи

              І варіант

У завданнях 1- 6   оберіть одну правильну відповідь 

 1. (0,5 б)Закінчіть речення: «Хімічний зв'язок, під час якого відбувається зміщення спільних елект­ронних пар до більш електронегативного атома, називають..,»:
  А . йонним;                                     Б. ковалентним неполярним; 

    В. ковалентним полярним;  Г. металічним.

 1. (0,5 б) Вкажіть формулу речовини з йонним зв'язком:
  A. SCl4,;       Б. Н2;      В. OF2;          Г. KF.

3. (0,5 б) Вкажіть, у бік атома якого елемента зміщені спільні електронні пари в молекулі H2S:

А  Гідрогену, як більш електронегативного атома;

Б  Сульфуру, як більш електронегативного атома;

В  Гідрогену, як менш електронегативного атома;

Г  Сульфуру, як менш електронегативного атома.

4. (0,5б) Вкажіть молекулу, хімічний зв'язок у якій є найбільш полярним:
     А. NН3;       Б. НСl;      В. HF;      Г. СН4.

5. (0,5 б) Електронегативність атомів елементів, що утворюють ковалентний полярний зв’язок:

A. однакова;

Б. відрізняється, але не різко;

В. різко відмінна;

Г. всі варіанти вірні

6. (0,5 б) Вкажіть тип кристалічної  ґратки графіту:
        А молекулярна;     Б металічна;     В атомна;      Г йонна.

7.(1б) Складіть електронні формули речовин: а) хлору; б) гідроген флуориду.

8.(1,5 Б.)Запишіть схеми утворення запропонованих речовин. Вкажіть тип

          зв’язку.

а) кисню;

б)кальцій сульфіду;

в) йодоводню (гідрогеніодиду)

9.(1,5Б.). Встановіть відповідність між типом кристалічних ґраток і властивостями речовини:

Тип кристалічних

 ґраток

 1. 1. йонна
 2. 2. атомна;
 3. 3. молекулярна
 4. 4. металічна

 

Фізичні властивості

 А   невисока твердість, легкоплавкі,   

        леткі, не проводять електричний струм.

 Б  пластичні, ковкі, електро – і теплопровідні,  блискучі,  нерозчинні у воді.                  

 В  дуже тверді, дуже тугоплавкі, нелеткі,

 не розчинні у воді, діелектрики або

напівпровідники.

  Г тверді, крихкі,тугоплавкі,      нелеткі, більшість   розчинні у воді,

      у розчинах і розплавах   проводять    електричний струм.

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 10 (3б)  Встановіть відповідність між типом кристалічних ґраток, властивостями речовини та речовиною:

Тип кристалічної

 ґратки

Властивості речовини

Речовина

1. атомна

А. тверді, більшість розчинні у воді, розчин електропровідний

а) алмаз

2. йонна

Б. невисока твердість, легкоплавкі

 б) кальцій     хлорид

3. молекулярна

В.  пластичні, ковкі, електро – і теплопровідні

 в) мідь

4. металічна

Г. тверді тугоплавкі, нерозчинні у воді

Г)  лід

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 


 

11 (0,5 б). Між атомами елементів з протонними числами 3 і 9 виникає зв’язок

А) ковалентний неполярний 

Б) ковалентний полярний

В) йонний

Г) металічний

12. (0,5 б).  Як називається зв'язок, коли один атом дає для його утворення пару електронів, а інший – вакантну орбіталь:

А)  водневий

Б) донорно - акцепторний

В) йонний

Г) металічний

13. (1 бал) Дано електронна формула R : Е            

  Який тип зв’язку має така речовина? Наведіть формулу можливої речовини. 

                ІІ варіант

У завданнях 1- 6  оберіть одну правильну відповідь 

 1. (0,5 б) Закінчить речення: «Ковалентним називають хімічний зв’язок, який утворюється за допомогою…»

А . віддавання або приєднання електронів;

Б. катіонів металів і усуспільнених електронів.

В. спільних електронних пар;

Г. електростатичною взаємодією заряджених частинок;

2. (0,5 б)  Вкажіть формулу речовини з ковалентним полярним зв'язком:
          A. СCl4,;       Б. О2;      В. F2;          Г. K2S.

 3.(0,5 б) Вкажіть, у бік атома якого елемента зміщені спільні електронні пари

              в молекулі H2О:

А  Гідрогену, як більш електронегативного атома;

Б  Оксигену, як більш електронегативного атома;

В  Гідрогену, як менш електронегативного атома;

Г  Оксигену, як менш електронегативного атома.

 

4. (0,5б) Вкажіть молекулу, хімічний зв'язок у якій є найбільш полярним:
         А. НI;        Б.  НСl;  В.  HF;      Г.  Н2S

5. (0,5 б) Електронегативність атомів елементів, що утворюють ковалентний неполярний зв’язок:

A  однакова;

Б  відрізняється, але не різко;

В  різко відмінна;

Г  всі варіанти вірні

6. (0,5 б) Вкажіть тип кристалічної  ґратки цукру:
         А молекуляра;     Б металічна;     В атомна;      Г йонна.

 7.(1б)  Складіть електронні формули речовин: а) кисню; б) гідроген броміду.

8.(1,5 Б.)Запишіть схеми утворення запропонованих речовин. Вкажіть тип

          зв’язку.

а) азоту;

б) кальцій оксиду;

в) хлороводню (гідрогенхлориду).

 

9.(1,5б.) Встановіть відповідність між типом кристалічних ґраток і властивостями речовини:

Тип кристалічних ґраток

1. йонна

2. молекулярна

3. атомна;

4. металічна

 

Фізичні властивості

А. невисока твердість, легкоплавкі,

     леткі, не проводять електричний струм

Б. тверді, крихкі, тугоплавкі,   

    нелеткі, більшість    розчинні у воді,   у

    розчинах і розплавах    проводять   

     електричний струм.

В. дуже тверді, дуже тугоплавкі, нелеткі,

     не розчинні у воді, діелектрики або

    напівпровідники.         

 Г. пластичні, ковкі, електро – і

     теплопровідні,  блискучі,  нерозчинні у

      воді.                   

 

   

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (3б)  Встановіть відповідність між типом кристалічних ґраток, властивостями речовини та речовиною:

 

Тип кристалічної

ґратки

Властивості речовини

Речовина

1. молекулярна

А. пластичні, ковкі, електро – і теплопровідні, 

а) гідроген хлорид

2. атомна

Б. летка

б) цинк

3. йонна

В. має велику твердість

в) барій хлорид

4. металічна

Г. розчин

 електропровідний

г) силіцій карбід

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

11 (0,5б). Між атомами елементів з протонними числами 6 і 8 виникає зв’язок

А) ковалентний неполярний

Б) ковалентний полярний

В) йонний

Г) металічний

 

12. (0,5 б).  Як називається зв'язок,  для утворення якого бере участь атом Гідрогену та атом сильно електронегативного елемента::

А)  йонний

Б) донорно - акцепторний

В) водневий

Г) металічний

13. (1 бал) Дано електронна формула R : R             

  Який тип зв’язку має така речовина? Наведіть формулу можливої речовини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді:      

       

І варіант

ІІ варіант

1 В  (0,5б)

1 В  (0,5б)

2Г (0,5б)

2 А(0,5б)

3Б (0,5б)

3Б (0,5б)

4В (0,5б)

4В (0,5б)

5Б (0,5б)

5А (0,5б)

6В (0,5б)

6А (0,5б)

7.(1б)  

 

      Cl : Cl            H : F

 

 

7.(1б)  

 

 H : Br

 

 

8(1,5б) О2 ,   СаS,  HI

8 (1,5б) N2 ,   CaO,  HCl

1

2

3

4

Г

В

А

Б

 9(1,5б)

1

2

3

4

Б

А

В

Г

 9(1,5б)

1

Г

а

2

А

б

3

Б

г

4

В

в

10 (3б)

1

Б

а

2

В

г

3

Г

в

4

А

б

10 (3б)

 

 

 

 

 

11(0,5б). В

11(0,5б). Б

12 (0,5б). Б

12 (0,5б). В

13. (1 бал) ковалентний полярний. НСl

 

13. (1 бал) ковалентний неполярний.

  Н2

 

 

ІV.  Підведення  підсумків  уроку.

 

 V.  Домашнє завдання

Повторити §  5 -8 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
1.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
3.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Малиновська Таїса
  Загальна:
  3.3
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Додано
27 вересня 2020
Переглядів
17187
Оцінка розробки
3.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку